Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b8b5f705-53c3-4187-b8e2-7e381c73a759\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 4-июну № 308

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 , 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу, мамлекеттик жөлөкпулдар тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана алардын даректүүлүгүн күчөтүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 10-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Бул токтом 2014-жылдын 1- майынан тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

 

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 1 - тиркеме

 

Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү

жөлөкпулду (АҮСЖ*) чектөө үчүн жарандардын кайрылууларын (шаарларда) каттоо журналы

 

Кайры- луу күнү

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

Арыз берүүчүнүн статусу (пенсионер, ишсиз, иши бар ж.б.)

 

Арыз берүүчүнүн жаш курагы

Дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/батирдин номери)

Үй-бүлөнүн сандык курамы

 

Анын ичинде:

Баш тартуу жана баш тартуунун себептери жөнүндө белгилер (кийин жөлөкпул алуудан баш тартканда толтурулат)

балдар

Эмгекке жарамсыз адамдар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) АҮСЖ – балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилген жөлөкпул.

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 2 - тиркеме

 

Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөкпулду

 чектөө үчүн жарандардын кайрылуусун жана комиссиянын чечимдерин каттоочу журнал (айыл жергесинде)

 

Кайрылуу күнү

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

Арыз берүүчүнүн статусу (пенсионер, ишсиз, иши бар ж.б.)

Арыз берүүчүнүн жаш курагы

Дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/батирдин номери)

Үй-бүлөнүн сандык курамы

 

Алардын ичинде:

балдар

эмгекке жарамсыз адамдар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баш тартуу жана баш тартуунун себептери жөнүндө белгилер (кийин жөлөкпул алуудан баш тартканда толтурулат)

АҮСП (*) номери

Комиссиянын жыйынынын протоколунун номери

 

Үй-бүлөнүн жан башына бөлүнгөн орточо кирешеси

Комиссиянын чечими

СӨБгө (****) документтерди жиберген күн

 

 

Тиркелген маалым-каттардын саны

Жалпы (**)

АҮСЖ  (***)

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) АҮСП – аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык паспорту;

(**) жалпы жан башына бөлүнгөн орточо киреше - алынган кирешелердин бардык түрүн эске алуу менен үй-бүлөдө бир адамга эсептелген бир айлык киреше;

(***) АҮСЖ дайындоо үчүн үй-бүлөнүн жан башына бөлүнгөн орточо кирешеси – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын 29- декабрындагы № 824 токтому менен бекитилген “Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн ай сайын берилүүчү жөлөкпулун дайындоо үчүн үй-бүлөнүн жалпы кирешесин аныктоонун тартиби жөнүндө” Жобого ылайык АҮСЖны дайындоодо эсепке алынган кирешелердин түрлөрүн эске алуу менен үй-бүлөдөгү бир адамга бир айлык киреше;

(****) СӨБ – Социалдык өнүгүү башкармалыгы.

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 3 - тиркеме

 

Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү

жөлөкпулду чектөө үчүн айыл өкмөтүнөн кабыл алынган көктөмөлөрдү каттоо журналы

 

Айыл өкмөтүнүн аталышы

Көктөмөнү кабыл алган күн

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

Дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/батирдин номери)

АҮСП номери

Маалым-каттардын саны

 

Айыл өкмөтүнүн адисинин аты-жөнү

 

Эскертүү (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Эскертүү – графага керектүү кошумча маалымат жазылат, кандайдыр бир документ жок болгон учурда документтин аталышы көрсөтүлөт.

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 4 - тиркеме

 

Балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын

берилүүчү жөлөкпулду алуу үчүн чектелген көктөмөлөрдү каттоо журналы

 

Прото-колдун номери

АҮСЖ дайын-доо күнү

 

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

 

Арыз берүүчүнүн дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/ батирдин номери)

 

АҮСП

номери

 

Үй-бүлөнүн сандык курамы

 

АҮСЖ дайындалган балдардын саны (адам)

туруктуу өлчөм:

абсолюттук сумма боюнча:

Бардык балдар

 

3 жашка чейинки балдар

3 жашка чейинки эгиздер

3 жашка чейинки үч эмдер

3 төн 16 жашка чейинки үч эмдер

баары:

3 төн 16 жашка чейинки балдар, а.и. эгиздер

16 дан 18 жашка  чейинки балдар

баары:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй-бүлөнүн жан башына бөлүнгөн орточо кирешеси (сом.)

Бир жолу берилүүчү жөлөкпулдун өлчөмү

(сом.)

Ай сайын берилүүчү АҮСЖ жалпы өлчөмү  (сом.)

 

 

 

(сом)

Алардан АҮСЖ өлчөмү:

(сом.)

АҮСЖ дайындоо мөөнөтү

 

Кабарлоонун номери жана күнү

 

Өздүк эсептин номери

 

Тапшыр-манын номери

 

Эскертүү

3 жашка чейинки балдарга

 

3 жашка чейинки эгиздер

 

3 жашка чейинки үч эмдер

3 төн 16 жашка чейинки үч эмдер

 

 

3 төн 18 жашка чейинки балдарга

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 5 - тиркеме

 

Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду

чектөө үчүн жарандардын кайрылууларын каттоо журналы

 

Кайрылуу күнү

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

Багылуучунун аты-жөнү (*)

Арыз берүүчүнүн дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/батирдин номери)

АСЖ (**) дайындала турган жактын статусу 

Арыз берүүчү менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары тууралуу белги

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Багылуучунун аты-жөнү - АСЖ дайындала турган жактын аты-жөнү (камкордук/көзөмөлдүк дайындала турган бала же жашы жете элек жак, ошондой эле АСЖ дайындоого ишеним кат таризделген жак);

(**) АСЖ – ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул.

 

 

Мамлекеттик жөлөкпулдарды
чектөөнүн тартиби жөнүндө
Жобого 6 - тиркеме

 

Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алууга дайындалган делолорду каттоо журналы

 

Да- йын-доо күнү

Дайын-доо мөөнөтү

 

Арыз берүүчүнүн аты-жөнү

 

Багылуу-чунун аты-жөнү

 

Арыз берүүчүнүн дареги

(шаардын/ айылдык аймактын / кыштактын аталышы, көчөсү, үйдүн/ батирдин номери)

АСЖ дайындалган жактын статусу

Бала кезинен

ДМЧА (*)

Жалпы оорудан ДМЧА

 

ДМЧ (**) балдар

ВИЧ-СПИД менен жашаган энелерден төрөлгөн балдар

Жетим балдар

Багуучусунан ажыраган балдар

Улгайган жарандар

Баатыр энелер

I топ

II топ

III топ

I топ

II топ

III топ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ДМЧА - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар;

(**) ДМЧ - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү.