Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы № 68 токтомунун редакциясына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 31-мартындагы
№ 173 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Салмак-габариттик контролдоо департаменти жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Салмак-габариттик контролдоо департаменти (мындан ары - Департамент) Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ведомстволук бөлүнүшү болуп эсептелет, жалпы колдонуудагы автомобиль жолдору боюнча транспорттук каражаттар менен жүктөрдү ташуу жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасы катышуучу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин талаптарын жүк ташуучулардын сактоосун контролдоону камсыздоо үчүн түзүлгөн.

2. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Министрликтин буйруктарын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент мекеменин уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөттөлүшү түшүрүлгөн, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штампы, фирмалык бланкы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында эсеп-кысабы бар.

Мамлекеттик мүлк Департаментке оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилет.

4. Департаменттин чыгымдарын каржылоо республикалык бюджеттен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан жүзөгө ашырылат.

5. Департаменттин толук аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Салмак-габариттик контролдоо департаменти";

расмий тилде: "Департамент весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики".

Кыскартылган аталышы:

Мамлекеттик тилде - "СГКД";

Расмий тилде - "ДВК".

6. Департаменттин юридикалык дареги: 720011, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 24.

2. Департаменттин максаты

7. Департаменттин негизги максаты автомобиль жолдорунун жана алардын жасалма курулмаларынын сакталышын камсыздоо болуп саналат.

3. Департаменттин милдеттери

8. Департаменттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- жалпы колдонулуудагы автомобиль жолдору боюнча жүк ташыган транспорттук каражаттардын өтүүсүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипке ылайык салмак жана габариттик параметрлерин жогорулатууга жол бербөөнү камсыздоо;

- жалпы колдонулуудагы автомобиль жолдору боюнча атайын жана бөлүнбөй турган жүктөр менен транспорттук каражаттарды өткөрүү үчүн жыйымдардын толук алынышын камсыздоо;

- транспорттук каражаттардын жалпы массасын, октук жүктөмүн, өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразага тартуу жана ченөө үчүн жыйымдардын толук алынышын камсыздоо;

- транспорттук каражаттардын салмак параметрлерин ченөөнүн каражаттарын өркүндөтүүнү, анын ичинде компьютердик жабдуулардын жана автоматташтыруунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен киргизүү;

- салмак-габариттик контролдоо пункттарын, аларга кирүүчү жолдордун участкаларын сапаттуу кармоо жана техникалык абалын контролдоону камсыздоо;

- жалпы колдонулуудагы жолдордогу салмак-габариттик контролдоонун мобилдик тобун уюштурууну камсыздоо;

- салмак-габариттик контролдоо пункттарын ченөө приборлору менен камсыздоо.

4. Департаменттин функциялары

9. Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

- жалпы колдонулуудагы автомобиль жолдору боюнча жүк ташууну ишке ашырып жаткан жүк ташуучу транспорттук каражаттардын салмак параметрлерин жогорулатуу, белгиленген тартипте киргизилген башка чектөөлөрдү бузуу менен санкциясыз өтүүсүнө жол бербейт;

- салмак-габариттик контролдоо пункттарынын үзгүлтүксүз иштөөсүн, өрт коопсуздугун, техникалык коопсуздукту, видеобайкоону камсыздайт;

- аткаруу бийлигинин кызыкдар мамлекеттик органдары менен жолдордун сакталышы жана алардын пайдаланылуу сапаттарын жогорулатуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын оор салмактагы жүктөрдү ташуу эрежелерин жөнгө салуучу мыйзамдарды бузуунун аныкталган фактыларынын эсебин жүргүзөт;

- транспорттук каражаттардын салмак параметрлерин контролдоону жүзөгө ашыруу боюнча иштин алдыңкы формаларын жана методдорун табуу, изилдөө, жалпылоо жана ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзөт;

- белгиленген тартипте Департаменттин кызматкерлерин даярдоону, кайра даярдоону, квалификациясын жогорулатууну (аттестациялоону) уюштурат;

- салмак-габариттик контролдоо пункттарын капиталдык оңдоого жана реконструкциялоого заказдарды жайгаштырат;

- салмак-габариттик контролдоо пункттарына кирүүчү жолдордун участкаларын оңдоого жана реконструкциялоого, анын ичинде жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу жана камсыздоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга заказдарды жайгаштырат;

- кызматкерлер үчүн атайын кийим жана бут кийим сатып алууну кошкондо кызматкерлердин эмгек жана тиричилик шарттарын жакшыртат;

- салмак-габариттик контролдоону ишке ашыруу маселелери боюнча конференцияларды, кеңешмелерди, семинарларды жана көргөзмөлөрдү уюштурат жана катышат;

- финансы ишинде эсепке алууну өркүндөтүүнү камсыздайт жана топтомо отчетторду жана баланстарды түзөт;

- Министрликке киреше жана чыгымдоо сметаларын, ошондой эле республикалык бюджеттин каражаттарынан каржылануучу аймактык бөлүнүштөрдүн аппараттарын кармоого чыгымдардын сметаларын берет;

- Кыргыз Республикасы катышуучу болгон эл аралык келишимдерге ылайык таразага тартуунун эл аралык сертификатын берет;

- чоң жүк ташуучу транспорттук каражаттар үчүн убактылуу терминалдарды (унаа токтотуучу жай) уюштурат;

- ченөө каражаттарын текшерүүнү жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган жана башка функцияларды ишке ашырат.

5. Департаменттин укугу

10. Департамент ушул Жободо аныкталган негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- Министрликке автомобиль жолдорунун сакталышын камсыздоо, транспорттук каражаттардын салмагын контролдоо системасын өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарын киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салмак-габариттик контролдоо (мындан ары - СГК) постторун оңдоо жана кармоо үчүн тараза жабдууларын, техникаларды, машина-механизмдерди, байланыш каражаттарын, инвентарларды жана башка материалдарды сатып алууга;

- транспорттук каражаттардын жалпы массасын, октун жүктөмүн, өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин таразага тартуу жана ченөө үчүн жыйымдарды алууга;

- жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча атайын жана бөлүнгүс жүктөрдү ташууга бир жолку атайын уруксат кагазын берүүгө;

- атайын жана бөлүнгүс жүктөрдү ташууда келтирилген зыянды эсептөөгө жана акы алууга;

- СГК пункттары жөнүндө жобону иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

- жалпы колдонулуудагы автомобиль жолдорунда СГК пункттарын бекитилген тартипте уюштурууга;

- жалпы колдонулуудагы жолдордо оор салмактагы жүктөрдү ташууну уюштурууга белгиленген талаптардын бузулуу фактылары жөнүндө мамлекеттик органдарга маалымат берүүгө;

- жалпыга маалымдоо каражаттарында Департаменттин иши жөнүндө жарыялоого;

- сот процесстеринде доогер жана жоопкер катары чыгууга;

- кызматкерлерди кызматтык иш сапарларга, анын ичинде эл аралык конференцияларга, семинарларга жана көргөзмөлөргө жиберүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте юридикалык жана жеке жактар менен жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууга жарандык-укуктук бүтүмдөрдү түзүүгө, Департамент жөнүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган жана башка укуктарды ишке ашырууга.

Кызматкерлер кызматтык милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө укуктуу:

- белгиленген форма кийимдерин кийип жүрүүгө;

- линиядагы жүк тарткан транспорттук каражаттарды документтеринин болушун жана эреже бузууларды аныктоого текшерүү үчүн токтотууга;

- Департаменттин техникалык кеңешин уюштурууга.

11. Департаменттин кызматкерлерин укуктук жана социалдык коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жөнгө салынат.

6. Департаменттин ишин уюштуруу

12. Департаменттин ишин директор башкарат, ал Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министринин сунушу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан ишке дайындалат жана бошотулат.

13. Департаменттин директору:

- Департаменттин ишине жалпы жетекчиликти ишке ашырат жана анын ишин уюштурат, ага жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Департаменттин атынан ишеним катсыз чыгат, Департаменттин ишине байланышкан жумуштарды жана кызматтарды аткарууга юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди түзөт жана ишкер байланыштарды жүзөгө ашырат;

- Министрликке тикелей баш иет;

- Департаменттин мүлкүн, финансы каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык кабыл алат жана финансы тартибин сактоону камсыздайт;

- оор салмактагы жүктөрдү ташууну өркүндөтүү жана салмак-габариттик контролдоону уюштуруу маселелери боюнча иштерге катышат;

- өз компетенциясынын чегинде Департаменттин кызматкерлери үчүн милдеттүү буйруктарды чыгарат;

- Департаменттин кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин аныктайт;

- Департаменттин түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндөгү жоболорду жана кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет;

- белгиленген тартипте берилген ыйгарым укуктарына ылайык Департаменттин кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, алар менен эмгек келишимдерин түзөт;

- директордун орун басарларынын, башкы инженердин, түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин функционалдык милдеттерин аныктайт;

- эмгекти коргоо чараларын жана кызматкерлердин укуктарын сактоону Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык камсыздайт;

- техникалык жана социалдык өнүктүрүүгө багытталган каражаттардын өлчөмүн белгилейт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматкерлерге кошумча жеңилдиктерди берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматкерлерди сыйлоо жана материалдык колдоо көрсөтүү тартибин аныктайт, эмгек өргүүлөрүнүн графигин бекитет, Департаменттин кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сыйлайт жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди белгиленген тартипте ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктарга сунуштайт;

- Департаменттин атынан ишеним каттарын берет, казыналарды тейлеген банктарда же эсеп-сактык кассаларында эсептерди ачат.

14. Департаменттин директорунун эки орун басары жана бир башкы инженери бар.

15. Департаменттин директорунун орун басарлары, башкы инженери жана башкы бухгалтери Департаменттин директорунун сунушу менен Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

16. Департаменттин директорунун бир орун басары Ош шаарында туруктуу жайгашуу менен Жалал-Абад, Ош, Баткен облустары боюнча салмак-габариттик контролдоо пунктунун ишин аймактык координациялоону жүзөгө ашырат.

17. Департаменттин директорунун орун басарына же башкы инженерге милдеттерди жүктөө Департаменттин тиешелүү буйругу менен таризделет.

7. Департаменттин мүлкү

18. Департаменттин мүлкү негизги жана жүгүртүлүүчү каражаттардан, ошондой эле Департаменттин балансында чагылдырылган жана ага бекитилип берилген жана башка материалдык баалуулуктардан турат.

19. Департаменттин негизги фонддорун, жүгүртүүдөгү каражаттарын жана колдонулуудагы мүлкүн Министрликтин чечими менен гана алууга жол берилет.

8. Департаменттин эсеби жана отчеттуулугу

20. Департамент бухгалтердик эсеп жана эсеп-кысап, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт.

21. Финансы-чарбалык ишин текшерүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

9. Департаментти кайра уюштуруу жана жоюу

22. Департаментти кайра уюштуруу (кошуу, бириктирүү, бөлүү, бөлүп чыгаруу) жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен ишке ашырылат.

23. Жойгондон кийин калган мүлк, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланылат.

24. Департаменттин ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.