Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2014-жылдын 14-ноябры № 650

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин маселелери жөнүндө

 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851, 2016-жылдын 13-июлундагы № 393, 2017-жылдын 24-августундагы № 533, 2021-жылдын 5-мартындагы № 80 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Отун-энергетикалык комплексин өнүктүрүү жана саясатын жүргүзүү боюнча функцияларды бөлүштүрүү, бул тармакты жөнгө салуучу органдын көз карандысыздыгын камсыз кылуу максатында, «Энергетика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17 жана 26-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин базасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик түзүлсүн.

2. (КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 80 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикти каржылоону камсыз кылсын жана «Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети жана 2015-2016-жылдарга божомолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун белгиленген тартипте киргизсин.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-июнундагы № 295 «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталыштагы жана 1-пункттагы «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин атайын эсеби жөнүндө жободо:

аталыштагы жана бүткүл текст боюнча түрдүү жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департамент» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик» деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-июлундагы № 415 «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталыштагы жана 1-пункттагы «Энергетика министрлигинин» деген сөздөр «Энергетика жана өнөр жай министрлигинин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- преамбула төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу, кызматкерлердин иштеши жана аларды социалдык жактан коргоо боюнча зарыл болгон шарттарды түзүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:»;

- 2-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин атайын эсеби жөнүндө жободо:

аталыштагы жана бүткүл текст боюнча түрдүү жөндөмөдөгү «Энергетика министрлиги» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «Энергетика жана өнөр жай министрлиги» деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-пункттун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-июнундагы № 295 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык лицензиаттын лицензиялануучу ишинен түшкөн каражаттын 0,15 пайыз өлчөмүндө жөнгө салынуучу субъекттердин ар жылдык төлөмүнүн эсебинен түзүлүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын каражаттарынан 40 пайыздык чегерүүлөрдөн;».

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 «Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1-тиркемеде:

- 5-пункттагы «100» жана «40» цифралары «79» жана «19» цифраларына тиешелүү түрдө алмаштырылсын;

- 18-1-пункттагы «81», «43» жана «38» цифралары «77», «44» жана «33» цифраларына тиешелүү түрдө алмаштырылсын;

- төмөнкү мазмундагы 18-3-пункт менен толукталсын:

 

«

18-3

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик

25

 

 

».

 

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы № 12 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик башкаруу органдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы башка уюмдар жөнүндө» токтомуна төмөнкү толуктоо киргизилсин:

- 1-пункттун «а» пунктчасы төмөнкү мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

«- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик».

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 87 «Кыргыз Республикасынын аткаруучу бийлик органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

- 4-1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«4-1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке отун-энергетикалык комплекси чөйрөсүндө монополияга каршы жөнгө салуу функциялары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 4 штаттык бирдиги эмгек акы төлөө фонду менен берилсин.».

9. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы № 109 «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдар тутумундагы функциялык жана түзүмдүк өзгөртүүлөр жөнүндө» токтомуна төмөнкү толуктоо киргизилсин:

- 2-пункт  төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин базасында 21 бирдик сандагы штатын, финансылык жана материалдык-техникалык каражаттарын өткөрүп берүү менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик.».

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 17-майындагы № 271 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө» токтомуна төмөнкү толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө жободо:

- 1-пункт «саясатты ишке ашырган жана» деген сөздөрдөн кийин «отун-энергетикалык комплексинен тышкары» деген сөздөр менен толукталсын;

- 7-пунктта:

экинчи абзац «экономиканын бардык тармактарында» деген сөздөрдөн мурун «отун-энергетикалык комплексинен тышкары» деген сөздөр менен толукталсын;

он алтынчы абзац «табигый жана уруксат берилген» деген сөздөрдөн мурун «отун-энергетикалык комплексинин субъекттеринен тышкары» деген сөздөр менен толукталсын.

12. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-июлундагы № 393 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

13. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 26-ноябрындагы № 722 «Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департамент жөнүндө» токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-декабрындагы № 851 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 133 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтомунун 1-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-январындагы № 22-б буйругу.

14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик белгиленген тартипте юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өтсүн.

15. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана кен пайдалануу бөлүмүнө жүктөлсүн.

16. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн  тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К.Оторбаев

 

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө

жобо

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары – Мамагенттик) лицензиялоо жана электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтерди белгилөө аркылуу отун-энергетикалык комплекстин субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп эсептелет.

Мамагенттик «Кыргыз Республикасынын табигый жана уруксат берилген монополиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык отун-энергетикалык комплекс (мындан ары - ОЭК) жаатында ыйгарым укуктуу монополияга каршы орган болуп эсептелет.

2. Мамагенттик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Мамагенттик өз ишин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана юридикалык жактар менен өз ара  аракетте жүргүзөт.

4. Мамагенттик Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү бар юридикалык жак болуп эсептелет.

 

2. Мамагенттиктин милдеттери

5. Мамагенттиктин милдеттери:

- керектөөчүлөрдүн жана ОЭКтин субъекттеринин кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылуу;

- ОЭКтин субъекттеринин ишинин экономикалык натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;

- ОЭК жаатында монополияга каршы жөнгө салуу;

- керектөөчүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык негизделген баалар боюнча электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы менен камсыз кылуу максатында ОЭКтин субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салуу;

- бардык керектөөчүлөрдүн электр өткөрүү чубалгыларын, жылуулук берүү жана газ менен жабдуу тутумдарын пайдалануусуна бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды камсыз кылуу.

3. Мамагенттиктин функциялары

6. Мамагенттик төмөнкү функцияларды аткарат:

- төмөнкүлөрдү жүргүзүүгө лицензияларды берет:

электр энергиясын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө, сатууга жана импорттоого жана экспорттоого (энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануунун натыйжасында алынуучу электр энергиясын өндүрүүдөн, ошондой эле 1000 кВт чейин кубаттуулукта жеке колдонуу үчүн энергиянын каалаган булактарынан электр энергиясын өндүрүүдөн тышкары);

жылуулук энергиясын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана сатууга (энергиянын жаңыланма булактарын пайдалануунун натыйжасында  алынуучу электр энергиясын өндүрүүдөн, ошондой эле жеке колдонуу үчүн энергиянын каалаган булактарынан электр энергиясын өндүрүүдөн тышкары);

өсүмдүк чийки затынан биоэтанолдун өнөр жай көлөмүндө өндүрүүдөн жана аны сатуудан тышкары, мунайды жана жаратылыш газын кайра иштетүүгө;

жаратылыш газын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана сатууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте лицензиялык талаптардын сакталышын контролдойт;

- энергетика компаниялары менен иштешүү жөнүндө макулдашууну иштеп чыгат жана түзөт, макулдашууларда белгиленген талаптардын жана шарттардын сакталышын текшерет, текшерүүлөрдүн жана даттануулардын жыйынтыктары боюнча бузууларды четтетүү  боюнча жазма буйруктарды берет;

- ОЭКтин субъекттери тарабынан техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн сакталышына, электр жана жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына баалардын (тарифтердин) туура түзүлүшүнө жана колдонулушуна мониторинг жана контроль жүргүзөт;

- ОЭКтин субъекттеринин ишине, берилген маалыматтардын аныктыгы боюнча комплекстүү талдоо жүргүзөт;

- энергетика ишканаларында реконструкциялоо, модернизациялоо жана жаңы курулуштун бекитилген пландарын ишке ашыруу зарылдыгын эске алуу менен пайданын ченемдеринин эсептерин жүргүзөт;

- электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтердин, ошондой эле лицензиаттар же (жана) ОЭКтин субъекттери тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын наркынын эсептерин жүргүзөт жана бекитет;

- энергия ресурстарын керектөөчүлөрдүн (абоненттердин), ОЭК жаатындагы табигый жана уруксат берилген монополия субъекттеринин кызыкчылыктарынын теңдемин алардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо аркылуу камсыз кылат;

- ОЭКтин иштешин өркүндөтүүгө багытталган ченемдик укуктук акттардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- ОЭК жаатындагы табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин мамлекеттик реестрин түзөт жана жүргүзөт;

- энергия керектөөчүлөрдүн жана ОЭКтин субъекттеринин даттанууларын жана арыздарын белгиленген тартипте карайт;

- электр, жылуулук энергиясына жана жаратылыш газына тарифтерди эсептөөнүн методологиясын иштеп чыгат;

- электр, жылуулук жана жаратылыш тарамдарына технологиялык кошулууга төлөмдүн өлчөмүн эсептөөнүн методологиясын иштеп чыгат;

- башка мамлекеттик органдар менен бирге техникалык жардам берүү, ОЭКке инвестицияларды тартуу программаларын координациялайт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тарифтик саясат, аны ишке ашыруу жөнүндө, ошондой эле өзүнүн иши жана кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана сайттарга жайгаштыруу аркылуу коомчулукка маалымдайт;

- энергиянын жаңыланма булактарын (ЭЖБ) пайдалануу менен генерацияны өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жөнүндө сунуштарды киргизет;

- баа түзүү жана ОЭКтин субъекттеринин ишин жөнгө салуу маселелери боюнча эл аралык уюмдардын ишине катышат жана ушул жаатта илимий-техникалык жактан кызматташтыкты ишке ашырат.

4. Мамагенттиктин укуктары

7. Мамагенттик өз функцияларын ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө  укуктуу:

- мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарга Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча бузууларды токтотуу жана алардын кесепеттерин четтетүү жөнүндө аткарууга милдеттүү болгон жазма буйруктарды берүүгө;

- ОЭК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн ОЭКтин субъекттерине, алардын жетекчилерине, ошондой эле жеке адамдарга белгиленген тартипте административдик жаза-чара салууга жана экономикалык санкцияларды колдонууга;

- ОЭКтин субъекттери тарабынан ОЭК жаатындагы мыйзамдардын сакталышы, ошондой эле баалардын (тарифтердин) түзүлүшүнүн жана колдонулушунун тууралыгы боюнча маселелерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, зарыл болгон  документтерди, кат жана жазуу жүзүндө маалыматтарды жана түшүндүрүүлөрдү алууга;

- ОЭКтин субъекттеринин башкаруу жана операциялык ишинин натыйжалуулугуна мониторинг жана контроль жүргүзүүгө, ошондой эле талдоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, түзүлгөн макулдашууларга ылайык ОЭКтин субъекттеринен бардык зарыл болгон маалыматтарды, отчетторду, башка документтерди алууга;

- зарыл болгон учурда ОЭК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуулар жөнүндө  материалдарды  укук коргоо органдарына берүүгө;

- сот органдарына доо арыздары менен кайрылууга жана сотторго катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү тарифтик саясат жана аны Кыргыз Республикасында ишке ашыруу боюнча энергия алып жүрүүчүлөрдү керектөөчүлөр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында коомдук угууларды, конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды уюштурууга;

- эл аралык макулдашууларды түзүү, эл аралык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө, ошондой эле анын компетенциясына кирген маселелер боюнча чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык жана коомдук уюмдар менен кызматташтыкты ишке ашырууга катышууга;

- өз ара пайда алуу негизинде чет өлкөлүк мекемелер, эл аралык уюмдар, ошондой Кыргыз Республикасынын уюмдары менен өз ара аракеттенүүгө жана кызматташууга, башка өлкөлөрдүн энергетика чөйрөсүндөгү жетишкендиктерин жана тажрыйбасын үйрөнүүгө жана практикада колдонууга;

- энергетика секторун колдоо үчүн башка өлкөлөрдүн тиешелүү ведомстволору (жөнгө салуучулары), ошондой эле эл аралык ассоциациялар менен өз ара аракеттенүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды аткарууга.

5. Мамагенттиктин ишин уюштуруу

8. Мамагенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу  жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

9. Мамагенттиктин штатында статс-катчынын кызмат орду каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталат.

10. Мамагенттиктин директору:

- Мамагенттиктин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Мамагенттикке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде Мамагенттиктин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө чет өлкөлөрдүн тиешелүү ведомстволору, эл аралык уюмдар (ассоциациялар) жана юридикалык жактар менен эл аралык келишимдерге кол коёт;

- Мамагенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды чыгарат жана чечимдерди кабыл алат;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Мамагенттиктин компетенциясына кирген айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- Мамагенттиктин түзүмүн бекитет, анын  өзгөрүүсү Мамагенттиктин милдеттери жана функцияларынын өзгөрүлүшү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында Мамагенттиктин директорун дайындоо Мамагенттиктин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акы  фондунун жана Мамагенттиктин кызматкерлеринин чектик санынын чегинде штаттык ырааттамасын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлеринин чектик саны жөнүндө сунуштарды киргизет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Мамагенттиктин мамлекеттик кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Мамагенттиктин техникалык жана кенже тейлөө персоналын мыйзамдарда белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамагенттиктин кызматкерлерин сыйлайт же тартип жазасын колдонот;

- Мамагенттиктин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коёт;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Мамагенттиктин каражаттарын жана мүлкүн башкарат;

- Мамагенттиктин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин жана жумушчуларын белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

11. Мамагенттикте курамына директор (коллегиянын төрагасы), статс-катчы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү (макулдашуу боюнча), ошондой эле энергетика чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу боюнча (макулдашуу боюнча) жана энергетика чөйрөсүндө көзөмөл жана контроль боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) кирген, 5 кишиден турган коллегия түзүлөт.

Коллегиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коллегиянын иш тартиби Мамагенттиктин директору тарабынан бекитилген Жобо менен аныкталат.

 

6. Корутунду жоболор

 

12. Мамагенттиктин чыгымдарын каржылоо республикалык бюджеттин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн атайын каражаттардын жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.

13. Мамагенттиктин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

14. Мамагенттиктин иши токтотулган учурда Мамагенттиктин документтери «Кыргыз Республикасынын улуттук архив  фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.

 

2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин башкаруу
СХЕМАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 533 токтомунун редакциясына ылайык)

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\TOKTOM\1093becc-17e6-46ba-94da-02901dcc7c21\document.files\image000.jpg