Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2014-жылдын 10-ноябры № 631

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык

кызматчыларын донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутууну координациялоо жөнүндө

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 29-декабры № 893 токтомдун редакциясына ылайык)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну координациялоо жөнүндө убактылуу жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына төмөнкүлөр сунушталсын:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу жагындагы мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү;

- ушул токтомдон келип чыккан башка чараларды көрүү;

- өз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирүү.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 16-июлундагы № 476 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматчыларын стажировкага, кайта даярдоого жана квалификациясын жогорулатуу үчүн чет өлкөгө жиберүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому күчүн жоготту деп табылсын.

4. Бул токтомдун 1-пункту менен бекитилген Убактылуу жобо 2016-жылдын 31-декабрына чейин колдонула тургандыгы белгиленсин.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 29-декабры № 893 токтомдун редакциясына ылайык)

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К.Оторбаев

 

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык

кызматчыларын донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутууну координациялоо жөнүндө

убактылуу жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Убактылуу жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын (мындан ары – кызматчылар) донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууга жиберүү боюнча мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын координациялоонун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн тартибин жөнгө салат.

2. Донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну координациялоонун максаты болуп, окутуунун ачыктыгын камсыз кылуу,  окутуунун кайталанышын жоюу, донорлордун каражаттарынын эсебинен кызматчыларды окутууну оптималдаштыруу жана натыйжалуулугун жогорулатуу эсептелет.

3. Донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу чет өлкөлөрдө да, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында да жүргүзүлүшү мүмкүн.

4. Кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу төмөнкүлөрдү камтыйт:

- үч айга чейинки кыска мөөнөттүү окутуу программаларын;

- үч айдан бир жылга чейинки орто мөөнөттүү окутуу программаларын;

- бир жыл жана андан ашык узак мөөнөттүү окутуу программаларын.

5. Бул Убактылуу жобо иштеп жаткан долбоорлордун алкагында окууга жиберилген кызматчыларды окутууга колдонулбайт, ал долбоорлор боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары – маморгандар жана ЖӨБО) түзүлгөн макулдашууларга/келишимдерге ылайык аткаруучу агенттиктер катары чыгышат.

 

2. Донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу маселелери боюнча ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн тартиби

 

6. Донорлордун каражаттарынын эсебинен жалпы багыт боюнча окутуу маселелерин координациялоо тышкы саясат   маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органы (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) тарабынан ишке ашырылат.

7. Ыйгарым укуктуу орган окутуу маселелерин координациялоону маморгандардын жана ЖӨБОнун өкүлдөрүнүн, донордук жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүнүн макулдашып катышуусу менен Кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну координациялоо боюнча кеңешти (мындан ары – Кеңеш) түзүү жолу менен ишке ашырат.

Кеңештин жеке курамы Кеңештин төрагасы болуп эсептелген ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

8. Кеңеш донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууну пландоо, натыйжалуулугун талдоо жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу аркылуу координациялоону жүзөгө ашырат. Кеңештин жыйындары зарылчылыкка жараша, бирок жылына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

9. Донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу маселелери боюнча Кеңеш чыгарган чечимдер жана киргизген сунуштар төмөнкү органдар тарабынан эске алынат:

- республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен окутууга мамлекеттик тапшырыктын долбоорун түзүүдө – ыйгарым укуктуу орган тарабынан;

- окутууга ведомстволук планды түзүүдө жана донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууга талапкерлерди тандоодо – маморгандар жана ЖӨБО тарабынан.

10. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутууга түздөн-түз тиешеси бар маселелер боюнча эл аралык келишимдер эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен донорлордун ортосунда же  ыйгарым укуктуу орган менен донорлордун ортосунда түзүлөт.

11. Жалпы багыт боюнча окутуу ушул Убактылуу жобонун 1-тиркемесине ылайык болжолдуу темалар боюнча ишке ашырылат.

Темалардын болжолдуу тизмеси маморгандардын жана ЖӨБОнун кызматчыларды окутуудагы жыл сайын аныкталган муктаждыктарына ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан толукталышы мүмкүн.

12. Донорлордун каражаттарынын эсебинен ведомстволук багытта окутууга кызматчыларды тандоо жана жөнөтүү маморгандар жана ЖӨБО тарабынан өз алдынча ишке ашырылат.

 

3. Донорлордун каражаттарынын эсебинен кызматчыларды

 окутуу боюнча ишти уюштуруу

 

13. Маморгандар жана ЖӨБО донорлордон кызматчыларды жалпы багыт боюнча окутууга маалыматты жана/же чакырууларды алгандан кийин беш жумушчу күндөн кечиктирбестен аларды ыйгарым укуктуу органга жиберишет жана донорлорго маалымдашат.

Маалыматтар жана/же чакыруулар ведомстволук сайтта көрсөтүлгөн даректеги электрондук почта боюнча ыйгарым укуктуу органга жиберилиши мүмкүн.

14. Ыйгарым укуктуу орган алдыдагы окутуу курстары жөнүндө маалыматтарды алгандан кийин маморгандарга жана ЖӨБОго талапкерлер жөнүндө суроо-талаптарды жиберет.

15. Маморгандардын жана ЖӨБОнун кадрдык бөлүнүштөрү муктаждыктардын негизинде жана окутуунун ведомстволук планына ылайык талапкерлерди тандашат.

16. Окутуудагы муктаждыктарды аныктоодо жана талапкерлерди тандоодо тармакты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын жана өнүгүүнүн улуттук программаларын ишке ашыруу боюнча чараларды эске алуу зарыл.

17. Тандалып алынган талапкерлердин тизмеси суроо-талапты алгандан кийин беш жумуш күнүнөн кечиктирбестен маморгандар жана ЖӨБО тарабынан ыйгарым укуктуу органга жиберилет.

18. Ыйгарым укуктуу орган талапкерлердин акыркы тизмесин түзүп,  карап чыгуу үчүн донорлорго жиберет.

19. Маморгандын/ЖӨБОнун кадрдык бөлүнүшү донорлордун каражаттарынын эсебинен окуган жана окутуудан өткөндүгүн ырастаган  тийиштүү документ алган кызматчылардын маалымат базасын түзөт.

20. Окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында маморгандын/ЖӨБОнун кадрдык бөлүнүшү донорлордун каражаттарынын эсебинен өткөрүлгөн окутуу курстарына талдоо жүргүзөт жана окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды берет.

21. Окутуу курстарын органдын окутуудагы муктаждыктары, маморгандын жана ЖӨБОнун тармактык максаттары жана милдеттери, ошондой эле өнүгүүнүн улуттук программаларын ишке ашыруу боюнча чаралары менен салыштыруунун негизинде талдоо жүргүзүлөт.

22. Маморгандар жана ЖӨБО кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу жөнүндө отчетту жана ушул Убактылуу жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча жүргүзүлгөн талдоонун натыйжаларын жарым жылдыктын жана жылдын жыйынтыктары боюнча жылына эки жолу, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-күнүнө чейин электрондук жана кагаз форматында ыйгарым укуктуу органга тапшырышат.

23. Ыйгарым укуктуу орган маморгандардан жана ЖӨБОдон алынган окутуу жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматтын негизинде кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууга жалпыланган талдоо жүргүзүп, жалпы сунуштарды иштеп чыгат.

24. Ыйгарым укуктуу орган өткөрүлгөн окутуу курстары боюнча жалпыланган маалыматты, талдоону, кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды Кеңештин талкуусуна жана кароосуна киргизет.

25. Ыйгарым укуктуу орган донорлордун каражаттарынын эсебинен окутулган кызматчылардын маалымат базасын жүргүзөт.

26. Эгерде окутуу окутуунун жалпы багыттарынын тематикалары боюнча өткөрүлсө, анда кызматчыны донорлордун каражаттарынын эсебинен окутуу кайра даярдоодон өтүү же квалификациясын жогорулатуу катары каралат.

 

4. Кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутууга жиберүүнүн тартиби жана негизги шарттары

 

27. Кызматчыларды окутууга тандоодо төмөнкүдөй базалык шарттарды сактоо керек:

- эгерде окутуу мөөнөтү бир жылдан ашса, анда мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы кеминде эки жылдык иш стажынын болушу зарыл;

- талапкердин кызматтык жана функционалдык милдеттери окутуу программаларынын тематикаларына, маморгандын жана ЖӨБОнун максаттарына жана милдеттерине, ошондой эле окутуудагы муктаждыктарына шайкеш келүүсү зарыл.

28. Кызматчы окутууга маморгандын/ЖӨБОнун жетекчисинин буйругунун негизинде жиберилет.

29. Эгерде кызматчы донорлордун каражаттарынын эсебинен окутууга жиберилсе, анда маморган/ЖӨБО анын иштеген ордун (кызмат ордун) сактайт.

30. Кызматчынын окуган мезгили мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажына киргизилет.

31. Кызматчы бир жылдан ашык мөөнөткө окууга жиберилсе, анда кызматчы менен маморгандын/ЖӨБОнун ортосунда тараптардын укуктарын жана милдеттерин аныктаган контракт түзүлөт.

32. Окуу аяктагандан кийин кызматчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- бир жылдан ашык окутуу мөөнөтүндө - мамлекеттик же муниципалдык кызматта кеминде эки жыл,  анын ичинде аны окууга жиберген маморганда/ЖӨБОдо кеминде бир жыл иштеп берүүгө, эгерде контрактта башкача каралбаса;

- эки же андан көп окутуу мөөнөтүндө - мамлекеттик же муниципалдык кызматта кеминде үч жыл, анын ичинде аны окууга жиберген маморганда/ЖӨБОдо кеминде бир жыл иштеп берүүгө, эгерде контрактта башкача каралбаса;

- отчетту, окутуу программасын жана тийиштүү окуудан өткөндүгүн ырастаган документтин (дипломдун, сертификаттын, күбөлүктүн ж.б.) көчүрмөсүн маморгандын жана ЖӨБОнун жетекчилигине эки жуманын ичинде тапшыруу;

- маморгандын/ЖӨБОнун башка кызматкерлерине алган тажрыйбасын жана билимин жайылтуу, берүү максатында окутуу семинарын же маалыматтык бетачарларды өткөрүү.

33. Кызматчы мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштеп берүү боюнча контракттын шарттарын бузса, анда кызматчы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартат.

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызматчыларын

донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутууну координациялоо жөнүндө

убактылуу жобого

1-тиркеме

 

Жалпы багыт боюнча окутуунун темаларынын болжолдуу тизмеси

 

 

1.    Мамлекеттик түзүлүш жана саясий система

2.    Мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу

3.    Мамлекеттик башкаруу

4.    Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат

5.    Ченемдик укуктук актылардын системасы

6.    Администрациялык укуктун негиздери

7.    Улуттук мамлекеттик программалар жана алардын ишке ашырылышы

8.    Мамлекеттик социалдык-экономикалык саясат

9.    Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук негиздери

10. Муниципалдык кызматтын укуктук негиздери

11. Жергиликтүү экономикалык өнүгүү

12. Муниципалдык менчикти башкаруу

13. Жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу

14. Инвестициялык жагымдуулук

15. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр

16. Стратегиялык пландоо

17. Кесиптик этика жана коррупцияга каршы туруу

18. Персоналды башкаруу (Адам ресурстарын башкаруу) жана башкаруу чечимдерин кабыл алуу

19. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

20. Натыйжалуу башкаруунун көндүмдөрү жана менеджменттин негиздери

21. Долбоорлорду башкаруу

22. Аналитикалык документтерди даярдоо

23. Финансылык менеджмент

24. Мамлекеттик сатып алуулар

25. Убакытты башкаруу жана менеджмент стресси

26. Оозеки жана жазуу жүзүндөгү натыйжалуу коммуникациялардын көндүмдөрү

27. Коррупцияга каршы күрөшүү саясаты

28. Коомчулук менен байланыш

29. Документтик камсыздоо

30. Маалыматтык технологиялар

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызматчыларын

донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутууну координациялоо жөнүндө

убактылуу жобого

2-тиркеме

 

Форма

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды донорлордун каражаттарынын эсебинен

окутуу боюнча отчет

 

Мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы

 ______________________________________________

 

Кызматчынын аты-жөнү

Кызматчынын кызмат орду

Донордун аталышы

Окутуунун тематикасы

Өткөрүү жайы

Өткөрүү мөөнөтү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендациялар жана сунуштар:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________