Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2014-жылдын

11 августа № 462 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык

кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырык жөнүндө

убактылуу жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырыкты  (мындан ары – Мамтапшырык) түзүү, каржылоо, жайгаштыруу жана аткаруу тартибин аныктайт.

2. Мамтапшырык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды (мындан ары – кызматчылар) бир календардык жылда жалпы багыт боюнча окутуу планын билдирет.

3. Кызматчыларды окутууга Мамтапшырык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Мамтапшырыкты түзүү

 

4. Мамлекеттик кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик  орган (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын табыштамаларынын негизинде кызматчыларды окутууга болгон керектөөлөрдүн жыйынтыгына талдоо жүргүзөт жана  Мамтапшырыктын  долбоорун түзөт.

5. Мамтапшырыктын долбоору эки бөлүмдөн турат: 

Биринчи бөлүм кызматчыларды окутуу тутумун өнүктүрүү үчүн зарыл болгон иштерди жүргүзүүгө байланышкан жана төмөнкү маалыматтарды камтышы мүмкүн:

     - жаңы окуу программаларын, модулдарды иштеп чыгууну;

     - окуу-методикалык материалдарды, колдонмолорду ж.б.у.с. иштеп чыгууну;

     - аналитикалык  жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүнү;

     - бөлүмдүн бюджетин.

Экинчи бөлүм кызматчыларды түздөн-түз окутууга байланышкан жана өзүнө төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

     - кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча курстардын жана тематикалардын аталыштарын;

     - окутулууга тийиш кызматчылардын санын жана категорияларын;

     - окутуунун узактыгын (сааттардын саны);

     - жүргүзүлүүчү жайды.

     6. Кайра даярдоо курстарынын тематикалары кызмат орундарынын тобуна болгон типтүү квалификациялык талаптардын негизинде, функционалдык (предметтик) уюштурууну эске алуу менен ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат.

7. Мамтапшырыктын долбооруна мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын юридикалык, финансылык (бухгалтерия) жана кадр кызматтарынын кызматкерлери үчүн  окутуунун атайын тематикалары да киргизилет.

8.  Мамтапшырыктын долбоорун түзүүдө ыйгарым укуктуу орган кызматчылар иштеген  жерди эске алуу менен окутуу жүргүзүлүүчү жайды аныктайт.

3. Мамтапшырыкты каржылоо

 

9. Ыйгарым укуктуу орган ушул Убактылуу жобонун тиркемелерине ылайык форма боюнча Мамтапшырыктын долбоорун түзөт жана  пландаштырылган жылдан мурунку жылдын 15-апрелинен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жиберет.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Мамтапшырыктын  берилген  долбоорун кезектеги календардык жылга мамлекеттик бюджеттин долбооруна киргизүү үчүн карайт.

11. Мамтапшырык боюнча окутууну каржылоо мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын керектөөлөрүнө ылайык түзүлгөн окутуу планынын негизинде ишке ашырылат.

12. Мамтапшырыкты каржылоо республикалык бюджетте бул максаттар үчүн каралган каражаттардын чегинде ишке ашырылат.

13. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган каражаттар Мамтапшырыкты каржылоонун кошумча булактары боло алат.

4. Мамтапшырыкты  жайгаштыруу жана аткаруу

 

14. Окутууга Мамтапшырыкты жайгаштыруу төмөнкү түрдө ишке ашырылат:

1) Ыйгарым укуктуу кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстарын камтыган Мамтапшырыкты түзөт жана бекитүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жиберет;

2) Кызматчыларды кайра даярдоо боюнча курстарга Мамтапшырыкты Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу академиясына (мындан ары – Академия) жайгаштырат;

3) Кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу курстарына Мамтапшырык  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан конкурстук тандоо жолу менен билим берүү уюмдарынын ортосунда жайгаштыруу үчүн ыйгарым укуктуу органга берилет;

4) Ыйгарым укуктуу органдын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу курстарынын бөлүгүн Академияга жайгаштырат.

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Академияда кызматчыларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча окутууну жүргүзүү менен байланышкан окуу программаларын, модулдарды, башка окуу – методикалык материалдарды, колдонмолорду ж.б. иштеп чыгууга Мамтапшырыкты жайгаштырат;

6) Иштелип чыккан модулдар ыйгарым укуктуу орган менен бирдикте бекитилет.

15. Академия тарабынан түзүлгөн окутуу графиги жана программалары ыйгарым укуктуу орган менен макулдашылат.        

16. Кошумча кесиптик билим берүү боюнча билим берүү ишин жүргүзүүгө уруксаттамасы бар билим берүүчү уюмдар окутууну жүргүзүү үчүн конкурска катышууга укуктуу.

17. Ыйгарым укуктуу орган менен конкурста жеңүүчү болгон билим  берүүчү уюмдун (мындан ары – Мамтапшырыктын программаларын аткаруучу) ортосунда Мамтапшырыкты ишке ашырууга келишим түзүлөт.

18. Ыйгарым укуктуу орган Мамтапшырыктын программаларын аткаруучулар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде окутууну жүргүзүү  графигин түзөт жана мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберет.

19. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары окутууну жүргүзүү графигине ылайык кызматчылардын тизмелерин түзөт жана графикти алган күндөн тартып беш жумуш күндөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу органга жиберет.

20. Ыйгарым укуктуу орган окутууну жүргүзүү графигине ылайык жалпыланган тизмелерди Мамтапшырыктын программаларын аткаруучуларга жиберет.

21. Окутуу аяктагандан кийин Мамтапшырыктын программаларын аткаруучулар ыйгарым укуктуу органга Мамтапшырыкты ишке ашырууга келишимдин шарттарына ылайык окутуу жүргүзүлгөндүгү жөнүндө отчет берет.

22. Академия ыйгарым укуктуу органга Мамтапшырыктын бөлүгүнүн Академия тарабынан ишке ашырылгандыгы жөнүндө зарыл болгон маалыматты берет. 

23. Ыйгарым укуктуу орган Мамтапшырыкты ишке ашыруунун сапатына мониторинг  жана контроль жүргүзөт.

24. Ыйгарым укуктуу орган  жыл сайын Мамтапшырыктын ишке ашырылышы жөнүндө отчетту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берип турат.

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын окутуунун тартиби жөнүндө

убактылуу жобого

тиркеме

 

Форма

 

___________-жылга мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды

 окутууга мамлекеттик  тапшырык

Кайра даярдоо курстары:

 

1-бөлүм. Тутумду өнүктүрүү үчүн иштер:

 

Окугандардын категориялары (кызмат орундары)

Окутуу модулдарынын курстарынын жана  тематикаларынын аталышы

Эскертүү

1

Биринчи жолу киргендер

 

 

2

Функционалдык милдеттери өзгөргөндө

 

 

3

Жетекчилер үчүн

 

 

 

2-бөлүм. Окутуу:

 

Окутуу курстары-нын жана тематика-ларынын аталыштары

Угуучу-лардын категория-лары

Окугандардын саны/окутуу жүргүзүлүүчү жер

Сааттардын саны

 

 

 

Бишкек

шаары

Чүй облусу

Ош

шаары

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Баткен  облусу

Талас облусу

Нарын

облусу

Ысык-Көл облусу

 

Мамлекеттик кызматчылар

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципалдык кызматчылар

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификацияны жогорулатуу курстары:

 

1-бөлүм. Тутумду өнүктүрүү иштери:

 

Окугандардын категориялары

 (кызмат орундары)

Окутуу модулдарынын курстарынын жана тематикаларынын аталышы

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлүм. Окутуу:

 

Окутуу курстары-нын жана тематика-ларынын аталыш-тары

Окуган-дардын

категория-лары (кызмат орундары)

Окугандардын саны/окутуу жүргүзүлүүчү жер

Сааттардын саны

 

 

 

Бишкек

Чүй облусу

Ош

шаары

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Баткен  облусу

Талас облусу

Нарын облусу

Ысык-Көл облусу

 

Мамлекеттик кызматчылар

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципалдык кызматчылар

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы: