Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 16-марты № 122

Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы жөнүндө

Жарандардын маалыматтык муктаждыктарын канааттандыруу максатында, "Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын "Коомдук телекөрсөтүү - ЭлТР" телерадиоберүү компаниясынын аталышы Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы деп өзгөртүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын уставы тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы юстиция органдарынан белгиленген тартипте кайра мамлекеттик каттоодон өтсүн.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министр

Дж.К.Оторбаев

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын
УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы (мындан ары - Компания) өз ишин Кыргызстан элинин кызыкчылыгын коргоо жана жарандардын эркин маалымат алуу боюнча конституциялык укуктарын камсыздоо максатында ишке ашырат.

2. Компания өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле ушул Уставга ылайык жүзөгө ашырат.

3. Компания өз ишин мамлекеттик органдарга жана мекемелерге көз карандысыз өз алдынча уюштурат жана жүзөгө ашырат.

4. Компаниянын уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

5. Компания юридикалык жак болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 231-беренесине ылайык оперативдүү башкаруу укугунда өзүнө бекитилген мүлкү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдердеги өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, штампы, фирмалык бланктары жана юридикалык жактын мамлекеттик жана расмий тилдердеги башка атрибуттары бар.

6. Компаниянын толук аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиокомпаниясы";

расмий тилде: "Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР".

7. Компаниянын кыскартылган аталышы:

мамлекеттик тилде: "ЭлТР" МТРК";

расмий тилде: "ГТРК "ЭлТР".

8. Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөлөрдө өз өкүлчүлүктөрүн жана кабарчылар пункттарын ачууга укуктуу.

9. Юридикалык дареги: 723500, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин көчөсү, 330.

2. Ишинин максаттары, милдеттери, түрлөрү жана принциптери

10. Компаниянын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) жарандардын эркин маалымат алууга конституциялык укуктарын камсыздоо;

2) Кыргыз Республикасында жашаган жарандардын маалыматтык, билим берүүчүлүк жана руханий талаптарын канааттандыруу;

3) коопсуздукту, анын ичинде маалыматтык коопсуздуктун жана мамлекеттин бүтүндүгүнүн сакталышына өбөлгө болуучу маалыматтык саясатты жүзөгө ашыруу.

11. Компаниянын ишиндеги негизги милдеттер болуп төмөнкүлөр саналат:

1) телекөрүүчүлөргө Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү коомдук-саясий, экономикалык, социалдык жана башка окуялар туурасында, калктын жашоосуна же болбосо ден соолугуна коркунуч келтирүүчү өзгөчө окуялар жана кырдаалдар жөнүндө ыкчам маалымдоо, расмий билдирүүлөрдү жарыялоо, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин түшүндүрүү;

2) калктын түрдүү улуттук, социалдык, курагы жагынан жана башка топторунун өздөрүнүн ой-пикирлерин эркин билдирүүгө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү;

3) өлкө элинин биримдигин, жарандык тынчтыгын сактоого жана бекемдөөгө көмөк көрсөтүү;

4) Кыргыз Республикасынын калкынын билим берүү жана руханий жактан муктаждыктарын канааттандыруу, маданиятты, тилди, салттарды өнүктүрүү жана өз ара аракеттенүү;

5) Кыргыз Республикасынын эл аралык байланыштарын чыңдоого, анын эл аралык аренадагы кадыр-баркынын жогорулашына көмөк көрсөтүү;

6) журналистиканын жогорку стандарттарын, сабырдуулуктун, ар бир адамдын укугун урматтоонун стандарттарын камсыздоо;

7) маркетингдик, маалыматтык жана жарнамалык бирдей саясатты жүргүзүү;

8) ишенимдүү, объективдүү, калыс, анын ичинде үчүнчү жактан алынган маалыматтарды республиканын бардык аймагына тең салмакталган түрдө таратуу.

12. Компания иштин төмөнкүдөй түрлөрүн жүзөгө ашырат:

1) экономикалык, публицистикалык, маданий-билим берүү, көркөм, окуу, оюн-зоок, спорттук телерадиопрограммаларды жогорку кесиптик, көркөм жана техникалык деңгээлде түзүү жана таратуу;

2) программаларды, кино, аудио, видео жана башка продукцияларды түзүүнүн чыгармачыл-өндүрүштүк процессин аларды түзүү, сатып алуу, алмашуу, бул продукцияга жана интеллектуалдык менчиктин башка объекттерине автордук жана чектеш укуктарды сатып алуу, Кыргыз Республикасында, ошондой эле чет өлкөлөрдө теле, кино, аудио, видеопродукцияларды өндүрүүгө заказдарды жайгаштыруу жана аткаруу жолу менен жүзөгө ашыруу жана камсыздоо;

3) телекөрсөтүү сигналдарын байланыштын спутниктик, кабелдик, проводдук каналдары жана релелик линиялар аркылуу жеткирүү жана таратуу жолу менен аны трансляциялоону жана ретрансляциялоону жүзөгө ашыруу;

4) байланыштын учурдагы спутниктик, кабелдик, санариптик жана башка тутумдарын пайдалануу жана жаңыларын түзүү;

5) Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө түрдүү маалыматтарды чогултууну, алмашууну жана таратууну уюштуруу, өздүк маалымат фонддорун түзүү;

6) маалыматтык мүнөздөгү продукциянын бардык түрдөгү басма, аудиовизуалдык, кино, теле, видео жана башка түрлөрүн чыгаруу жана таратуу; телекоммуникациялык жана маалыматтык кызматтарды көрсөтүү;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте көргөзмөлөрдү, аукциондорду, ярмаркаларды, лотереяларды, тооруктарды, конкурстарды, фестивалдарды өткөрүүнү уюштуруу;

8) инновациялык, өздөштүрүүчүлүк, уюштуруучулук, ортомчулук жана башка кызматтарды көрсөтүү;

9) телерадиоберүүнүн материалдык-техникалык базасын өркүндөтүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган бардык зарыл иш-чараларды өткөрүү;

10) базар экономикасынын шарттарында иштөө үчүн телекөрсөтүүнүн, радиоуктуруунун, информатиканын жана коммуникациялардын адистерин даярдоону уюштуруу;

11) чет мамлекеттердин телерадио уюмдары менен кызматташтыкты өнүктүрүү;

12) иштин башка түрлөрү.

13. Атайын уруксаттарды (лицензияларды) талап кылуучу иштерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар бере турган лицензиялардын негизинде Компания жүзөгө ашырат.

14. Компания өз ишин төмөнкүдөй принциптерде жүзөгө ашырат:

1) редакциялык көз карандысыздык;

2) маалыматтын объективдүүлүгү жана тең салмакталгандыгы;

3) маалыматтын оперативдүүлүгү жана тактыгы;

4) фактыларды жана баалоо пикирлерин так аныктоо;

5) пикирлердин плюрализми;

6) айкындык жана ачыктык;

7) жарандардын башкарууга жана программалык саясатты түзүүгө катышуусу;

8) өлкөнүн калкын максималдуу камтуу;

9) маалыматты таратууда автордук жана чектеш укуктарды сактоо.

15. Максаттарды, милдеттерди, ишти жүзөгө ашыруунун тартиби ушул Уставда, ошондой эле Компаниянын ички актыларында аныкталат.

3. Компаниянын башкаруу органдары

16. Компаниянын башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) Байкоочу кеңеш;

2) Компаниянын башкы директору.

17. Байкоочу кеңеш Компаниянын коллегиялык органы болуп саналат. Байкоочу кеңештин курамы 6 мүчөдөн турат жана 5 жылдык мөөнөткө түзүлөт. Байкоочу кеңештин курамынын жарымы Кыргыз Республикасынын маалымат саясатын иштеп чыгуу жана аларды жүзөгө ашыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунушу боюнча телерадиокомпаниянын уюштуруучусу тарабынан дайындалат. Ал эми калган экинчи жарымы ачык добуш берүү жолу менен чыгармачыл жамаат тарабынан шайланат жана жамааттын жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен аныкталат.

Байкоочу Кеңештин курамы журналистика, юриспруденция, телерадиоберүүнү башкаруу, илим, маданият жана искусство тармагындагы абройлуу жана квалификациялуу адистерден, ошондой эле коомдук бирикмелердин өкүлдөрүнөн болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын катарынан түзүлөт.

18. Төмөнкүлөр Байкоочу кеңештин мүчөсү боло алышпайт:

1) саясий партиялардын жетектөөчү органдарынын мүчөлөрү;

2) мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер;

3) чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар;

4) коомдук, мамлекеттик жана жеке менчик телерадиокомпаниялардын жетекчилери, ошондой эле алардын байкоочу кеңештеринин мүчөлөрү;

5) телерадиокомпаниялар менен келишимдик мамилелерди түзгөн адамдар.

19. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү өз ишин коомдук башталыштарда жүзөгө ашырат. Алар Компания менен ишкерлик жана коммерциялык мамилелерди түзө алышпайт жана бул үчүн акы албайт.

20. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;

2) өз каалоосу боюнча;

3) мамлекеттик же муниципалдык кызматка кирсе;

4) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланса;

5) саясий партиялардын жетектөөчү органдарына шайланса;

6) башка телерадиокомпаниянын Байкоочу кеңешине мүчө же Компаниянын же башка телерадиокомпаниянын жетекчиси болуп шайланса;

7) каза болсо же Байкоочу кеңештин мүчөсүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүндүк бербеген ооруга чалдыкса;

8) Байкоочу кеңештин жыйындарына жүйөсүз себептер боюнча катары менен үч жолу катышпаса;

9) кылмыш жасагандыгы үчүн соттолсо.

21. Ушул Уставдын 20-пунктунда каралган учурларда Байкоочу кеңештин мүчөлөрүн чакырып алуу жана жаңы өкүлдөрдү дайындоо аталган талапкерди сунуш кылган тараптан жүзөгө ашырылат.

22. Байкоочу кеңеш жылына 2 жолудан кем эмес чакырылат, мында ар жылдын 30-мартынан кечиктирбестен жылдык жыйындар өткөрүлөт, анда аяктаган жылдагы иштин жыйынтыктары чыгарылат. Байкоочу кеңештин кезексиз жыйындары Байкоочу кеңештин төрагасынын, башкы директорунун же анын мүчөлөрүнүн курамынын кеминде үчтөн бир бөлүгүнүн өтүнүчү боюнча чакырылат.

23. Байкоочу кеңештин жыйыны эгерде ага анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын кеминде үчтөн эки бөлүгү катышса, мыйзамдуу болуп саналат. Байкоочу кеңештин чечимдери жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

24. Байкоочу кеңештин ар бир мүчөсү добуш берүүдө бир добушка ээ. Добуштар тең чыгып калган учурда Байкоочу кеңештин төрагасы берген добуш чечүүчү деп эсептелет.

25. Байкоочу кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

1) Байкоочу кеңештин Регламентин бекитүү, редакциялык принциптерди белгилөө жана Компаниянын өнүктүрүү программаларын бекитүү, алардын аткарылышын контролдоо;

2) чыгымдардын сметаларын (бюджеттерди) карап чыгуу жана макулдашуу, Компаниянын иши жөнүндө, финансылык каражаттардын, мүлктүн жана башка активдердин пайдаланылышы жөнүндө башкы директордун, башка кызмат адамдарынын финансылык жана башка отчетторун угуу жана бекитүү;

3) Компаниянын жана анын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн финансы-чарбалык иши жөнүндө документтерди башкы директордон, анын орун басарларынан суроо;

4) темаларды аныктоо, анын ичинде Компаниянын ишинин жана аны өнүктүрүүнүн маселелери боюнча коомдук угууларды өткөрүү;

5) Компанияда финансылык тартипти бузган кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды демилгелөө;

6) Байкоочу кеңештин дарегине келип түшкөн жарандардын жана уюмдардын арыздары менен кайрылууларын карап чыгуу;

7) телерадио журналисттер тарабынан Компаниянын Уставынын сакталышын контролдоо;

8) телерадио журналисттердин укуктарынын, телерадио уюмунун чыгармачылык ишине цензурага жана кийлигишүүгө тыюу салуу жөнүндө талаптардын сакталышын контролдоо;

9) Компаниянын жетекчисин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселени кароо;

10) ушул Уставда каралган башка ыйгарым укуктар.

26. Байкоочу кеңеш Байкоочу кеңештин иш регламентине ылайык көпчүлүк добуш менен өз курамынын ичинен Байкоочу кеңештин төрагасын, орун басарларын жана катчысын шайлайт.

27. Байкоочу кеңештин төрагасы Байкоочу кеңештин ишин уюштурат, ошондой эле төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Байкоочу кеңештин чогулушунун убактысын, өткөрүлүүчү ордун жана күн тартибин аныктайт;

2) Байкоочу кеңештин жыйындарын уюштурат жана өткөрөт, жыйындарда каралууга тийиш болгон маселелерди даярдайт жана жыйындарга жетекчилик кылат;

3) Байкоочу кеңештин чечимдеринин башкы директор тарабынан аткарылышын камсыздайт.

28. Байкоочу кеңештин жыйыны Байкоочу кеңештин катчысы тарабынан протоколдонот. Катчынын функциялык милдеттери Байкоочу кеңеш жана анын төрагасы тарабынан аныкталат, алар:

1) жылдык, кезектеги жана кезексиз чогулуштарды өткөрүү, Байкоочу кеңештин мүчөлөрү үчүн жыйындын зарыл материалдарын жана документтерин даярдоо, берилген материалдарды иштеп чыгуу жана жалпылаштыруу боюнча уюштуруу иштерин өткөрүү;

2) жылдык жана кезектеги жыйындарды өткөргөнгө чейин 30 күндөн кеч эмес, ал эми кезексиз отурумду өткөрүүгө 10 күн калганда жыйындар, анын иш тартиби, өткөрүү убактысы жана орду тууралуу Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө билдирүү;

3) Байкоочу кеңештин иш кагаздарын жүргүзүү.

29. Компаниянын башкы директору кеңеш берүүчү добуш укугу менен Байкоочу кеңештин  жыйындарына катышууга укуктуу.

30. Байкоочу кеңештин ишин уюштуруучулук, методикалык, финансылык жана башка камсыздоону Компаниянын аткаруучу органы жүзөгө ашырат.

31. Башкы директор Компаниянын аткаруучу органы болуп саналат. Башкы директордун контент, техника жана Компанияны өнүктүрүү боюнча үч орун басары болот.

32. Компаниянын башкы директору кызмат ордуна Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясатын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунушу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан 5 жылга дайындалат жана кызматтан бошотулат.

33. Башкы директордун орун басарлары Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясатын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин сунушу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

34. Компаниянын башкы директоруна коомдук, саясий жана диний уюмдарда иштөөгө жол берилбейт. Өз милдетин аткарып жаткан убакта Компаниянын башкы директору партиялык уюмдардагы өз мүчөлүгүн токтотот.

35. Башкы директор Компанияны башкарат жана анын бардык операциялары менен ишинин түрлөрү үчүн жоопкерчилик тартат.

Башкы директордун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

1) Компаниянын өкүлчүлүктөрүн жана корреспонденттик пункттарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин белгиленген тартипте чечүү, алар жөнүндө жоболорду бекитүү;

2) келишимдерди түзүү, буйруктарды чыгаруу жана Компаниянын иши менен байланышкан, кызматкерлер үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды берүү;

3) берүүлөрдүн жума сайын чыгарылуучу программаларын макулдашуу жана бекитүү, Компаниянын чыгармачыл жамаатынын жана журналисттеринин сунушу боюнча берүүлөрдүн убактысын жана мезгилдүүлүгүн аныктоо;

4) программаларды жана телеберүүлөрдү уюштуруунун жана ишке ашыруунун финансылык маселелерин чечүү;

5) ишеним каты жок туруп Компаниянын атынан иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу, сот органдарында, ошондой эле бардык ата мекендик жана чет элдик ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда анын кызыкчылыктарын коргоо;

6) Компаниянын мүлкүн белгиленген тартипте башкаруу;

7) жарнамалык роликтерди кабыл алуунун жана Компаниянын башка кызматтарды көрсөтүүсүнүн тартибин, алардын наркын (баасын) аныктоо;

8) Компаниянын кызматкерлерин командировкаларга жөнөтүү жана алардын жыйынтыгы боюнча отчетторду угуу;

9) Компаниянын түзүмүн жана штаттык ырааттаманы бекитүү;

10) Компаниянын ведомствого караштуу жана аймактык бөлүнүштөрүнүн түзүмүн аныктоо жана бекитүү;

11) кызматкерлерди жалдоо жана бошотуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Компаниянын кызматкерлерин сыйлоо жана таасир этүү чараларын колдонуу.

4. Финансылык жана чарбалык иши

36. Компаниянын ишин каржылоо республикалык бюджеттин, өздүк кирешелердин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

37. Компания кирешелери ушул Уставда аныкталган максаттарды жүзөгө ашырууга жумшала турган чарбалык ишти жүргүзүүгө укуктуу.

38. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

5. Программалык жана редакциялык саясат

39. Компаниянын программалары Кыргызстан элинин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуусу зарыл.

40. Коомдук берүүнүн программалары бүтүндөй алганда саясаттагы, философиядагы, диндеги, илимдеги жана искусстводогу пикирлердин жана тенденциялардын кеңири диапазонун чагылдырууга тийиш. Алар кандайдыр бир партиянын же топтун, ассоциациянын, компаниянын, диндин же идеологиянын таламдарына бир жактуу тартипте кызмат кылууга тийиш эмес.

41. Программаларды түзүүдө өлкөнүн бардык региондорунун таламдары эске алынууга тийиш. Компаниянын программалык артыкчылыктары коомдук пикирди иликтөөнүн натыйжаларын эске алуу менен аныкталат. Программалар демократиялык баалуулуктарды, эл аралык өз ара түшүнүшүүнү, тынчтыкты жана элдердин ортосундагы достукту коргоого тийиш.

42. Компания маалыматтык, социалдык, публицистикалык, маданий, билим берүүчүлүк, балдар, өспүрүмдөр жана башка программаларды жайылтууга, ошондой эле төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) бардык теле жана радиоберүүлөрдүн 60%дан кем эмес көлөмүн мамлекеттик тилде жүзөгө ашырууга;

2) өздүк телерадиоберүү продукциясынын архивин түзүүгө;

3) Компаниянын бекитилген бюджетинин жана тартылган атайын каражаттарынын чегинде телефильм өндүрүшүн жүзөгө ашырууга;

4) "Жарнак жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте өзүнүн программаларына жана берүүлөрүнө жарнактарды жайгаштырууга.

43. Компания телерадиоберүү тармагындагы демөөрчүлүк ишти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

44. Компаниянын кызматкерлери өздөрүнүн чыгармачылык ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ички актыларды, ошондой эле ушул Уставка ылайык кабыл алынган кесиптик журналисттик этиканын принциптерин жетекчиликке алат.

45. Тактык, ишенимдүүлүк, тең салмакталгандык, толуктук жана жеткиликтүүлүк, ошондой эле фактылардын жана автордук комментарийлердин так чектелиши - маалыматты берүүнүн башкы стандарттары болууга тийиш.

46. Жашы жете электер, кылмыштардын курмандыктары, табигый кырсыктардан жана апааттардан жапа чеккендер жөнүндө материалдарда өзгөчө сактык сакталат; жеке турмуш, шектүүлөргө, айыпталып жана соттолуп жаткандарга карата калыстык принциби урматталат, күнөөсүздүк жоромолу принциби сакталат, маалымат булактарынын жана псевдонимдердин купуялуулугу корголот.

47. Компания Кыргыз Республикасында жана дүйнөдө болуп жаткан бардык коомдук маанилүү окуялар жөнүндө толук жана оперативдүү маалыматты берүүгө милдеттүү. Жаңылыктар объективдүү, тең салмакталган жана көз карандысыз болууга тийиш. Комментарийлер фактылардан так ажыратылууга тийиш.

48. Компания ушул Уставга жана ички актыларга ылайык коомдук маанилүү болуп саналган темаларды өз алдынча аныктайт.

49. Компания Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жыйындарын жаздырып алуу же түз эфирге алып чыгуу аркылуу элге көрсөтүүгө укуктуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин чагылдырууну камсыздайт.

50. Компания мамлекеттик органдардын карамагында турган архивдерди, документтерди жана маалыматтарды пайдаланууга белгиленген тартипте уруксат сурай алат.

51. Компания калктын кеңири катмарына жеткиликтүү болгон жана жалпы маалыматтык кызыкчылыкты жараткан маданий, спорттук жана башка иш-чараларга эркин кирүү укугуна ээ.

52. Компания өзүнүн атынан жеке жана юридикалык жактар, чет өлкөлүк уюмдар менен келишимдерди түзүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды алууга укуктуу.

6. Эсепке алуу жана отчет берүү

53. Компаниянын эсепке алуу жана отчет берүү иштери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

7. Компаниянын ишин токтотуунун тартиби

54. Компания жоюлуп же кайра уюштурулган учурда Компаниянын иши токтотулат. Компаниянын ишин токтотуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же анын ыйгарым укуктуу жагы тарабынан кабыл алынат.

55. Компаниянын ишинин жүрүшүндө топтолгон документтер анын иши токтотулган учурда "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.