Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 13-февралындагы
№ 90 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарындагы таламдардын кагылышын чечүү боюнча
УБАКТЫЛУУ КОЛДОНМО

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарында таламдардын кагылышын чечүү боюнча убактылуу колдонмо (мындан ары - Колдонмо) мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына (мындан ары - кызматчылар) таламдардын кагылышын жөнгө салуу боюнча администрациялык чечимдерди кабыл алууда тартипти сактоого практикалык жардам көрсөтүү максатында иштелип чыккан.

2. Ушул Колдонмо таламдардын кагылышына байланышкан кырдаалдарды башкаруу боюнча негизги талаптарды, аларды болтурбоо жана жөнгө салуу боюнча негизги чараларды камтыйт, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына таламдардын кагылышын аныктоо жана чечүү боюнча жардам көрсөтөт.

2. Ушул Колдонмодо пайдаланылуучу терминдер жана аныктамалар

 

3. Ушул Колдонмодо төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

таламдардын кагылышы - кызмат адамынын коомдук-укуктук милдеттери менен жеке (өзүнүн) кызыкчылыктарынын ортосундагы кагылышуу, ал учурда анын жеке кызыкчылыгы расмий милдеттерин же функцияларын аткаруусуна таасир этет же таасир бериши мүмкүн, бул жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарынын жана кызыкчылыктарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн;

коомдун (элдин) кызыкчылыгы - бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлеген адамдардын өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууда коомдун жыргалчылыгын, тынчтыгын, коопсуздугун жана туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо максатында калыс жана мыйзамдуу чечимдерди кабыл алышына болгон коомчулуктун кызыгуусу;

жеке кызыкчылык/жеке кызыгуу - кызматтагы адам өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруунун натыйжасында езү же өзүнүн жакындары үчүн түздөн-түз же кыйыр түрдө алууга аракет кылган материалдык же башка пайда;

кызмат адамы - мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы;

кызмат адамы менен байланышкан адамдар:

а) туугандары - ата-энеси, балдары, асырап алгандар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана ата-энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң атасы, чоң энеси, таятасы, таянеси, неберелери;

б) үй-бүлө мүчөлөрү - чогуу жашаган, чогуу чарба жүргүзгөн, туугандык мамиле менен байланышкан адамдар (аялы, күйөөсү, туугандары), ошондой эле кызмат адамынын багуусунда турган, чогуу жашаган, чогуу чарба жүргүзгөн адамдар, анын ичинде чогуу жашаган, бирок юридикалык никеде турбаган адамдар;

в) иш боюнча өнөктөр - кызмат адамы менен иш боюнча мамиледе болгон жеке адамдар жана юридикалык жактар.

3. Таламдардын кагылышын башкаруунун негизги принциптери

 

4. Таламдардын кагылышын башкаруу төмөнкүдөй принциптерге негизделет:

- коомдук кызыкчылыкка кызмат кылуу;

- ачык-айкындыкты жана контролду камсыз кылуу;

- кызматчынын жеке жоопкерчилигин жогорулатуу;

- уюштуруучулук маданиятты калыптандыруу, таламдардын кагылышына каршы туруу;

- таламдардын кагылышын башкаруу саясатынын негиздерин иштеп чыгуу.

4. Таламдардын кагылышынын пайда болуу себептери жана шарттары

 

5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда таламдардын кагылышынын пайда болушунун негизги себептери:

1) мамлекеттик кызматтын негизги принциптерин бузуу;

2) жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жетүүсүндө теңдиктин жана аны өтөөнүн бирдей шарттарынын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын стабилдүүлүгүнүн, кызматчыларды алардын кызматтагы кесиптик ишине мыйзамсыз кийлигишүүдөн корголушун камсыздоонун артыкчылыктуулугун сактабоо;

3) кызматчылардын кызматтык милдеттерди аткарбоосу же тийиштүү түрдө аткарбаганы;

4) мамлекеттик жана муниципалдык кызматка байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясында, "Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат жөнүндө", "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргаз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектөөлөрдүн жана тыюулардын бузулушу;

5) баалуулуктарга карата мамиледеги айырмалар, социалдык дооматтар жана артык көрүүлөр, кызмат өтөөдөгү өзгөчө шарттарга көнүү мүмкүн эместиги;

6) материалдык мүмкүнчүлүктөр менен финансылык күтүүлөрдүн ортосундагы, айрым кызматчылардын иш билгилик деңгээли менен кызматтык абалынын ортосундагы дисбаланс.

6. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда таламдардын кагылышынын пайда болушунун шарттары:

1) ченемдик укуктук актылардын ортосунда карама-каршылыктардын болушу, аларга коррупциялык көрүнүштөргө өбөлгө болуучу, негизсиз жеңилдиктерге шарт түзүүчү же айрым топтордун, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын укуктарын кысымга алуучу жоболордун киргизилиши;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенцияларын так эмес аныктоо;

3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын бири-бирин кайталап калуусу;

4) кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы же туура эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчиликтин жоктугу;

5) кызматчынын кызматтык милдеттерин аткаруу стадиясында туура эмес контролдонушу, кызматтык тартипти сактабагандык;

6) кызматкердин жүйөлөрүнүн жоктугу;

7) социалдык ыңгайларды алуунун бирдей эместигинин кесепетинен кызматчынын социалдык шарттарга канааттанбагандыгы.

5. Таламдардын кагылышы менен байланышкан кырдаалдарды аныктоо

 

7. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан персоналдар менен иштөө боюнча бөлүмгө милдет жүктөө аркылуу таламдардын кагылышы менен байланышкан кырдаалдарды аныктоо мүмкүндүгү камсыздалууга тийиш.

8. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары алардын кызматтык милдеттери менен карама-каршылыкка дуушарлантышы потенциалдуу мүмкүн болгон жеке (өздүк) кызыкчылыктарын ушул Колдонмонун 1 жана 2-тиркемелерине ылайык формада таламдардын кагылышына байланыштуу кырдаалдарды декларациялоо жолу менен ачууга милдеттүү.

9. Декларациялардагы жеке (өздүк) кызыкчылыктар тууралуу берилген маалыматтарды эсепке алуу жана тууралыгын текшерүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылардын этикасы боюнча комиссиясы тарабынан ишке ашырылат.

10. Маалыматтардын толук жана өз убагында ачылышы үчүн жоопкерчилик кызматкерге жүктөлөт.

11. Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын кызматчылардын этикасы боюнча комиссиясы (мындан ары - Комиссия) тарабынан таламдардын кагылышы менен байланышкан кырдаалдар табылган учурда Комиссия кызматчыдан төмөнкүлөрдү кабыл алууга укуктуу, алар:

а) кызматчыдан жеке (өздүк) кызыкчылыктан баш тартуусу же анын бул кызыкчылыкты жоюшу;

б) таламдын кагылышынын таасири алдында калышы мүмкүн болгон чечим кабыл алуу процессине кызматчынын катышуудан баш тартышы;

в) таламдын кагылышына тартылган кызматкердин конкреттүү маалыматтарды билүүсүн чектөө;

г) кызматчыны таламдардын кагылышына байланышпаган иштерди аткаруучу кызмат орунга которуу;

д) кызматчынын милдеттеринин жана функцияларынын чөйрөсүн кайра карап чыгуу жана өзгөртүү;

ж) толук ишеним көрсөтүү тууралуу макулдашуунун негизинде таламдардын кагылышын чечүү;

з) кызматкердин ээлеген кызматынан четтетүү же бошотуу тууралуу өтүнүчү.

12. Ушул Колдонмонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар пайда болгон учурда Комиссия мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилигине тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча сунуштарды киргизет.

13. Таламдардын кагылышын жоюу маселеси боюнча ага түздөн-түз баш ийген кызматкер кайрылган учурда мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан чара көрүлбөгөнү анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу тууралуу маселени кароо үчүн негиз болот.

14. Таламдардын кагылышын ар кандай башка ыкмалар менен (жогоруда сунушталган бир же бир нече чараларды колдонуу менен) чечүүгө мүмкүн болбогон учурларда жана эгерде кызматкер өз кызмат ордун сактап калууну кааласа, анда ал кагылышууну жараткан жеке (өздүк) кызыкчылыктарын жоюшу керек. Таламдардын олуттуу кагылышын ар кандай башка ыкмалар менен чечүү мүмкүн болбой калганда, кызматкер ээлеген кызмат ордунан кетүүгө тийиш.

15. Таламдардын кагылышынын бир тарабы болгон кызматчы тарабынан таламдардын кагылышын болтурбоо же жөнгө салуу боюнча чара көрүлбөгөнү кызматчынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматтан бошонушуна алып келүүчү тартип бузуу болуп саналат.

16. Кызматта таламдардын кагылышынын пайда болушуна байланышкан кырдаалдарга төмөнкүлөр кириши мүмкүн:

1) эгерде уюмдагы же иштин тийиштүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик башкаруунун айрым функциялары кызматчынын кызматтык милдеттерине кирген болсо жана кызматчынын, анын туугандарынын же ал адеп-ахлактык (иш жүзүндө никелик, тамырлык, достук же башка мамилелер) же мүлктүк милдеттенмелерге негизделген мамиледе болгон башка адамдардын (мындан ары - туугандары жана башка адамдар) коммерциялык уюмдун ишине катышуусу же туугандардын жана башка адамдардын ишкердик жүргүзүүсү;

2) кызматчынын мамлекеттик керектөөлөр үчүн товарларды алууга, жумуштарды аткарууга заказдарды берүү боюнча комиссиянын ишине катышуусу же анын башка жол менен, анын ичинде кыйыр түрдө конкурстун жеңүүчүсүн аныктоого таасир этүү мүмкүндүгү, эгерде кызматчы, анын туугандары же башка адамдар конкурска катышкан адам менен байланышы бар болсо (мисалы, эмгектик, подряддык мамиледе болсо, же кызмат көрсөтүү боюнча мамилеси болсо, мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери болсо);

3) кызматчынын өзүнүн туугандарына жана өзү байланышта болгон башка адамдарга же жарандарга жана уюмдарга карата контролдоо жана көзөмөлдөө функцияларын аткарышы (мисалы, эмгектик, подряддык мамиледе болсо, же кызмат көрсөтүү боюнча мамилеси болсо, мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери болсо);

4) кызматчынын өзүнүн туугандарына жана өзү байланышта болгон башка адамдарга же жарандарга жана уюмдарга карата (мисалы, эмгектик, подряддык мамиледе болсо, же кызмат көрсөтүү боюнча мамилеси болсо, мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери болсо) бюджеттик каражаттарды, субсидияларды, бюджеттер аралык трансферттерди, ошондой эле чектелген ресурстарды (квота, жер участоктору ж.б.у.с.) бөлүштүрүү жөнүндө чечимдерди даярдоосу жана чыгаруусу;

5) кызматчынын өзүнүн туугандарына жана өзү байланышта болгон башка адамдарга же жарандарга жана уюмдарга карата (мисалы, эмгектик, подряддык мамиледе болсо, же кызмат көрсөтүү боюнча мамилеси болсо, мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери болсо) мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүсү (кызмат көрсөтүүгө катышуусу).

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарындагы кызыкчылыктардын кагылышын чечүү боюнча Убактылуу колдонмонун
1-тиркемеси

Форма

Жеке таламдар жөнүндө
ДЕКЛАРАЦИЯ

Төмөндө кол коюучу __________________________________,

(фамилиясы, аты, идентификациялык номери)

ээлеген кызматы __________________________________________

_______ тартып ___________________________________________

(актынын түрү жана номери)

тандалган/дайындалган, жеке жоопкерчилик менен билдирем:

1. Акы төлөнүүчү кесиптик иши

Уюмдун аталышы жана дареги

Ээлеген кызмат орду

Пайданын көлөмү

Ишинин тармагы

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

2. Коммерциялык эмес уюмдардагы же саясий партиялардагы уюштуруучунун же жетектөөчү, администрациялык, ревизиялык же контролдоочу органдардагы мүчөнүн абалы

Уюмдун аталышы жана дареги

Ээлеген кызмат орду

Пайданын көлөмү

Ишинин тармагы

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

3. Чарбакер субъекттин, кредиттик мекеменин, камсыздандыруу уюмунун же финансылык мекеменин пайчысынын же акционеринин абалы

Уюмдун аталышы жана дареги

Ээлеген кызмат орду

Катышуу үлүшүнүн же акцияларынын саны

Катышуу үлүшүнүн же акцияларынын жалпы наркы

Ишинин тармагы

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Эл аралык уюмдар менен мамилеси

Уюмдун аталышы жана дареги

Ээлеген кызмат орду

Пайданын көлөмү

Ишинин тармагы

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

5. Мамлекеттик кызмат системасындагы таламдардын кагылышынын белгилүү фактылары тууралуу кабар

Берүү формасы - эркин түрдө.

Мөөнөттөрү:

1) Жеке таламдар жөнүндө декларация жумушка кабыл алынган, мандаты тастыкталган же кызмат ордуна дайындалган күндөн баштап 15 күндүн ичинде берилет.

2) Жеке таламдар жөнүндө декларация жыл сайын 30-январга чейин жаңыртылып турат.

Ушул декларация жарыялануучу акты болуп эсептелет жана мен андагы маалыматтардын так эместиги же толук эместиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликтүүмүн.

 

Толтурган күнү _____________

 

Колу ______________

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарындагы кызыкчылыктардын кагылышын чечүү боюнча Убактылуу колдонмонун
2-тиркемеси

Форма

Декларациянын каттоо номери

Тапшырган датасы: жылы
_____

Декларанттын фамилиясы жана аты

Ким экендигин күбөлөндүрүүчү документ(*)

Ээлеген кызматы

Барактын саны

Колу

айы

күнү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтин тиби, анын сериясы жана номери көрсөтүлөт.