Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b08d0bbf-88e4-4caa-a32f-d125cd77d93b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2015-жылдын 14-июлу № 491

Кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы боюнча салык отчетунун формаларын, аларды толтуруу жана берүү тартибин бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 648, 2016-жылдын 3-мартындагы № 105, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 190, 2017-жылдын 13-мартындагы № 146, 2017-жылдын 15-сентябрындагы № 579, 2018-жылдын 4-июнундагы № 268 , 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580, 2019-жылдын 18-июнундагы № 297, 2020-жылдын 29-январындагы № 42 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 86-беренесинин ченемдерин ишке ашыруу максатында, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусун көңүлгө алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- кошумча нарк салыгы боюнча отчеттун формасы FORM STI-062 1-тиркемеге ылайык;

- кошумча нарк салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү тартиби 2-тиркемеге ылайык;

- акциз салыгы боюнча отчеттун формасы FORM STI-070 3-тиркемеге ылайык;

- акциз салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү тартиби 4-тиркемеге ылайык.

2. Ушул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

3. Ушул токтом 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу келишим күчүнө кирген күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А. Сариев

 

 

1-тиркеме

 

FORM STI-062

Кошумча нарк салыгы боюнча
ОТЧЕТ

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 190, 2017-жылдын 13-мартындагы № 146 , 2019-жылдын 18-июнундагы № 297 токтомдорунун редакциясына ылайык)

Графикалык көчүрмөнү караңыз

 

2-тиркеме

Кошумча нарк салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 648, 2016-жылдын 3-мартындагы № 105, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 190, 2017-жылдын 13-мартындагы № 146, 2017-жылдын 15-сентябрындагы № 579 , 2018-жылдын 4-июнундагы № 268 , 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 , 2019-жылдын 18-июнундагы № 297 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип ишке ашырылган жеткирүүлөр, сатып алынган жана ташып келинген материалдык ресурстар, анын ичинде Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден, ошондой эле салык салынуучу субъекттин анын филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн жана башка өзгөчөлөнгөн бөлүктөрүн эсепке алуу менен салык милдеттенмесинин суммасы жөнүндө маалыматтарды камтыган кошумча нарк салыгы (FORM STI-062) боюнча отчетту толтуруу эрежесин аныктайт.

2. Кошумча нарк салыгы боюнча отчет (мындан ары - КНС боюнча отчет) салык салынуучу субъект тарабынан календардык ай үчүн түзүлөт жана салыктык катталган жери боюнча отчеттук салык мезгилинен кийинки айдын 25инен кийинки күндөн кеч эмес, ал эми ири салык төлөөчүлөр тарабынан - отчеттук салык мезгилинен кийинки айдын акыркы күнүнөн кеч эмес берилет.

Эскертүү. Салыктык контракттын негизинде КНС төлөөчү салык салынуучу субъект жалпы белгиленген тартипте КНС боюнча отчетту салык органына тапшырат.

3. КНС боюнча отчет "Кошумча нарк салыгы боюнча отчет" формасынан (FORM STI-062) жана анын төмөнкү тиркемелеринен турат:

1) "Жеткирүүлөрдүн реестри" (FORM STI-062-001) 01-тиркемеден;

2) "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" (FORM STI-062-002) 02-тиркемеден;

3) "Кыргыз Республикасына ташып келинген материалдык ресурстардын реестри" 03-тиркемеден (FORM STI-062-003);

4) "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча салык төлөөчүнүн жеткирүүлөрүнүн реестри" (FORM STI-062-004) 04-тиркемеден;

"5) "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" (FORM STI-062-004) 05-тиркемеден.

4. Эгерде салык салынуучу субъекттин кайсы бир тиркемелерди толтуруу үчүн көрсөткүчтөрү жок болгон учурда, мындай тиркемелер толтурулбайт жана салык органына берилбейт. КНС боюнча отчетко көрсөткүчтөрү бар гана тиркемелер тиркелет.

5. Салык салынуучу субъект тарабынан салык органына Кыйыр салыктар боюнча отчет (FORM STI-123) берилбеген учурда КНС боюнча отчеттун 057-уячасында "0" цифрасы көрсөтүлөт.

6. Толтурулган тиркемелерде көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр КНС боюнча отчеттун формасынын тиешелүү уячаларына көчүрүлөт.

Ушул Тартипте каралган учурлардан тышкары, тиешелүү уячаларда көрсөткүчтөр жок болгон учурда "0" цифрасы көрсөтүлөт.

7. КНС боюнча отчеттун . 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлгөн маалымат тиркемелердин ушул уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болуусу тийиш.

8. КНС боюнча отчеттун (FORM STI-062) жана анын тиркемелеринин (FORM STI-062-001, 062-002, 062-003) 062-004, 062-005 (мындан ары - КНС боюнча отчет тиркемелери менен) датаны камтыган уячаларында (салык мезгили, жазып берилген, жеткирилген, ташып келинген материалдык ресурстарга ЖБДнын же эсеп-фактуранын, ташып келүүгө КНСти төлөө боюнча төлөм документинин даталары) мааниси "КК.АА.ЖЖЖЖ" (күн, ай жана жыл) форматында көрсөтүлөт. Мисалы: "15.01.2015".

9. КНС боюнча отчеттогу жана анын тиркемелериндеги көрсөткүчтөр сом жана тыйындар менен көрсөтүлөт.

10. Салык салынган жана бошотулган жеткирүүлөрдү, Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстарды, ошондой эле чегерилүүгө тийиш жана чегерилүүгө тийиш эмес КНСтин суммаларын ырастаган документтер салык төлөөчүнүн сактоосунда болот жана КНС боюнча отчетко тиркелбейт. Аталган жана салык төлөөчүнүн салыкты туура эсептегенин жана төлөгөнүн ырастаган башка документтер салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү учурунда салык төлөөчү тарабынан салык кызматынын органынын кызмат адамына берилет.

11. КНС боюнча отчетто КНС боюнча отчетту толтурган адамдын толук аты-жөнү, ээлеген кызматы көрсөтүлөт. КНС боюнча отчет жана анын тиркемелери төмөнкүлөр тарабынан толтурулат:

1) салык салынуучу субъекттин жетекчиси жана салык салынуучу субъекттин мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

2) КНС боюнча отчет ишеним каттын негизинде салык салынуучу субъекттин кызыкчылыгын коргоого ыйгарым укуктуу салык өкүлү тарабынан түзүлгөн жана берилген учурда уюмдун-өкүлдүн ишенимдүү адамы/жетекчиси кол коёт Коюлган кол КНС боюнча отчетту толтурган адамдын/уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

12. КНС боюнча отчет ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга ылайык уюмдун-өкүлдүн ишенимдүү адамы/жетекчиси тарабынан толтурулган учурда, КНС боюнча отчетто уюмдун-өкүлдүн аталышы, КНС боюнча отчетту толтурган адамдын толук аты-жөнү, ээлеген кызматы, анын негизинде салык өкүлчүлүгү ишке ашырылып жаткан ишеним каттын маалымдаректери көрсөтүлөт.

13. КНС боюнча отчеттун жана анын тиркемелеринин 901 жана 902-уячаларында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) салык органы КНС боюнча отчетту кабыл алган дата;

2) салык салынуучу субъект тарабынан берилген КНС боюнча отчетту кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи.

14. Салык салынуучу субъект КНС боюнча отчетту салык органына электрондук документ түрүндө берет.

15. Электрондук документ түрүндөгү КНС боюнча отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте берилет.

16. Салык салынуучу субъект тарабынан салык органына электрондук документ түрүндө берилген КНС боюнча отчет жана анын тиркемелери ушул Тартиптин талаптарына шайкеш келүүсү керек.

2-глава. КНС боюнча отчеттун формасын (FORM STI-062) толтуруу

17. 001-уячада отчеттун статусуна шайкеш келген төмөнкү цифралык белгилөөлөрдүн бири көрсөтүлөт:

1) эгерде календардык ай үчүн КНС боюнча отчет биринчи жолу тапшырылып жатса, анда отчеттун статусу "алгачкы" жана "0" мааниси көрсөтүлөт;

2) эгерде мурда ушул эле салык мезгили үчүн КНС боюнча Отчет берилген болсо, бирок кийинчерээк кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылып, алар берилген КНС боюнча Отчетто оңдолсо, анда отчеттун статусу "такталган" жана "1" мааниси көрсөтүлөт;

3) эгерде КНС боюнча отчет КНС боюнча каттоо жокко чыгарылгандыгына байланыштуу берилип жатса, анда отчеттун статусу "жоюлуучу" жана "3" мааниси көрсөтүлөт.

Эскертүү: Салык төлөөчү тарабынан салык органына "жоюлуучу" статусу менен берилген КНС боюнча отчет, алар тарабынан такталышы мүмкүн.

18. КНС боюнча отчеттун уячаларын толтуруу төмөнкүдөй тартипте ишке ашырылат:

1) 102-уячада салык салынуучу субъекттин он төрт орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык салынуучу субъекттин уюштуруучу документтерине же паспортуна ылайык толук аталышы көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык салынуучу субъекттин салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн  турган коду жана аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык салынуучу субъектти каттоо учурунда статистика органы тарабынан ыйгарылган төрт орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык салынуучу субъекттин иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүнүн алты орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык салынуучу субъект иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (область, шаар, район, кыштак, поселок, айыл ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык салынуучу субъект иш жүзүндө иш жүргүзгөн жердин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, кеңсенин, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык салынуучу субъекттин байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык салынуучу субъекттин электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) 201-уячада салык салынуучу субъект үчүн отчеттук салык мезгили башталган дата көрсөтүлөт, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "01.01.2015";

11) 202-уячада отчеттук салык мезгили аяктаган дата көрсөтүлөт, 2015-жылдын январы үчүн: "31.01.2015";

Эскертүү. 102, 103, 104, 107-уячалары боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу салык органынын салык төлөөчүлөрдү каттоо боюнча маалыматтар базасына шайкеш келиши керек.

19. КНС боюнча отчетту толтуруу үчүн алгач салык салынуучу субъекттин алар боюнча көрсөткүчтөрү бар КНС боюнча отчеттун тиркемелерин толтуруу зарыл.

20. КНС боюнча отчетту толтуруу толтурулган тиркемелерден көрсөткүчтөрдү көчүрүү менен башталат жана КНС боюнча отчеттун көрсөткүчтөрүн эсептөөлөр менен аяктайт.

21. КНС боюнча отчеттун 050-058, 069 жана 071-уячаларында көрсөтүлүүчү көрсөткүчтөр КНСти жана сатуудан алынуучу салыгын эсепке албастан көрсөтүлөт.

22. 050-уячада төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашырылган, стандарттык ставка боюнча салык салынуучу жеткирүүлөрдүн жалпы наркы;

- КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албастан, салык салынуучу жеткирүүлөрдү ишке ашырууга чейин келип түшкөн алдын ала төлөмдүн (мындан ары - алдын ала төлөм) суммасы;

- отчеттук мезгилде орду толтурулган, ал боюнча мурда эсептен чыгаруу учурунда КНС талап кылынган өнбөс карыздын (мындан ары - орду толтурулган өнбөс карыз) салык салынуучу наркы;

- КНС боюнча каттоону жокко чыгаруудагы материалдык ресурстардын (товардык-материалдык запастар, негизги каражаттар, материалдык эмес активдер) калдыгынын наркы;

- салык салынуучу жеткирүүлөрдүн оңдолуучу салык салынуучу наркы, ошондой эле отчеттук салык мезгилинде жеткирүүлөр ишке ашырылган алдын ала төлөөнүн суммалары.

Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 01-тиркемесинин акыркы барагынын 9-графасынын "Салык салынуучу жеткирүүлөр" сабынын жыйынтык маанисине барабар.

23. 051-уячада отчеттук салык мезгили үчүн КНСтин "нөлдүк" ставкасы боюнча салык салынуучу жеткирүүлөрдүн жалпы наркы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 01-тиркемесинин акыркы барагынын "Нөлдүк жеткирүүлөр" сабы боюнча 9-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү. "Салык салынуучу жеткирүүлөр" - салык салынуучу субъект тарабынан ишке ашырылган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүлөр:

а) товарларды Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүлөр;

б) Кыргыз Республикасында акы төлөө менен ишке ашырылуучу жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүлөр;

в) товарларды экспорттоо.

КНСтин "нөлдүк" ставкасы боюнча салык салынуучу жеткирүүлөр болуп Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин (мындан ары - Салык кодекси) 261, 262-263-1, 282-10-беренелеринде аныкталган товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүлөр саналат.

Салык салынуучу жеткирүүлөргө КНСтен бошотулган жана Салык кодексинин IX бөлүмүнө ылайык КНС боюнча салык салуучу объект болуп саналбаган жеткирүүлөр киргизилбейт.

КНС боюнча отчетко КНС салынуучу чөйрөдөн тышкаркы операциялар киргизилбейт.

24. 052-уячада отчеттук салык мезгили үчүн "нөлдүк" ставка боюнча салык салынуучу Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерге жеткирүүлөрдүн жалпы салык салынуучу наркы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 01-тиркемесинин акыркы барагынын "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерге" сабы боюнча 9-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү. КНС боюнча отчеттун бул уячасында салык салынуучу субъект тарабынан 2015-жылдын 12-августунан тартып Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерге "нөлдүк" ставка боюнча жүргүзүлгөн жеткирүүлөр көрсөтүлөт.

25. 053-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Салык кодексинин ченемдерине ылайык салык салынуучу субъект тарабынан ишке ашырылган бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөрдүн жалпы наркы көчүрүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 01-тиркемесинин акыркы барагынын "Бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөр" сабы боюнча 9-графанын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү: КНСтен бошотулган жеткирүүлөр болуп Салык кодексинин 238-240, 242-260-беренелеринде аныкталган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүлөр саналат. Салык салынбаган жеткирүүлөр болуп Салык кодексинин 231-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген КНС салуунун объектиси болуп эсептелбеген жеткирүүлөр саналат.

26. 054-уячада отчеттук салык мезгил үчүн салык салынуучу субъект тарабынан ишке ашырылган жеткирүүлөрдүн жалпы наркы көрсөтүлөт. Бул уячага КНС боюнча отчеттун 050, 051 жана 053-уячаларынын маанилеринин жалпы суммасы киргизилет. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 01-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 9-графасынын жыйынтык маанисинин суммасына барабар.

Эскертүү: Салык салынуучу субъект төмөнкүлөрдү тариздейт:

1) салык салынуучу жеткирүүлөргө - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 569 токтому менен бекитилген Кошумча нарк салыгы боюнча эсеп-фактураларга серияларды жана номерлерди ыйгаруу тартибине ылайык эсеп-фактураны;

2) бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөргө - эсеп-фактурасын - баштапкы бухгалтердик эсепке алуунун документин.

27. 055-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган материалдык ресурстардын жалпы наркы көчүрүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 02-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 7-графанын жыйынтык маанисине барабар.

28. 056-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстардын жалпы наркы алып өтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 5-графанын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү. Сатып алынган материалдык ресурстар болуп негизги каражаттар, товарлар, анын ичинде чийки зат, материалдар, күйүүчү майлар, комплектөөчү буюмдар, ошондой эле КНСти эсепке алуу жана эсепке албоо менен жеткирүүлөрдү (салык салынуучу жана бошотулган) ишке ашыруу максатында салык салынуучу субъект тарабынан алынуучу жана импорттолуучу аткарылган жумуштар жана көрсөтүлгөн кызматтар саналат.

29. 057-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстардын жалпы наркы көчүрүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" сабы боюнча 5-графанын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү. Импорттолгон товарлардын салык салынуучу наркы болуп чегерүүгө алынуучу КНСтен сырткары, бул товарларды импорттоодо төлөнүүгө тийиштүү алардын бажы наркынын, бажы алымдарынын жана салыктардын суммасы саналат.

КНС боюнча отчеттун бул уячасында 2015-жылдын 12-августунан тартып Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар көрсөтүлөт.

30. 058-уячада Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган материалдык ресурстардын жалпы наркы жана КНС боюнча отчеттун 055 жана 056-уячаларынын маанилерин суммалоо жолу менен отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстардын салык салынуучу наркы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч төмөнкүлөрдүн жыйынтык маанилерине барабар:

1) КНС боюнча отчеттун 02-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 7-графасынын;

2) КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 5-графасынын.

31. 059-уячада Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн салык салынуучу жеткирүүлөр үчүн, алдын ала төлөөнүн жана/же орду толтурулган өнбөс карыздын келип түшкөн суммаларынан, КНС боюнча каттоону жокко чыгарууда материалдык ресурстардын калдыктарынын наркынан, ошондой эле отчеттук мезгилде оңдолгон салык салынуучу жеткирүүлөрдүн көлөмдөрүнөн жана отчеттук салык мезгилинде ишке ашырылган жеткирүүлөр боюнча өткөн мезгил үчүн алдын ала төлөөнүн суммасынан 050-уяча х 12 жана/же 20 пайыз / 100 формуласы боюнча аныкталган КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС отчеттун акыркы барагынын 01-тиркемесинин "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 10-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

32. 060-уячада отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган материалдык ресурстар боюнча чегерилүүгө тийиштүү КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 02-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 9-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

33. 061-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар боюнча чегерилүүгө тийиштүү КНСтин жалпы суммасы көчүрүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 10-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

34. 062-уячага отчеттук салык мезгили үчүн Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар боюнча чегерилүүгө тийиштүү КНСтин жалпы суммасы көчүрүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" сабы боюнча 10-графасынын жыйынтык маанисине барабар.

Эскертүү. Сатып алынган жана импорттолгон материалдык ресурстар боюнча КНСтин суммаларын чегерүүгө укук Салык кодексинин 270-беренесинин ченемдерин сактоо шартында пайда болот.

КНС боюнча отчеттун бул уячасында 2015-жылдын 12-августунан тартып Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар көрсөтүлөт.

35. 063-уячада отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар боюнча чегерилүүгө тийиш эмес КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт.

Эскертүү. Төмөнкү сатып алынган жана импорттолгон материалдык ресурстар үчүн КНС чегерилүүгө тийиш эмес:

а) салык салынуучу жеткирүүлөрдү түзүү үчүн эмес арналган же пайдаланылган;

б) көңүл ачуу жана бош убакытты өткөрүү чөйрөсүндө ишкердик иш жүргүзүү үчүн сатып алынгандардан сырткары, бош убакытты өткөрүүнү, көңүл ачууну уюштуруу максатында сатып алынган же пайдаланылган;

в) материалдык ресурстардын табигый кемүүсүнүн (ченемдик жоготуулар) ченемден ашышына карата;

г) жараксыз жана жоголгон деп таанылган эсеп-фактуралар боюнча;

д) отчеттук салык мезгили үчүн жалпы 300,0 миң сомдон ашкан жалпы суммада накталай формада төлөнгөн 2014-жылдын 1-апрелинен баштап Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган.

Эскертүү. КНС боюнча отчеттун бул уячасында 2015-жылдын 12-августунан тартып Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар көрсөтүлөт.

Салык кодексинин 271-беренесинин 7-бөлүгүнүн ченемине ылайык сатып алынган материалдык ресурстар үчүн чегерилүүгө тийиш эмес КНСтин суммасы Салык кодексинин жоболорун бузуу менен, ошондой эле бардык маалымдаректери толтурулбаган эсеп-фактуралар боюнча КНС чегерүүгө кабыл алынган учурлардан сырткары, материалдык ресурстардын эсептик наркына киргизилет.

36. 064-уячада Салык кодексинин 270 жана 273-беренелеринин ченемдерине ылайык отчеттук салык мезгили үчүн сатып алынган жана ташып келинген материалдык ресурстар үчүн чегерилүүгө тийиштүү КНС боюнча отчеттун 060 жана 061-уячаларынын маанилерин суммалоо жолу менен аныкталуучу КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч төмөнкүлөрдүн жыйынтык маанилеринин суммасына барабар:

1) КНС боюнча отчеттун 02-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 9-графасынын;

2) КНС боюнча отчеттун 03-тиркемесинин акыркы барагынын "Реестр боюнча бардыгы" сабы боюнча 10-графасынын.

37. 065-уячада отчеттук салык мезгили үчүн нөлдүк ставка боюнча салык салынуучу жеткирүүлөр үчүн арналган жана пайдаланылуучу сатып алынган материалдык ресурстар боюнча КНСтин суммасы көрсөтүлөт. Бул уячадагы көрсөткүч 064-уячанын маанисине барабар же кем болууга тийиш.

38. 066-уячада КНС боюнча отчеттун 059 жана 064-уячаларынын маанилеринин айырмачылыгы катары аныкталган, отчеттук салык мезгили үчүн КНС боюнча салык милдеттенмеси көрсөтүлөт. Эгерде маанилери терс болсо, анда 066-уячанын алдында сол жагында жайгашкан атайын уячада минус "-" белгиси көрсөтүлөт.

Салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы менен салык салынуучу субъект тарабынан таанылган КНСтин кошуп эсептелген (азайтылган) суммаларына карата берилген КНСтин такталган отчету боюнча салык милдеттенмесинин суммасы КНС боюнча салык төлөөчүнүн өздүк эсеп карточкасында көрсөтүлбөйт.

Салыктык контракттын негизинде салыктарды төлөөчү салык салынуучу субъекттин КНС боюнча салыктык милдеттенмеси шарттуу болуп саналат жана КНС боюнча салык төлөөчүнүн өздүк эсебинин карточкасында көрсөтүлбөйт.

Салыктык контракттын негизинде ишкердиктин бардык түрлөрү боюнча КНС төлөгөн салык салынуучу субъект салык органына КНС боюнча отчетту (FORM STI-062) "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча маалымат" III бөлүмүн толтуруу жана ал боюнча көрсөткүчтөрү болсо, тийиштүү тиркемелери менен тапшырат.

Ишкердиктин айрым түрлөрү боюнча - салыктык контракттын негизинде жана ишкердиктин башка түрлөрү боюнча - жалпы салыктык режим боюнча КНС төлөгөн салык салынуучу субъект салык органына КНС боюнча отчетту (FORM STI-062), эгерде ал боюнча көрсөткүчтөрү болсо, тийиштүү тиркемелери менен тапшырат.

Эскертүү. КНСтин ашып кеткен суммасын кайтарып берүү жана анын ордун толтуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 735 токтому менен бекитилген Кошумча наркка салыктын суммасы ашып кеткенин изилдөө, ордун толтуруу жана бюджеттен кайтарып берүү тартиби жөнүндө жобо менен регламенттештирилген.

381. 067-уячада отчеттук салык мезгили үчүн салык салынуучу субъекттин Салык кодексинин 276-беренесинин ченемдерине ылайык азаюуга тийиш болгон ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү боюнча иш жүргүзүүдөн алынуучу КНС боюнча салык милдеттенмесинин 80 пайызы көрсөтүлөт (терс мааниси болгон учурда "0" цифрасы көрсөтүлөт).

Бул уячада көрсөткүчтөрдүн ортосундагы айырма түрүндө эсептелген маанинин 80 пайызы көрсөтүлөт:

- КНС боюнча отчеттун "Жеткирүүлөрдүн реестри" 01-тиркемесинин 10-графасы боюнча үчүнчү сабынын жыйынтыгынын;

- КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 02-тиркемесинин 9-графасы боюнча экинчи сабынын жыйынтыгынын.

Эскертүү. Бул уяча ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүчү салык салынуучу субъект тарабынан толтурулат. 067-уячанын мааниси 066-уячанын маанисинен аз же барабар болушу мүмкүн. Эгерде 066-уячанын мааниси терс болсо (минус белгиси менен), анда 067-уячада "0" цифрасы көрсөтүлөт. Эгерде 067-уячанын мааниси 066-уячанын маанисине барабар же көп болсо, анда 066-уячага барабар маанини көрсөтүү керек.

38-2. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 146 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

38-3. 068-уячада отчеттук салык мезгили үчүн КНС боюнча салык милдеттенмесинин жалпы суммасы көрсөтүлөт (оң мааниси да, терс мааниси дагы).

Эгерде, салык салынуучу субъект:

1) ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүдөн тышкаркы иштин түрлөрүн ишке ашырса, уячада 066-уячанын мааниси көрсөтүлөт;

2) ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүнү гана ишке ашырса - бул уячада 066 жана 067-уячалардын маанилеринин айырмасы көрсөтүлөт;

3) (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 146 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4) иштин түрлөрүн, анын ичинде ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөржайлык кайра иштетүүнү жүргүзсө - бул уячанын мааниси 066, 067-уячалардын КНС боюнча салык милдеттенмесинин көрсөткүчтөрүнүн айырмасы аркылуу аныкталат.

38-4. 069-уячада отчеттук салык мезгили үчүн салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иштин түрлөрү боюнча салык салынуучу жеткирүүлөрдүн жалпы наркы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 04-тиркемесинин акыркы барагынын 9-графасындагы "Реестр боюнча бардыгы" сабынын жыйынтыктоочу маанисине барабар.

Эскертүү. Бул уячада салык салынуучу субъект тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын аймагынан тышкары ишке ашырылган жеткирүүлөр чагылдырылат.

38-5. 070-уячада отчеттук салык мезгили үчүн салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча ишке ашырылган салык салынуучу жеткирүүлөр үчүн КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 04-тиркемесинин акыркы барагындагы "Реестр боюнча бардыгы" сабынын 10-графасынын жыйынтыктоочу маанисине барабар.

38-6. 071-уячада отчеттук салык мезгили үчүн салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстардын жалпы наркы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 05-тиркемесинин акыркы барагындагы "Реестр боюнча бардыгы" сабынын 7-графасынын жыйынтыктоочу маанисине барабар.

Эскертүү. Бул уячада Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар чагылдырылат.

38-7. 072-уячада отчеттук салык мезгили салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстар үчүн КНСтин суммасы көрсөтүлөт. Бул көрсөткүч КНС боюнча отчеттун 05-тиркемесинин акыркы барагындагы "Реестр боюнча бардыгы" сабынын 8-графасынын жыйынтыктоочу маанисине барабар.

39. КНС боюнча отчетто салык салынуучу субъект тарабынан толтурулган тиркемелер 002-уячада белгиленет, бул тигил же бул тиркемелердин берилгенин ырастоо болуп саналат.

002-уячада Отчеттун тиркемелерин берүү белгисине тиешелүү төмөнкү цифралык маанилердин бири көрсөтүлөт:

"0" - эгер тиешелүү тиркеме берилбесе;

"1" - эгер тиешелүү тиркеме берилсе.

39-1. 003-уячада төмөнкү цифралык белгилөөлөрдүн бири көрсөтүлөт:

1) эгерде, КНС боюнча отчет салыктык контракттын негизинде салык төлөгөн салык салынуучу субъект тарабынан берилсе "1";

2) эгерде, салык салынуучу субъект салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча КНС боюнча отчеттун ал тарабынан таанылган кошуп эсептелген (азайтылган) көрсөткүчтөрүнө карата КНС боюнча такталган отчетту берсе "2".

40. Салык салынуучу субъект тарабынан салык органына КНС боюнча отчет тиркемелери менен электрондук вариантында берилген учурда алмашуу файлынын аты темөнкүдөй түрдө болууга тийиш: "K_N_GGGGMMDD_O, мында:

К - салык төлөөчү тарабынан берилүүчү Отчеттун формасынын номерин билдирген префикс;

N - маалымат алуучунун коду (салык органдарынын маалымдамасы боюнча салык органынын үч орундуу коду);

GGGG - берилүүчү файл түзүлгөн жыл, ММ - ай, DD - күн;

О - маалыматты жиберүүчүнүн идентификатору, б.а. салык төлөөчүнүн ИСНи (Маалымат жиберүүчүнүн идентификатору файлдын уникалдуулугун камсыздоосу тийиш).

3-глава. КНС боюнча отчеттун "Жеткирүүлөрдүн реестри" 1-тиркемесин (FORM STI-062-001) жана "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча салык төлөөчүнүн жеткирүүлөрүнүн реестри" 04-тиркемесин (FORM STI-062-004) толтуруу

41. КНС боюнча отчеттун "Жеткирүүлөрдүн реестри" 01-тиркемесинде (FORM STI-062-001) (мындан ары - 01-тиркеме же Реестр) төмөнкүлөр жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт:

1) салык салынуучу субъект тарабынан ишке ашырылган жеткирүүлөр (12%, 20% ставкалар жана нөлдүк ставкалар, бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөр боюнча);

2) жеткирүүлөрдүн (салык салынуучу, бошотулган жана салык салынбоочу) наркын оңдоолор;

3) алдын ала төлөөдөн келип түшкөн суммалар жана/же орду толтурулган өнбөс карыз;

4) отчеттук салык мезгили үчүн КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу учурундагы материалдык ресурстардын калдыктары.

41-1. КНС боюнча отчеттун "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча салык төлөөчүнүн жеткирүүлөрүнүн реестри" 04-тиркемесинде (FORM STI-062-004) салыктык контракттын негизиндеги иш боюнча салык салынуучу субъект тарабынан ишке ашырылган салык салынуучу жеткирүүлөр тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт.

42. 01-тиркеменин, 04-тиркеменин 102, 103, 104, 107, 201 жана. 202-уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтар КНС боюнча отчеттун тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

43. 201 жана 202-уячаларда отчеттук салык мезгилинин биринчи жана акыркы числолору көрсөтүлөт, мисалы 2015-жылдын январы үчүн: "01.01.2015" баштап "31.01.2015" чейин.

44. 203-уячада операциялардын саны, б.а. салык салынуучу субъект тарабынан жазып берилген КНСтин эсеп-фактураларынын жана/же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтеринин (эсеп-фактуралар, сатып алуу актысы, коштомо кагаз ж.б.), ошондой эле алдын ала төлөө жана/же орду толтурулган өнбөс карыздын суммалары келип түшкөндө жана/же оңдоодо алынган төлөм документтеринин Реестрге киргизилген саны көрсөтүлөт.

45. Реестрдин "Жеткирүүлөр боюнча маалымат" бөлүмүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) "жазып берилген дата" 1-графада - отчеттук салык мезгилинин күндөрүнө дал келбей калышы мүмкүн болгон салык салынуучу субъект тарабынан жазып берилген КНСтин эсеп-фактурасынын же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтеринин датасы.

Эскертүү. КНСтин эсеп-фактурасынын жазып берилген датасы салык органы тарабынан КНСтин эсеп-фактураларынын сериялары жана номерлери ыйгарылган датадан эрте болбошу керек.

2) "эсеп-фактурасынын №/ББЭД" 2-графада - жазып берилген КНСтин эсеп-фактурасынын же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документинин (мындан ары - "ББЭД" аббревиатурасы) алты орундуу цифрадан ашпоого тийиш катар номери, мисалы: "003567";

3) "эсеп-фактурасынын/ББЭД сериясы" 3-графада:

- КНСтин эсеп-фактурасын тариздөө учурунда: ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилген белгилөөлөргө ылайык кириллица же болбосо латын альфавитинин цифраларынан жана тамгаларынан турган алты орундуу серия;

- алдын ала төлөө келип түшкөндө: "АВАНС-1" (Кыргыз Республикасынын субъекттеринен), "АВАНС-2" (Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттердин субъекттеринен), "АВАНС-3" (үчүнчү өлкөлөрдүн субъекттеринен) деген сөздөр жана цифралар;

- орду толтурулган өнбөс карыз келип түшкөндө: "КАРЫЗ-1" (Кыргыз Республикасынын субъекттеринен), "КАРЫЗ-2" (Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттердин субъекттеринен), "КАРЫЗ-3" (үчүнчү өлкөлөрдүн субъекттеринен) деген сөздөр жана цифралар;

- КНС боюнча каттоо жокко чыгарылган учурда: "КАЛДЫК" сөзү;

- баштапкы бухгалтердик эсепке алуунун башка документтерин тариздөө учурунда; "ББЭД" аббревиатурасы.

Эскертүү. КНСтин эсеп-фактурасын тариздөөдө 2 жана 3-графалар боюнча маалыматтар Реестрди берген салык салынуучу субъектке салык органы тарабынан ыйгарылган КНСтин эсеп-фактураларынын номерлерине жана серияларына шайкеш келүүгө тийиш. 2 жана 3-графаларда көрсөтүлгөн эсеп-фактуралардын номерлери жана сериялары ошол салык салынуучу субъект тарабынан өткөн жана отчеттук салык мезгили үчүн салык органына берилген Эсеп-фактураларынын жараксыз бланкаларынын реестрине, Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестрине жана Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстардын реестрине киргизилбеши керек.

4) "жеткирүүнүн коду" 4-графада - үч орундуу сандан турган жеткирүүнүн коду.

"Жеткирүүнүн коду" 4-графаны толтуруу учурунда жеткирүүлөрдүн төмөнкү кодировкасы колдонулат:

Код

Жеткирүүлөрдүн аталышы

100-199 "Салык салынуучу жеткирүүлөр"

100

12 пайыз ставка боюнча салык салынуучулар

101

20 пайыз ставка боюнча салык салынуучулар

102

Ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык иштетүүнү жүргүзүүчү субъекттин жеткирүүсү (милдеттенмелердин 80%га азаюусу менен)

110

Мурда ишке ашырылган салык салынуучу жеткирүүлөрдү оңдоо

111

Алдын ала төлөөнүн келип түшкөн суммасы

112

Алдын ала төлөөнүн мурда келип түшкөн суммасын оңдоо

113

Орду толтурулган өнбөс карыздын келип түшкөн суммасы

114

КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу учурундагы материалдык ресурстардын калдыгынын наркы

115

Товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) эсептик наркынан төмөн баада жеткирүү же акысыз жеткирүү

120

Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерге товарларды экспорттоо ("0" ставка)

121

Үчүнчү өлкөлөргө товарларды экспорттоо (Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден башка өлкөлөргө) ("0" ставка)

122

Темир жол транспорту менен ишке ашырылуучу ташуулардан сырткары, жүргүнчүлөрдү, жол жүктү жана жүктөрдү эл аралык ташуу ("0" ставка)

123

Аба кемелеринин транзиттик каттамдарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр жана эл аралык ташуулар менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр ("0" ставка)

124

Айыл чарба жерлерин сугаруу жана калкты ичүүчү суу менен алектенген насостук станцияларды электр менен камсыз кылууга байланышкан кызмат көрсөтүүлөр ("0" ставка)

125

"Алымсыз соода дүкөнүнө" жеткирүү ("0" ставкасы)

126

ЭЭЗ субъектиси болуп саналбаган субъекттин өндүрүштө пайдалануу үчүн арналган товарларды Кыргыз Республикасынын аймагынан ЭЭЗ субъектисине жеткирүү (ставкасы "0")

127

ЭЭЗ субъектиси болуп саналбаган субъекттин өндүрүштө пайдалануу үчүн арналган жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан ЭЭЗ субъектисине жеткирүү (ставкасы "0")

200-299 "Бошотулган жеткирүүлөр"

200

Жерди, турак-жай курулмаларын жана жайларды жеткирүү

201

Айыл чарба продукцияларын жеткирүү

202

Коммуналдык кызматтарды көрсөтүү. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин түзөтүү мекемелери жана жазык-аткаруу системасынын ишканалары тарабынан жеткирүүлөр

203

Медициналык жана ветеринардык иштер чөйрөсүндөгү медициналык багыттагы товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана дары-дармектерди, буюмдарды жеткирүү

204

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр

205

Камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр

206

Пенсиялык камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр

207

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

208

Мамлекеттик тилдеги окуу куралдарын жана мектеп буюмдарын, илимий басылмаларды жеткирүү

209

"Бажы аймагында товарларды кайра иштетүү" жана "Бажы контролу алдындагы товарларды кайра иштетүү" бажы режимдеринин алдында жайгаштырылган товарларды кайра иштетүү

210

Менчиктештирүү

211

Кайрымдуулук уюмдарынын жеткирүүлөрү

212

Коммерциялык эмес уюмдар тарабынан ишке ашырылуучу жеткирүүлөр

213

Акысыз негиздеги жеткирүү

214

Мамлекеттик же муниципалдык уюмдар тарабынан расымдык товарларды жана расымдык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүү

215

Минералдык жер семирткичтерди жана өсүмдүктөрдү химиялык коргоо каражаттарын жеткирүүлөр

216

Кыргыз Республикасынын ишканаларында чыгарылган айыл чарба техникаларын жеткирүү

217

Металл камтылган кендерди, концентраттарды, эритиндилерди жана аффинирленген металлдарды жеткирүү жана экспорттоо

218

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жеке өнөктөш жана (же) долбоордук компания тарабынан ишке ашырылуучу жеткирүүлөр

219

Жумуштарды жана кызматтарды экспорттоо

220

Мектепке чейинки билим берүү уюмдары (жеке менчик формасынын негизинде түзүлгөн бала бакчалар) тарабынан кызмат көрсөтүүлөр

221

Кардиохирургиялык багыттагы жеке менчик медициналык мекемелер тарабынан кызмат көрсөтүүлөр

222

Эл аралык уюмдардын долбоорлорунун дарегине жана эл аралык келишимдердин негизинде жеткирүү

223

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-июнундагы № 268 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

224

Эл аралык аба аркылуу ташууларды ишке ашыруучу аба кемелерине май куюу үчүн реактивдүү отунду жеткирүү

225

Бошотулган жеткирүүлөрдү оңдоо

226

Социалдык маанилүү объект жөнүндө келишимге ылайык товарларды же жумуштарды жеткирүү

227

Жеке менчик формасынын негизинде түзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүү

228

Соода-логистикалык борбор тарабынан айыл чарба багытындагы айыл чарба продукциясын жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүнөн жана айыл чарба кооперативдеринен алынган аны иштетүүдөн алынган продуктуларын жеткирүү

229

Айыл чарба өндүрүүчүсүнө жана айыл чарба кооперативине машина-трактордук станция тарабынан жеткирүү:

1) айыл чарба техникасын пайдалануу менен жасалган иштер;

2) айыл чарба техникасын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү;

3) айыл чарба техникасына запастык тетиктер;

230

Салык төлөөчү тарабынан айыл чарба канаттуулары жана балыктар үчүн өндүрүлгөн тоюттарды айыл чарба канаттууларын жана балыктарды көбөйтүү боюнча иш жүргүзгөн айыл чарбасын өндүрүүчүгө жеткирүү

231

Жеке менчик медициналык уюмдар тарабынан бөйрөктүн терминалдык баскычтагы өнөкөт жетишсиздиги бар адамдарга гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүү

299

Башка жеткирүүлөр

300-399 "Салык салынбаган жеткирүүлөр"

300

Ишкананы же ишкананын өз алдынча иш жүргүзгөн бөлүгүн бир КНС төлөөчү тарабынан экинчи КНС төлөөчүгө же өткөрүп берүү учурунда ушундай болуп калган субъектке сатуу

301

КНС төлөөчү болуп эсептелген менчик ээсинен мүлктү өткөрүү

302

Эгер менчик ээси салык салынуучу субъект болуп эсептелсе, ишенимдүү башкаруу же жөнөкөй шериктештик келишими токтогон учурда мүлктү менчик ээсине өткөрүү

303

Эс алуу, бош убакытты өткөрүү жана көңүл ачуу чөйрөсүндө жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүлөрдөн тышкары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жеткирүүлөрү

304

Бир КНС төлөөчү тарабынан башка КНС төлөөчүгө же өткөрүү же кайтаруу учурунда ошол абалдагы субъектке уставдык капиталга (фонд, чегерүү) берилген мүлктү өткөрүп берүү же кайтаруу

305

Финансылык ижара (лизинг) келишими боюнча негизги каражаттарды жеткирүү

306

Диний ырым-жырымдарды, расымдарды, зыйнаттарды көрсөтүү, ошондой эле ажыга барууларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча кызматтарды көрсөтүү

310

Салык салынбаган жеткирүүлөрдү оңдоо

399

Башкалар

5) "Сатып алуучунун аталышы (аты-жөнү)" 5-графада - сатып алуучунун кыскартылган аталышы же аты-жөнү;

6) "Сатып алуучунун ИСНи" 6-графада сатып алуучунун 14 белгиден ашпаган цифралык белгилөөлөрдөн турган ИСНи. Сатып алуучунун-резидент эместин ИСНи болбогон учурда, бул графада "99999999999999" цифралары көрсөтүлөт.

Эгерде сатып алуучунун ИСНи салык салынуучу субъект төмөнкүлөрдү ишке ашыруу учурунда 14 белгиге дал келбеген цифралык белгилөөлөрдөн турса:

- КНСтин "нөлдүк" ставкасы боюнча товарларды экспорттоо;

- Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместерге товарларды жеткирүү (жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү), 6-графа боюнча сатып алуучунун ИСНин алгачкы 14 белгиси көрсөтүлөт;

7) "Салык органынын коду же сатып алуучунун өлкөсүнүн коду" 7-графада:

- сатып алуучунун салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган коду көрсөтүлөт: Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүлөр учурунда;

же

- Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификатору МК (ИСО 3166) 004-97 ылайык үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган өлкөнүн коду көрсөтүлөт: Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары КНСтин нөлдүк ставкасы боюнча резиденттер же Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместер тарабынын жеткирүүлөр учурунда.

Эскертүү. Маалыматтар базасы менен шайкеш келбөө салык төлөөчүгө көз карандысыз себептен улам болгон учурлардан тышкары, 5, 6 жана 7-графалар боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу салык органынын салык төлөөчүлөрдү каттоо боюнча маалыматтар базасына, ошондой эле КНСтин "нөлдүк" ставкасы боюнча товарларды Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жеткирген учурда Кыргыз Республикасынын аймагындагы резидент эместердин дарегине шайкеш келиши керек;

8) "жеткирилген дата" 8-графада - отчеттук салык мезгилинин күндөрүнө шайкеш келүүсү тийиш жеткирүүнүн датасы, мурда ишке ашырылган жеткирүүлөрдү оңдоодон, төмөнкүлөрдүн суммалары келип түшкөн учурларды кошпогондо:

- орду толтурулган өнбөс карыздын, бул графада отчеттук салык мезгилинин числолоруна шайкеш келбеши мүмкүн болгон бул орду толтурулган өнбөс карыз боюнча баштапкы жеткирүүнүн датасы көрсөтүлгөндө;

- алдын ала төлөөнүн, ошондой эле бул графа толтурулбаганда КНС боюнча каттоо жокко чыгарылганда, аткарылган, бирок төлөнбөгөн курулуш-монтаждоо иштери боюнча КНСтин эсеп-фактураларын тариздөөдө материалдык ресурстардын калдыгын чагылдырган учурда;

9) "КНСсиз наркы" 9-графада - КНСтин суммасын эсепке албастан сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) жана ушул эсеп-фактурасы боюнча оңдоолордун көлөмдөрүнүн жана/же келип түшкөн алдын ала төлөөнүн, кайтарылган өнбөс карыздын, баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтери боюнча материалдык ресурстардын калдыгынын жалпы салык салынуучу наркы;

10) "КНСтин суммасы" 10-графада - сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) жана ушул эсеп-фактурасы боюнча оңдоолордун көлөмдөрүнүн жана/же келип түшкөн алдын ала төлөөнүн, кайтарылган өнбөс карыздын, баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтери боюнча материалдык ресурстардын калдыгынын КНСинин жалпы суммасы;

11) "КНС менен жалпы наркы" 11-графада - 9 жана 10-графалардын суммасына барабар болгон КНСтин суммасын эсепке алуу менен сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) жана ушул эсеп-фактурасы боюнча оңдоолордун көлөмдөрүнүн жана/же келип түшкөн алдын ала төлөөнүн, кайтарылган өнбөс карыздын, баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтери боюнча материалдык ресурстардын калдыгынын жалпы салык салынуучу наркы;

Салыктык милдеттенмени 80%га азайтууну караган Салык кодексинин 276-беренесинин ченемине ылайык ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүчү субъекттер тарабынан товарлар жеткирилген учурда 9-11-графалардагы маалыматтар жазып берилген эсеп-фактурага жана 4-графа боюнча "102" жеткирүү кодуна ылайык факт боюнча көрсөтүлөт.

12) "оңдолуучу эсеп-фактурасынын номери" 12-графада жана "оңдолуучу эсеп-фактурасынын сериясы" 13-графада - Салык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүгүнүн ченемдерине ылайык бүтүмдүн шарттары өзгөрүлгөндө жеткирүүнүн салык салынуучу наркын оңдоо учурунда көрсөткүчтөрү оңдолуучу салык салынуучу субъект тарабынан мурда жазып берилген КНСтин оңдолуучу эсеп-фактурасынын номери жана сериясы. Башка учурларда бул графалар толтурулбайт.

46. Салык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык бүтүмдөрдүн шарттары өзгөрүлгөн учурда жеткирүүлөрдүн салык салынуучу наркын азаюу (көбөйүү) жагына оңдоодо 9, 10 жана 11-графалардагы көрсөткүчтөр эгерде мааниси терс болсо "-" кемитүү белгиси менен, же эгерде мааниси оң болсо "-" кемитүү белгиси жок, "Жеткирүү коду" 4-графанын "110" жеткирүүнүн тийиштүү коду жана "№" 12-графа жана "Сериясы" 13-графа боюнча оңдолуучу эсеп-фактуранын номерлерин жана серияларын милдеттүү түрдө толтуруу менен көрсөтүлөт. "Жеткирүү датасы" 8-графада баштапкы эсеп-фактурасы боюнча жеткирилген дата көрсөтүлөт.

Контролдук-кассалык машиналарды колдонуу менен кассалык жана товардык чектер боюнча чекене сатуу түйүнүндө салык салынуучу субъект тарабынан сатылган материалдык ресурстардын көлөмдөрүн оңдоодо "Аталышы (аты-жөнү)" 5-графада "ККМ" аббревиатурасы көрсөтүлөт, "Сатып алуучунун ИСНи" 6-графада жана "Сатып алуучунун СО/өлкөсүнүн коду" 7-графада - "99999999999999" жана тиешелүү түрдө "111" цифралары көрсөтүлөт.

Жеткирүүлөрдүн бошотулган же салык салынбаган наркын азаюу (көбөйүү) жагына оңдоодо "КНСсиз наркы" 9-графадагы көрсөткүчтөр эгерде мааниси терс болсо "-" кемитүү белгиси менен, же эгерде мааниси оң болсо "-" кемитүү белгиси жок, "Жеткирүү коду" 4-графанын "225" же "310" жеткирүүнүн тийиштүү коду менен көрсөтүлөт. "Жеткирүү датасы" 8-графада баштапкы ББЭД боюнча жеткирүү датасы көрсөтүлөт, "КНСтин суммасы" 10-графада - "0" мааниси, ал эми "№" 12 жана "Сериясы" 13-графаларда оңдолуучу эсеп-фактуралары көрсөтүлөт - маанилери көрсөтүлбөйт.

47. 9, 10 жана 11-графалар боюнча "Жыйынтык" сабынын мааниси Реестрдин ар бир барагы боюнча чыгарылышы керек.

48. 9, 10 жана 11-графалар боюнча "Реестр боюнча бардыгы", "Салык салынуучу жеткирүүлөр", "анын ичинде ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү товарларын жеткирүү (102 жеткирүү коду менен)", "Нөлдүк жеткирүүлөр", "Евразия экономикалык союзуна" саптарынын маанилери, ошондой эле 9-графа боюнча "Бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөр" сабынын мааниси Реестрдин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

49. 01-тиркеменин акыркы барагынын 9-графасы боюнча "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 054-уячасына көчүрүлөт.

50. 01-тиркеменин акыркы барагынын 9 жана 10-графалары боюнча "Салык салынуучу жеткирүүлөр" сабынын мааниси тийиштүү түрдө КНС боюнча отчеттун 050 жана 059-уячаларына көчүрүлөт.

50-1. 01-тиркеменин акыркы барагынын "КНСтин суммасы" 10-графасы боюнча "анын ичинде: ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү товарларын жеткирүү (102 жеткирүү коду менен)" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 067-уячасынын маанисин аныктоодо колдонулат.

50-2. 04-тиркеменин акыркы барагынын 9 жана 10-графаларындагы "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси тиешелүү түрдө КНС боюнча отчеттун 069 жана 070-уячаларына көчүрүлөт.

51. 01-тиркеменин акыркы барагынын 9-графасы боюнча "Нөлдүк жеткирүүлөр" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 051-уячасына көчүрүлөт.

52. 01-тиркеменин акыркы барагынын 9-графасы боюнча "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерге" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 052-уячасына көчүрүлөт.

53. 01-тиркеменин акыркы барагынын 9-графасы боюнча "Бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөр" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 053-уячасына көчүрүлөт.

54. Салык салынуучу субъект бошотулган жана салык салынбаган жеткирүүлөрдү ишке ашырган учурда, 10-графада "0" (нөл) мааниси көрсөтүлөт.

55. Салык салынуучу субъекттер тарабынан кассалык жана товардык чектер боюнча контролдук-кассалык машиналарды (мындан ары - ККМ) колдонуу менен чекене тармакта сатылган материалдык ресурстар, так отчеттук бланктарын (мындан ары - ТОБ) же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтерин (мындан ары - ББЭД) колдонуу жана төлөөнүн электрондук түзүлүшү (терминалдар жана банкоматтар) (мындан ары - ТЭТ) аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзүү менен аткарылган иштер жана калкка көрсөтүлгөн кызматтар, ошондой эле жарнамалык акциялардын алкагында керектөөчүгө товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) акысыз берүү отчеттук салык мезгилинин аягында суммаланат жана төмөнкүдөй тартипте бир сап менен Реестрде көрсөтүлөт:

1) "Көчүрмөнүн датасы" 1-графада төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- отчеттук салык мезгилинин акыркы числосу, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн:" 31.01.2015";

же

- салык органы тарабынан КНСтин эсеп-фактураларынын сериялары жана номерлери ыйгарылган датадан эрте болбоого тийиш дата.

2) "Эсеп-фактурасынын/ББЭД №" 2-графада салык салынуучу жеткирүүлөрдү ишке ашырууда жазып берилген эсеп-фактуранын номери же бошотулган жеткирүүлөрдү ишке ашырууда "ББЭД" аббревиатурасы көрсөтүлөт;

3) "Эсеп-фактуранын/ББЭД сериясы" 3-графада салык салынуучу жеткирүүлөрдү ишке ашырууда жазып берилген эсеп-фактурасынын сериясы же бошотулган жеткирүүлөрдү ишке ашырууда "ББЭД" аббревиатурасы көрсөтүлөт;

4) "Жеткирүү коду" 4-графада "100", "101", "102", "115", "122", "123" коддору же ушул Тартиптин 45-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн бошотулган жеткирүүнүн тийиштүү коду көрсөтүлөт;

5) "аталышы (аты-жөнү)" 5-графада - тиешелүү аббревиатура: "ККМ", "ТОБ", "ТЭТ же КАЛК деген сөз";

6) "ИСНи" 6-графада - "99999999999999" цифралары;

7) "салык органынын коду/өлкөнүн коду" 7-графада - "111" цифралары;

8) "жеткирилген дата" 8-графада - отчеттук салык мезгилинин акыркы күнү, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "31.01.2015";

9) "КНСсиз наркы" 9-графада - КНСтин суммасын эсепке албастан ККМны колдонуу менен кассалык жана товардык чектер боюнча сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ошондой эле ТОБду же ББЭД колдонуу жана эсептешүүлөрдү ТЭТ аркылуу жүргүзүү менен же керектөөчүгө товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) акысыз берүүдө калкка көрсөтүлгөн кызматтардын жалпы салык салынуучу наркы;

10) "КНСтин суммасы" 10-графада - ККМны колдонуу менен кассалык жана товардык чектер боюнча сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) КНСинин жалпы суммасы, ошондой эле ТОБду же ББЭД колдонуу жана эсептешүүлөрдү ТЭТ аркылуу жүргүзүү менен же керектөөчүгө товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) акысыз берүүдө калкка көрсөтүлгөн кызматтардын жалпы салык салынуучу наркы;

11) "КНС менен жалпы наркы" 11-графада - КНСтин суммасын эсепке алуу менен ККМны колдонуу менен кассалык жана товардык чектер боюнча сатылган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ошондой эле ТОБду же ББЭД колдонуу жана эсептешүүлөрдү ТЭТ аркылуу жүргүзүү менен же керектөөчүгө товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) акысыз берүүдө калкка көрсөтүлгөн кызматтардын жалпы салык салынуучу наркы.

Эскертүү. Товарлар, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр КНСтин же сатуудан алынуучу салыктын ар кандай ставкасы менен сатылган учурда, КНСтин эсеп-фактурасы салык салынуучу субъект тарабынан КНСтин же сатуудан алынуучу салыктын ар бир ставкасы боюнча өзүнчө жазып берилет.

55-1. Салык салынуучу субъект тарабынан товарлар эсептик наркынан төмөн баада жеткирилген учурда Реестрди тариздөө төмөнкү позициялардан тышкары, ушул Тартиптин 45-пунктунда белгиленген тартипте жүргүзүлөт:

- "Жеткирүү коду" 4-графада "115" коду көрсөтүлөт;

- "ИСН" 6-графада Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө 14 цифралык белгилөөдөн турган жана Кыргыз Республикасынын аймагына резидент эместердин дарегине экспорттоо жана жеткирүү учурунда 14 цифралык белгилөөдөн кем болгон сатып алуучунун ИСНи көрсөтүлөт;

- "СО/өлкөнүн коду" 7-графада Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө салык органынын коду жана Кыргыз Республикасынын аймагына резидент эместердин дарегине экспорттоодо жана жеткирүүдө өлкөнүн коду көрсөтүлөт;

- "КНСсиз наркы" 9-графада КНСсиз эсептик наркынан төмөн баада сатылган товарлардын наркы көрсөтүлөт;

- "КНСтин суммасы" 10-графада эсептик наркынан төмөн баада сатылган товарлардын КНСинин суммасы көрсөтүлөт;

- "КНС менен жалпы наркы" 11-графада КНС менен эсептик наркынан төмөн баада сатылган товарлардын жалпы наркы көрсөтүлөт;

- "№" 12 жана "Сериясы" 13-графалар толтурулбайт.

Эскертүү. Эсептик наркынан төмөн баада товарларды жеткирүүдө 01-реестрдин 9-10-графалары боюнча жыйынтык маанилер 050-054 жана 059-уячалар боюнча КНС боюнча отчеттун маалыматтарына дал келбейт.

56. Сатып алуучулардан алдын ала төлөөнүн жана/же орду толтурулган өнбөс карыздын келип түшкөн же оңдолуучу суммалары Реестрде төмөнкүдөй тартипте көрсөтүлөт:

1) 1-графада - төлөм документинин жазып берилген датасы көрсөтүлөт;

2) 2-графада - төлөм документинин номери;

3) 3-графада:

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринен алдын ала төлөө келип түшкөндө (оңдолгондо): "АВАНС-1" деген сөз жана цифра;

- Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттердин субъекттеринен алдын ала төлөө келип түшкөндө (оңдолгондо): "АВАНС-2" деген сөз жана цифра;

- үчүнчү өлкөлөрдүн субъекттеринен алдын ала төлөө келип түшкөндө (оңдолгондо): "АВАНС-3" деген сөз жана цифра;

- Кыргыз Республикасынын субъекттеринен орду толтурулган өнбөс карыз келип түшкөндө: "КАРЫЗ-1" деген сөз жана цифра;

- Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттердин субъекттеринен орду толтурулган өнбөс карыз келип түшкөндө: "КАРЫЗ-2" деген сөз жана цифра;

- үчүнчү өлкөлөрдүн субъекттеринен орду толтурулган өнбөс карыз келип түшкөндө: "КАРЫЗ-2" деген сөз жана цифра;

4) 4-графада - ушул Тартиптин 45-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн "111" (алдын ала төлөө түшкөндө) , "112" (алдын ала төлөө оңдолгондо) же "113" (орду толтурулган өнбөс карыз түшкөндө) коддору;

5) 5-графада - сатып алуучунун аталышы же аты-жөнү;

6) 6-.графада - сатып алуучунун ИСНи;

7) 7-графада - салык органынын коду же сатып алуучунун өлкөсүнүн коду.

Сатып алуучу:

- Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөндө: сатып алуучунун салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу цифралык белгилөөдөн турган коду көрсөтүлөт;

- Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жүргөндө: Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификатору МК (ИСО 3166) 004-97 ылайык сатып алуучунун өлкөсүнүн цифралык коду:

8) 8-графада:

- орду толтурулган өнбөс карыз келип түшкөндө: баштапкы эсеп-фактурасы боюнча иш жүзүндө жеткирилген дата көрсөтүлөт;

- алдын ала төлөм түшкөндө (оңдолгондо): толтурулбайт;

9) 9-графада - келип түшкөн (оңдолуучу) алдын ала төлөөнүн же орду толтурулган өнбөс карыздын салык салынуучу суммалары;

10) 10-графада - келип түшкөн (оңдолуучу) алдын ала төлөө же орду толтурулган өнбөс карыз боюнча КНСтин суммасы;

11) 11-графада - КНСтин суммасын эсепке алуу менен келип түшкөн (оңдолуучу) алдын ала төлөөнүн же орду толтурулган өнбөс карыздын жалпы суммасы.

56-1. Сатылган товарлар, көрсөтүлгөн кызматтар жана аткарылган жумуштар үчүн төмөнкү сатып алуучулардан келип түшкөн (оңдолуучу) алдын-ала төлөөнүн суммалары:

1) ККМди, ТОБду (ББЭДди) колдонуу жана ТЭБ аркылуу, ошондой эле эсептешүүлөрдүн башка түрлөрү жана ыкмалары менен Кыргыз Республикасынын аймагында эсептешүүлөрдү жүргүзүү менен жеке жактардан;

2) юридикалык жактардан:

а) отчеттук салык мезгилинин аягында суммаланат жана төмөнкү тартипте бир сап менен Реестрде көрсөтүлөт:

- "Көчүрмөнүн датасы" 1-графада - отчеттук салык мезгилинин акыркы числосу көрсөтүлөт, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "31.01.2015";

- "Эсеп-фактурасынын/ББЭД №" 2-графада - "0" мааниси көрсөтүлөт;

- "Эсеп-фактурасынын/ББЭД сериясы" 3-графада - "АВАНС-1" деген сөз жана цифра көрсөтүлөт;

- "Жеткирүү коду" 4-графада - ушул Тартиптин 45-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн "111" же "112" коду көрсөтүлөт;

- "Аталышы (аты-жөнү)" 5-графада төмөнкү сөздөр көрсөтүлөт:

- "КАЛК" - жеке жактардан алдын-ала төлөө келип түшкөндө;

- "УЮМ" - юридикалык жактардан алдын-ала төлөө келип түшкөндө;

- "ИСН" 6-графада - "99999999999999" цифралары;

- "Салык органынын коду/өлкөнүн коду" 7-графада - "111" цифралары;

- "Жеткирүү датасы" 8-графа толтурулбайт;

- "КНСсиз наркы" 9-графада - сатып алуучулардан КНСтин суммасын эсепке албастан келип түшкөн (оңдолуучу) алдын-ала төлөөнүн жалпы суммасы;

- "КНСтин суммасы" 10-графада - сатып алуучулардан келип түшкөн (оңдолуучу) алдын-ала төлөөнүн КНСинин жалпы суммасы;

- "КНС менен жалпы наркы" 11-графада - сатып алуучулардан КНСтин суммасын эсепке алуу менен келип түшкөн (оңдолуучу) алдын-ала төлөөнүн жалпы суммасы;

- оңдолуучу эсеп-фактуранын "№" 12 жана "Сериясы" 13-графалары толтурулбайт.

Эскертүү. Алдын-ала төлөөнүн азаюу жагына оңдолуучу суммалары 9, 10 жана 11-графаларда "-" кемитүү белгиси менен көрсөтүлөт.

Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүүчү салык салынуучу субъекттер тарабынан Жеткирүүлөрдүн реестри алар сатып алуучу-жеке жана юридикалык жактардан алдыда алынуучу уюлдук байланыш кызмат көрсөтүүлөрү үчүн үзгүлтүксүз алдын ала төлөөлөрдү алган (оңдолгон) (мурдагы ырааттуу 12 айдын ичинде) учурда, төмөндө көрсөтүлгөн тартипте толтурулуучу төмөнкү графалардан тышкары, ушундай эле тартипте толтурулат:

- "Сатып алуучунун аталышы" 5-графада "КР субъекттери" деген аббревиатура жана сөз көрсөтүлөт;

- "Сатып алуучунун ИСНи" 6-графада - "11111111111111" цифралары көрсөтүлөт;

- "СО/өлкөнүн коду": 7-графада - "417" цифралары көрсөтүлөт.

Эскертүү. Салык салынуучу субъект ар бир абонент боюнча алдын-ала төлөөнүн келип түшкөн суммаларын бухгалтердик эсепке алуу боюнча мыйзамдардын талаптарына ылайык тийиштүү документтерди (маалымкаттарды) тариздөө менен бухгалтердик эсепке алуу регистрлеринде көрсөтүшү керек.

57. Салык салынуучу субъект тарабынан алдын ала төлөө сатып алуучу тарабынан мурда, өткөн салык мезгилинде жүргүзүлгөн отчеттук салык мезгили үчүн материалдык ресурстарды жеткирүү КНСтин эсеп-фактураларын тариздөө менен жүргүзүлөт жана ушул Тартиптин 45-пунктунда каралгандай ишке ашырылган тартипте Реестрде көрсөтүлөт.

Мында, отчеттук салык мезгилинде материалдык ресурстарды жеткирүү жүргүзүлгөн өткөн салык мезгилинде алдын ала төлөөнүн мурда келип түшкөн суммасы минус белгиси менен 9, 10 жана 11-графалар боюнча көрсөткүчтөрдү жана 4-графа боюнча "112" жеткирүү кодун көрсөтүү менен КНСтин отчеттук салык мезгили үчүн Реестрде да көрсөтүлөт.

58. Салык салынуучу субъект тарабынан КНС боюнча каттоо жокко чыгарылган учурда, материалдык ресурстардын калдыгы төмөнкүдөй тартипте Реестрде бир сап менен көрсөтүлөт:

1) 1 жана 2-графалар толтурулбайт;

2) 3-графада "КАЛДЫК" сөзү көрсөтүлөт;

3) 4-графада - ушул Тартиптин 45-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн "114" коду;

4) 5-графа толтурулбайт;

5) 6-графада - "00000000000000" цифралары;

6) 7-графада - "000" цифралары;

7) 8-графа толтурулбайт;

8) 9-графада - КНСтин суммасын эсепке албастан материалдык ресурстардын калдыгынын жалпы салык салынуучу наркы;

9) 10-графада - материалдык ресурстардын калдыгы боюнча КНСтин жалпы суммасы;

10) 11-графада - КНСтин суммасын эсепке алуу менен материалдык ресурстардын калдыктарынын жалпы наркы.

4-глава. КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 2-тиркемесин (FORM STI-062-002) жана "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 05-тиркемесин (FORM STI-062-005) толтуруу

59. КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 02-тиркемеде (FORM STI-062-002) (мындан ары - 02-тиркеме же Реестр) төмөнкүлөр жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт:

1) салык салынуучу субъект тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган материалдык ресурстар жана аларды оңдоо;

2) төмөнкүлөр боюнча чегерилүүгө тийиш КНСтин талап кылынган суммалары:

- таанылган өнбөс карыздар;

- отчеттук салык мезгили үчүн таанылган же төлөнгөн шектүү милдеттенмелер.

59-1. КНС боюнча отчеттун "Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 05-тиркемесинде (FORM STI-062-005) (мындан ары - 05-тиркеме же Реестр) салыктык контракттын негизинде иш жүргүзгөн салык салынуучу субъект тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген материалдык ресурстар жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

60. 02, 05-тиркемелердин 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтар КНС боюнча отчеттун тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

61. 201 жана 202-уячаларда отчеттук салык мезгилинин биринчи жана акыркы күндөрү көрсөтүлөт, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "01.01.2015" баштап "31.01.2015" чейин.

62. 203-уячада операциялардын саны, б.а. сатып алынган материалдык ресурстар боюнча жеткирүүчүлөрдөн алынган КНСтин эсеп-фактураларынын же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документтеринин саны көрсөтүлөт.

63. Реестрдин "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстар боюнча маалымат" 2-бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) "эсеп-фактурасынын/ББЭД №" 1-графада - жеткирүүчүдөн алынган эсеп-фактурасынын же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документинин алты орундуу цифралардан ашпоого тийиш болгон катар номери, мисалы: "010295";

2) "эсеп-фактурасынын/ББЭД сериясы" 2-графада - жеткирүүчүдөн алынган төмөнкүлөрдүн сериясы:

- баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документинин: тиешелүү "ӨКАРЫЗ" же "ШКАРЫЗ" аббревиатуралары көрсөтүлүүчү өнбөс карыз же шектүү милдеттенме пайда болгон учурлардан тышкары, ББЭД аббревиатурасы - КНС боюнча катталбаган субъекттерден, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагындагы резидент эместерден КНСтен бошотулган материалдык ресурстарды сатып алууда.

- баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документинин: тиешелүү "ӨКАРЫЗ" же "ШКАРЫЗ" аббревиатуралары көрсөтүлгөн өнбөс карыз же шектүү милдеттенме пайда болгон учурлардан сырткары, ББЭД аббревиатурасы.

Эскертүү. 1 жана 2-графалардын маалыматтары Реестрге киргизилген жеткирүүчүгө салык органы тарабынан ыйгарылган КНСтин эсеп-фактураларынын номерлерине жана серияларына шайкеш келүүсү тийиш. 1 жана 2-графаларда көрсөтүлгөн эсеп-фактуралардын номерлери жана сериялары Жеткирүүлөрдүн реестрине жана Салыктык контракттын негизинде жүргүзүлүүчү иш боюнча салык төлөөчүнүн жеткирүүлөрүнүн реестрине киргизилиши керек жана ошол жеткирүүчү тарабынан өткөн жана отчеттук салык мезгили үчүн салык органына берилген КНСтин эсеп-фактураларынын жараксыз бланкаларынын реестрине киргизилбеши керек.

3) "жеткирүүчүнүн аталышы (аты-жөнү) 3-графада - жеткирүүчүнүн кыскартылган аталышы же аты-жөнү;

Эскертүү. Өткөн салык мезгилинде курулуш-монтаждык иштерди жүргүзгөн субъект тарабынан алар боюнча КНС төлөнгөн жана отчеттук салык мезгилинде чегерилүүгө тийиш болгон материалдык ресурстар сатып алынган учурда, жеткирүүчүнүн аталышынан кийин "(КМИ-270-5)" деген аббревиатура жана цифралар көрсөтүлөт;

4) "жеткирүүчүнүн ИСНи" 4-графада - жеткирүүчүнүн 14 белгиден ашпаган цифралык белгилөөлөрдөн турган ИСНи - Кыргыз Республикасынын аймагында сатып алууда жана 14 белгиден кем - Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместерден сатып алуу учурунда;

5) "Салык органынын/өлкөнүн коду" 5-графада - Кыргыз Республикасынын аймагында товарларды (жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алууда жеткирүүчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу коду же Кыргыз Республикасынын аймагында резидент эместерден товарларды (жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу учурунда - Дүйнө өлкөлөрүнүн эл аралык классификаторуна ылайык өлкөнүн коду.

6) "жеткирилген дата" 6-графада - төмөнкүлөрдөн тышкары, отчеттук салык мезгилиндеги күндөргө шайкеш келүүгө тийиш болгон жеткирүүнүн датасы:

- өнбөс карыздын пайда болушунан, бул графада ушул карыз боюнча баштапкы жеткирилген дата көрсөтүлгөндө;

- шектүү милдеттенменин пайда болушунан, бул графада отчеттук салык мезгилинин күндөрүнө шайкеш келбеген ушул милдеттенме боюнча баштапкы жеткирилген дата көрсөтүлгөндө.

Эскертүү. Өткөн салык мезгилинде курулуш-монтаждык иштерди жүргүзгөн субъект тарабынан алар боюнча КНС төлөнгөн жана отчеттук салык мезгилинде чегерилүүгө тийиш материалдык ресурстар сатып алынган учурда, отчеттук салык мезгилинин күндөрүнө шайкеш келбеши мүмкүн болгон иш жүзүндө жеткирилген дата көрсөтүлөт;

7) "КНСсиз наркы" 7-графада - ушул эсеп-фактурасы (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) же баштапкы бухгалтердик эсепке алуу документи боюнча сатып алынган товарлардын салык салынуучу наркы, же болбосо өнбөс карыздын же шектүү милдеттенменин салык салынуучу суммалары;

8) "КНСтин суммасы" 8-графада - ушул эсеп-фактурасы боюнча сатып алынган товарлар (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн, же болбосо эсептен чыгарылган өнбөс карыз же шектүү милдеттенме боюнча КНСтин суммасы;

9) "чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 9-графада - Салык кодексинин 270-273-беренелеринин ченемдерине ылайык ушул эсеп-фактурасы боюнча сатып алынган товарлар (жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр) үчүн, же болбосо эсептен чыгарылган өнбөс карыз же шектүү милдеттенме боюнча чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы;

Эскертүү. Бул графанын мааниси айкалышкан (салык салынуучу жана бошотулган) жеткирүүлөрдө "КНСтин суммасы" 8-графанын маанисинен кем болушу же бошотулган же салык салынбаган жеткирүүдө жок болушу мүмкүн, мында бул графада "0" мааниси көрсөтүлөт.

10) "№" 10-графада жана "серия" 11-графада - мурда жеткирүүчү жазып берген, Салык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүгүнүн . ченемдерине ылайык бүтүмдүн шарттары өзгөргөн учурда алар тарабынан жеткирүүлөрдүн салык салынуучу наркы оңдолгондо көрсөткүчтөрү оңдолуучу КНСтин оңдолуучу эсеп-фактурасынын номери жана сериясы.

64. 7, 8 жана 9-графалар боюнча "Жыйынтык" сабынын мааниси Реестрдин ар бир барагы боюнча чыгарылышы керек.

65. 7, 8 жана 9-графалар боюнча "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси Реестрдин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

66. 2-тиркеменин 7 жана 9-графалары боюнча "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси тийиштүү түрдө КНС боюнча отчеттун 055 жана 060-уячаларына көчүрүлөт.

66-1. 02-тиркеменин акыркы барагынын "Чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 9-графасы боюнча "анын ичинде: ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү үчүн" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 067-уячасынын маанисин аныктоодо колдонулат.

66-2. 05-тиркеменин 7 жана 9-графаларынын "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси тиешелүү түрдө КНС боюнча отчеттун 071 жана 072-уячаларына көчүрүлөт.

67. Салык салынуучу субъекттер тарабынан материалдык ресурстар КНСтин төлөөчүсү катары салык органдарында катталбаган жеткирүүчүлөрдөн сатып алынган учурда, 8 жана 9-графалардын тиешелүү уячаларында "0" мааниси көрсөтүлөт.

68. Салык салынуучу субъекттер тарабынан ККМны же ТЭБди колдонуу менен товардык жана кассалык чектер боюнча чекене тармакта ошондой эле ББЭД (сатып алуу актылары жана бухгалтердик эсепке алуунун башка регистрлери) боюнча калктан сатып алынган материалдык ресурстар отчеттук салык мезгилинин аягында суммаланат жана Реестрде төмөнкү тартипте бир сап менен көрсөтүлөт:

1) "КНСтин эсеп-фактурасынын №" 1-графада - "0" мааниси көрсөтүлөт;

2) "эсеп-фактурасынын сериясы" 2-графада - "ЧЕК" сөзү же "ББЭД";

3) "жеткирүүчүнүн аталышы (аты-жөнү)" 3-графада - "ККМ"; аббревиатурасы, "ТЭБ" же "ББЭД" ;

4) "жеткирүүчүнүн ИСНи" 4-графада - "99999999999999" цифралары;

5) "салык органынын коду" 5-графада - "111" цифралары;

6) "жеткирилген дата" 6-графада - отчеттук салык мезгилинин акыркы күнү көрсөтүлөт, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "31.01.2015";

7) "КНСиз наркы" 7-графада - ККМны колдонуу менен товардык жана кассалык чектер боюнча сатып алынган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) жалпы салык салынуучу наркы, ТЭБ же КНСсиз ББЭД боюнча;

8) "КНСтин суммасы" 8-графада - ККМны колдонуу менен товардык жана кассалык чектер боюнча сатып алынган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) КНСинин жалпы суммасы, ТЭБ же КНСсиз ББЭД боюнча материалдык ресурстарды сатып алууда "0" мааниси;

9) "чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 9-графада - Салык кодексинин 270-273-беренелеринин ченемдерине ылайык ККМны же ТЭБди колдонуу менен товардык жана кассалык чектер боюнча сатып алынган товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) чегерилүүгө тийиш КНСинин жалпы суммасы же КНСсиз ББЭД боюнча материалдык ресурстарды сатып алууда "0" мааниси.

Салык кодексинин 266-беренесинин 6-бөлүгүнүн ченемдери колдонулган учурда, б.а. сатып алынган материалдык ресурстар боюнча КНСтин конкреттүү эсеп-фактурасын идентификациялоо мүмкүн болбогондо салык салынуучу субъект тарабынан Реестр, төмөнкүдөй тартипте толтурулуучу төмөнкү графалардан тышкары, ушундай эле тартипте толтурулат:

- "Эсеп-фактурасынын сериясы" 2-графада "266-6" цифралары;

- "Жеткирүүчүнүн аталышы" 3-графада - "КПМР" аббревиатурасы.

68-1. Отчеттук салык мезгилинде Салык кодексинин 266-беренесинин 6-бөлүгүнүн ченемдерине ылайык сатылып алынган материалдык ресурстар боюнча мурда чегерүүгө алынган КНСтин суммасын азаюу жагына оңдоодо Реестрдеги көрсөткүчтөр "КНСсиз наркы" 7-графада, "КНСтин суммасы" 8-графада жана "Чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 9-графада кемитүү белгиси менен көрсөтүлөт. "Жеткирүү датасы" 6-графада КНСтин баштапкы эсеп-фактурасы боюнча жеткирүү датасы көрсөтүлөт.

Реестрдин калган графалары ушул Тартиптин 63 же 68-пункттарында каралган тартипте толтурулат.

69. Салык салынуучу субъектте таанылган өнбөс карыз жана/же шектүү милдеттенме (же анын бөлүгү) пайда болгон учурда, ошондой эле отчеттук салык мезгилинде шектүү милдеттенме төлөнгөндө Реестрдеги жазуулар төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

1) 1-графада - "000000" цифралары көрсөтүлөт;

2) 2-графада - тиешелүү "ӨКАРЫЗ" же "ШКАРЫЗ" аббревиатурасы;

3) 3-графада - жеткирүүчүнүн аталышы (аты-жөнү);

4) 4-графада - жеткирүүчүнүн ИСНи;

5) 5-графада - жеткирүүчүнүн салык органынын коду;

6) 6-графада - таанылган өнбөс карыз же шектүү милдеттенме боюнча баштапкы жеткирүүнүн датасы;

7) 7-графада - таанылган өнбөс карыздын жана/же шектүү милдеттенменин, ошондой эле төлөнгөн шектүү милдеттенменин салык салынуучу суммасы;

8) 8-графада - таанылган өнбөс карыз жана/же шектүү милдеттенме, ошондой эле төлөнгөн шектүү милдеттенме боюнча КНСтин суммасы;

9) 9-графада - таанылган өнбөс карыз жана/же шектүү милдеттенме, ошондой эле төлөнгөн шектүү милдеттенме боюнча чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы.

Эскертүү. "Өнбөс карыз" жана "шектүү милдеттенме" терминдеринин аныктамасы Салык кодексинин 153-беренесинде каралган.

70. Реестрдин 7, 8 жана 9-графалары боюнча көрсөткүчтөр төмөнкүлөр менен көрсөтүлөт:

1) "+" кошуу белгиси менен: салык салынуучу субъектте таанылган өнбөс карыз пайда болгондо же ал тарабынан таанылган шектүү милдеттенме төлөнгөндө;

2) "-" минус белгиси менен: салык салынуучу субъект тарабынан шектүү милдеттенме тааныган учурда.

5-глава. КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасына ташып келинген материалдык ресурстардын реестри" 3-тиркемесин (FORM STI-062-003) толтуруу

71. КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасына ташып келинген материалдык ресурстардын реестри" 03-тиркемеде (FORM STI-062-003) (мындан ары - 03-тиркеме же Реестр) отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына салык салынуучу субъект тарабынан отчеттук салык мезгили үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген, бюджетке КНС төлөнгөн же Салык кодексинин ченемдерине ылайык аны төлөөдөн бошотулган материалдык ресурстар, анын ичинде салык салынуучу субъект тарабынан Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык аймагынан (мындан ары - КР ЭЭА) ташып келинген товарлар материалдык ресурстар жөнүндө маалымдар көрсөтүлөт.

72. 03-тиркеменин 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтар КНС боюнча отчеттун тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

73. 201 жана 202-уячаларда отчеттук салык мезгилинин биринчи жана акыркы күндөрү көрсөтүлөт, мисалы, 2015-жылдын январы үчүн: "01.01.2015" баштап "31.01.2015" чейин.

74. 203-уячада операциялардын саны, б.а. ташып келүү же эсеп-фактурасы боюнча Жүк бажы декларацияларынын реестрине (инвойстор) киргизилген саны көрсөтүлөт.

75. "Кыргыз Республикасына ташып келинген материалдык ресурстар боюнча маалымат" бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) "жеткирүүчүнүн аталышы же аты-жөнү" 1-графада - жеткирүүчүнүн кыскартылган аталышы же аты-жөнү;

2) "өлкөнүн коду" 2-графада - Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык классификатору МК (ИСО 3166) 004-97 ылайык үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган жеткирүүчүнүн өлкөсүнүн коду;

3) "датасы" 3-графада - ташып келинген материалдык ресурстарга жүк бажы декларациясынын же эсеп-фактурасынын (инвойстун) датасы;

4) "номери" 4-графада - ташып келинген материалдык ресурстарга жүк бажы декларациясынын же эсеп-фактурасынын (инвойстун) номери;

5) "КНСсиз наркы" 5-графада" - КНСтин суммасын эсепке албастан ушул жүк бажы декларациясы же эсеп-фактурасы (инвойсу) боюнча ташып келинген материалдык ресурстардын жалпы наркы;

6) "КНСтин суммасы" 6-графада - ушул жүк бажы декларациясы же эсеп-фактурасы (инвойсу) боюнча ташып келинген товарлардын КНСинин жалпы суммасы;

7) "датасы" 7-графада - ташып келүүгө КНС төлөө боюнча төлөм документинин датасы отчеттук салык мезгили үчүн КНС боюнча отчетту салык органына тапшырган датага чейин болушу керек;

8) "№" 8-графада - ташып келүүгө КНС төлөө боюнча төлөм документинин номери;

9) КНСтин суммасы" 9-графада - төлөм документи боюнча ташып келүүгө төлөнгөн КНСтин суммасы. Бул графада салык салынуучу субъект тарабынан бир нече МБД (инвойс) боюнча ташууга КНС төлөө бир төлөм документи менен жүргүзүлгөн учурда МБД (инвойс) боюнча ташууга КНСтин суммасы көрсөтүлөт.;

10) "чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 10-графада - ушул жүк бажы декларациясы же эсеп-фактурасы (инвойсу) боюнча ташып келинген материалдык ресурстар боюнча Салык кодексинин 270 жана 273-беренелеринин ченемдерине ылайык чегерилүүгө тийиш КНСтин жалпы суммасы.

Эскертүү.

1) Кыргыз Республикасынын ЭЭА аймагынан товарларды ташууда:

- "Жеткирүүчүнүн аталышы" 1-графада ЭЭА субъектинин аталышы жана ИСНи көрсөтүлөт;

- "Өлкөнүн коду" 2-графада - "417" (КР коду) цифралары көрсөтүлөт.

2) Эгерде ташууга КНСти төлөө бир МБД (инвойс) боюнча бир нече төлөм документтери менен жүргүзүлгөн учурда:

- "Датасы" 7-графада баштапкы төлөм документинин датасы көрсөтүлөт;

- "№" 8-графада бардык төлөм документтеринин номерлери (үтүр аркылуу) көрсөтүлөт;

- "КНСтин суммасы" 9-графада - "КНСтин суммасы" 6-графанын маанисинен көп болбогон төлөнгөн КНСтин жалпы суммасы көрсөтүлөт.

3) салык органынын корутундусу боюнча РКО аркылуу чегерүү жолу менен салык салынуучу субъекттин болгон ашыкча төлөөсүнүн эсебинен ташууга КНС бюджетке келип түшкөн учурда:

- "Датасы" 7-графа толтурулбайт;

- "№" 8-графада "АШЫК ТӨЛӨМ" деген сөз көрсөтүлөт;

- "КНСтин суммасы" 9-графада - болгон ашык төлөөнүн эсебинен КНСтин чегерилген суммасы көрсөтүлөт.

4) 7 жана 8-графалардагы маалыматтар салык салынуучу субъект тарабынан бир нече МБД (инвойс) боюнча ташууга КНСти төлөө бир төлөм документи менен жүргүзүлгөн учурда кайталанышы мүмкүн.

75-1) Отчеттук салык мезгилинде Салык кодексинин 266-беренесинин 6-бөлүгүнүн ченемдерине ылайык ташып келинген материалдык ресурстар боюнча мурда чегерүүгө кабыл алынган КНСтин суммасын азаюу жагына оңдоодо Реестрдеги көрсөткүчтөр "КНСсиз наркы" 5-графада, "КНСтин суммасы" 6-графада жана "Чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 10-графада "-" кемитүү белгиси менен көрсөтүлөт.

Реестрдин башка графалары толтурулууга тийиш эмес "Датасы" 7-графадан жана "№" 8-графадан, ошондой эле "0" мааниси көрсөтүлүүчү "КНСтин сумкасы" 9-графадан тышкаркы, ушул Тартиптин 75-пунктунда каралган тартипте толтурулат.

76. 5, 6, 9 жана 10-графалар боюнча "Жыйынтык" сабынын мааниси Реестрдин ар бир барагы боюнча чыгарылышы керек.

77. 5, 6, 9 жана 10-графалар боюнча "Реестр боюнча бардыгы" жана "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" саптарынын маанилери Реестрдин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

78. Реестрдин акыркы барагындагы "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" сабынын жыйынтык мааниси:

- 5-графа боюнча "Импортко КНС" кыйыр салыктар боюнча отчеттун № 1 тиркемесинин "Салык салынган импорттун наркы" графасынын 154-уячасынын (FORM STI-123-001) маанисине барабар болушу керек;

- 6-графа боюнча, Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "Импортко КНС" № 1 тиркемесинин (FORM STI-123-001) "КНСтин суммасы" графасынын 154-уячасынын маанисине барабар болушу керек;

- 9-графа боюнча Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "Товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө арыздардын реестри" № 2 тиркемесинин (FORM STI-123-002) "КНСтин суммасы" 6-графасынын жыйынтык маанисине барабар болушу керек;

Салык салынуучу субъект тарабынан кыйыр салыктар боюнча тапшырылган отчет боюнча КНСтин ашык суммасы бюджетке төлөнгөндө - 9-графада МБД же инвойс боюнча төлөнүүгө тийиш КНСтин суммасы көрсөтүлөт.

- 10-графа боюнча Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "Товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө арыздардын реестри" № 2 тиркемесинин (FORM STI-123-002) "Чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 7-графасынын жыйынтык маанисине барабар болушу керек.

Эскертүү. Реестрдин акыркы барагынын "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" жыйынтыктоочу сабындагы маалыматтар 5, 6, 9 жана 10-графаларда Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "Импортко КНС" (FORM STI-123-001) № 1 тиркемесинин 154-уячасынын жана Кыргыз Республикасынын аймагына республиканын ЭЭА аймактарынан ташып келинген товарлардын эсебинен Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "Товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө арыздардын реестри" (FORM STI-123-002) № 2 тиркемесинин 6 жана 7-графаларынын жыйынтыктоочу маалыматтарына дал келбейт.

79. Акыркы барактын 5 жана 10-графалары боюнча "Реестр боюнча бардыгы" сабынын мааниси тиешелүү түрдө КНС боюнча отчеттун 056-жана 061-уячаларына көчүрүлөт.

Эскертүү. 03-тиркеменин 5 жана 10-графаларынын "Реестр боюнча бардыгы" жыйынтыктоочу сабынын маалыматтары контролдук баалардын минималдуу деңгээли колдонулган, Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген товарларга карата КНС боюнча отчеттун 056 жана 061-уячаларынын маалыматтарына шайкеш келбей калышы мүмкүн.

79-1. Акыркы барактын "Чегерилүүгө тийиш КНСтин суммасы" 10-графасы боюнча "1) ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү үчүн" сабынын мааниси КНС боюнча отчеттун 067-уячасынын маанисин аныктоодо колдонулат.

80. Акыркы барактын 5 жана 10-графалары боюнча "Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттерден" сабынын мааниси тиешелүү түрдө КНС боюнча отчеттун 057-жана 062-уячаларына көчүрүлөт.

 

3-тиркеме

 

FORM STI-070

Акциз салыгы боюнча
ОТЧЕТ

Графикалык көчүрмөнү караңыз

 

4-тиркеме

Акциз салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 токтомунун редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Ушул тартип Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин (мындан ары - Салык кодекси) X бөлүгүнө ылайык акциз салыгын эсептеп чыгууга жана төлөөгө арналган Акциз салыгы боюнча отчеттун (мындан ары - Отчет) формаларын толтуруу тартибин аныктаган Салык кодексине ылайык иштелип чыккан.

2. Отчет Салык кодексинин 285-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-4 жана 6-пункттарында каралган акциздик товарларды өндүрүү боюнча экономикалык ишти жүргүзгөн акциз салыгын төлөөчү (мындан ары - салык төлөөчү) тарабынан салыктык катталган жери боюнча салык органына ай сайын, отчеттук салык мезгилинен кийинки айдын жыйырмасынан кийинки күндөн кечиктирилбей берилет.

3. Отчет төмөнкүлөрдөн турат:

1) Акциз салыгы боюнча отчеттон (FORM STI-070);

2) Отчеттун "Сатылган маркалануучу жана маркаланбай турган продукцияга акциз салыгы" 1-тиркемесинен (FORM STI-070-001);

3) Отчеттун "Пайдаланылган чийки затка акциз салыгы" 2-тиркемесинен (FORM STI-070-002);

4) Отчеттун "Атайын эсеп" 3-тиркемесинен (FORM STI-070-003).

4. Мында Отчеттун 1, 2 жана 3-тиркемелери (FORM STI-070-001, FORM STI-070-002, FORM STI-070-003,) алар боюнча көрсөткүчтөр болгон учурда гана берилет.

5. Отчетту толтуруу үчүн алгач Акциз салыгы боюнча отчеттун көрсөткүчтөрү бар тиркемелерин (мындан ары - Отчеттун тиркемеси) толтуруу зарыл.

6. Эгерде салык төлөөчүнүн кайсы бир Тиркемелерди толтуруу үчүн көрсөткүчтөрү жок болгон учурларда, мындай Тиркеме толтурулбайт жана салык органына берилбейт. Отчетко көрсөткүчтөрү бар гана Тиркемелер тиркелет.

7. Отчетту толтуруу толтурулган Тиркемелерде көрсөтүлгөн маалыматтарды Отчеттун тиешелүү формаларына көчүрүү менен башталат жана Отчеттун көрсөткүчтөрүн эсептөөлөр менен аяктайт.

8. Ушул Тартипте каралган учурлардан тышкары, көрсөткүчтөр жок болгон учурда тиешелүү уячаларда "0" мааниси көрсөтүлөт.

9. Отчеттун 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр тиркемелердин ушул уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтар менен окшош болушу керек.

10. Отчеттун жана анын тиркемелеринин датаны камтыган уячаларында дата "КК.АА.ЖЖЖЖ" (күнү, айы, жана жылы) форматында көрсөтүлөт. Мисалы: "01.01.2015".

11. Отчеттун (FORM STI-070) көрсөткүчтөрү сом менен (тыйындарды тегеректөө менен), ал эми анын тиркемелеринде (FORM STI-070-001, 070-002, 070-003) сом жана тыйындар менен көрсөтүлөт.

12. Салык органынын атайын эсебине киргизилген акциздин (депозитин) суммасын, ошондой эле салык төлөөчүнүн эсептен чыгарууга, жеңилдиктерге жана/же салык төлөөдөн бошотууга укуктарын ырастаган документтер салык төлөөчүдө сактоодо болот жана Отчетко тиркелбейт. Салык төлөөчү тарабынан салыктын туура эсептелгенин жана төлөнгөнүн ырастаган көрсөтүлгөн башка документтер салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү учурунда салык органынын кызмат адамына берилет.

13. Отчеттун төмөнкү бөлүгүндө Отчетко кол койгон адамдын толук аты-жөнү, ээлеген кызматы көрсөтүлөт.

Отчетко жана Отчеттун тиркемелерине төмөнкүлөр кол коюшат:

- салык төлөөчү жана анын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

- Отчет ишеним каттын негизинде кызыкчылыгын коргоого ыйгарым укуктуу салык өкүлү тарабынан түзүлгөн жана берилген учурда уюмдун-өкүлдүн ишенимдүү адамы/жетекчиси кол коёт. Коюлган кол Отчетко кол койгон адамдын/уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

14. Ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга ылайык Отчетко уюмдун-өкүлдүн ишенимдүү адамы/жетекчиси кол койгон учурда. Отчеттун төмөнкү бөлүгүндө уюмдун-өкүлдүн аталышы, Отчетко кол койгон адамдын толук аты-жөнү, ээлеген кызматы, анын негизинде салык өкүлчүлүгү ишке ашырылып жаткан ишеним каттын маалымдаректери көрсөтүлөт.

15. Отчет кагаз жүзүндөгү документ түрүндө баруу тартибинде берилиши, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоосу бар заказдык кат менен почта аркылуу жиберилиши, ошондой эле электрондук документ түрүндө берилиши мүмкүн.

16. Отчет баруу тартибинде же кабарлоо менен заказдык кат түрүндө алынган учурда, салык органынын кызмат адамы уячаларды Отчет алынган Дата, Отчетту кабыл алган кызмат адамынын ИСНи менен толтурат жана салык органынын штампын коёт.

17. Баруу тартибинде берилген учурда Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылат жана анда сакталууда калат.

18. Кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу берилген учурда Отчет салык органына эки нускада жиберилет: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен жиберилет жана анда сакталууда калат.

19. Салык төлөөчү заказдык каттын жеткирилгендиги жөнүндө почта байланышынын кабарлоосун алат, бул Отчеттун бергендигин ырастоо болуп саналат.

20. Электрондук документ түрүндөгү отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте берилет.

21. Салык төлөөчү тарабынан салык органына электрондук документ түрүндө берилген Акциз салыгы боюнча отчет жана анын тиркемелери ушул Тартиптин талаптарына шайкеш келүүсү тийиш.

2. Акциз салыгы боюнча отчеттун формасын (FORM STI-070) толтуруу

22. Төмөнкү учурларда 001-уячада "X" түрүндөгү белги коюлат:

1) эгерде, Отчет календардык ай үчүн биринчи жолу берилип жатса - белги "алгачкы" уячасында коюлат;

2) эгерде, мурда ушул эле салык мезгили үчүн Отчет берилип, бирок кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылып, алар берилген такталган Отчетто оңдолсо, белги "такталган" уячасында коюлат;

3) эгерде Отчет уюмдун жоюлушуна байланыштуу берилип жатса, анда отчеттун статусу "жоюлуучу".

Отчеттун электрондук түрүн толтурууда 001-уячага Отчеттун статусуна ылайык келүүчү төмөнкү цифралык маанилердин бири киргизилет:

1) "0" (нөл) - алгачкы;

2) "1" - такталган;

3) "3" - жоюлуучу.

23. Отчеттун уячаларын толтуруу төмөнкүдөй тартипте ишке ашырылат:

1) 102-уячада салык төлөөчүнүн он төрт орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык төлөөчүнүн уюмдаштыруучу документтерине же паспортуна ылайык толук аталышы көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык төлөөчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган коду жана анын аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык төлөөчүнү каттоодо статистика органы тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө турган жери боюнча почта бөлүмүнүн сегиз орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (облус, шаар, район, айыл, поселок ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган жердин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, кеңсенин, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык төлөөчүнүн байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) Отчеттун 201 жана 202-уячаларында жана анын тиркемелеринде отчеттук салык мезгили башталган жана аяктаган дата көрсөтүлөт: Мисалы, 2015-жылдын январы үчүн. "01.01.2015" жана "31.01.2015";

24. 112, 113, 114, 115 жана 116-уячалардагы маалыматтар Отчет берилген датага карата толтурулат.

Эскертүү. 102, 103, 104, 107-уячалар боюнча маалыматтар ыйгарым укуктуу салык органынын салык төлөөчүлөрдү каттоо боюнча маалыматтар базасына шайкеш келүүсү тийиш.

25. Отчеттун 050-уячасына акциз жыйымынын маркасы менен белгиленүүгө тийиш болгон сатылган акциздик товардын иш жүзүндөгү көлөмүнө кошуп эсептелген акциздин суммасын чагылдырган Акциз салыгы боюнча отчеттун "Сатылган маркалануучу жана маркаланбай турган продукцияга акциз салыгы" 01-тиркемесинин (FORM STI-070-001) "1-тиркеме боюнча бардыгы" сабынын көрсөткүчү көчүрүлөт.

26. 051-уячада акциз жыйымынын маркасы менен белгиленүүгө жатпай турган сатылган акциздик товардын натуралай көлөмүнө кошуп эсептелген акциздин жыйынтык суммасы көрсөтүлөт.

27. 052-уячада Отчеттун 050-051-уячаларынын жыйынтык суммасы көрсөтүлөт.

28. Отчеттун 053-уячасына пайдаланылган чийки затка иш жүзүндө төлөнгөн акциз салыгынын жыйынтык суммасын чагылдырган Акциз салыгы боюнча Отчеттун "Пайдаланылган чийки затка акциз салыгы" 02-тиркемесинин (FORM STI-070-002) "Жыйынтык" сабынын көрсөткүчү көчүрүлөт.

29. Отчеттун 054-уячасында сатылган маркалануучу жана маркаланбай турган продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиштүү акциздин суммасы көрсөтүлөт (052-уяча - 053-уяча).

30. 055-уячага салык төлөөчүнүн өздүк эсебинин карточкасына кошуп эсептелүүгө тийиш Отчеттун "Атайын эсеп" 03-тиркемесинин (FORM STI-070-002) жыйынтык көрсөткүчү алып өтүлөт.

31. 056-уячада Салык кодексинин 292-беренесине ылайык Отчеттун 03-тиркемесин кабыл алган салык органынын кызматкери тарабынан толтурулат.

32. Отчеттун 057-уячасында салык төлөөчүнүн эсебине кайтарылууга карата акциз суммасы көрсөтүлөт (055-уяча - 056-уяча).

33. Отчеттун салык төлөөчү тарабынан толтурулган тиркемелери 002 - уячада "X" белгиси менен белгиленет, бул тигил же башка тиркемелердин берилгендигин ырастоо болуп саналат.

Отчет электрондук түрдө берилген учурда 002-уячага Отчеттун тиркемелерин берүү белгисине шайкеш келген төмөнкү цифралык маанилердин бири киргизилет:

"0" - эгер тийиштүү тиркеме берилбесе;

"1" - эгер тийиштүү тиркеме берилсе.

3. Акциз салыгы боюнча отчеттун "Сатылган маркалануучу, маркаланбай турган продукцияга акциз салыгы" 1-тиркемесинин формасын (FORM STI-070-001) толтуруу

34. Отчеттун "Сатылган маркалануучу, маркаланбай турган продукцияга акциз салыгы" 1-тиркемесинде (FORM STI-070-001) (мындан ары - 1-тиркеме) отчеттук мезгил ичинде өндүрүлгөн жана/же сатылган маркалануучу жана маркаланбай турган продукцияга акциздик товарлар жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

35. 1-тиркемеде аларга карата акциз маркалары сатып алынган өндүрүлгөн даяр алкоголдук жана тамеки продукциялары жөнүндө маалымат көрсөтүлөт жана ал аларды сатып алуунун ар бир датасына карата акциз маркаларын алууга өтүнмөдө көрсөтүлгөн маалыматтарга шайкеш келиши керек. Товарлардын калган акциздик топтору боюнча КНСтин эсеп-фактураларынын же товардык-транспорттук коштомо кагаздын маалыматтарына ылайык жүктөп жөнөтүүнүн ар бир фактысына карата өндүрүлгөн жүктөп жөнөтүлгөн продукция көрсөтүлөт.

36. 1-тиркеменин 001, 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлүүчү маалымат Отчеттун (FORM STI-070) тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

37. 1-графада Тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасы (мындан ары - ТЭИ ТН) боюнча товардын он орундуу коду көрсөтүлөт.

38. 2-графада товардын аталышы көрсөтүлөт.

39. 3-графада өлчөө бирдигинин маалымдамасына ылайык өлчөө бирдигинин үч орундуу цифралык коду көрсөтүлөт. Өлчөө бирдигинин Маалымдамасы ыйгарым укуктуу салык органынын сайтында жайгаштырылган.

40. 4-графада Кыргыз Республикасынын аймагында сатылган продукциянын- (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү көрсөтүлөт.

41. 5-графада экспортко сатылган продукциянын (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү көрсөтүлөт.

42. "Салык органынын же сатып алуучунун өлкөсүнүн коду" 6-графада:

- Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө сатып алуучунун салыктык катталган жери боюнча салык органынын үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган коду;

же

- акциздик товарды Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жеткирүүдө: Дүйнө өлкөлөрүнүн эл аралык классификатору ЭК (ИСО 3166) 004-97 ылайык үч орундуу цифралык белгилөөлөрдөн турган өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

Эскертүү: Салык кодексинин 297-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык акциздик товарларды өндүрүүчүлөр тарабынан экспорттолуучу акциздик товарларга алар тарабынан мындай товарларды экспорттоо ырасталган шартта акциз салынбайт. Каралып жаткан ушул бөлүктө көрсөтүлгөн документтер ырасталбаган, берилбеген же толук көлөмүндө эмес берилген же бул акциздик товарлар боюнча кийинки салык контролу процессинде алардын аныктыгы ырасталбаган учурда, акциз Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген тартипте эсептелет.

43. 7-графада жүктөп-жөнөтүлгөн дата же акциздик маркалар сатып алынган дата көрсөтүлөт.

44. 8-графада акциздин ставкасы (сом менен) көрсөтүлөт.

45. 9-графада гр.4 х гр. 8 формуласы менен аныкталуучу маркалануучу продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциздин суммасы көрсөтүлөт.

46. 10-графада гр. 4 х гр. 8 формуласы менен аныкталуучу маркаланбай турган продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциздин суммасы көрсөтүлөт.

47. 9-жана 10-графалар боюнча "1-тиркеме боюнча бардыгы" сабында 1-тиркеме боюнча акциздин жыйынтык суммасы көрсөтүлөт. "1-тиркеме боюнча бардыгы" сабы боюнча 9-жана 10-графалардын жыйынтык мааниси тиешелүү түрдө Отчеттун 050-жана 051-уячаларына көчүрүлөт.

48. Салык төлөөчү тарабынан салык органына берилген Отчеттун 1-тиркемеси төмөндөгүдөй тартипте толтурулушу керек:

№ 1 мисал.

Арак жана сыра өндүрүү боюнча иш жүргүзгөн "А" ЖЧК салык органына 2015-жылдын майы үчүн акциз салыгы боюнча алгачкы отчетун берет.

Мында, 2015-жылдын майы үчүн "А" ЖЧК 10000 литр арак жана 15453 литр сыра чыгарган.

"А" ЖЧК Отчеттун "Сатылган маркалануучу, маркаланбай турган продукцияга акциз салыгы" 01-тиркемесинин (FORM STI-070-001) формасын толтуруусу керек:

Арак:

- 001 уячада "X" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "Тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасы боюнча товардын коду" 1-графада "0000220860" көрсөтүлөт;

- "товардын аталышы" 2-графада "арак" деп көрсөтүлөт;

- "өлчөө бирдиги" 3-графада өлчөө бирдиги боюнча маалымдамага ылайык өлчөө бирдигинин үч орундуу цифралык коду көрсөтүлөт.

- "Кыргыз Республикасынын аймагында сатылган продукциянын (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү" 4-графада "10000" көрсөтүлөт;

- "экспортко сатылган продукциянын (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү" 5-графада "0" көрсөтүлөт;

- "салык органынын/өлкөнүн коду" 6-графа төмөнкүдөй толтурулат, эгерде товар:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында сатылса, анда салык органынын коду көрсөтүлөт;

2) Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары экспорттолсо, анда өлкөнүн коду көрсөтүлөт;

- "жүктөп жөнөтүлгөн дата же акциздик маркалар алынган күн" 7-графада "01.05.2015" көрсөтүлөт;

- "акциздин ставкасы (сом менен)" 8-графада колдонуудагы ставка "60" көрсөтүлөт;

- "маркалануучу продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциздин суммасы" 9-графада "600000" (10000 т х 60 сом) көрсөтүлөт;

- "маркаланбай турган продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциз салыгынын суммасы" 10-графасында "0" көрсөтүлөт;

- "1-тиркеме боюнча бардыгы" уячада Отчеттун 050-уячасына көчүрүлүүчү ушул тиркеме боюнча "600000" жыйынтык сумма көрсөтүлөт, анткени акциздик продукция акциздик жыйымдын маркасы менен белгиленүүгө тийиш.

Сыра:

- "Тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасы боюнча товардын коду" 1-графада "0000002203" көрсөтүлөт;

- "товардын аталышы" 2-графада "сыра" көрсөтүлөт;

- "өлчөө бирдиги" 3-графада өлчөө бирдиги боюнча маалымдамага ылайык өлчөө бирдигинин үч орундуу цифралык коду көрсөтүлөт.

- "Кыргыз Республикасынын аймагында сатылган продукциянын (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү" 4-графада "15453" көрсөтүлөт;

- "экспортко сатылган продукциянын (маркалануучу жана маркаланбай турган) иш жүзүндөгү көлөмү" 5-графада "0" көрсөтүлөт, эгерде товар Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары экспорттолбосо;

- "салык органынын/өлкөнүн коду" 6-графа төмөнкүдөй толтурулат, эгерде товар:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында сатылса, анда салык органынын коду көрсөтүлөт;

2) Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары экспорттолсо, анда өлкөнүн коду көрсөтүлөт;

- "жүктөп жөнөтүлгөн дата же акциздик маркалар алынган күн" 7-графада "01.05.2015" көрсөтүлөт;

- "акциздин ставкасы (сом менен)" 8-графада колдонуудагы ставка "14" көрсөтүлөт;

- "маркалануучу продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциздин суммасы" 9-графада "0" көрсөтүлөт;

- "маркаланбай турган продукция боюнча бюджетке төлөнүүгө тийиш акциздин суммасы" 10-графада "216342" (5453 л. х 14) көрсөтүлөт;

- "1-тиркеме боюнча бардыгы" уячада Отчеттун 051-уячасына көчүрүлүүчү ушул 1-тиркеме боюнча "216342" жыйынтык суммасы көрсөтүлөт, анткени акциздик продукция акциздик жыйымдын маркасы менен белгиленүүгө тийиш эмес.

4. Акциз салыгы боюнча отчеттун "Пайдаланылган чийки затка акциз салыгы" 2-тиркемесинин (FORM STI-070-002) формасы толтуруу

49. Отчеттун "Пайдаланылган чийки затка акциз салыгы" (FORM STI-070-002) 2-тиркеме (мындан ары - 2-тиркеме), акциздик товарларды өндүрүү үчүн акциздик товарды негизги чийки зат катары пайдаланышкан салык төлөөчүлөр тарабынан толтурулат.

50. 2-тиркемеде салык мезгили үчүн акциздик товарларды өндүрүүгө иш жүзүндө пайдаланылган акциздик чийки заттын санына жана чийки зат алынган жер боюнча акциз салыгынын салык милдеттенмелеринин суммасына тиешелүү маалымат көрсөтүлөт.

51. 2-тиркеменин 001, 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларында көрсөтүлгөн маалымат, Акциз салыгы боюнча отчеттун (FORM STI-070) тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

52. 1-графада ТЭИТН боюнча товардын он орундуу коду көрсөтүлөт.

53. 2-графада товардын аталышы көрсөтүлөт.

54. 3-графада өлчөө бирдигинин үч орундуу цифралык коду көрсөтүлөт.

55. 4-графада салык мезгилинин ичинде өндүрүлгөн продукцияга сарпталган чийки заттын саны көрсөтүлөт.

56. 5-графада жүктөп-жөнөтүлгөн дата көрсөтүлөт.

57. 6-графада төлөө мөөнөтү көрсөтүлөт.

58. 7-графада акциздин ставкасы (сом менен) көрсөтүлөт.

59. 8-графада чийки зат үчүн төлөнгөн акциздин суммасы көрсөтүлөт.

60. 9 - жана 10-графаларда чийки зат үчүн акцизди төлөө боюнча төлөм документинин датасы жана номери.

61. "Жыйынтык" сабы боюнча жыйынтык сумманын көрсөткүчү Отчеттун 053-уячасына көчүрүлөт.

62. Салык төлөөчү тарабынан салык органына берилген Отчеттун 2-тиркемеси төмөнкүдөй толтурулушу керек:

№ 2 мисал

КММны өндүрүүнү ишке ашырган "Б" ЖЧК салык органына 2015-жылдын майы үчүн акциз салыгы боюнча алгачкы отчетун берет.

"Б" ЖЧК Отчеттун "Пайдаланылган чийки затка акциз салыгы" 02-тиркемесинин (FORM STI-070-002) формасын төмөнкүдөй толтурушу керек.

Процессте химиялык өзгөрүүлөр үчүн мазут:

001-уячада "X" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "ТЭИТН боюнча код" 1-графада "2710195501" көрсөтүлөт;

- "товардын аталышы" 2-графада "Мазут " көрсөтүлөт;

- "ушул акциздик товардын өлчөө бирдиги" 3-графада өлчөө бирдигинин маалымдамасына ылайык өлчөө бирдигинин үч орундуу цифралык коду көрсөтүлөт;

- "салык мезгилинин ичинде өндүрүлгөн продукцияга сарпталган чийки заттын саны" 4-графада "28424,6" көрсөтүлөт;

- "жүктөп жөнөтүлгөн дата" 5-графада "01.05.2015" көрсөтүлөт;

- 6-графада чийки зат сатып алынган жер боюнча акциз салыгын төлөө мөөнөтү";

- "акциздик ставкасы (сом менен)" 7-графасында "мазутка колдонуудагы ставка -"400" көрсөтүлөт;

- "чийки зат үчүн төлөнгөн акциздин суммасы" 8-графада салык төлөөчү тарабынан чийки зат сатып алынган жер боюнча иш жүзүндө төлөнгөн акциз: "11369840" (28424,6 х 400) көрсөтүлөт.

"Жыйынтык" сабы боюнча жыйынтык сумманын көрсөткүчү Отчеттун 053-уячасына көчүрүлөт.

- 9-10-графаларда чийки зат үчүн акцизди төлөө боюнча төлөм документинин датасы жана номери.

5. Акциз салыгы боюнча отчеттун "Атайын эсеп" 3-тиркемесинин (FORM STI-070-003) формасын толтуруу

63. Отчеттун "Атайын эсеп" 3-тиркемеси (FORM STI-070-003) (мындан ары - 3-тиркеме) экспортко жүктөп жөнөтүлүүгө тийиш иштетип алма чийки заттан акциздик товарды өндүрүүнү ишке ашырган салык төлөөчү тарабынан толтурулат.

Эскертүү: Салык кодексинин 283-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык иштетип алма негизде акциздик товарларды өндүрүү бөлүгүндө субъекттерди акциз салыгын төлөөдөн бошотуу учурунда, акциз салыгын төлөөчү болуп иштетип алма чийки заттын ээси саналат.

64. 3-тиркемеде салык төлөөчү тарабынан салык органынын атайын эсебине киргизилген акциздин (депозиттин) суммасы жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.

65. 3-тиркеменин 001, 102, 103, 104, 107, 201 жана 202-уячаларындагы маалымат Отчеттун (FORM STI-070) тиешелүү уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

66. 1-графада иштетип алма чийки заттын аталышы көрсөтүлөт.

67. 2-графада ТЭИ ТН боюнча акциздик чийки заттын он орундуу коду көрсөтүлөт.

68. 3-графада салык мезгилинин ичинде пайдаланылган иштетип алма чийки заттын саны көрсөтүлөт (литр, тонна, кг).

69. 4-графада өндүрүлгөн товардын аталышы көрсөтүлөт.

70. 5-графада ТЭИ ТН боюнча товардын он орундуу коду көрсөтүлөт.

71. 6-графада өлчөө бирдигинин үч орундуу коду көрсөтүлөт.

72. 7-графада - экспортко жүктөп жөнөтүлгөн товардын иш жүзүндөгү көлөмү көрсөтүлөт.

73. 8-графада экспорттолуучу акциздик товарга акциздин ставкасы көрсөтүлөт.

74. 9-графада салык органынын атайын эсебине депозиттин кошуп эсептелген суммасы көрсөтүлөт.

75. 10-графада салык органынын атайын эсебине депозиттин иш жүзүндө киргизилген суммасы көрсөтүлөт.

76. 10-графанын жыйынтык мааниси Отчеттун 055-уячасына көчүрүлөт.