Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1facf262-b9cd-4220-9d1d-79ba17998e4a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 4-июну № 311

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 “Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталышындагы жана 1-пунктундагы “Мамлекеттик” деген сөз “жана муниципалдык” деген сөздөр менен толукталсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандартында:

аталышы жана бүткүл тексти боюнча “мамлекеттик” деген сөздөн кийин “жана муниципалдык” деген сөздөр менен толукталсын;

2-пункту “мекеменин” деген сөздөн кийин “,жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (муниципалдык мекеменин)” деген сөздөр менен толукталсын;

8-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык (керектүү маалыматтардын тизмеги), стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жөнүндө маалымдоо

 

 ,, ;

9-пунктундагы “Кызмат көрсөтүү жөнүндө” деген сөздөр “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча нускамада:

аталышы “Мамлекеттик” деген сөздөн кийин “жана муниципалдык” деген сөздөр менен толукталсын;

бүткүл тексти боюнча:

түрдүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

түрдүү жөндөмөдөгү “алуучу” деген сөз тиешелүү жөндөмөдө “керектөөчү” деген сөз менен алмаштырылсын;

1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

“1. Бул Нускама жеке жана юридикалык жактарга аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ведомстволук жана муниципалдык мекемелер (мындан ары – ыйгарым укуктуу органдар) тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын стандарттарын иштеп чыгууга жалпы типтүү талаптарды белгилейт.”;

4-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү стандарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан иштелип чыгат.”;

5-пунктта:

“мамлекеттик органдар” деген сөздөрдөн кийин “жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” деген сөздөр менен толукталсын;

“Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестринде” деген сөздөр “мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестринде” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6-пункту “мамлекеттик органдар” деген сөздөрдөн кийин “жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” деген сөздөр менен толукталсын;

7-пунктундагы “Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине” деген сөздөр “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлерине” деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“8. Кызматтарды көрсөткөн ыйгарым укуктуу органдын толук аталышы: кызматтарды көрсөткөн аткаруу бийлиги органынын, анын түзүмдүк бөлүнүшүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, ведомстволук жана муниципалдык мекеменин аталышы көрсөтүлөт.”;

14-пунктта:

биринчи абзацындагы “көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө” деген сөздөр “көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө” деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацындагы “мамлекеттик орган (мекеме)” деген сөздөр “ыйгарым укуктуу органдар” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- үчүнчү абзацындагы “мамлекеттик органдын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана мекемелердин” деген сөздөр “ыйгарым укуктуу органдардын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

15-пунктта:

биринчи абзацындагы “Кызмат көрсөтүү жөнүндө” деген сөздөр “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи абзацындагы “бардык түзүмдүк бөлүктөргө жана ведомстволук мекемелерге” деген сөздөр “кызмат көрсөткөн бардык ыйгарым укуктуу органдарга” деген сөздөргө алмаштырылсын;

16-пункттагы "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтары жөнүндө мыйзамдарына” деген сөздөргө алмаштырылсын;

18-пункттун тогузунчу абзацындагы түрдүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик орган” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “ыйгарым укуктуу орган” деген сөздөргө алмаштырылсын;

20-пункттагы “мамлекеттик органдын (мекеменин)” деген сөздөр “кызмат көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу органдын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

21-пунктта:

экинчи абзацындагы “мамлекеттик органдардын (мекемелер)” деген сөздөр “кызмат көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу органдардын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы “мамлекеттик органдын (мекеменин)” деген сөздөр “кызмат көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу органдын” деген сөздөргө алмаштырылсын.

23-пункттагы “мамлекеттик органдын” деген сөздөр “кызмат көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу органдын” деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы № 258 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө жободо:

- 6 - пунктунун “в” пунктчасы төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

“-муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин жүргүзөт, реестрге киргизилген муниципалдык кызматтарды стандартташтырууну ишке ашырат;”.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүдө:

- муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине киргизилген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун иштеп чыгууну камсыз кылсын жана 2014-жылдын
1-сентябрына чейинки мөөнөттө муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары - Ведомстволор аралык комиссия) кароосуна киргизсин;

- муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун Ведомстволор аралык комиссия карап жана жактыргандан кийин аларды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизсин;

- муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча сунушталган чаралар жөнүндө калкка маалымдоо боюнча тиешелүү чараларды көрсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министр

Дж.К. Оторбаев