Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2014-жылдын
3-июнундагы № 303 токтому
менен бекитилген

 

Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн
СТАНДАРТТАРЫ

(КР Ѳкмѳтγнγн 2014-жылдын 25-ноябры № 675, 2014-жылдын 22-декабры № 720, 2014-жылдын 26-декабры № 735, 2015-жылдын 9-февралы № 45, 2015-жылдын 12-февралы № 54, 2015-жылдын 18-февралы № 66, 2015-жылдын 19-марты № 131, 2015-жылдын 26-марты № 161, 2015-жылдын 22-апрели № 237, 2015-жылдын 20-майы № 307, 2015-жылдын 14-майы № 292, 2015-жылдын 26-майы № 325, 2015-жылдын 8-июлундагы № 465, 2015-жылдын 8-июлундагы № 466, 2015-жылдын 8-июлундагы № 467, 2015-жылдын 5-октябрындагы № 678, 2015-жылдын 21-октябрындагы № 720, 2015-жылдын 21-октябрындагы № 721, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 750, 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 803, 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 804, 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 805, 2015-жылдын 14-декабры № 856, 2015-жылдын 22-декабрындагы № 863, 2015-жылдын 29-декабрындагы № 890, 2016-жылдын 3-мартындагы № 109, 2016-жылдын 18-майындагы № 266. 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 2017-жылдын 23-июнундагы № 406, 2017-жылдын 29-июнундагы № 412, 2017-жылдын 4-июлундагы № 421, 2017-жылдын 2-октябрындагы № 634, 2017-жылдын 18-октябрындагы № 676, 2017-жылдын 17-ноябрындагы № 746, 2018-жылдын 23-майындагы № 250, 2018-жылдын 28-майындагы № 254, 2018-жылдын 20-июнундагы № 287, 2018-жылдын 20-июнундагы № 294, 2018-жылдын 20-июнундагы № 295, 2018-жылдын 7-декабрындагы № 570, 2018-жылдын 31-декабрындагы № 645, 2018-жылдын 31-декабрындагы № 665, 2019-жылдын 5-мартындагы № 102, 2019-жылдын 18-мартындагы № 128, 2019-жылдын 18-мартындагы № 130, 2019-жылдын 30-майындагы № 244, 2019-жылдын 29-июлундагы № 372, 2018-жылдын 30-июлундагы № 381, 2019-жылдын 9-октябрындагы № 533, 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559, 2019-жылдын 31-декабрындагы № 739, 2020-жылдын 3-мартындагы № 119 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Билим берүү жана маданият тармагында

1. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Башталгыч билим берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-бап, 7-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин)  толук аталышы

Билим берүүчү уюмдар.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү окуу жайлардын тизмеси, алардын байланыш маалыматы жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты билим берүү жана илим жаатындагы мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу орган) жана окуу жайларынын маалымдоо такталарында жана сайттарында жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган 6дан 11 жашка чейинки курактагы балдар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене).

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (3, 4, 11, 12 жана 16-беренелер)

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Башталгыч жалпы билим берүү боюнча негизги жалпы билим берүүчү программалардын мазмуну төмөнкүлөргө багытталган:

- окуучуларга заманбап талаптарга жооп бере турган билим берүү;

- сабактарды ийгиликтүү окууну камсыз кылуучу жалпы окуу жөндөмүн жана көндүмүн, билим арттыруучу ыкмаларын өздөштүрүү;

- өз алдынча билим алууга, өзүн-өзү уюштурууга, өзүн-өзү контролдоого, өзүн-өзү баалоого умтулуу;

- мектепке жана окууга кызыктыруучу тарбия берүү, окуп билимди арттырууга жүйөлөштүрүүнү өнүктүрүү;

- окуу кызматташтык көндүмүн жана эбин, окуу диалогуна катышуу, сунуштарды, көйгөйлөрдү ж.б. жалпы талкуулоо каалоосун калыптандыруу.

Окуучулар мектептик билим берүү чөйрөсүндө Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык теориялык билимге жана практикалык көндүмдөргө ээ болушат.

Билим берүүнүн биринчи баскычындагы белгиленген окуу планы жана мамлекеттик билим берүү стандарттары боюнча жалпы билим берүүчү программаларды толук өздөштүргөн окуучулар жалпы билим берүүчү уюмдардагы педагогикалык кеңештин чечими менен кийинки класска жана/же билим берүүнүн II баскычына көчүрүлөт

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

- cанитардык-эпидемологиялык эрежелерине жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш келген имараттарда, анын ичинде:

талаптарга ылайык жабдылган жана жасалгаланган окуу залы, компьютердик класстар, кийим илгичтер болушу керек;

спорт залдын, спорт шаймандардын, тиешелүү жабдылган спорт аянтчасынын же стадионунун болушу;

жабдылган китепкананын, ашкананын болушу;

медициналык кабинеттин болушу

окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

педагогикалык кызматкерлердин балдар менен иштөөсү үчүн терс медициналык көрсөтмөлөрдүн болбошу;

окуу-пландоочу документтердин болушу, анын ичинде окуу планы, бардык сабактар боюнча программалар;

окуучулардын жана окуу жайларынын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн пандустардын, кармоочтордун, атайын жабдылган ажаткананын болушу зарыл.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Окутуунун ченемдик мөөнөтү - 4 жыл.

Документтерди кабылдоо жеке кабыл алуу учурунда 20 мүнөттүн ичинде жүргүзүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдан;

- билим берүүнү башкаруунун аймактык органдарынан;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан;

- окутуунун ушул программасын ишке ашырган жалпы билим берүүчү уюмдардан.

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

- электрондук түрдө.

Маалыматты мамлекеттик жана расмий тилдерде маалымдоо такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден алууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

- радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

- газеталар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайты;

- билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын коомдук кабылдамасы;

- телефон боюнча.

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарынын даректери, телефон номерлери жана иш режими, билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарынын стенддери

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Билим берүү органдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Жалпы билим берүүчү уюм окууга кабыл алууда тапшыруучуларды жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) устав жана билим берүү процессин жөнгө салуучу башка локалдуу документтер менен тааныштырат.

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси:

бала башталгыч билим берүүнүн биринчи классына кирген учурда:

- жашаган жери боюнча жалпы билим берүүчү уюмга кабыл алуу тууралуу ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин арызы;

- нотариалдык күбөлөндүрүлгөн баланын жана ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин ким экендигин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү - баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана ата-энесинин биринин паспорту;

- төмөнкү тиркелген документтер менен окуучунун өздүк иши: нотариалдык күбөлөндүрүлгөн баланын жана ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин ким экендигин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү - баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана ата-энесинин биринин паспорту, ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы, алынган эмдөөлөр жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы, 3х4 см өлчөмүндөгү баланын сүрөтү.

Класстарды калыптандыруу жыл сайын 5-сентябрга чейин жүргүзүлөт. Калыптандыруу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жалпы билим берүүчү уюмдун уставына ылайык аныкталат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын толуктугу жана өз убагында болушу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- кызмат көрсөтүүнү алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын талаптагыдай болушу;

- акыркы жыйынтыгы (алынган кызмат көрсөтүүнүн) мектептеги билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартына шайкеш болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Берилбейт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон документтерди кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиз болгон жүйөлөрдүн тизмеги:

- зарыл документтердин топтомунун жоктугу;

- жапырт жалпы билим берүү уюмунун шарттарында күндүзгү формада окутуу үчүн медициналык карама-каршылыктардын болушу;

- бекитилген ченемдерге ылайык класстын комплекттелиши

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда алуучу белгиленген тартипте билим берүүнүн аймактык органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөсө алуучу билим берүү жана илим тармагында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органга оозеки же жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга укуктуу.

Кызмат көрсөтүүнү алуучунун атынан даттануу анын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана арыз ээсинин аты-жөнү, жашаган дареги, телефон номерин, доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колтамгасын жана берген күнүн камтууга тийиш.

Арыздарды жана доолорду кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын чечимине даттанууга укуктуу

2. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жалпы негизги билим берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 1-бап, 15-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Жалпы негизги билим берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 1-бап, 15-пункт

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Билим берүүчү уюмдар.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү окуу жайлардын тизмеси, алардын байланыш маалыматы жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу орган) жана окуу жайларынын маалыматтык такталарында жана сайттарында жайгаштырылат

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган 11ден 15 жашка чейинки курактагы балдар

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене);

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (3, 4, 11, 12 жана 16-беренелер)

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Билим берүүнүн II баскычы үчүн белгиленген окуу планын жана билим берүүчү мамлекеттик стандарттар боюнча жалпы билим берүү программаларын толугу менен өздөштүргөн жана белгиленген милдеттүү сабактар боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону тапшырган окуучуларга билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин чечимине ылайык билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ "Негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк" берилет.

Негизги жалпы билим берүү боюнча жалпы билим берүүчү программалардын мазмуну төмөнкүлөргө багытталган:

- окуучулардын функциялык билимин камсыз кылуу;

- интеллектуалдык жана практикалык иште жалпы билимдерге, көндүмдөргө, жөндөмдөргө жана ыкмаларга ээ болуу;

- билимин улантуу багытын аныктаган окуучулардын окуп-үйрөнүүгө болгон жүйөсүн калыптандыруу;

- өз алдынча окуп-үйрөнүүгө жана өзүн-өзү уюштурууга, жеке жана жамаатта аракеттенүү тажрыйбасына ээ болуу, анын негизинде алдын-ала жеке, социалдык, кесиптик жактан өзүн-өзү аныктай билүү ишке ашырылат.

Окуучулар мектептеги билим берүү чөйрөсүндө Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык теориялык билимге жана практикалык көндүмдөргө ээ болушат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

- cанитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарга шайкеш келген имараттарда, анын ичинде:

талаптарга ылайык жабдылган жана жасалгаланган окуу залы, компьютердик класстар, кийим илгичтер болушу керек;

спорт залдын, спорт шаймандарынын, тиешелүү жабдылган спорт аянтчасынын же стадиондун болушу;

жабдылган китепкананын, ашкананын болушу;

медициналык кабинеттин болушу;

окуу-пландоочу документтердин болушу, анын ичинде окуу планы, бардык сабактар боюнча программалар;

окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

педагогикалык кызматкерлердин балдар менен иштөөсү үчүн терс медициналык көрсөтмөлөрдүн болбошу;

Окуучулардын жана окуу жайларынын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн пандустардын, кармоочтордун, атайын жабдылган ажаткананын болушу зарыл.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдан;

- билим берүүнү башкаруунун аймактык органдарынан;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан;

- окутуунун ушул программасын ишке ашырган жалпы билим берүүчү уюмдардан.

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

- электрондук түрдө.

Маалыматты мамлекеттик жана расмий тилдерде маалыматтык такталардан, брошюралардан жана буклеттерден алууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

- радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

- газеталар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайты;

- билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын коомдук кабылдамасы;

- телефон боюнча.

Билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарынын даректери, телефон номерлери жана иш режими билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органынын сайтында, билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталарында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Билим берүү органдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Жалпы билим берүүчү уюм окууга кабыл алууда тапшыруучуларды жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) устав жана билим берүү ишин жөнгө салуучу башка локалдуу документтер менен тааныштырат.

Мамлекеттик кызматты алуучу тарабынан төмөнкү учурларда берилүүчү документтердин тизмеси жана/же иш-аракеттери:

баланын бардык зарыл документтери бар, ал мурда окуган жалпы билим берүү уюмунун бешинчи классында окуусун уланткан учурда:

Жалпы негизги билим берүүнүн экинчи баскычында окуган окуучу башка жалпы билим берүүчү уюмга которулганда:

- жалпы билим берүү уюмунун негизги жалпы билим берүүнүн экинчи баскычынын тийиштүү классына баланы кабыл алуу кабыл алуу тууралуу ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин арызы;

- төмөнкү тиркелген документтер менен окуучунун өздүк иши: баланын жана ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин ким экендигин тастыктаган документтердин - баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн (16 жашка чыкса паспортунун көчүрмөсү) жана ата-энесинин биринин паспортунун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы, алынган эмдөөлөр жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы, 3х4 см өлчөмүндөгү баланын сүрөтү.

Класстарды комплектөө жыл сайын 5-сентябрга чейин жүргүзүлөт. Комплектөө тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жалпы билим берүүчү уюмдун уставына ылайык аныкталат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын толуктугу жана өз убагында болушу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын талаптагыдай болушу;

- акыркы жыйынтыгы (алынган кызмат көрсөтүүнүн) мектептеги билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартына шайкеш болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Берилбейт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча зарыл болгон документтерди кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиз болгон жүйөлөрдүн тизмеси:

- зарыл документтердин топтомунун жоктугу;

- билим берүүнүн 1-баскычындагы компетенциялардын (башталгыч жалпы билимдин) жоктугу ;

- жалпы билим берүү уюмунун шарттарында күндүзгү формада окутуу үчүн медициналык карама-каршылыктардын болушу;

- бекитилген ченемдерге ылайык класстын комплекттелиши

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда алуучу белгиленген тартипте билим берүүнүн аймактык органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөсө алуучу билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органга оозеки же жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга укуктуу.

Кызмат көрсөтүүнү алуучунун атынан даттануу анын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана арыз ээсинин аты-жөнү, жашаган дареги, телефон номерин, доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колтамгасын камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Арыздарды жана доолорду кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын чечимине даттанууга укуктуу

3. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жалпы негизги билим берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 1-бап, 23-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Билим берүүчү уюмдар.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү окуу жайлардын тизмеси, алардын байланыш маалыматы жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу орган) жана окуу жайлардын маалыматтык такталарында, сайттарында жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган 14төн 18 жашка чейинки курактагы балдар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене);

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (3, 4, 11, 12 жана 16-беренелер)

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Билим берүүнүн III баскычы үчүн белгиленген окуу планы жана билим берүүчү мамлекеттик стандарттар боюнча жалпы билим берүү программаларын толугу менен өздөштүргөн жана белгиленген милдеттүү сабактар боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону тапшырган окуучуларга жалпы билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин чечимине ылайык билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ "Жалпы орто билими жөнүндө аттестат" берилет.

Жалпы орто билим берүү боюнча негизги жалпы билим берүүчү программалардын мазмуну төмөнкүлөргө багытталган:

- жаранды тарбиялоо, окуучуларда активдүү жарандык позицияны, руханий, адеп-ахлактык жана маданий баалуулуктарды калыптандыруу;

- социалдык-маданий чөйрөдө көнүгүшүнө жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү;

- окуучулардын жалпы сабактарга, интеллектуалдык, уюштуруучулук, маалыматтык жөндөмдөрүн өркүндөтүү;

- кесибин жана эмгектик ишин өзү аңдап түшүнүү менен тандоого даярдыгы.

Окуучулар мектептеги билим берүү чөйрөсүндө Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык теориялык билимге жана практикалык көндүмдөргө ээ болушат.

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

- cанитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарга шайкеш келген имараттарда, анын ичинде:

талаптарга ылайык жабдылган жана жасалгаланган окуу залы, компьютердик класстар, кийим илгичтер болушу керек;

спорт залдын, спорт шаймандардын, тиешелүү жабдылган спорт аянтчасынын же стадионунун болушу;

жабдылган китепкананын, ашкананын болушу;

медициналык кабинеттин болушу;

окуу-пландоочу документтердин болушу, анын ичинде окуу планы, бардык сабактар боюнча программалар;

окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

педагогикалык кызматкерлердин балдар менен иштөөсү үчүн терс медициналык көрсөтмөлөрдүн болбошу;

окуучулардын жана окуу жайларынын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн пандустардын, кармоочтордун, атайын жабдылган ажаткананын болушу зарыл.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Окутуунун ченемдик мөөнөтү - 2 жыл.

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн документтерди кабыл алуу - кайрылган учурдан тартып 20 мүнөт, билими жөнүндө документти берүү - кайрылган учурдан тартып 20 мүнөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдан;

- билим берүүнү башкаруунун аймактык органдарынан;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан;

- окутуунун ушул программасын ишке ашырган жалпы билим берүүчү уюмдардан.

Маалымат төмөнкүдөй берилет:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

- электрондук түрдө.

Маалыматты мамлекеттик жана расмий тилдерде маалыматтык такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден алууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

- радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

- газеталар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайты;

- билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын коомдук кабылдамасы;

-телефон боюнча.

Билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарынын даректери, телефон номерлери жана иш режими билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайтында жана билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталарында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Билим берүү органдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Жалпы билим берүүчү уюм окууга кабыл алууда тапшыруучуларды жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) устав жана билим берүү процессин жөнгө салуучу башка локалдуу документтер менен тааныштырат.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү төмөнкү документтерди берет/ алардын иш-аракеттери:

- жашаган жери боюнча жалпы билим берүүчү уюмга жашы жете элек баланы кабыл алуу тууралуу ата-энесинин биринин (мыйзамдуу өкүлүнүн) арызы;

- баланын жана ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлүнүн) биринин ким экендигин тастыктаган документтеринин - баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн жана ата-энесинин биринин паспортунун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

- ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы;

- алынган эмдөөлөр жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) түп нускасы,

- 3х4 см өлчөмүндөгү баланын сүрөтү;

- ата-энесинин биринин (мыйзамдуу өкүлүнүн) жашаган жеринен маалымдаманын көчүрмөсү;

- негизги жалпы билим жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.

Жалпы орто билим берүүнүн үчүнчү баскычында окуп жаткан окуучуну башка билим берүүчү уюмга которууда:

- билим берүү уюмунун жалпы орто билим берүүсүнүн үчүнчү баскычындагы тийиштүү класстарга жашы жете электи (эки жыныстагы) кабыл алуу жөнүндө ата-энесинин биринин арызы;

- окуучунун төмөнкү документтер тиркелген өздүк иши: баланын жана ата-энесинин биринин ким экендигин ырастаган документ - баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн (бала 16 жашка чыкса паспортунун көчүрмөсү) жана ата-энесинин биринин (мыйзамдуу өкүлүнүн) паспортунун нотариалдык күбөлөндүргөн көчүрмөсү, ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) көчүрмөсү, алынган эмдөөлөрү жөнүндө медициналык маалымдаманын (белгиленген формадагы) көчүрмөсү, 3х4 см өлчөмүндөгү баланын сүрөтү, негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.

Класстарды комплекттөө жыл сайын 5-сентябрга чейин жүргүзүлөт. Комплектөө тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жалпы билим берүүчү уюмдун уставына ылайык аныкталат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын толуктугу жана өз убагында болушу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын талаптагыдай болушу;

- акыркы жыйынтыгы (алынган кызмат көрсөтүүнүн) мектептеги билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартына шайкеш болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Берилбейт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон документтерди кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиз болгон жүйөлөрдүн тизмеси:

- зарыл документтердин топтомунун жоктугу;

- билим берүүнүн 2-баскычындагы компетенциялардын (башталгыч жалпы билимдин) жоктугу;

- жалпы билим берүү уюмунун шарттарында күндүзгү формада окутуу үчүн медициналык карама-каршылыктардын болушу;

- бекитилген ченемдерге ылайык класстын толук комплекттелиши

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда алуучу белгиленген тартипте билим берүүнүн аймактык органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөсө алуучу билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органга оозеки же жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга укуктуу.

Кызмат көрсөтүүнү алуучунун атынан даттануу анын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана арыз ээсинин аты-жөнү, жашаган дарегин, телефон номерин, доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колтамгасын камтууга тийиш жана берген күнү көрсөтүлөт.

Арыздарды жана доолорду кароо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

4. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Белгиленген квотанын (мамлекеттик тапшырыктын) чектеринде жалпы негизги билим берүүнүн базасында орто кесиптик билим берүү (окутуунун күндүзгү формасы) - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 1-бап, 40-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Билим берүүчү уюмдар.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү окуу жайлардын тизмеси, алардын байланыш маалыматы, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн, башкарган мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу орган) жана окуу жайлардын маалыматтык такталарында, сайттарында жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын негизги жалпы билими бар жарандары, жарандыгына карабастан этностук кыргыздар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене);

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары:

- "Билим берүү жөнүндө" (1-14, 21, 25-52-беренелер);

- "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүүчү система жөнүндө" (15-берене).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

- 2004-жылдын 3-февралындагы № 53 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө";

- 2012-жылдын 5-сентябрындагы № 610 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүсүнүн адистиктеринин тизмесин жана адистиктерге окутуунун ченемдик мөөнөттөрүн бекитүү жөнүндө";

- 2012-жылдын 4-июлундагы № 470 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө";

- 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө";

- 2012-жылдын 29-майындагы № 346 "Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө;

- 2009-жылдын 18-майындагы № 300 "Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу";

1996-жылдын 29-мартындагы Экономикалык жана гуманитардык жагында интеграциялоону тереңдетүү жөнүндө келишимдин катышуучу-мамлекеттеринин жарандарына окуу жайларына өтүүдө бирдей укуктарды берүү тууралуу макулдашуу.

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин буйруктары:

- 2012-жылдын 9-июлундагы № 471/1 "2012-жылдын 4-июлундагы № 470 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун аткаруу жөнүндө";

- 2005-жылдын 10-февралындагы № 61/1 "Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жөнүндө".

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин коллегиясынын 2008-жылдын 27-майындагы № 4/1 чечими "Орто кесиптик билим берүүдө лицензиялык экспертизалоону өткөрүүнүн программасы"

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Орто кесиптик билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү диплом.

Бүтүрүүчү негизги кесиптик билим берүү программасынын жана кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерине ылайык төмөнкү компетенцияларга ээ болушу керек:

а) жалпы:

- жеке ишин уюштуруу, кесиптик милдеттерди аткаруу методдорун жана ыкмаларын тандоо, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо;

- проблемаларды чечүү, стандарттуу жана стандарттуу эмес кырдаалда чечимдерди кабыл алуу, демилге көтөрүү жана жоопкерчиликтүү болуу;

- кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу, кесиптик жактан жана инсан катары өнүгүү үчүн зарыл маалыматты издөө, интерпретациялоо жана пайдалануу;

- кесиптик иште маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу;

- командада иштөө, кесиптештер, жетекчилик, кардарлар менен натыйжалуу барлашуу;

- команданын мүчөлөрүнүн иши үчүн жоопкерчиликти өзүнө алуу жана жумушчу ордунда окутуу;

- өздүк жеке жана кесиптик жактан өнүгүүнү башкаруу, өзгөрүүлөргө көнүктүрүү;

- чакан жамаатта уюштуруучулук-башкарууга даяр болуу.

Жалпы компетенциялардын тизмеси адистигинин профилине ылайык толукталышы керек;

б) кесиптик ишмердүүлүктүн негизги түрлөрүнө ылайык кесиптик компетенциялар.

Натыйжада студент Кыргыз Республикасынын орто кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык кесиптик теориялык билимдерге ээ болууга тийиш

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

cанитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарга шайкеш келген имараттарда, анын ичинде:

талаптарга ылайык жабдылган жана жасалгаланган окуу кабинеттери, лабораториялар, ар бир кесип боюнча устаканалар;

бир окуу тобуна комплектте зарыл жабдуулардын, анын ичинде приборлордун жана шаймандардын болушу;

спорт залдын, спорт шаймандардын, тиешелүү жабдылган спорт аянтчасынын же стадионунун болушу;

жабдылган китепкананын, ашкананын болушу;

медициналык кабинеттин болушу;

окуу чарбасынын болушу (эгерде тийиштүү даярдык жүргүзүлсө), айдоочулар же тракторист-машинисттер даярдалса, автодром же окутуу полигондун, ошондой эле автотрактор техникасынын жумушчу абалында болушу;

окуу-пландоочу документтердин болушу, анын ичинде окуу планы, бардык сабактар боюнча программалар, анын ичинде өндүрүштүк практиканын программасы, көрсөтмө материалдар. Квалификациялык иштердин тизмеси, экзамендин материалдары, ар бир даярдалуучу кесип боюнча окутуучу жана усулдук окуу куралдары, ошондой эле лабораториялардын жана устаканалардын жабдылышына белгиленген талаптар;

окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

окуучулардын жана окуу жайларынын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн пандустардын, кармоочтордун, атайын жабдылган ажаткананын болушу зарыл.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Окуу жайына өтүү үчүн абитуриенттерден документтер - кайрылган учурдан тартып 30 мүнөткө чейин кабыл алынат.

Кызматты көрсөтүү окуу жайына өтүү үчүн документтерди берген учурдан башталат жана бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациялоо аяктагандан кийин бир айдан соң бүтөт.

Окутуунун ченемдик мөөнөтү 1 жыл 10 айдан 4 жыл 10 айга чейин.

Окуу жайынын бүтүрүүчүсүнө мамлекеттик үлгүдөгү дипломду берүү бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациялоо аяктаган соң бир айдан кечиктирилбестен- кайрылган учурдан тартып 30 мүнөткө чейин берилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдан алууга болот;

Келүүчүлөрдү кабыл алуу жол-жобосу: телефон аркылуу алдын-ала жазылуу, кезекке туруу.

Кызматты алуу ыкмасы жөнүндө маалымат берүү жазуу жүзүндө, оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

Орто кесиптик окуу жайларында мамлекеттик жана расмий тилдерде маалыматтык такталар, брошюралар жана буклеттер бар

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:

- радио, теле көрсөтүү, маалымат сайттары;

- газеталар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайты;

- билим берүү башкармалыктарынын аймактык органдарындагы маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын коомдук кабылдамасы;

-телефон боюнча.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими кызмат көрсөтүү стандарты менен чогуу билим берүү жана илим жаатында жана жарандардын ден-соолугун коргоо жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын сайтында жана билим берүү бөлүмдөрүнүн жана окуу жайларынын сайттарында, маалымат такталарында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Билим берүү жана илим жаатында жана жарандардын ден соолугун коргоо жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын, мамлекеттик кызматтарды көрсөткөн билим берүү бөлүмдөрүнүн жана окуу жайларынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандарга адептүү мамиле кылууну, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс болууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбашы зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн.

Студенттердин өздүк иштери сейфте сакталат

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Абитуриент төмөнкү документтерди берет:

арыз;

- паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

- негизги жалпы билимин бүткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы же анын көчүрмөсү;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкат 086/у;

- аскердик билет же приписка күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн);

- сүрөт (3х4 - 6 даана);

- эгерде абитуриент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерди алууга талапкер болсо, башка документтерди да бериши мүмкүн.

Бүтүрүүчү дипломду алуу үчүн төмөнкү документтерди берет:

- паспорт;

- кыдыруу баракчасы.

Дипломду бүтүрүүчүнүн ордуна нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде ишенимдүү адам ала алат.

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын тактыгы жана өз убагында болушу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүү шарттарына дал келүү: имаратка кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, коммуналдык-тиричиликтик шарттарынын болушу, жарандарды кабыл алуунун ыңгайлуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматта);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү учурунда кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- акыркы жыйынтыктын (көрсөтүлгөн кызматтын) керектөөчүнүн күткөндөрүнө дал келүүсү

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Берилбейт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдөн төмөнкүлөргө баш тартылышы мүмкүн:

1996-жылдын 29-мартындагы Экономикалык жана гуманитардык жагында интеграциялоону тереңдетүү жөнүндө келишимдин катышуучу-мамлекеттеринин жарандарына окуу жайларына өтүүдө бирдей укуктарды берүү тууралуу макулдашууда каралган жарандардан жана этностук кыргыздардан тышкары, Кыргыз Республикасынын жарандыгы жок адамдарга (Россия Федерациясынын, Беларусь Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын жарандарына).

Абитуриенттин, окуу жайынын бүтүрүүчүсү дипломду алууда документтердин толук эмес комплектисин берсе.

Документтерди кабыл алуудан баш тартуу:

- кызмат көрсөтүү үчүн кайрылган адамда аны алууга укугу же башка адамдын атынан иш алып барууга ыйгарым укугу жок болсо;

- документтердин белгиленген талаптарга шайкеш эместиги;

- берилген документтерде чындыкка дал келбеген маалыматтардын болушу;

- кызмат алуу үчүн кайрылган адам медициналык көрсөтмөлөр боюнча шайкеш келбесе.

Кызмат көрсөтүүдөн жалпысынан төмөнкү учурларда баш тартылат:

- окуу жайынын уставын бузганда;

- окуу жайынын ички күн тартибинин эрежелерин бузганда;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузганда.

Коомдук тартипти бузган адамдарга кызмат көрсөтүлбөйт

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда алуучу белгиленген тартипте окуу жайынын жетекчилигине, билим берүүнүн же саламаттыкты сактоонун тийиштүү аймактык органдарына кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөсө алуучу билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органга оозеки же жазуу жүзүндө арыз менен кайрылууга укуктуу.

Кызмат көрсөтүүнү алуучунун атынан даттануу анын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана арыз ээсинин аты-жөнү, жашаган дарегин, телефон номерин, доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колтамгасын камтууга тийиш жана берген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер доо арызды 1 жумушчу күндүн ичинде каттайт жана кароо үчүн жетекчиликке жөнөтөт.

Арыздарды жана доолорду кароо билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана жооп алуу мөөнөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда алуучу билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарган ыйгарым укуктуу органдын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

5. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Кесиптик окутууга, кайра окууга, квалификацияны жогорулатууга жолдомо берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-бап, 109-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасында эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндө, анын ичинде качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү маселелери боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн мамлекеттик борбордук мамлекеттик органы (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жана анын аймактык органдары (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АО).

Эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык органдарынын тизмеси, кызмат көрсөтүү стандарттары менен кошо, эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын такталарына жана сайтына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жумушсуз жаран катарында иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик органдарына катталып, ушул кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (42-берене);

"Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (1998-жылдын 27-июлу, № 113) (9 жана 10-беренелер);

"Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому.

Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министринин 2011-жылдын 15-июнундагы № 58-ос буйругу менен бекитилген жумушсуз жарандарды кесиптик жактан окутууну уюштуруу боюнча иштердин регламенти

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Окутууга жолдомону жазуу жүзүндө берүү.

Эмгек китепчесине жазуу.

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Кызмат көрсөтүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген күтүү жайлары, ажатканалары (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы ажатканалары), жылытуусу, суу түтүгү, телефону бар имаратта;

- бардык жарандардын имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга, жуунчу бөлмөлөргө) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү астында, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн (мындан ары - ДМЧА) пандустардын, кармагычтардын болушу;

- кезек күтүү принциби боюнча;

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (ДМЧА) кезексиз тейленет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Арыз берүүчүнүн документтерин кабыл алуу: 30 мүнөткө чейин.

Кызмат көрсөтүүнүн узактыгы: 10 күнгө чейин.

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүү: 30 мүнөткө чейин.

Кызмат көрсөтүү 1 жылдын ичинде 1 жолудан ашык эмес көрсөтүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасынан;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтынан;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсуна жеке кайрылуу аркылуу;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсунун маалыматтык такталарынан, брошюралардан, буклеттерден.

Эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсунда жарандарды кабыл алуу, алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары:

Көрсөтүлүүчү кызмат жөнүндө маалыматты жайылтуу төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат:

- ЖМК;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайты;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсундагы такталар, буклеттер жана брошюралар;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасы;

- телефон боюнча.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттары менен кошо, эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын такталарына жана сайтына жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын кабинеттеринде, алардын аталыштарын көрсөткөн маалыматтык табличкалар бар.

Эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын кабыл алууну ишке ашырган кызматкерлеринин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн персонификациялык табличкалары (бейдждери) болушу керек.

Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандарга адептүү мамиле кылууну, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс болууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбашы зарыл.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктагы адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүнү алуучу адам жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:

- паспортту;

- эмгек китепчесин

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүү акысыз

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлгөн кызматтардын стандарттарында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык анын тактыгы жана өз убагында болушу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүү шарттарына дал келүү: имаратка кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, коммуналдык-тиричиликтик шарттарынын болушу, жарандарды кабыл алуунун ыңгайлуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматта);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү учурунда кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- акыркы жыйынтыктын (көрсөтүлгөн кызматтын) керектөөчүнүн күткөндөрүнө дал келүүсү

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүүлөр керектөөчүнүн каалоосун эске алуу менен билдирме берүү баскычында жана мамлекеттик органдын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жарым-жартылай берилиши мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 3-пунктунда көрсөтүлгөн параметрлерге арыз берүүчү ылайык келбесе, ошондой эле арыз берүүчү бир жылдын ичинде бир жолудан көбүрөөк кайрылса ага кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер пайда болгон учурда, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун кол тамгасын жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 жумушчу күндүн аралыгында каттап, жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануулар жана дооматтар эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун жооп алуу мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

6. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге жарандарды республикалык бюджеттин эсебинен окутуу (бюджеттик окутуу) - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмегинин) 1-главасынын 110-пункту

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасында эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндө, анын ичинде качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү маселелери боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн мамлекеттик борбордук мамлекеттик органы (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жана анын аймактык органдары (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АО).

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу орган.

Кесиптик-техникалык билим берүү тутумундагы окуу жайлар.

Окуу жайлардын тизмеси, кызмат көрсөтүү стандарттары менен кошо, эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын такталарына жана сайтына, кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын сайтына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Республикалык бюджеттин эсебинен кесип алуу укугуна 14 жаштан ашкан жана 28 жаштан улуу эмес төмөнкү талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары ээ:

- базалык билим алган мектеп бүтүрүүчүлөрү (9-11-класстар);

- кесиптик билим берүүнүн ушул деңгээлин биринчи жолу алып жаткан жаштар;

- базалык билими жок же таптакыр билим албаган жаштар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене).

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары:

- "Билим берүү жөнүндө" (3, 11, 20, 30, 40 жана 43-беренелер);

- "Башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору;

- "Башталгыч кесиптик билим берүү системаларынын иштерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актылар жөнүндө" 2003-жылдын 25-апрелиндеги № 245;

- "Кыргыз Республикасында башталгыч кесиптик билим берүү боюнча жумушчу кесиптердин жана адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө" 2003-жылдын 28-июлундагы № 473;

- "Экстернат формасында башталгыч кесиптик билим алууга жол берилбөөчү кесиптердин жана адистиктердин тизмеси жөнүндө" 2007-жылдын 13-февралындагы № 54;

- "Кесиптик башталгыч билим жөнүндө документтердин формаларын бекитүү тууралуу" 2008-жылдын 3-октябры № 560;

- "Кыргыз Республикасынын башталгыч кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын окуучуларын материалдык жактан камсыз кылуу боюнча жобону бекитүү жөнүндө" 2006-жылдын 15-февралындагы № 96;

- "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын студенттерине жана окуучуларына стипендиялардын өлчөмдөрүн белгилөө жөнүндө" 2005-жылдын 27-июнундагы № 261;

- "Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө" 2008-жылдын 15-январдагы № 7;

- "Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин алдындагы кесиптик окуу жайлар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" 2012-жылдын 1-мартындагы № 159;

- "Билим берүүчү уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" 2011-жылдын 19-январындагы № 18;

- "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" 2011-жылдын 31-майындагы № 270

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Бүтүрүү жана квалификациялык экзамендердин натыйжаларын эске алуу менен кесиптик окутуунун толук курсу аяктагандан кийин бүтүрүүчү мамлекеттик үлгүдөгү документ алат:

Башталгыч кесиптик билим берүүнүн билим берүү жөнүндө диплому башталгыч кесиптик билим берүүнүн программасын өздөштүргөн адамдарга берилет.

Орто жалпы жана башталгыч кесиптик билим берүүнүн интеграциялык программасын өздөштүргөн адамдарга дагы жалпы билим берүү тууралуу аттестат берилет.

Ырастама - объекттерде жана унаа каражаттары менен иштөөгө уруксат берүү үчүн атайын уюмдардын жана ведомстволордун көзөмөлү астындагы объекттерде иштөө менен байланышкан кесиптер боюнча билим берүү программасын өздөштүргөндөргө берилет

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда берилет:

- санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана өрткө каршы коопсуздуктун талаптарына ылайык жайларда, анын ичинде;

- сабактар боюнча окуу кабинеттеринин жана ар бир кесип боюнча лабораторияларга жана устаканаларга ылайык жабдылган жана талаптарга ылайык камсыз кылынган;

- бир окуу тобунун комплектисинде (12-15 адам эсебинде) зарыл жабдуулардын, анын ичинде шаймандардын жана аспаптардын болушу;

- спорт залдын, спорттук шаймандардын, жабдылган спорт аянтынын же стадиондун болушу;

- жабдылган китепкананын, ашкананын болушу (эгерде окутуу мөөнөтү 2-3 жыл болсо);

- медициналык кабинеттин болушу;

- окуу чарбасынын болушу (эгерде тиешелүү даярдык жүргүзүлсө);

- айдоочуларды жана тракторист-машинисттерди даярдоо жүргүзүлгөн автодромдун же окуу полигонунун болушу, ошондой эле жумуш абалындагы автотрактордук техниканын болушу;

- бардык сабактар боюнча окуу пландарды, программаларды, анын ичинде өндүрүштүк практиканын программасын, көрсөтмө материалдарын, квалификациялык иштердин тизмегин, экзамендик материалдарды, ар бир даярдалып жаткан кесиптер боюнча окуу жана методикалык колдонмону, ошондой эле лабораторияларды жана устаканаларды жабдуу үчүн жазылган талаптарды кошо алганда окуу-пландык документтердин комплектисинин болушу;

- окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

- окуучулардын жана окуу жайларынын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн пандустардын, кармоочтордун, биринчи кабаттагы ажаткананын болушу зарыл.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү бекитилген ченемдерге ылайык окуучулар үчүн социалдык төлөмдөрдү камтыйт:

- стипендия;

- 2-3 жыл окугандар үчүн тамактануу.

Муктаж болгон окуучулар үчүн окуу мезгилинде акысыз негизде жатакана берилет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Бюджеттик окутуу негизиндеги башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу жылы 1-сентябрда башталып, 30-июнда аякталат.

Билим берүү программаларын жүзөгө ашыруу мөөнөтү:

- негизги жалпы билим берүүнүн базасында жалпы орто жана кесиптик башталгыч билим берүүнүн интеграцияланган программасын окутуу мөөнөтү - 3 жылдан кем эмес;

- жалпы орто билим албастан, негизги жалпы билим берүүнүн базасында кесиптик башталгыч билим берүү программасын, аскерге чакырууга чейинки даярдоонун 140 сааттык программасын окутуу мөөнөтү - 1-2 жыл;

- жалпы орто билим берүүнүн базасында кесиптик башталгыч билим берүү программасын окутуу мөөнөтү - 1 жылдан кем эмес;

- кесиптик жактан даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу программасын окутуу мөөнөтү - 1 жылга чейин.

Окуунун жыйынтыгы боюнча окуу жылы расмий аяктаган учурдан тартып 10 жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасынан;

- кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдан;

- түздөн-түз окуу жайларынан;

- маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде төмөнкү түрдө берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки (телефон боюнча, жеке байланышуу аркылуу);

- электрондук түрдө - e-mail: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru электрондук почтасы, www.kesip.i№.kg сайты боюнча

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары:

көрсөтүлүүчү кызмат жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- радио, телекөрсөтүү, маалыматтык сайттар;

- газеталар;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайты;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсундагы такталар, буклеттер жана брошюралар;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасы;

- телефон боюнча.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде кызмат көрсөтүүнүн стандарттары эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында жана кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук уюмдарынын кабинеттеринде, алардын аталыштары жазылган маалыматтык табличкалар болот.

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук уюмдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандарга адептүү мамиле кылууну, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс болууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбашы зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органда келүүчүлөрдү кабыл алууну тейлеген маселелерине ылайык кызматкерлер ишке ашырат.

Окуу жайларда келүүчүлөрдү директор же анын орун басарлары кабыл алат.

Атайын муктаждыктагы адамдар окуган окуу жайларда аңгемелешүүдө сурдокотормочулар жана психологдор катышышы мүмкүн

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн кесиптик жактан даярдоо кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу жайына кайрылып, 1-июлдан тартып 31-августка чейинки мезгилде документтерди тапшыруулары зарыл. Милдеттүү документтердин тизмегине төмөнкүлөр кирет:

- окууга кабыл алуу жөнүндө арыз;

- билими жөнүндө документ (күбөлүк, аттестат же маалымдама);

- паспортунун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

- ден соолугунун абалы тууралуу белгиленген үлгүдөгү маалымдама;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн - тастыктоочу документ;

- аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөн чыккан адамдар үчүн - социалдык коргоо органдарынын маалымдамасы;

- жетимдер үчүн - ата-энесинин жоктугун тастыктаган документ;

- көзөмөлсүз калган адамдар үчүн - көзөмөлсүз калган балдардын маселелери боюнча уюмдардын же социалдык коргоо органдарынын жолдомосу;

- 4 даана сүрөт (3х4 см).

Документтерди бюджеттик окутууга кабыл алуу акысыз негизде ишке ашырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен акысыз берилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлүүчү кызматтардын стандарттарга жана суроо-талаптын шарттарына ылайык келүүсү;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүү шарттарына дал келүү: имаратка кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, коммуналдык-тиричиликтик шарттарынын болушу, жарандарды кабыл алуунун ыңгайлуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматта);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү учурунда кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- акыркы жыйынтыктын (көрсөтүлгөн кызматтын) керектөөчүнүн күткөндөрүнө дал келүүсү.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты, жыл сайын чыгарылуучу буйруктун негизинде белгиленген тартипте жүргүзүлүүчү жыйынтыктоочу квалификациялык экзамен менен бекемделет

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта (окуу программаларынын электрондук версиялары болгон учурда) жарым-жартылай (теориялык курс) берилиши мүмкүн.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Окуу жайы бюджеттик негиздеги башталгыч кесиптик билим берүүдөн төмөнкү учурда баш тартууга укуктуу:

- абитуриенттин курагы 14 жаштан кичүү же 28 жаштан улуу болсо;

- билим деңгээлинин ылайык келбестиги боюнча (мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн билим деңгээли жалпы орто билимден төмөн эмес талап кылынган учурларда);

- медициналык көрсөтмөлөр;

- абитуриент тиешелүү кесиптик билимге ээ болгон учурда;

- абитуриент Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган учурда

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер пайда болгон учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу белгиленген тартипте эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилигине оозеки жана жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин формада берилип, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнү, жашаган дареги, телефон номери, ошондой эле дооматтын маңызы, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун колу жана датасы камтылышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 жумушчу күндүн аралыгында каттап, жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануулар жана дооматтар эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун жооп алуу мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

7. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге ишкананын жана окуучулардын жеке каражаттарынын эсебинен жарандарды окутуу (акы төлөмө окуу) - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри, (тизмеги) 1-бап, 111-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасында эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндө, анын ичинде качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү маселелери боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзгөн борбордук мамлекеттик органы (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жана анын аймактык органдары (мындан ары - эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АО).

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу орган.

Кесиптик-техникалык билим берүү тутумундагы окуу жайлар.

Окуу жайлардын тизмеси, кызмат көрсөтүү стандарттары менен кошо, эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын такталарына жана сайтына, кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын сайтына жана маалымат порталына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Акы төлөмө негизде кесиптик билим алуу укугуна 14 жашка чыккан жана кыска мөөнөттүү кесиптик билим алууну, чектеш кесиптерде кайра окууну же кесиби боюнча квалификациялык деңгээлин жогорулатууну каалаган адамдар ээ.

Акы төлөмө негизде мамлекеттик кызмат көрсөтүү жарандыгы жок же Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган адамдарга берилиши мүмкүн

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы (45-берене).

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары:

- "Билим берүү жөнүндө" (3, 11, 20, 30, 40 жана 43-беренелер);

- "Башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

- "Башталгыч кесиптик билим берүү системаларынын иштерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актылар жөнүндө" 2003-жылдын 25-апрелиндеги № 245;

- "Кыргыз Республикасында башталгыч кесиптик билим берүү боюнча жумушчу кесиптердин жана адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө" 2003-жылдын 28-июлундагы № 473;

- "Экстернат формасында башталгыч кесиптик билим алууга жол берилбөөчү кесиптердин жана адистиктердин тизмеси жөнүндө" 2007-жылдын 13-февралындагы № 54;

- "Кесиптик башталгыч билим жөнүндө документтердин формаларын бекитүү тууралуу" 2008-жылдын 3-октябры № 560;

- "Кыргыз Республикасынын башталгыч кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын окуучуларын материалдык жактан камсыз кылуу боюнча жобону бекитүү жөнүндө" 2006-жылдын 15-февралындагы № 96;

- "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын студенттерине жана окуучуларына стипендиялардын өлчөмдөрүн белгилөө жөнүндө" 2005-жылдын 27-июнундагы № 261;

- "Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө" 2008-жылдын 15-январдагы № 7;

- "Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин алдындагы кесиптик окуу жайлар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" 2012-жылдын 1-мартындагы № 159;

- "Билим берүүчү уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө" 2011-жылдын 19-январындагы № 18;

- "Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" 2011-жылдын 31-майындагы № 270

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Кыска мөөнөттүү кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасын өздөштүргөн жактарга тастыктама берилет;

объекттерде же унаа каражаттары менен иштөөгө уруксат берүү үчүн атайын уюмдардын жана ведомстволордун көзөмөлү астындагы объекттерде иштөө менен байланышкан кесиптер боюнча билим берүү программасын өздөштүргөндөргө - күбөлүк берилет

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөнкү шарттарда берилет:

- санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана өрткө каршы коопсуздуктун талаптарына ылайык жайларда, анын ичинде;

сабактар боюнча окуу кабинеттеринин жана ар бир кесип боюнча лабораторияларга жана устаканаларга ылайык жабдылган жана талаптарга ылайык камсыз кылынган;

бир окуу тобунун комплектисинде (12-15 адам эсебинде) зарыл жабдуулардын, анын ичинде шаймандардын жана аспаптардын болушу;

спорт залдын, спорттук шаймандардын, жабдылган спорт аянтынын же стадиондун болушу;

жабдылган китепкананын, ашкананын болушу (эгерде окутуу мөөнөтү 2-3 жыл болсо);

медициналык кабинеттин болушу;

окуу чарбасынын болушу (эгерде тиешелүү даярдык жүргүзүлсө);

айдоочуларды же тракторист-машинисттерди даярдоо жүргүзүлгөн автодромдун же окуу полигонунун болушу, ошондой эле жумуш абалындагы автотрактордук техниканын болушу;

окуу жайларында педагогикалык кадрлардын болушу жана алардын квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү;

бардык сабактар боюнча окуу пландарды, программаларды, анын ичинде өндүрүштүк практиканын программасын, көрсөтмө материалдарын, квалификациялык иштердин тизмегин, экзамендик материалдарды, ар бир даярдалып жаткан кесиптер боюнча окуу жана методикалык колдонмону, ошондой эле лабораторияларды жана устаканаларды жабдуу үчүн жазылган талаптарды кошо алганда окуу-пландык документтердин комплектисинин болушу;

окуучулардын жана окуу жайлардын кызматкерлеринин санитардык-гигиеналык жайларды (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустардын, кармоочтордун, биринчи кабаттагы ажаткананын болушу зарыл.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болуш үчүн кызмат көрсөтүлүүчү жерде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кыска мөөнөттүү курстарга кабыл алуу, жай мезгилин кошпогондо, окуу топторун тандап алуу боюнча календардык жылдын аралыгында ишке ашырылат.

Башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринде акы төлөөнүн негизинде 1 жылга чейинки окуу мөөнөтү менен кесиптик жактан даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу жүзөгө ашырылат.

Окуунун жыйынтыгы боюнча окуу мөөнөтү расмий аяктагандан тартып, 10 жумушчу күндүн ичинде окуунун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик үлгүдөгү документ берилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасынан;

- кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдан;

- түздөн-түз окуу жайларынан;

- маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде төмөнкү түрдө берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки (телефон боюнча, жеке байланышуу аркылуу);

электрондук түрдө - электрондук почта боюнча: dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, www.kesip.i№.kg интернет сайтында

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары:

көрсөтүлүүчү кызмат жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- радио, телекөрсөтүү, маалыматтык сайттар;

- газеталар;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайты;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын АОсундагы такталар, буклеттер жана брошюралар;

- эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасы;

- телефон боюнча.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде кызмат көрсөтүүнүн стандарттары эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында жана кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук уюмдарынын кабинеттеринде, алардын аталыштары жазылган маалыматтык табличкалар болот.

Келүүчүлөр менен пикир алмашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, маектеш адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактоо жана аргументтерди келтирүү.

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук уюмдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандарга адептүү мамиле кылууну, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс болууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбашы зарыл.

Өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (угуу, көрүү жана таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА) менен пикир алмашуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органда келүүчүлөрдү кабыл алууну тейлеген маселелерине ылайык кызматкерлер ишке ашырат.

Окуу жайларда келүүчүлөрдү директор же анын орун басарлары кабыл алат.

Атайын муктаждыктагы адамдар окуган окуу жайларда аңгемелешүүдө сурдокотормочулар жана психологдор катышышы мүмкүн

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Алуучу жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Акы төлөмө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн жарандар кесиптик жактан даярдоо кызыкчылыктарын эске алуу менен 1-июлдан тартып 31-августка чейинки мезгилде окуу жайына кайрылып, окуу топторун калыптандыруу тартиби, мөөнөттөрү, окутуу наркы ж.б. тууралуу маалыматтарды алуусу зарыл. Окуу башталганга чейин 1 жумадан кечиктирбестен документтерди тапшыруу зарыл.

Милдеттүү документтердин тизмегине төмөнкүлөр кирет:

- окууга кабыл алуу жөнүндө арыз (жашы жетпегендер үчүн, ата-энесинин же аларды алмаштырган адамдардын макулдугу сөзсүз түрдө керек);

- билими жөнүндө документ (бар болсо);

- паспортунун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

- ден соолугунун абалы тууралуу белгиленген үлгүдөгү маалымдама;

- 4 даана сүрөт (3х4 см).

Документтерди кабыл алуу акы төлөмө негизде ишке ашырылат. Окуу жайдын кассасы аркылуу өткөн акы төлөө жөнүндө бардык квитанциялар окуучунун өздүк ишине көктөлөт. Окуудан баш тарткан учурда документтерди кабыл алуу, ошондой эле окуу үчүн биринчи айда төлөнгөн акы кайра кайтарылбайт

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы окутууга, жабдуулардын амортизациясына жана башкаларга жумшалган чыгымдарды эсепке алуу менен ар бир кесип боюнча өзүнчө аныкталат. Ар бир кесип боюнча окутуунун сметасы монополияга каршы орган менен белгиленген тартипте макулдашылат.

Кызмат көрсөтүүнүн жана документтердин наркы Прейскурантта чагылдырылып, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарттары менен кошо, эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана кесиптик-техникалык билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка ылайык өз ишин жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органдын такталарына, сайттарына жайгаштырылат.

Окутуу жана документтерди кабыл алуу наркы жөнүндө маалымат кызмат көрсөтүү жана кызмат көрсөтүү стандарттары жөнүндө маалымат менен кошо жайгаштырылат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- көрсөтүлүүчү кызматтардын стандарттардын жана талап кылынуунун талаптарына ылайык келиши;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, саясий жана башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, кызматтарды алуусу үчүн жарандардан стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- шарттардын кызмат көрсөтүүгө ылайык келүүсү: имаратка кире алуу, коммуналдык-тиричиликтик жайлуулуктардын болушу, жарандарды кабыл алуунун ыңгайлуу графиги, маалыматтык колдоонун болушу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматтарда);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүү учурунда кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн бардык процедурасында консультация берүүсү;

- акыркы жыйынтыктын (көрсөтүлгөн кызматтын) керектөөчүнү күткөндөрүнө дал келүүсү.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты, жыл сайын чыгарылган буйруктун негизинде белгиленген тартипте жүргүзүлүүчү жыйынтыктоочу квалификациялык экзамен менен бекемделет.

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта (окуу программаларынын электрондук версиялары болгон учурда) жарым-жартылай (теориялык курс) берилиши мүмкүн

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Окуу жайы акы төлөмө негиздеги башталгыч кесиптик билим берүүдөн төмөнкү учурда баш тартууга укуктуу:

- медициналык көрсөтмөлөр боюнча;

- 14 жаштан кичүүлөргө

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер пайда болгон учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу белгиленген тартипте эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин формада берилип, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун жана датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 жумушчу күндүн аралыгында каттап, жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттануулар жана дооматтар эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун жооп алуу мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоосу зарыл.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучу эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

8. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жарандык коргонуу тармагында өкмөттүк эмес уюмдардын, мекемелердин, коммерциялык түзүмдөрдүн адистерин жана жеке жактарды даярдоо жана кайра даярдоо.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-глава, 112-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын толук аталышы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилериндеги адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (мындан ары - КР ӨКМ), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору (мындан ары - КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБ). Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты менен бирге аймактык бөлүнүштөрдүн тизмеси маалымат такталарында жана расмий веб-сайтта жайгаштырылган.

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрү

- медициналык жактан каршы көрсөтмөсү жок жарандар (жеке жактар: КРнын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар);

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууга кызыкдар болгон, уюштуруу-укуктук формасына карабастан юридикалык жактар же жеке ишкерлер (коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар)

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-февралындагы № 35 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө" токтому

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Жарандык коргонуу тармагында алган билимин ырастоочу билим берүү сертификаты

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жандуу кезек күтүү тартибинде ишке ашырылат;

- кайрылуу үчүн кабылдаманын болушу (арыз толтуруу үчүн орун, арыз ээси үчүн керектүү документтердин тизмегин көрсөтүү менен арыздарды толтуруунун үлгүлөрү);

- иш техникасы менен жабдылган окуу аудиториялары, (компьютер, экран, диапроектор, принтер, ксерокс, факс, DVD, телевизор, фотоаппарат, видео-камера), даараткана, мейманкана, ашкана, интернет, таратып берме окуу материалдары, түпкүлүгү кооптуу участкаларда жашаган калкты жерине барып окутуу үчүн "Мерседес-Бенц-Спринтер" автоунаасынын базасында мобилдүү-окутуу модулу (МОМ);

- жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, оорук эмгекчилери, таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, кош бойлуу аялдар ж.б. кезексиз тейленет);

- көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу менен маалымат такталарынын болушу;

- тоскоолдуксуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо;

- мамлекеттик кызмат арыз ээсинин тандоосу менен мамлекеттик же расмий тилде көрсөтүлөт

7

Мамлекеттик кызматты көрсөтүүнүн мөөнөтү

1) Арызды тапшыруу үчүн кезек күтүүнүн мөөнөтү - 30 мүнөттөн көп эмес.

2) Арызды кабыл алуунун жана кароонун мөөнөтү - 3 иш күнүнөн көп эмес.

3) Окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияны жогорулатуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү мамлекеттик жана расмий тилдерде расмий веб-сайтка жана маалымат такталарына жайгаштырылган Окуу планына ылайык. Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү угуучулардын тобуна жараша 7 сааттан 70 саатка чейин

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө маалымат берүү

8

Алуучуларга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеги) жана аларды стандарттоого жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот: КР ӨКМден: расмий web-сайт: www.mes.gov.kg; электрондук почта: mchs@)elcat.kg;

дареги: индекс 723500, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 720055, Бишкек шаары, А.Токтоналиев көчөсү, 2/1; министрдин кабылдамасы: тел.: (0312) 54-79-86, (03222) 2-33-46.

Коомдук кабылдама: (03222) 2-27-66 (Ош ш.). КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБ:

дареги: индекс 724319, Чүй облусу, Аламүдүн району, Ленинское айылы, КР ӨКМдин аскер шаарчасы; тел.: (0312) 44-61-91, факс (0312) 44-61-90; электрондук почта: s.c.mchs@mail.ru. КР ӨКМдин иштөө графиги: 08.30дан 17.30га чейин, түшкү тыныгуу 12.00дөн 13.00гө чейин. КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБнын иштөө графиги: 08.30дан 17.30га чейин, түшкү тыныгуу 12.00дөн 13.00гө чейин, эс алуу күндөрү: ишемби, жекшемби. Кызмат көрсөтүүнү алуунун ыкмалары, шарттары, мөөнөттөрү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн тартиби жөнүндө маалымат берүү, даректери, телефон номерлери (банк реквизиттери), ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул стандарты расмий web-сайтка жана маалымат тактасына жайгаштырылган

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты таратуунун жолдору (мүмкүн болгон бардык ыкмаларды мүнөздөө же атоо)

КР ӨКМдин расмий сайты: www.mes.gov.kg.

Электрондук почта: mchs@elcat.kg, s.с.mchs@mail.ru.

Телефон/факс боюнча: КР ӨКМ, тел.: (03222) 2-33-46 (Ош ш.), (0312) 54-79-86 (Бишкек ш.).

Кошумча: КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБ, (0312) 44-61-91, (0312) 44-61-90.

Маалымат тактасы, буклеттер, брошюралар, Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы, "Коомдук телеберүү - ЭлТР" телерадиоберүү компаниясы, Кыргыз радиосу, "Эркин Тоо", "Слово Кыргызстана" гезиттери

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алышуу

Жарандардын кайрылуулары боюнча журналга келүүчүлөрдү каттоо менен жеке кабыл алуу жүргүзүлөт. Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербей, кызматтык жана функциялык милдеттерди, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкердин үстөлүндө кызматкердин аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлгөн маалымат тактачасы же кызматкердин маалымат бейджи болот. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар ж.б.) менен пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Пикир алышуу мамлекеттик же расмий тилде ишке ашырылат. Келүүчүгө пикир алышуунун тилин тандоо укугу берилет.

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тиешелүү мамлекеттик органдын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеги

1) Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу керек:

- арыз ээсинин өз колу коюлган эркин формада жазылган арызы;

- арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- уюмдун жолдомосу (эгерде уюм аркылуу жиберилсе).

Берилүүчү документтер оңдоосуз, булганбаган жана түшүнүктүү болуусу зарыл. Электрондук почтанын дарегине жиберүү аркылуу алгач арыз ээсинин сканерден өткөрүлгөн документтерин тапшырууга жол берилет. (Мында келишимге кол койгон учурда арыз ээси өзүнүн колу коюлган арыздын түп нускасын берет).

Чет өлкөлүк жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин топтомун легалдаштырылган түрдө, мамлекеттик же расмий тилде берет. Документтердин бардык көчүрмөлөрү нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

2) Арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү арызы документтердин толук тизмеги менен кириш корреспонденциялардын журналына штамп коюлуп жана документтин кириш номери менен катталууга тийиш.

3) Арыз ээси окутуу кызматын алуу жөнүндө келишимге кол коет жана окуу үчүн акыны келишимде көрсөтүлгөн тартипте, расмий прейскурантка ылайык КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБнун алыш-бериш эсебине төлөйт.

4) Арыз ээси окууга келишимде көрсөтүлгөн жайга жана мөөнөтүнөн кечикпестен келүүгө, окуу графигин сактоого, тиешелүү окуу программасын өздөштүрүүгө милдеттүү.

5) Арыз ээси окуу аяктагандан жана тесттен өткөндөн кийин аткарылган иштер жөнүндө эскертүүлөрү, сын-сунуштары менен пикирге кол коет

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүүнүн наркы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген баалардын прейскурантына ылайык аныкталат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- окуу планына жана окутуунун жумушчу программасына ылайык окуп жаткан адамга толук көлөмдө окуу сааттарын өтүү;

- кызматтын өз убагында көрсөтүлүшү, тандалган окуу дисциплинасы боюнча тиешелүү квалификацияга ээ болуу жана адистикти алуу мүмкүнчүлүгү;

- тараптардын келишим боюнча алган милдеттенмелерди толук аткарышы;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- сылык жана сыпайы мамиле кылуу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Арыз ээсинин окууга арызын жана документтердин керектүү тизмегин баштапкы кабыл алуу mchs@elcat.kg, s.c.mchs@mail.ru. электрондук почтасына сканерден өткөрүлгөн документтерди жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат.

Кийин окууга карата келишимге кол коюуда арыз ээси кол коюлган арыздын жана 086У медициналык маалымкаттын түп нускасын тапшырат

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- арыз ээси ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына шайкеш келбесе;

- ушул стандарттын 12-пунктунда аталган керектүү документтерди керектөөчү толук бербесе

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда керектөөчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБнун жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана керектөөчүнүн аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн колун камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну каттоодон өткөрөт жана 1 жумуш күндүн ичинде жетекчинин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана доолорду кароо КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБнын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштап 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ЖК АДКДБнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартынын кайрадан каралуу мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш

9. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы

Суучулдар иши, суу-куткаруу иши, дайвинг боюнча адистерди окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-глава, 113-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын толук аталышы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилериндеги адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - КР ӨКМ), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди жүргүзүү борбору (мындан ары - КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматы).

Аймактык бөлүнүштөрдүн тизмеси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты маалымат такталарында жана расмий веб-сайтта жайгаштырылган.

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрү

1. Жарандар (жеке жактар: КРнын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар):

- 16 жаштан өйдө - "дайвинг" боюнча жана 18 жаштан өйдө "суу-куткаруу жана суучулдар иши" боюнча;

- сууда сүзүү ыкмаларын билген ("суу-куткаруу иши" үчүн);

- белгиленген формадагы медициналык маалымкаттар менен ырасталган медициналык терс көрсөткүчтөрү болбогон.

2. Уюштуруу-укуктук түрүнө карабастан (коммерциялык же коммерциялык эмес уюмдар) мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө кызыкдар болгон юридикалык жактар жана жеке ишкерлер

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы № 791 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди жүргүзүү борбору (Суучулдар кызматы) жөнүндө" токтому

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

1. Окуган жактын "суучулдар иши", "суу-куткаруу иши" же "дайвинг" боюнча окугандыгын ырастоочу билим сертификаты.

2. "Суучулдар иши" боюнча - суучулдар ишин адистештирүүнүн 1, 2 жана 3-топтордогу суучулдун өздүк китепчеси.

3. "Суу-куткаруу иши" боюнча - "суудагы суучулдун өздүк күбөлүгү.

3. "Суу-куткаруу иши" боюнча - "суудагы куткаруучунун" өздүк күбөлүгү.

4. "Дайвинг" боюнча - "дайвердин" өздүк китепчеси

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жандуу кезек күтүү тартибинде ишке ашырылат;

- жарандардын жеңилдик берилген категориядагы топтору кезексиз тейленет;

- бардык жарандардын имаратты жана санитардык-гигиеналык жайларды тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, анын ичинде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн да пандустар, кармагычтар менен (имараттар, жайлар) жабдылышы зарыл;

- окуу китептери, проектор, көрсөтмө куралдар адабияттар менен жабдылган окуу класстары;

- көрсөтүлүүчү кызматтар тууралуу маалыматтар жайгаштырылган маалымат тактасы;

- кайрылуу үчүн (үстөл, отура турган жер, арыз берүүчү үчүн керектүү документтердин тизмегин көрсөтүү менен арыз жазуунун үлгүлөрү) кабылдама бар;

- мамлекеттик кызмат арыз ээсинин тандоосу менен мамлекеттик же расмий тилде көрсөтүлөт

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

1) Арыз берүү үчүн кезек күтүүнүн мөөнөтү 30 мүнөттөн көп эмес.

2) Арызды кабыл алуунун жана кароонун мөөнөтү 3 иш күнүнөн көп эмес.

3) Окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияны жогорулатуу кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү маалымат тактасында жана расмий веб-сайтта берилген Окуу планына ылайык болот

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө маалымат берүү

8

Кызмат алуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеги) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

КР ӨКМден:

расмий web-сайты: www.mes.gov.kg;

электрондук почта: mchs@elcat.kg;

дареги: 723500, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 720055, Бишкек шаары, А.Токтоналиев көчөсү 2/1;

министрдин кабылдамасы: тел.: (0312) 54-79-86, (03222) 2-33-46.

Коомдук кабылдама: (03222) 2-27-66 (Ош ш.);

КР ӨКМге караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди жүргүзүү борбору (Суучулдар кызматы):

дареги: 724319, Чүй облусу, Аламүдүн району, Ленинское айылы, КР ӨКМдин Аскер шаарчасы; тел.: (0312) 44-63-81;

электрондук почта: vodolaz_kg@mail.ru.

КР ӨКМдин иштөө графиги: иш күндөрү 08.30дан 17.30га чейин, түшкү тыныгуу 12.00дөн 13.00гө чейин.

КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматынын иштөө графиги: иш күндөрү 09.00дөн 18.00гө чейин, түшкү тыныгуу 12.00дөн 13.00гө чейин. Кызмат көрсөтүүнү алуунун ыкмалары, шарттары, мөөнөттөрү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн тартиби жөнүндө маалымат берүү, даректери, телефон номерлери (банк реквизиттери), ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул стандарты расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат таратуунун ыкмалары (мүмкүн болгон бардык ыкмаларды мүнөздөп же атап берүү)

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий сайты: www.mes.gov.kg.

Электрондук почта mchs@elcat.kg, vodolaz_kg@mail.ru.

Телефон/факс аркылуу: КР ӨКМ, тел.: (03222) 2-33-46 (Ош ш.), (0312) 54-79-86 (Бишкек ш.).

Кошумча: КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматы (0312) 44-63-81.

Маалымат тактасы

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алышуу

Келгендерди жеке кабыл алуу жарандардын кайрылуулары боюнча журналга каттоо менен жүргүзүлөт. Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык жана функциялык милдеттерди, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкердин үстөлүндө кызматкердин аты-жөнүн, кызмат ордун маалымдаган тактача болот же кызматкердин маалымат берүүчү бейджин тагып алат.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар ж.б.) менен пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү ал ар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Пикир алышуу мамлекеттик же расмий тилде ишке ашырылат. Келүүчүгө пикир алышуунун тилин тандоо укугу берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тиешелүү мамлекеттик органдын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш- аракеттеринин тизмеги

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу керек:

- арыз ээсинин өз колу коюлган, эркин формада жазылган арызы;

- 086У формасындагы медициналык маалымкат;

- арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- 3x4 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана);

- уюмдун жолдомосу (эгерде уюм аркылуу жиберилсе).

Берилүүчү документтер оңдоосуз, булганбаган жана түшүнүктүү болуусу зарыл. Электрондук почтанын дарегине жиберүү аркылуу алгач арыз ээсинин сканерден өткөрүлгөн документтерин тапшырууга жол берилет. (Мында келишимге кол койгон учурда арыз ээси өзүнүн колу коюлган арыздын жана медициналык маалымкаттын түп нускасын көрсөтөт).

Чет өлкөлүк жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин топтомун легалдаштырылган түрдө, мамлекеттик же расмий тилде берет. Документтердин бардык көчүрмөлөрү нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

2) Арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү арызы документтердин толук тизмеги менен кириш корреспонденциялардын журналына штамп коюлуп жана документтин кириш номери менен катталууга тийиш.

3) Арыз ээси окутуу кызматын алуу жөнүндө келишимге кол коет жана окуу үчүн акыны келишимде көрсөтүлгөн тартипте, расмий прейскурантка ылайык КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматынын алыш-бериш эсебине төлөйт.

4) Арыз ээси окуучу жерге келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпестен келүүгө, окуу графигин, суучулдар ишиндеги коопсуздук техникасын сактоого жана эмгекти коргоого, тийиштүү окуу программасын өздөштүрүүгө милдеттүү.

5) Арыз ээси окуу аяктагандан кийин окуу дисциплинасы боюнча сынак тапшырат жана аткарылган иштердин актысына кол коет

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүүнүн наркы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген баалардын прейскурантына ылайык аныкталат.

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн салаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- Окуу планына жана окутуунун жумушчу программасына ылайык окуп жаткан адамга толук көлөмдө окуу сааттарын өтүү;

- кызматтын өз убагында көрсөтүлүшү, тандалган окуу дисциплинасы боюнча тиешелүү квалификацияга ээ болуу жана адистикти алуу мүмкүнчүлүгү;

- тараптардын келишим боюнча алган милдеттенмелерди толук аткарышы;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- сылык жана сыпайы мамиле кылуу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Окууга арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу бөлүгүндө жарым-жартылай кызмат көрсөтүү. Арыз ээсинин окууга арызын жана документтердин керектүү тизмегин баштапкы кабыл алуу vodolaz_kg@mail.ru электрондук почтасына сканерден өткөрүлгөн документтерди жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат.

Кийин окууга карата келишимге кол коюуда арыз ээси кол коюлган арыздын жана 086У медициналык маалымкаттын түп нускасын тапшырат

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- арыз ээси ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына шайкеш келбесе;

- керектөөчү ушул стандарттын 12-пунктунда саналган керектүү документтерди толук бербесе

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда керектөөчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматынын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана керектөөчүнүн аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн колун камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну каттоодон өткөрөт жана 1 иш күнүнүн ичинде жетекчинин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана доолорду кароо КР ӨКМдин же КР ӨКМге караштуу Суучулдар кызматынын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштал 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда керектөөчү чечимди кайсы деңгээлде болсо да көзөмөлдөөчү органда же сотто Кыргыз Республикасынын процессуалдык мыйзамдарында каралган тартипте даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартынын кайрадан каралуу мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш

10. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы

Адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, жумушчуларга, кызматчыларга, студенттерге, окуучуларга өрт коопсуздугунун чараларын окутуу.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри, (тизмеги) 1-глава, 114-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын толук аталышы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилериндеги адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - КР ӨКМ), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттиги (мындан ары - КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКА).

Аймактык бөлүнүштөрдүн тизмеси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты маалымат такталарында жана расмий веб-сайтта берилген

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр

юридикалык жактар;

16 жаштагы жана андан өйдө КРнын жарандары

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- "Өрт коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- "Өрт коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 13-июлундагы № 488 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Өрткө каршы мамлекеттик кызмат агенттиги жөнүндө" токтому

5

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы

Белгиленген үлгүдөгү күбөлүк

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жандуу кезек күтүү тартибинде ишке ашырылат;

- жеңилдиктери бар жарандар (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары, Улуу Ата мекендик согуштун майыптары, оорукта эмгектенгендер, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет;

- бардык жарандардын имаратты жана санитардык-гигиеналык жайларды (дааратканаларды, жуунуучу бөлмөлөрдү) тоскоолдуксуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо;

- уюм күтүүчү орундар, даараткана, жылуулук, суу түтүгү, телефон менен камсыздайт;

- мамлекеттик кызмат арыз ээсинин тандоосу менен мамлекеттик же расмий тилде көрсөтүлөт

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

а) Арыз берүү үчүн кезек күтүү мөөнөтү 20 мүнөттөн ашпайт.

б) Арызды кабыл алуунун жана кароонун мөөнөтү 3 иш күнүнөн ашпайт.

в) Окугандардын категорияларына жараша - 60тан 80 саатка чейин

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөргө маалымат берүү

8

Кызмат алуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеги) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

КР ӨКМден:

расмий web-сайт: www.mes.gov.kg;

электрондук почта: mchs@elcat.kg;

дареги: 723500, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 720055, Бишкек шаары, А.Токтоналиев көчөсү, 2/1;

министрдин кабылдамасы: тел.: (0312) 54-79-86, (0322) 2-33-46.

Коомдук кабылдама: (03222) 2-27-66 (Ош ш.);

КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКА:

Бишкек шаары, Осмонкул көчөсү, 128,

КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКАнын даярдоо жана кайрадан даярдоо боюнча окуу пункту:

Бишкек шаары, Кулиев көчөсү, 2а.

Иштөө графиги: 08.30дан 17.30га чейин,

түшкү тамактануу 12.30дан 13.30га чейин,

ишемби жана жекшемби - эс алуу күн.

Маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилде берилет:

- (0312) 439105, 101 (күнү-түнү); (0312) 658662 телефондору боюнча 09.00дөн 17.00гө чейин;

- электрондук дарек: apb@kt№et.kg.

Кызмат көрсөтүүнү алуунун ыкмалары, шарттары, мөөнөттөрү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн тартиби жөнүндө маалымат берүү, даректери, телефон номерлери (банк реквизиттери), ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул стандарты расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген

9

Кызмат көрсөтүү тууралуу маалымат таратуунун жолдору (мүмкүн болгон бардык ыкмаларды мүнөздөп же атап берүү)

Электрондук дарек: apb@kt№et.kg.

КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКАнын расмий сайты:

- www.101 kg., www.mes.gov.kg.

Корреспонденция: бардык кызыкдар адамдарга маалымдоо каттары.

Такталар: (макулдашуу боюнча) Өрткө каршы кызматтын бөлүнүштөрүнүн аймагында

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алышуу

Келгендерди жеке кабыл алуу жарандардын кайрылуулары боюнча журналга каттоо менен жүргүзүлөт. Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык жана функциялык милдеттерди, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкердин үстөлүндө кызматкердин аты-жөнүн, кызмат ордун маалымдаган тактача болот же кызматкердин маалымат берүүчү бейджин тагып алат. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар ж.б.) менен пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Пикир алышуу мамлекеттик же расмий тилде ишке ашырылат. Келүүчүгө пикир алышуунун тилин тандоо укугу берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тиешелүү мамлекеттик органдын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеги

Жазуу жүзүндөгү арыз;

паспорттун көчүрмөсү

Окугандар сабакка буйрукта көрсөтүлгөн мөөнөттө кечигүүсүз келүүгө, окуу графигин жана окуу программасын өздөштүрүүгө милдеттүү

13

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Бекер

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- берилген маалыматтар актуалдуу жана ишенимдүү;

- керектөөчүнүн алган билимин жана үйрөнгөндөрүн күнүмдүк турмушта, иште жана тиричиликте пайдалануу мүмкүнчүлүгү;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алган адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- окутуунун техникалык каражаттарын жана көрсөтмө куралдарды, басма жана электрондук форматтагы таркатма материалдарды пайдалануу;

- кызматкерлер мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө дыкаттык менен сылык мамиле жасашат, кызмат көрсөтүүнүн бардык жол-жоболорунун жүрүшүндө консультация беришет

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Окууга арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу бөлүгүндө жарым-жартылай кызмат көрсөтүү. Арыз ээсинин окууга арызын жана документтердин керектүү тизмегин баштапкы кабыл алуу apb@kt№et.kg. электрондук почтасына сканерден өткөрүлгөн документтерди жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- арыз ээси ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына шайкеш келбесе;

- керектөөчү ушул стандарттын 12-пунктунда аталган керектүү документтерди бербеген учурда;

- окуу өткөрүүнүн графиги жана окуу тартиби бузулса

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда керектөөчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКАнын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилет жана керектөөчүнүн аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн колун камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну каттоодон өткөрөт жана 1 иш күндүн ичинде жетекчинин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана доолорду кароо КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКАнын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштап 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин алдындагы ӨКМКАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартынын кайрадан каралуу мезгилдүүлүгү дайыма үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш

11. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруу түзүмдөрүнүн адистерин даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-глава, 122-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын толук аталышы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилериндеги адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - КР ӨКМ), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору (мындан ары - КР ӨКМдин КДМБ).

Аймактык бөлүнүштөрдүн тизмеси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты маалымат такталарында жана расмий веб-сайтта берилген

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрү

Орто кесиптик билимден төмөн болбогон билимге ээ, медициналык жактан каршы көрсөтмөлөрү жок, 21 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары;

- медициналык жактан каршы көрсөтмөлөрү жок, 21 жашка толгон, өздөрүнүн куткаруу түзүмдөрүндө (бөлүнүштөрүндө) "куткаруучу" квалификациясына аттестациядан өткөн жана спорттун колдонмо түрлөрүнүн бири боюнча чоңдор арасындагы 2ден төмөн эмес спорттук даражасы бар чет мамлекеттин жарандары;

- уюштуруу-укуктук формасына (коммерциялык жана коммерциялык эмес) карабастан мамлекеттик кызмат алууга кызыкдар болгон юридикалык жактар же жеке ишкерлер

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 20-июнундагы № 388 "Кыргыз Республикасынын Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому

5

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы

Белгиленген үлгүдөгү куткаруучунун сертификаты жана күбөлүгү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

- жандуу кезек күтүү принциби боюнча;

- жарандардын жеңилдик берилген категориядагы топтору кезексиз тейленет;

- бардык жарандардын имаратты жана санитардык-гигиеналык жайларды тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, анын ичинде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн да пандустар, кармагычтар менен (имараттар, жайлар) жабдылышы зарыл;

- күтүүчү жай, телефон, жылуулук, суу түтүгү, телефон бар;

- проектор, көрсөтмө плакаттар жана адабияттар менен жабдылган окуу класстары;

- көрсөтүлүүчү кызматтар тууралуу маалыматтар жайгаштырылган маалымат тактасы;

- кайрылуу үчүн (үстөл, отура турган жер, арыз берүү үчүн керектүү документтердин тизмегин көрсөтүү менен арыз жазуунун үлгүлөрү) кабылдама бар;

- мамлекеттик кызмат арыз ээсинин тандоосу менен мамлекеттик же расмий тилде көрсөтүлөт

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

1) Арыз берүү үчүн кезек күтүүнүн мөөнөтү 30 мүнөттөн көп эмес.

2) Арызды кабыл алуунун жана кароонун мөөнөтү 3 (үч) иш күнүнөн көп эмес.

3) Окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияны жогорулатуу кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү даярдоонун белгилүү бир программасына жараша болот жана 3төн 12ге чейинки окуу күнүн түзүшү мүмкүн. Толук маалымат расмий веб-сайтта жана маалымат тактасында, мамлекеттик жана расмий тилде берилген

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөргө маалымат берүү

8

Кызмат алуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеги) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

КР ӨКМден:

расмий web-сайт: www.mes.gov.kg;

электрондук почта: mchs@elcat.kg;

дареги: 723500, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү,

720055, Бишкек шаары, А.Токтоналиев көчөсү, 2/1;

министрдин кабылдамасы: тел.: (0312) 54-79-86, (0322) 2-33-46.

Коомдук кабылдама: (03222) 2-27-66 (Ош ш.)

КР ӨКМдин КДМБ:

дареги: 722043, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Москва району, Ак-Суу айылы, 86123 аскер бөлүгү;

электрондук почта: gcps@mail.ru;

байланыш тел.: (0312) 44-61-90, 44-61-91.

КР ӨКМдин иштөө графиги: 08.30дан 17.30га чейин, түшкү тыныгуу 12.30дан 13.30га чейин.

КР ӨКМдин КДМБнын иштөө графиги, иш күндөрү: 08.30дан 17.30га чейин, түшкү тыныгуу 12.30дан 13.30га чейин.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилде берилет.

Кызмат көрсөтүүнү алуунун ыкмалары, шарттары, мөөнөттөрү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн тартиби жөнүндө маалымат берүү, даректери, телефон номерлери (банк реквизиттери), ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул стандарты расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген

9

Кызмат көрсөтүү тууралуу маалымат таратуунун жолдору (мүмкүн болгон бардык ыкмаларды мүнөздөп же атап берүү)

КР ӨКМдин расмий сайты: www.mes.gov.kg.

Электрондук почтасы: mchs@elcat.kg, gcps@mail.ru

Телефон/факс боюнча: КР ӨКМ: тел.: (03222) 2-33-46 (Ош ш.), (0312) 54-79-86 (Бишкек ш.).

Кошумча: КР ӨКМ КДМБ (0312) 44-61-90, 44-61-91.

Маалымат тактасы, буклеттер жана брошюралар

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алышуу

Жарандардын кайрылуулары боюнча журналга келүүчүлөрдү каттоо менен жеке кабыл алуу жүргүзүлөт. Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык жана функциялык милдеттерди, кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкердин үстөлүндө кызматкердин аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлгөн маалымат тактачасы же кызматкердин маалымат бейджи болот. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар ж.б.) менен пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Пикир алышуу мамлекеттик же расмий тилде ишке ашырылат. Келүүчүгө пикир алышуунун тилин тандоо укугу берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тиешелүү мамлекеттик органдын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеги

1) Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу керек:

- арыз ээсинин өз колу коюлган, эркин формада жазылган арызы;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкат;

- арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- 3x4 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана);

- юридикалык жактын реквизиттери (анын ичинде почталык (юридикалык жактын дареги, турган жери) жана банк реквизиттери (алыш-бериш эсебинин номери, банктын аталышы, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери - СИН);

- кесиптик квалификациясын ырастоочу документтер (спортчунун даражасы жөнүндө күбөлүк, адистиги боюнча класстык квалификациянын бар экендигин ырастоочу күбөлүктөр). Спорттун жана кесиптин түрлөрүнүн так тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 14-январындагы № 19 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын сактоочулары жана ыктыярдуу сактоочу кошуундары жөнүндө" жобонун I бөлүмүнүн, 3 главасындагы, 3.14-пунктунда берилген. Берилүүчү документтер оңдоосуз, булганбаган жана түшүнүктүү болуусу зарыл. Электрондук почтанын дарегине жиберүү аркылуу алгач арыз берүүчүнүн сканерден өткөрүлгөн документтерин тапшырууга жол берилет. (Мында келишимге кол койгон учурда арыз ээси өзүнүн колу коюлган арыздын жана медициналык корутундунун түп нускасын тапшырат).

Чет өлкөлүк жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин топтомун легалдаштырылган түрдө, мамлекеттик же расмий тилде берет. Документтердин бардык көчүрмөлөрү нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

2) Арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү арызы документтердин толук тизмеги менен кириш корреспонденциялардын журналына штамп коюлуп жана документтин кириш номери менен катталууга тийиш.

3) Арыз ээси билим берүү кызматын алуу жөнүндө келишимге кол коет жана окуу үчүн акыны келишимде көрсөтүлгөн тартипте, расмий прейскурантка ылайык Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун алыш-бериш эсебине төлөйт.

4) Арыз ээси окуучу жерге келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпестен келүүгө, окуу графигин, коопсуздук техникасын, сабак өтүүдө эмгекти коргоого жана тийиштүү окуу программасын толук көлөмдө өздөштүрүүгө милдеттүү.

5) Арыз ээси окуу аяктагандан кийин окуу дисциплинасы боюнча квалификациялык сынак тапшырат жана аткарылган иштердин актысына кол коет

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүүнүн наркы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген баалардын прейскурантына ылайык аныкталат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн салаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- Окуу планына жана окутуунун жумушчу программасына ылайык окуп жаткан адамга толук көлөмдө окуу сааттарын өтүү;

- тараптардын келишим боюнча алган милдеттенмелерди толук аткарышы;

- кызмат көрсөтүү техникалык паспортторго жана сыноо боюнча нускамаларга ылайык, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарына ылайык аткарылат;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алуучу адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

- сылык жана сыпайы мамиле кылуу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Окууга арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу бөлүгүндө жарым-жартылай кызмат көрсөтүү. Арыз ээсинин окууга арызын жана документтердин керектүү тизмегин баштапкы кабыл алуу gcps@mail.ru электрондук почтасына сканерден өткөрүлгөн документтерди жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат.

Кийин окууга карата келишимге кол коюуда арыз ээси кол коюлган арыздын түп нускасын көрсөтөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- арыз ээси ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына шайкеш келбесе;

- керектөөчү ушул стандарттын 12-пунктунда аталган керектүү документтерди бербеген учурда

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда керектөөчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБнын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө жазылат жана керектөөчүнүн аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн колун камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну каттоодон өткөрөт жана 1 жумуш күндүн ичинде жетекчинин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана доолорду кароо КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБ тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштап 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартынын кайрадан каралуу мезгилдүүлүгү дайыма үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш

12. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштары

Балдарды жана жаштарды спорттун түрлөрү боюнча машыктыруу - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси), 1-бап, 121-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Дене тарбия жана спорт жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн мамлекеттик органы (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган);

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелер

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр

Жеке жактар - балдар, өспүрүмдөр, 28 жашка чейинки жаштар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 45-берене;

"Дене тарбия жана спорт жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-майындагы № 264 "Кыргыз Республикасынын балдар-өспүрүмдөр спорттук мектеби, олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби, республикалык олимпиялык резервдеги адистештирилген балдар-өспүрүмдөр мектеби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу";

2012-жылдын 20-февралындагы № 125 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жөнүндө" токтомдору

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын акыркы натыйжасы

Спорттук разряд/наамды алуу; спорттун белгилүү түрү боюнча ыкмаларга ээ болуу

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн шарттары

Келүүчүлөргө кызмат көрсөтүү төмөнкүчө жүргүзүлөт:

- санитардык-эпидемиялогиялык эрежелерге жана өрт коопсуздугунун талаптарына жооп берген спорт объекттери болгондо;

- спорттук жабдуулары жана шаймандары болгондо;

- дасыккан машыктыруучулар болгондо;

- бардык жарандардын имараттарга жана санитардык-гигиеналык жайларга тоскоолдуксуз кириши (даараткана, жуунуучу жайлар), анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн (имараттар, жайларда) пандустар, туткалардын болушу;

- кезектүүлүк принциби боюнча;

Уюмдар күтүү жайларына, (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо - сырттагы) дааратканаларга, жылытууга, суу түтүгүнө, телефонго ээ болот. Жарандардын жеңилдиктер берилген категориялары (көрүүсү жана угуусу боюнча ДМЧА, таяныч-кыймыл аппараты бузулган ДМЧА), ошондой эле жашы жете электер, улгайган жарандар, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңештирилген адамдар, кош бойлуу аялдар менен келгендер кезексиз тейленет

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн мөөнөттөрү

Документтерди кабыл алуунун жана арыздарды тариздөө үчүн белгиленген убакыт - 30 минута;

мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү жөнүндө маалымат спорттун култивацияланган түрлөрүнүн негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелердин маалымат тактачаларында жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтына жайгаштырылат

Кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдү маалымдар кылуу

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтыруу үчүн жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген дене тарбия жана спорт мекемелеринен;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтынан (www.sport.gov.kg);

- коомдук кабылдамалар аркылуу;

- ЖМКлар аркылуу;

- маалыматтык керегелер, китепчелер; Маалымат расмий жана мамлекеттик тилдерде берилет

9

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматты таркатуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап өтүү)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты ар бир кайрылган адамдын акысыз алуусуна кепилдик берилет.

Көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- телефон байланышы;

- маалыматтык керегелер, буклеттер, китепчелер;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайты;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамалары;

- ЖМК;

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат көрсөтүүчү мекемелеринин даректери, телефон номерлери мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарттары менен бирге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын керегелерине, расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр

10

Келгендер менен баарлашуу

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген бардык дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелердин мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин кабинеттеринин эшиктеринде маалыматтык табличкалар болот.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлер аты-жөнү жана кызмат ордун көрсөтүү менен жеке табличкаларга (бейджиктерге) ээ болууга тийиш.

Калк менен сүйлөшүү убагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген дене тарбия жана спорт мекемелеринин кызматкерлери этиканын төмөнкү негизги принциптерин карманат: сылык, ак ниет, сыпайы, чыдамкай, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүүгө, маектеш адамды уга билүүгө жана анын көз карашын түшүнүүгө, ошондой эле кабыл алынган чечимдерди салмактап көрүүгө жана аргументтештирүүгө тийиш.

Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана колдонуудагы мыйзамдарды бузууга жол бербеген, жарандарга карата этиканы, ийкемдүүлүктү жана калыстыкты камсыз кылган, таламдардын кагылышуусуна жол бербеген кесиптик-этикалык ченемдерди сактоого тийиш.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаж болгон адамдарга (көрүүсү жана угуусу боюнча ДМЧА, таяныч-кыймыл аппараты бузулган ДМЧА), улгайган жарандарга, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жана майыптарга, ооруктун эмгекчилерине, кош бойлуу аялдарга жана жашы жете электерди коштогондор үчүн кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана ыңгайлуу формада берилет

11

Купуялыкты камсыз кылуу ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Зарыл болгон документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүнүн аракеттеринин тизмеси

Эркин формадагы арыз;

спорттун түрү менен машыгууга врачтын жазуу жүзүндөгү уруксаты;

жашы жете электер үчүн ата-энелердин эркин формадагы жазуу жүзүндөгү уруксаты;

инсандын ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү;

фотосүрөт 3x4 (4 даана);

жашаган жеринен маалымкат

13

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн акысынын наркы

Кызмат акысыз көрсөтүлөт

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- аныктыгы жана өз убагында болуусу, кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайыктуулугу;

- жынысы, расасы, тили, этностук таандыгы, улуту жана туткан дини, саясий жана башка ынанымдары, билими, ата-теги, мүлктүк жана башка абалы боюнча, ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан стандартта көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн зарыл болгон документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн бул стандарттардын белгиленген талаптарына ылайык келиши: имаратка кирүү мүмкүнчүлүгү, коммуналдык-тиричилик ыңгайлуулуктарынын болушу, жарандарды кабыл алуу үчүн ылайыктуу график, маалыматтык колдоонун (басылма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин ийкемдүүлүгү жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө кеңеш берүү;

- жарандардын даттануулар жана сунуштар китептеринин болушу жана жеткиликтүү жерге коюлушу;

- спорттук ченемдерди/натыйжаларды аткаруу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүүлөр

Арыз берүү этабында жарым-жартылай көрсөтүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 3 жана 12-пункттарына ылайык келбегенде жана сакталбаганда;

- спорттук тайпалар толуп калганда

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда арыз берүүчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же сотко кайрылууга укуктуу.

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда арыз берүүчү оозеки же жазуу жүзүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагына кирген дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелерин жетекчилигине же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга даттануу менен кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин формада берилет жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүнүн аты-жөнүнөн, жашаган дарегинен, телефон №, ошондой эле колтамгасынан жана датасынан турууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттайт жана жетекчиликтин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана дооматтарды кароо уюмдун жана анын түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жазуу жүзүндө кайрылууну кароонун жана арыз берүүчүгө жөнөтүүнүн мөөнөтү ал катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпоого тийиш.

Керектөөчү кызмат көрсөтүүдө карама-каршылыктар келип чыккан учурда жетекчиликке кайрылууга акылуу; кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда керектөөчү чечимге сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты ар бир 3 жылда кеминде бир жолу каралып чыгууга тийиш

13. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) сырткары негизги жалпы билиминин базасында орто кесиптик билим берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-бап, 41-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Орто кесиптик жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдары (мындан ары - билим берүү уюмдары). Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү билим берүү уюмдарынын тизмеси, алардын байланыш маалыматтары жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органы) жана билим берүү уюмдарынын маалыматтык такталарына жана сайттарына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жарандыгына карабастан негизги жалпы билими бар жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдору:

2004-жылдын 3-февралындагы № 53 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө";

2009-жылдын 18-майындагы № 300 "Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу";

2012-жылдын 29-майындагы № 346 "Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө";

2012-жылдын 4-июлундагы № 470 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө";

2012-жылдын 5-сентябрындагы № 610 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүсүнүн адистиктеринин тизмесин жана адистиктерге окутуунун ченемдик мөөнөттөрүн бекитүү жөнүндө";

Экономикалык жана гуманитардык чөйрөдө интеграцияны тереңдетүү жөнүндө 1996-жылдын 29-мартындагы келишимге катышуучу мамлекеттердин жарандарына окуу жайларга тапшырууга бирдей укуктарды берүү жөнүндө Москва шаарында 1998-жылдын 24-ноябрында кол коюлган макулдашуу

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Мамлекеттик үлгүдөгү орто кесиптик билими жөнүндө диплом.

Бүтүрүүчү негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына жана кесиптик иштин милдеттерине ылайык төмөнкү компетенцияларга ээ болуусу керек:

а) жалпы:

- жеке ишмердүүлүгүн уюштуруу, кесиптик милдеттерин аткаруунун методдорун жана ыкмаларын тандоо, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо.

- көйгөйдү чечүү, стандарттуу жана стандарттуу эмес жагдайларда чечим кабыл алуу, демилге кылуу жана жоопкерчилик алуу.

- изденүү, кесиптик жана жеке өнүгүүсүндө, кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткарууда керек болгон маалыматты пайдалануу жана чечмелөө

- кесиптик иштеринде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу.

- командада иштөө, кесиптештери, жетекчилик, кардарлар менен натыйжалуу мамиле түзүү.

- команда мүчөлөрүнүн (карамагындагы) иши жана аларды иш ордунда окутуу үчүн жоопкерчилик алуу.

- өздүк жеке жана кесиптик өнүгүүсүн башкаруу жана өзгөрүүлөргө көнүү.

- чакан жамаатта уюштуруу-башкаруу иштерине даяр болуу;

б) кесиптик иштин негизги түрлөрүнө шайкеш келген кесиптик.

Бүтүрүүчү Кыргыз Республикасында орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык кесиптик теориялык билимге жана практикалык көндүмдөргө ээ болуусу зарыл

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта, анын ичинде: сабактар боюнча талапка ылайык жабдылган окуу кабинеттери, лабораториялар, ар бир кесип боюнча устаканалар;

бир окуу тайпага берилген керектүү жабдыктар, анын ичинде приборлор жана шаймандар комплектте болуусу керек;

спорт залынын, спорт шаймандарынын, жабдылган спорт аянтчасынын же стадиондун болушу;

китепкана, ашкана;

медициналык кабинет;

окуу чарбасы (эгерде ошого ылайык даярдык жүргүзүлсө);

айдоочуларды же тракторист-машинисттерди даярдоодо окуу полигону же автодром, ошондой эле иштеп турган автотрактордук техниканын болуусу;

окуу-пландоочу документтердин комплектиси, анын ичинде окуу планы, бардык сабактар боюнча программалар жана өндүрүштүк практика боюнча программалар, даярдоонун ар бир багыты боюнча экзамендик материалдар, окуу жана методикалык колдонмолор, көрсөтмө куралдар, квалификациялык иштердин тизмеси, экзамендик материалдар, ар бир даярдалып жаткан кесип боюнча окуу жана методикалык колдонмо, ошондой эле лаборатория, устаканаларды жабдуу боюнча жазылган талаптар;

билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы жана алардын квалификациялык талаптарга жооп берүүсү;

жарандардын имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга тоскоолдуксуз кирүүсү (ажаткана, жуунуучу бөлмөлөр), анын ичинде угуусу, көрүүсү боюнча жана таяныч-кыймыл аппараты жагынан жабыркаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн (мындан ары - ДМЧА), кармагыч, пандустар менен жабдылган имарат, жайлар.

Имараттарда ажатканалар (региондордо борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга кошулууга мүмкүн болбосо - короо ичиндеги), жылуусу, суу түтүктөрү жана телефон болушу керек. Кардарларга ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси жана арыздардын үлгүсү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн документти кабыл алуунун чектик мөөнөтү - 30 мүнөткө чейин. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - адистигине жараша 1 жыл 10 айдан баштап 4 жыл 10 айга чейин.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү абитуриент окуу жайга киргенден башталат жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөн соң 1 айдан кийин аяктайт. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт (билим берүү жөнүндө диплом берүү) - бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөндөн кийин бир айдан кечиктирбестен, 30 мүнөттөн ашпаган аралыкта жүргүзүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында (www.edu.gov.kg) жана билим берүү уюмдарынын сайттарында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана билим берүү уюмдарына жеке кайрылган учурда;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн жана билим берүү уюмдарынын маалымат такталарынан, брошюраларынан, буклеттеринен.

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн www.edu.gov.kg, жана билим берүү уюмдарынын сайттары;

- маалымат такта, брошюра, буклеттери;

- жекече кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасы аркылуу таратылат. Даректери, телефон номерлери жана иштөө режимдери, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн сайтында жана билим берүү уюмдарынын сайттарында, маалымат тактасында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктерине маалымат тактача илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жекелештирилген табличкалары (бейдж) болот.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак-ниеттүү, сыпайы, чыдамдуу, принциптүү болуу, коюлган маселенин маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, маектешкен адамын уга билүү, анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, этикалык ченемдердин сакталышын, жарандарга карата кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоочу көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Абитуриент төмөнкү документтерди берет:

- арыз;

- паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

- негизги жалпы билими жөнүндөгү күбөлүктүн түп нускасы же анын жупнускасы;

- 086/у белгиленген формасындагы медициналык маалымкат;

- аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн);

- сүрөт (3х4 - 6 даана).

Эгерде абитуриент Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген жеңилдиктерди алуу ниетин билдирсе, анда ал кошумча документтерди (ата-энесинин каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу, окуучулар арасындагы республикалык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, окуучулар арасындагы эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, Кыргыз Республикасынын спорт чеберинин, Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чеберинин күбөлүктөрү) берет.

Диплом алууда төмөнкү документтерди берүү зарыл:

- паспорт;

- бошонуу барагы.

Дипломду башка адам алган учурда, нотариалдык ырасталган ишеним катты көрсөтүү керек

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат акы төлөмө негизде көрсөтүлөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында чагылдырылат, ал билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымат такталарына жана расмий сайтына, ошондой эле билим берүү уюмдарынын сайттарына жайгаштырылат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз убагында болуусу;
- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, мүлк жана башка ынанымы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричилик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулар жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүүнү жарым-жартылай электрондук форматта берүү каралган (сабактардын жүгүртмөсү, электрондук окуу ресурстарын пайдалануу, билимди контролдоо ж.б.)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

- адамдын керектүү деңгээлдеги билими болбогондо;

- билим берүү уюмуна кабыл алууда билими жөнүндө документтин түп нускасы берилбегенде;

- ушул стандарттын 12-тизмесинде көрсөтүлгөн документтер берилбегенде;

- билими жөнүндөгү документте көрсөтүлгөн маалыматтын так эместиги белгиленгенде;

- айрым адистиктер боюнча билим алуу үчүн медициналык каршы көрсөтмөлөр болгондо.

Студент билим берүү уюмунда окуу мезгилинде төмөнкү учурларда окуудан чыгарылат:

- академиялык жетишпегендиги үчүн;

- келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн (акы төлөмө негизде окугандар үчүн);

- билим берүү уюму менен байланышты үзгөндүгү үчүн;

- билим берүү уюмунун уставын бузгандыгы үчүн;

- билим берүү уюмунун ички тартип эрежесин бузгандыгы үчүн;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбеген учурда арыз ээси оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилигине кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт. Даттануулар жана дооматтар билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээсине жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана билим берүү уюмунун чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты менен үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек

14. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жалпы орто билим берүүнүн базасында кесиптик орто билим берүү (кечки окутуу формасы) - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 1-бап, 45-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Орто кесиптик жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдары (мындан ары - билим берүү уюмдары).

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү билим берүү уюмдарынын тизмеси, алардын байланыш маалыматтары жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органы) жана билим берүү уюмдарынын маалыматтык такталарына жана сайттарына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жарандыгына карабастан жалпы орто же орто кесиптик билими бар жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдору:

2004-жылдын 3-февралындагы № 53 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө";

2009-жылдын 18-майындагы № 300 "Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу";

2012-жылдын 29-майындагы № 346 "Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө";

2012-жылдын 4-июлундагы № 470 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө";

2012-жылдын 5-сентябрындагы № 610 "Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүсүнүн адистиктеринин тизмесин жана адистиктерге окутуунун ченемдик мөөнөттөрүн бекитүү жөнүндө";

Экономикалык жана гуманитардык чөйрөдө интеграцияны тереңдетүү жөнүндө 1996-жылдын 29-мартындагы келишимге катышуучу мамлекеттердин жарандарына окуу жайларга тапшырууга бирдей укуктарды берүү жөнүндө Москва шаарында 1998-жылдын 24-ноябрында кол коюлган макулдашуу

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

Мамлекеттик үлгүдөгү орто кесиптик билими жөнүндө диплом.

Бүтүрүүчү негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына жана кесиптик иштин милдеттерине ылайык төмөнкү компетенцияларга ээ болуусу керек:

а) жалпы:

- жеке ишмердүүлүгүн уюштуруу, кесиптик милдеттерин аткаруунун методдорун жана ыкмаларын тандоо, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоо.

- көйгөйдү чечүү, стандарттуу жана стандарттуу эмес жагдайларда чечим кабыл алуу, демилге кылуу жана жоопкерчилик алуу.

- изденүү, кесиптик жана жеке өнүгүүсүндө, кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткарууда керек болгон маалыматты пайдалануу жана чечмелөө

- кесиптик иштеринде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу.

- командада иштөө, кесиптештери, жетекчилик, кардарлар менен натыйжалуу мамиле түзүү.

- команда мүчөлөрүнүн (карамагындагы) иши жана аларды иш ордунда окутуу үчүн жоопкерчилик алуу.

- өздүк жеке жана кесиптик өнүгүүсүн башкаруу жана өзгөрүүлөргө көнүү.

- чакан жамаатта уюштуруу-башкаруу иштерине даяр болуу;

б) кесиптик иштин негизги түрлөрүнө шайкеш келген кесиптик иш.

Бүтүрүүчү Кыргыз Республикасында орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык кесиптик теориялык билимге жана практикалык көндүмдөргө ээ болуусу зарыл

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта, анын ичинде: сабактар боюнча талапка ылайык жабдылган окуу кабинеттери, лабораториялар, ар бир кесип боюнча устаканалар;

бир окуу тайпага берилген керектүү жабдыктар, анын ичинде приборлор жана шаймандар комплектте болуусу керек;

спорт залынын, спорт шаймандарынын, жабдылган спорт аянтчасынын же стадиондун болушу;

китепкана, ашкана;

медициналык кабинет;

окуу чарбасы (эгерде ошого ылайык даярдык жүргүзүлсө);

айдоочуларды же тракторист-машинисттерди даярдоодо окуу полигону же автодром, ошондой эле иштеп турган автотрактордук техниканын болуусу;

окуу-пландоочу документтердин комплектиси, анын ичинде окуу планы бардык сабактар боюнча программалар жана өндүрүштүк практика боюнча программалар, даярдоонун ар бир багыты боюнча экзамендик материалдар, окуу жана методикалык колдонмолор, көрсөтмө куралдар, квалификациялык иштердин тизмеси, экзамендик материалдар, ар бир даярдалып жаткан кесип боюнча окуу жана методикалык колдонмо, ошондой эле лаборатория, устаканаларды жабдуу боюнча жазылган талаптар;

билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы жана алардын квалификациялык талаптарга жооп берүүсү;

жарандардын имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга тоскоолдуксуз кирүүсү (ажаткана, жуунуучу бөлмөлөр), анын ичинде угуусу, көрүүсү боюнча жана таяныч-кыймыл аппараты жагынан жабыркаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн (мындан ары - ДМЧА), кармагыч, пандустар менен жабдылган имарат, жайлар.

Имараттарда ажатканалар (региондордо борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга кошулууга мүмкүн болбосо - короо ичиндеги), жылуусу, суу түтүктөрү жана телефон болушу керек.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси жана арыздардын үлгүсү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн документти кабыл алуунун чектик мөөнөтү - 30 мүнөткө чейин. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - адистигине жараша 1 жыл 10 айдан баштап 4 жыл 10 айга чейин.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү абитуриент окуу жайга киргенден башталат жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөн соң 1 айдан кийин аяктайт. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт (билим берүү жөнүндө диплом берүү) -бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөндөн кийин бир айдан кечиктирбестен, 30 мүнөттөн ашпаган аралыкта жүргүзүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында (www.edu.gov.kg) жана билим берүү уюмдарынын сайттарында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана билим берүү уюмдарына жеке кайрылган учурда;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн жана билим берүү уюмдарынын маалымат такталарынан, брошюраларынан, буклеттеринен.

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн www.edu.gov.kg, жана билим берүү уюмдарынын сайттары;

- маалымат такта, брошюра, буклеттери;

- жекече кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасы аркылуу таратылат. Даректери, телефон номерлери жана иштөө режимдери, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн сайтында жана билим берүү уюмдарынын сайттарында, маалымат тактасында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктерине маалымат тактача илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жекелештирилген табличкалары (бейдж) болот.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак-ниеттүү, сыпайы, чыдамдуу, принциптүү болуу, коюлган маселенин маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, маектешкен адамын уга билүү, анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, этикалык ченемдердин сакталышын, жарандарга карата кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоочу көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Абитуриент төмөнкү документтерди берет:

- арыз;

- паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

- негизги жалпы билими жөнүндөгү күбөлүктүн түп нускасы же анын жупнускасы;

- 086/у белгиленген формасындагы медициналык маалымкат;

- аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн);

- сүрөт (3х4 - 6 даана).

Эгерде абитуриент Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген жеңилдиктерди алуу ниетин билдирсе, анда ал кошумча документтерди (ата-энесинин каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу, окуучулар арасындагы республикалык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, окуучулар арасындагы эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, Кыргыз Республикасынын спорт чеберинин, Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чеберинин күбөлүктөрү) берет.

Диплом алууда төмөнкү документтерди берүү зарыл:

- паспорт;

- бошонуу барагы.

Дипломду башка адам алган учурда, нотариалдык ырасталган ишеним катты көрсөтүү керек

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат акы төлөмө негизде көрсөтүлөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында чагылдырылат, ал билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын маалымат такталарына жана расмий сайтына, ошондой эле билим берүү уюмдарынын сайттарына жайгаштырылат

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз убагында болуусу;

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, мүлк жана башка ынанымы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричилик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулар жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүүнү жарым-жартылай электрондук форматта берүү каралган (сабактардын жүгүртмөсү, электрондук окуу ресурстарын пайдалануу, билимди контролдоо ж.б.)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

- адамдын керектүү деңгээлдеги билими болбогондо;

- билим берүү уюмуна кабыл алууда билими жөнүндө документтин түп нускасы берилбегенде;

- ушул стандарттын 12-тизмесинде көрсөтүлгөн документтер берилбегенде;

- билими жөнүндөгү документте көрсөтүлгөн маалыматтын так эместиги белгиленгенде;

- айрым адистиктер боюнча билим алуу үчүн медициналык каршы көрсөтмөлөр болгондо.

Студент билим берүү уюмунда окуу мезгилинде төмөнкү учурларда окуудан чыгарылат:

- академиялык жетишпегендиги үчүн;

- келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн (акы төлөмө негизде окугандар үчүн);

- билим берүү уюму менен байланышты үзгөндүгү үчүн;

- билим берүү уюмунун уставын бузгандыгы үчүн;

- билим берүү уюмунун ички тартип эрежесин бузгандыгы үчүн;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбеген учурда арыз ээси оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилигине кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт. Даттануулар жана дооматтар билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээсине жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана билим берүү уюмунун чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек

15. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Бакалавр даярдоо программасы боюнча жогорку кесиптик билим берүү, белгиленген квотанын (мамлекеттик тапшырыктын) чегинде окутуунун күндүзгү формасы - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-бап, 47-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары (мындан ары - билим берүү уюмдары). Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү билим берүү уюмдарынын тизмеси, алардын байланыш маалыматтары жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органы) жана билим берүү уюмдарынын маалыматтык такталарына жана сайттарына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Кыргыз Республикасынын жарандары, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, Беларусь Республикасынын, Тажикстан Республикасынын жарандары; жарандыгына карабастан жалпы орто, орто кесиптик билими бар этникалык кыргыздар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдору:

2004-жылдын 3-февралындагы № 53 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө";

- 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 "Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө";

- 2011-жылдын 27-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө";

- 2011-жылдын 23-августундагы № 496 "Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмүн белгилөө жөнүндө";

- 2012-жылдын 29-майындагы № 346 "Кыргыз Республикасында жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө";

- 2013-жылдын 19-апрелиндеги № 209 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын жетекчилерин шайлоо тартиби жөнүндө";

Экономикалык жана гуманитардык чөйрөдө интеграцияны тереңдетүү жөнүндө 1996-жылдын 29-мартындагы келишимге катышуучу мамлекеттердин жарандарына окуу жайларга тапшырууга бирдей укуктарды берүү жөнүндө Москва шаарында 1998-жылдын 24-ноябрында кол коюлган макулдашуу;

2013-жылдын 31-майында Минск шаарында кол коюлган Евразия экономикалык коомдоштугунда билими, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы жөнүндөгү документтерди өз ара таануу жана эквиваленттүүлүгү тууралуу макулдашуу

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

"Бакалавр" академиялык даражасын ыйгаруу менен мамлекеттик үлгүдөгү жогорку кесиптик билими тууралуу диплом.

Бүтүрүүчүнүн төмөнкү универсалдык компетенцияларга ээ болуусу:

а) жалпы илимий:

- айлана-чөйрө жөнүндөгү илимий билимдин бүтүн системасына ээ болуусу, жашоонун, маданияттын баалуулуктарын түшүнө билет;

- кесиптик милдеттерди чечүүдө математикалык/табигый/гуманитардык/ экономикалык илимдердин негизги жоболорун пайдаланат;

- жаңы билимге, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу менен өз алдынча жогорку даражада ээ болот;

- салттуу методикаларды билет, түшүнөт, пайдаланат жана аларды ишке ашыруу жолдорун таба билет, ошондой эле изилдөө ишинин базалык методдорун пайдалануу менен долбоорлорду иштеп чыгууга катышат;

- илимдеги, техникадагы, технологиялардагы жана кесипчилик чөйрөдөгү жаңы көрүнүштөрдүн социалдык-экономикалык жана маданий натыйжаларын талдайт жана баалайт;

- өзүнүн эмгегин илимий негизде жана өзүнүн ишинин натыйжаларын өз алдынча жогорку даражада баалай алат.

б) инструменталдык:

- маалыматты кабыл алып, жалпылап жана талдайт, максатты коюуну билет жана ага жетүү жолдорун тандайт;

- өзүнүн оозеки жана жазуу жүзүндөгү сөзүн мамлекеттик жана расмий тилдерде логикалык туура, аргументтеп, так бере алат;

- чет тилдеринин бирин социалдык баарлашуу деңгээлинде билет;

- ишкер баарлашууну: эл алдында чыгып сүйлөө, сүйлөшүүлөр, кеңешме өткөрүү, ишкер кат жазышуу, электрондук байланышты жүргүзө алат;

- маалыматты сактоонун жана иштетүүнүн негизги методдорун, ыкмаларын жана алуу каражаттарын билет, маалыматты башкаруу каражаты катары компьютер менен, анын ичинде глобалдык компьютердик тармактар жана корпоративдик маалымат системалары менен иштей алат;

- уюштуруу чечимдерин иштеп чыгууга катыша алат;

в) социалдык-инсандык:

- коомдо кабыл алынган моралдык жана укуктук ченемдердин негизинде социалдык эриш-аркак жашоого, элге сый, башка маданиятка толеранттуу мамиле жасоого жана өнөктөштүк мамилеге даяр;

- өзүнүн кадыр-баркын жана кемчиликтерин сын-көз менен баалай алат, кадыр-баркын өстүрүп, кемчилигин жоюу жолдорун тандай алат;

- жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарынын негизинде диалог өткөрүүгө, активдүү жарандык позицияны кармоого жөндөмдүү;

- жашоонун сергек мүнөзүн, жаратылышты коргоо жана ресурстарды туура колдонууну жайылтуу үчүн алган билимин колдонот;

- жамаатта, анын ичинде сабактар аралык долбоорлор менен иштей алат.

Бакалаврды даярдоонун тийиштүү багыты боюнча кесиптик компетенцияга ээ болуу

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта, анын ичинде:

даярдоонун ар бир багыты боюнча талапка ылайык жабдылган окуу аудиториялары, лабораториялар;

белгиленген лицензиялык талаптарга ылайык компьютердик техниканын болушу;

даярдоонун багыты боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын ченемдерине ылайык жабдуулардын, анын ичинде лабораториялык техниканын, окутуунун техникалык каражаттарынын, материалдардын, приборлордун болушу;

спорт залынын, спорт шаймандарынын, жабдылган спорт аянтчасынын же стадиондун болушу;

китепкана, ашкана;

медициналык кабинет;

окуу-пландоочу документтердин комплектиси, анын ичинде окуу планы бардык сабактар боюнча программалар жана өндүрүштүк практика боюнча программалар, даярдоонун ар бир багыты боюнча экзамендик материалдар, окуу жана методикалык колдонмолор;

билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы жана алардын квалификациялык талаптарга жооп берүүсү;

жарандардын имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга тоскоолдуксуз кирүүсү (ажаткана, жуунуучу бөлмөлөр), анын ичинде угуусу, көрүүсү боюнча жана таяныч-кыймыл аппараты жагынан жабыркаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн (мындан ары - ДМЧА), кармагыч, пандустар менен жабдылган имарат, жайлар.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси жана арыздардын үлгүсү жайгаштырылат.

Тийиштүү шарттар болгон учурда чет жактан келген студенттерге жатакана берилет

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн документти кабыл алуунун чектик мөөнөтү - 40 мүнөттөн ашпашы керек. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү жалпы орто жана орто кесиптик билиминин базасында 4 жылды түзөт.

Бакалавр программасын орто кесиптик билим берүүнүн базасында тийиштүү багыт боюнча тездетилген программа менен өздөштүрүүгө болот. Мында тездетилген программа боюнча окутуунун мөөнөтү алынган билимге жана тийиштүү мамлекеттик билим берүү стандарттарында каралган сабактар боюнча академиялык айырмага жараша жекече аныкталат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт (билим берүү жөнүндө диплом берүү) - бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөндөн кийин бир айдан кечиктирбестен, 30 мүнөттөн ашпаган аралыкта жүргүзүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында (www.edu.gov.kg) жана билим берүү уюмдарынын сайттарында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана билим берүү уюмдарына жеке кайрылган учурда;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн жана билим берүү уюмдарынын маалымат такталарынан, брошюраларынан, буклеттеринен.

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн (www.edu.gov.kg), жана билим берүү уюмдарынын сайттары;

- маалымат такта, брошюра, буклеттери;

- жекече кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасы аркылуу таратылат. Даректери, телефон номерлери жана иштөө режимдери, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн сайтында жана билим берүү уюмдарынын сайттарында, маалымат тактасында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктерине маалымат тактача илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жекелештирилген табличкалары (бейдж) болот.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак-ниеттүү, сыпайы, чыдамдуу, принциптүү болуу, коюлган маселенин маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, маектешкен адамын уга билүү, анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, этикалык ченемдердин сакталышын, жарандарга карата кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоочу көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Абитуриент төмөнкү документтерди берет:

- ким экендигин жана жарандыгын ырастоочу документ;

- мамлекеттик үлгүдөгү жалпы орто, орто кесиптик билими жөнүндө документ;

- учурдагы жылдын жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;

- сүрөт (3х4 - 6 даана);

- аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн).

Эгерде абитуриент Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген жеңилдиктерди алуу ниетин билдирсе, анда ал кошумча документтерди (ата-энесинин каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу, окуучулар арасындагы республикалык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, окуучулар арасындагы эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, Кыргыз Республикасынын спорт чеберинин, Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чеберинин күбөлүктөрү) берет.

Чет өлкөдө берилген жалпы орто билими, орто кесиптик билими тууралуу документи бар чет өлкөлүк жарандар билими тууралуу документтин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосун жана чет өлкөлүк билим берүү уюмдары берген, билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берген билим жөнүндө документтин деңгээлин жана мазмунун тастыктаган маалымкатты берет.

Билим берүү уюмуна кирүүдө абитуриент билими жөнүндөгү документтин жана жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатынын түп нускаларын көрсөтүүгө милдеттүү.

Диплом алууда төмөнкү документтерди берүү зарыл:

- паспорт;

- бошонуу барагы.

Дипломду башка адам алган учурда, нотариалдык ырасталган ишеним катты көрсөтүү керек

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү акысыз берилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз убагында болуусу;
- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, мүлк жана башка ынанымы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричилик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулар жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүүнү жарым-жартылай электрондук форматта берүү каралган (сабактардын жүгүртмөсү, электрондук окуу ресурстарын пайдалануу, билимди контролдоо ж.б.)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкү учурларда баш тартылат:

- адамдын керектүү деңгээлдеги билими болбогондо;

- билим берүү уюмуна кабыл алууда билими жөнүндө документтин түп нускасы берилбегенде;

- жалпы республикалык тестирлөөдөн белгиленген чектик баллдан төмөн балл коюлса;

- ушул стандарттын 12-тизмесинде көрсөтүлгөн документтер берилбегенде;

- билими жөнүндө берилген документтерде, жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатында көрсөтүлгөн маалыматтын так эместиги белгиленгенде;

- даярдоонун айрым багыттары, адистиктер боюнча билим алуу үчүн медициналык каршы көрсөтмөлөр болгондо.

Студент билим берүү уюмунда окуу мезгилинде төмөнкү учурларда окуудан чыгарылат:

- академиялык жетишпегендиги үчүн;

- окуу тартибин бузгандыгы үчүн (окуу процессинин графигин аткарбоо, билим берүү уюму менен байланышты үзүү, академиялык эс алуунун мөөнөтү бүткөндөн кийин андан чыкпай коюу);

- ички тартип эрежелерин, жатаканада жашоо эрежелерин бузгандыгы үчүн;

- мамлекеттик жыйынтык аттестациядан өтпөгөндүгү үчүн;

- студентти эркиндигинен ажыратууга же окууну улантуу мүмкүнчүлүгүн четтеткен башка жазалоого соттолгон соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жасалган мыйзамга каршы аракеттери үчүн.

Билим берүү уюмунун администрациясынын демилгеси боюнча студент окуудан чыгарылган учурда, аны чыгаруунун себеби жана мөөнөттөрү жөнүндө маалымат милдеттүү түрдө жазуу жүзүндө берилет

17

Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбеген учурда арыз ээси оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилигине кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт. Даттануулар жана дооматтар билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же билим берүү уюмунун жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээсине жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, арыз ээси билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана билим берүү уюмунун чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек

16. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Бакалавр даярдоо программасы боюнча жогорку кесиптик билим берүү, окутуунун кечки формасы - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-бап, 50-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары (мындан ары - билим берүү уюмдары). Мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү билим берүү уюмдарынын тизмеси, алардын байланыш маалыматтары жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик борбордук органынын (мындан ары - билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана башкарууну жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органы) жана билим берүү уюмдарынын маалыматтык такталарына жана сайттарына жайгаштырылат

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жарандыгына карабастан жалпы орто, орто кесиптик же жогорку кесиптик билими бар жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучунун укуктук негизи

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдору:

2004-жылдын 3-февралындагы № 53 "Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларын бекитүү жөнүндө";

- 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 "Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө";

2009-жылдын 18-майындагы № 300 "Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди коюу жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу;"

- 2011-жылдын 27-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө";

- 2011-жылдын 23-августундагы № 496 "Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмүн белгилөө жөнүндө";

- 2012-жылдын 29-майындагы № 346 "Кыргыз Республикасында жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө";

- 2013-жылдын 19-апрелиндеги № 209 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын жетекчилерин шайлоо тартиби жөнүндө";

Экономикалык жана гуманитардык чөйрөдө интеграцияны тереңдетүү жөнүндө 1996-жылдын 29-мартындагы келишимге катышуучу мамлекеттердин жарандарына окуу жайларга тапшырууга бирдей укуктарды берүү жөнүндө Москва шаарында 1998-жылдын 24-ноябрында кол коюлган макулдашуу;

2013-жылдын 31-майында Минск шаарында кол коюлган Евразия экономикалык коомдоштугунда билими, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы жөнүндөгү документтерди өз ара таануу жана эквиваленттүүлүгү тууралуу макулдашуу

5

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын акыркы жыйынтыгы

"Бакалавр" академиялык даражасын ыйгаруу менен мамлекеттик үлгүдөгү жогорку кесиптик билими тууралуу диплом.

Бүтүрүүчүнүн төмөнкү универсалдык компетенцияларга ээ болуусу:

а) жалпы илимий:

- айлана-чөйрө жөнүндөгү илимий билимдин бүтүн системасына ээ болуусу, жашоонун, маданияттын баалуулуктарын түшүнө билет;

- кесиптик милдеттерди чечүүдө математикалык/табигый/гуманитардык/экономикалык илимдердин негизги жоболорун пайдаланат;

- жаңы билимге, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу менен өз алдынча жогорку даражада ээ болот;

- салттуу методикаларды билет, түшүнөт, пайдаланат жана аларды ишке ашыруу жолдорун таба билет, ошондой эле изилдөө ишинин базалык методдорун пайдалануу менен долбоорлорду иштеп чыгууга катышат;

- илимдеги, техникадагы, технологиялардагы жана кесипчилик чөйрөдөгү жаңы көрүнүштөрдүн социалдык-экономикалык жана маданий натыйжаларын талдайт жана баалайт;

- өзүнүн эмгегин илимий негизде жана өзүнүн ишинин натыйжаларын өз алдынча жогорку даражада баалай алат;

б) инструменталдык:

- маалыматты кабыл алып, жалпылап жана талдайт, максатты коюуну билет жана ага жетүү жолдорун тандайт;

- өзүнүн оозеки жана жазуу жүзүндөгү сөзүн мамлекеттик жана расмий тилдерде логикалык туура, аргументтеп, так бере алат;

- чет тилдеринин бирин социалдык баарлашуу деңгээлинде билет;

- ишкер баарлашууну: эл алдында чыгып сүйлөө, сүйлөшүүлөр, кеңешме өткөрүү, ишкер кат жазышуу, электрондук байланышты жүргүзө алат;

- маалыматты сактоонун жана иштетүүнүн негизги методдорун, ыкмаларын жана алуу каражаттарын билет, маалыматты башкаруу каражаты катары компьютер менен, анын ичинде глобалдык компьютердик тармактар жана корпоративдик маалымат системалары менен иштей алат;

- уюштуруу чечимдерин иштеп чыгууга катыша алат;

в) социалдык-инсандык:

- коомдо кабыл алынган моралдык жана укуктук ченемдердин негизинде социалдык эриш-аркак жашоого, элге сый, башка маданиятка толеранттуу мамиле жасоого жана өнөктөштүк мамилеге даяр;

- өзүнүн кадыр-баркын жана кемчиликтерин сын-көз менен баалай алат, кадыр-баркын өстүрүп, кемчилигин жоюу жолдорун тандай алат;

- жарандык демократиялык коомдун баалуулуктарынын негизинде диалог өткөрүүгө, активдүү жарандык позицияны кармоого жөндөмдүү;

- жашоонун сергек мүнөзүн, жаратылышты коргоо жана ресурстарды туура колдонууну жайылтуу үчүн алган билимин колдонот;

- жамаатта, анын ичинде сабактар аралык долбоорлор менен иштей алат.

Бакалаврды даярдоонун тийиштүү багыты боюнча кесиптик компетенцияга ээ болуу

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта, анын ичинде:

даярдоонун ар бир багыты боюнча талапка ылайык жабдылган окуу аудиториялары, лабораториялар;

белгиленген лицензиялык талаптарга ылайык компьютердик техниканын болушу;

даярдоонун багыты боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарынын ченемдерине ылайык жабдуулардын, анын ичинде лабораториялык техниканын, окутуунун техникалык каражаттарынын, материалдардын, приборлордун болушу;

спорт залынын, спорт шаймандарынын, жабдылган спорт аянтчасынын же стадиондун болушу;

китепкана, ашкана;

медициналык кабинет;

окуу-пландоочу документтердин комплектиси, анын ичинде окуу планы бардык сабактар боюнча программалар жана өндүрүштүк практика боюнча программалар, даярдоонун ар бир багыты боюнча экзамендик материалдар, окуу жана методикалык колдонмолор;

билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы жана алардын квалификациялык талаптарга жооп берүүсү;

жарандардын имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга тоскоолдуксуз кирүүсү (ажаткана, жуунуучу бөлмөлөр), анын ичинде угуусу, көрүүсү боюнча жана таяныч-кыймыл аппараты жагынан жабыркаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн (мындан ары - ДМЧА), кармагыч, пандустар менен жабдылган имарат, жайлар.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси жана арыздардын үлгүсү жайгаштырылат.

Тийиштүү шарттар болгон учурда чет жактан келген студенттерге жатакана берилет

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн документти кабыл алуунун чектик мөөнөтү - 40 мүнөттөн ашпашы керек. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү жалпы орто жана орто кесиптик билиминин базасында 4 жылды түзөт.

Бакалавр программасын орто кесиптик билим берүүнүн базасында тийиштүү багыт боюнча, ошондой эле жогорку кесиптик билим берүүнүн базасында тездетилген программа менен өздөштүрүүгө болот. Мында тездетилген программа боюнча окутуунун мөөнөтү алынган билимге жана тийиштүү мамлекеттик билим берүү стандарттарында каралган сабактар боюнча академиялык айырмага жараша жекече аныкталат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын берүүгө чектелген убакыт (билим берүү жөнүндө диплом берүү) - бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясы бүткөндөн кийин бир айдан кечиктирбестен, 30 мүнөттөн ашпаган аралыкта жүргүзүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү

8

Керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коомдук кабылдамасында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында (www.edu.gov.kg) жана билим берүү уюмдарынын сайттарында;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана билим берүү уюмдарына жеке кайрылган учурда;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн жана билим берүү уюмдарынын маалымат такталарынан, брошюраларынан, буклеттеринен.

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн www.edu.gov.kg, жана билим берүү уюмдарынын сайттары;

- маалымат такта, брошюра, буклеттери;

- жекече кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн коомдук кабылдамасы аркылуу таратылат. Даректери, телефон номерлери жана иштөө режимдери, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты менен бирге билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүгүнүн сайтында жана билим берүү уюмдарынын сайттарында, маалымат тактасында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жана билим берүү уюмдарында кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлердин кабинеттеринин эшиктерине маалымат тактача илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жекелештирилген табличкалары (бейдж) болот.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак-ниеттүү, сыпайы, чыдамдуу, принциптүү болуу, коюлган маселенин маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, маектешкен адамын уга билүү, анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, этикалык ченемдердин сакталышын, жарандарга карата кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоочу көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Абитуриент төмөнкү документтерди берет:

- ким экендигин жана жарандыгын ырастоочу документ;

- мамлекеттик үлгүдөгү жалпы орто, орто кесиптик билими жөнүндө документ;

- учурдагы жылдын жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;

- сүрөт (3х4 - 6 даана);

- аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн).

Эгерде абитуриент Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген жеңилдиктерди алуу ниетин билдирсе, анда ал кошумча документтерди (ата-энесинин каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу, окуучулар арасындагы республикалык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, окуучулар арасындагы эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсүнүн диплому, Кыргыз Республикасынын спорт чеберинин, Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чеберинин күбөлүктөрү) берет.

Чет өлкөдө берилген жалпы орто билими, орто кесиптик билими тууралуу документи бар чет өлкөлүк жарандар билими тууралуу документтин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосун жана чет өлкөлүк билим берүү уюмдары берген, билим берүү жана илим жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берген билим жөнүндө документтин деңгээлин жана мазмунун тастыктаган маалымкатты берет.

Билим берүү уюмуна кирүүдө абитуриент билими жөнүндөгү документтин жана жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатынын түп нускаларын көрсөтүүгө милдеттүү.

Диплом алууда төмөнкү документтерди берүү зарыл: