Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 10-марты № 105

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-февралындагы № 100 "Кыргыз Республикасында техникалык шарттарды берүүнүн жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу тартибинин эрежесин бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Жаңы курулуш объектилерин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды берүүнүн тартибин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны мындан ары өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-февралындагы № 100 "Кыргыз Республикасында техникалык шарттарды берүүнүн жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу тартибинин эрежесин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

төмөнкүдөй мазмундагы 31-пункт менен толукталсын:

"31. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги энергетикалык компаниялар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаарлардын мэриялары менен бирдикте:

- эң эле көйгөйлүү участокторду (зоналарды, региондорду) аныктоо максатында инженердик тармактарды; аймагында жаны керектөөчүүлөрдү кошуу мүмкүн болбогон участокторду; бош кубаттуулуктары бар участокторду инвентаризациялоону жүргүзсүн жана 2015-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө ар бир региондо инженердик инфратүзүм тармактарынын башкы схемасын иштеп чыксын:

- 2015-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөттө инженердик тармактарды өнүктүрүү пландарын иштеп чыксын жана бекитсин.";

- 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги:

- 2015-жылдын 31-июнуна чейинки мөөнөттө Отун-энергетикалык комплекстин тармактарынын мисалында объекттердин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына технологиялык кошулуусу үчүн төлөөнү аныктоонун тартибин иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берсин;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине ушул токтомдун аткарылышы жөнүндө ай сайын отчет берсин.";

- 6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын региондук өнүктүрүү, транспорт, курулуш жана коммуникациялар бөлүмүнө жүктөлсүн.";

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында техникалык шарттарды берүүнүн жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу тартибинин эрежесинде:

- 4-пунктта:

үчүнчү абзацта "жана аларды техникалык тейлөөгө" деген сөздөр алып салынсын;

төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- ресурстарды берүүгө жана техникалык тейлөөгө келишимдерди түзүү.";

- 5-пунктта:

үчүнчү абзацта "же жер участогу боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

тогузунчу абзацта "жана суу менен камсыз кылуу жана товарларды жеткирүү" деген сөздөр ", суу менен камсыздоо жана суу берүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы он алтынчы-он сегизинчи абзацтар менен толукталсын:

"тармактарга кошулуу - долбоорлонуучу (курулуучу) объектиден техникалык шарттар менен аныкталган кошулуу чекитине чейин инженердик коммуникацияны өткөрүү боюнча жумуштарды аткаруу;

тармактарга кошуу - кошуу чекитиндеги тармакка түздөн-түз оюп орнотуу боюнча жумуштарды аткаруу;

технологиялык кошулуу - кошуу чекитинде тиешелүү ресурстун зарыл болгон кубаттуулугун камсыздоо үчүн инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чараларынын топтому.";

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды берүү аткаруучу тарабынан архитектура органынын суроо-талабынын негизинде, ал эми курулуш-монтаждоо иштеринин мезгилинде тармактарга убактылуу кошуу - курулуш уюмунун суроо-талабы боюнча жүргүзүлөт.";

- 9-10-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Аткаруучу арыз берүүчүдөн суроо-талапты алган күндөн баштап 20 иш күндүн ичинде ушул Эреженин тиркемелерине ылайык белгиленген форма боюнча техникалык шарттарды жана курулуш объектисин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн акы төлөө жөнүндө маалыматты аныктайт жана берет же негиздүү баш тартууну билдирет.

Техникалык шарттарды берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп инженердик-техникалык иш-чараларды жүргүзүү жолу менен инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн көбөйтүүнүн мүмкүн эместиги саналат.

10. Курулуш объектинен 100 метрлик зонанын чегинде тийиштүү кубаттуулукту камсыздоо мүмкүнчүлүгү болгон учурда аткаруучу резервдеги кубаттуулуктун эсебинен да, ошондой эле инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чараларынын эсебинен да кошуу чекитине (технологиялык кошулуу) зарыл болгон кубаттуулукту берүүнү камсыздашы керек. Аталган иштер курулуп жаткан объекттерди кошууга зарыл болгон, аткаруучунун эсебинде топтолгон каражаттардын эсебинен аткарылышы керек. Эгерде мындай иш-чараларды аткаруу үчүн куруучу тартылса, анда кошуу үчүн төлөөнүн өлчөмү аткарылуучу иштердин наркынын суммасына карата оңдолушу керек.

Эгерде куруучунун аткарган жумушунун наркы кошуу акысынан ашса, бул иштер куруучунун чыгымдарын мындан ары компенсациялоо жөнүндө маселени чечүүнү эске алып, аткаруучу менен кошумча келишим (макулдашуу) боюнча тендер өткөрбөстөн куруучу тарабынан аткарылышы мүмкүн.

Эскертүү. Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен тийиштүү негизделсе, объектини тиешелүү шарты бар жакынкы түйүнгө кошууга (жылуулук тармагынын жылуулук камерасы, трансформатордук подстанция, канализация кудугу, суу менен камсыздоо тутумунун кудугу же жогорулатуучу насостук станция) жол берилет.";

- 11-пунктта:

бешинчи абзац "максималдык жүктөрдү" деген сөздөрдөн мурда "иш жүзүндө" деген сөздөр менен толукталсын;

алтынчы абзацта "курулуш объектин кошуу мөөнөтүн" деген сөздөр "курулуш объектин кошуунун болжолдуу мөөнөтүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу жана онунчу абзацтар менен толукталсын:

"- берилүүчү ресурстун бирдигин кошулуунун наркы.

Техникалык шарттарга башка талаптарды киргизүүгө жол берилбейт.";

- 12-пункт "колдонулуу мөөнөтүнүн ичинде" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле долбоор техникалык шарттардын колдонулуу мезгилинде макулдашылган болсо, курулуш процессинде ал аяктаганга чейин" деген сөздөр менен толукталсын";

- 19-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19. Техникалык шарттар 2 жылдан кем эмес мөөнөткө берилет жана объект инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошулган учурдан тартып өзүнүн колдонулуу мөөнөтүн токтотот. Техникалык шарттар колдонулган мезгилде инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын куруу боюнча долбоорду макулдашууда техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөтүн андан ары узартуу талап кылынбайт.";

- 22 жана 23-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"22. Курулуш (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) объектин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу объектти пайдаланууга кабыл алганга чейин ишке ашырылат жана төмөнкү этаптарды ичине камтыйт:

- инженердик-техникалык камсыздоо долбоору иштелип чыгып, белгиленген тартипте макулдашылгандан кийин курулуш (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) объектин кошуу жөнүндө арыз берүү;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына объектти кошуу боюнча келишимге арыз берүүчүнүн жана ресурсту жабдуучунун кол коюусу;

- курулуп бүткөн объекттерди пайдаланууга кабыл алуунун тартиби жөнүндө ченемдик укуктук актыларга жана колдонуудагы ченемдик-техникалык документтерге ылайык объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу боюнча аткарылган иштерди кабыл алуу;

- объектти инженердик камсыздоо тармактарына кошуу;

- тиешелүү актыларга кол коюу аркылуу арыз берүүчү менен баланстык тиешелүүлүк чектерин макулдашуу;

- арыз берүүчү же курулуп бүткөн объекттин менчик ээси менен тиешелүү ресурсту берүүгө жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын техникалык тейлөөгө келишим түзүү.

23. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн арызга төмөнкүлөрдү камтыган документтер тиркелет:

- белгиленген тартипте иштелип чыккан жана макулдашылган курулуш объектинен кошуу чекитине чейинки инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуунун долбоорун;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды;

- арыз берүүчүнүн юридикалык дарегин.".

- 25 жана 26-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"25. Аткаруучу арызды алган күндөн баштап 10 күндүн ичинде инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга келишимдин долбоорун арыз берүүчүгө жөнөтөт. Техникалык шарттарда көрсөтүлгөн кошуу чекитинде болгон максималдуу жүктөмдөн ашык жүктөм болгон учурда келишимди даярдоо мөөнөтү 40 күнгө чейин узартылышы мүмкүн, бул тууралуу аткаруучу кат жүзүндө арыз берүүчүгө билдириши керек.

26. Келишимде аткаруучу тарабынан кошуу чекитинде талап кылынган жүктөмдү камсыздоо мөөнөтү, кошуу төлөмүнүн өлчөмү жана объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууну камсыздоо боюнча жактардын өз ара милдеттенмелери көрсөтүлөт.

Жактардын өз ара милдеттенмелеринде төмөнкүлөр эске алынышы керек:

- арыз берүүчү тарабынан - курулуш объектинен баштап кошуу чекитине чейин инженердик коммуникацияларды тартуу боюнча техникалык шарттарды жана жумуштарды аткарууну камсыздоо;

- аткаруучу тарабынан - кошуу чекитинде арыз берүүчү тарабынан суралган жүктөмдү камсыздоо.

Мында, аткаруучу арыз берүүчү менен макулдашып, кошуу үчүн төлөөнүн эсебинен, кошуу чекитинде зарыл болгон жүктөмдү камсыздоо боюнча иш-чараларды (жумуштарды), анын ичинде долбоордук иштерди аткаруу жагында арыз берүүчүгө тапшырма бере алат.";

- 29-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"29. Аткаруучу объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууну кошуу жөнүндө келишимге ылайык жүргүзөт. Ресурсту берүү аткаруучу тарабынан мыйзамдарга ылайык тийиштүү ресурс менен жабдуу жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын техникалык тейлөө боюнча келишимге ылайык ишке ашырылат";

- 30-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн акы төлөө этап менен ишке ашырылат. Төлөөнүн этаптары жана тартиби инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу боюнча түзүлгөн келишимде аныкталат.

Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошулуу үчүн түшкөн каражаттар аткаруучунун атайын эсебинде топтолот жана тармактарга технологиялык кошулуу үчүн акы төлөө катары пайдаланылат.".

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Дж.К.Оторбаев