Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2015-жылдын 11-декабры № 854

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маселелери жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 5-ноябрындагы № 11-VI "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө" токтомун ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын башкаруу схемасы 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-майындагы № 317 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борбору жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталышындагы жана 1-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борбору жөнүндө" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык-консультациялык борбору жөнүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- преамбула төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-ноябрындагы № 768 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жаңы түзүмүнүн бекитилгендигине байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө" токтомуна жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:";

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-майындагы № 317 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борбору жөнүндө" токтомунун тиркемеси ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- аталган токтомдун 1-тиркемесинин 27-2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

27-2

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

68

 

анын ичинде:

 

 

- борбордук аппарат

48

 

- ведомстволук бөлүмдөр

11

 

- чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөр

9

".

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы белгиленген тартипте:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жобосун бекитүү жөнүндө" токтомунун долбоорун киргизсин;

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн ишин каржылоону камсыздоо боюнча чара көрсүн.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-июнундагы № 311 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Тышкы миграция департаментин кайра уюштуруу маселелери жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А.Сариев

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын башкаруу
СХЕМАСЫ

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\TOKTOM\613c728e-2636-4151-a17f-2ba380580eab\document.files\image000.gif

 

3-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 11-декабрындагы
№ 854 токтому менен
бекитилген

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Маалыматтык-консультациялык борбору жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Маалыматтык-консультациялык борбору (мындан ары - МКБ) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын (мындан ары - Кызмат) Кыргыз Республикасынын жарандарын тышкы эмгек рыногунда ишке орноштурууга көмөк көрсөтүүчү ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

2. МКБ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. МКБ юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, учурдагы бюджеттик, атайын жана башка эсеп-кысаптары, ошондой эле МКБнын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон башка реквизиттери болот.

4. МКБ Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке орноштуруу борборунун укук мураскери болуп саналат.

5. МКБ өзүнүн ишин өз алдынча жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка уюмдары менен өз ара байланышта жүзөгө ашырат.

6. МКБнын толук аталышы:

- мамлекеттик тилде:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык-консультациялык борбору";

- расмий тилде:

"Информационно-консультационный центр Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики".

МКБнын кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде:

"Маалыматтык-консультациялык борбор";

- расмий тилде:

"Информационно-консультационный центр".

2. МКБнын максаты

7. МКБнын максаты Кыргыз Республикасынын жарандарына тышкы эмгек рыногунда ишке орношууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

3. МКБнын милдеттери

8. МКБнын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдардын катышуусунда тышкы эмгек миграция чөйрөсүндөгү долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- чет өлкөлөрдө уюшкандыкта ишке орноштуруу маселелери боюнча маалыматтык-консультациялык кызмат көрсөтүү.

4. МКБнын негизги функциялары

9. МКБ төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялары:

- Кызмат жүргүзгөн мамлекеттик миграция саясатын жүзөгө ашырууга катышат;

- иш берүүчүлөр, иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктер жана башка кызыкдар тараптар менен өнөктөштүк мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана келишимдерди түзөт;

- түзүлгөн келишимдердин алкагында иш берүүчүлөр жана бош иш орундары, ошондой эле чет өлкөлөрдө иш издеген Кыргыз Республикасынын жарандары жөнүндө маалыматтарды жыйноону жана жаңыртууну ишке ашырат;

- чет өлкөлөрдө ишке орношуу үчүн уруксат берүүчү зарыл болгон документтерди тариздөөгө Кыргыз Республикасынын жарандарына көмөк көрсөтөт;

2) кызмат көрсөтүү функциялары:

- жарандарга тышкы эмгек миграциясы жана жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө уюшкандыкта ишке орноштуруу маселелери боюнча маалымат жана консультация берет, аларды ишке орноштурууга көмөктөшөт;

- кызматкерлерди тандап алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырат;

- ишке орношуучу өлкөлөрдө болуунун социалдык, маданий жана башка шарттары, иш берүүчүлөр жана башка кызыкдар тараптар менен эмгек келишимдерин түзүүнүн укуктук аспекттери жөнүндө жарандарга маалымдайт;

- чет өлкөлөрдө иш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын МКБнын иш издөөчүлөр маалымат базасында каттайт;

- иш берүүчүнүн талаптарына жарандардын квалификациялык ылайыктуулугун аныктоо боюнча тиешелүү иш-чараларды уюштурат жана өткөрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча иш жүргүзүүгө уруксат берет;

- чет өлкөлөрдө эмгектенип жүрүп каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан чыгымдарды төлөп берүү кызматын көрсөтөт;

3) координациялоо жана мониторинг жүргүзүү функциялары:

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын ичинен чет өлкөлөрдүн жарандарын ишке жалдоо жана кабыл алуунун шарттарынын иш берүүчү тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзөт;

- Кызматтын аймактык органдары менен эриш-аркак иштейт, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу маселелери боюнча ишке методикалык жетекчиликти жана координациялоону ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча иштеген жеке агенттиктердин ишине мониторинг жүргүзөт;

4) колдоо көрсөтүү функциялары:

- бош иш орундарынын жарманкесин өткөрөт;

- жарандарды окутуу, ошондой эле алардын квалификациясын ырастаган сертификаттар маселелери боюнча билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен өз ара иштешет;

- иш берүүчүлөрдүн талаптарын эске алуу менен чет өлкөлөрдө ишке орноштурууга жөнөтүлүүчү жарандардын ден соолугунун абалын медициналык жактан күбөлөндүрүү маселелери боюнча медициналык мекемелер менен өз ара иштешет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген тартипте эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан демөөрчүлүк, кайрымдуулук, гуманитардык жана башка жардамдарды тартат.

5. МКБнын укуктары

10. МКБ төмөнкүлөргө укуктуу:

- МКБга жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу менен байланышкан келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүүгө;

- түзүлгөн келишимдерге ылайык иштөө үчүн кадрларды тандоону жүргүзүүгө, алардын кесиптик жарактуулугуна тестирлөөнү уюштурууга, тышкы эмгек базарларында эмгек чөйрөсүндөгү мыйзамдар менен тааныштырууга;

- Кыргыз Республикасынын жарандары менен МКБнын ыйгарым укуктарынын алкагында иш берүүчүлөр менен түзүлгөн макулдашуулардын (келишимдердин) негизинде аларды ишке орноштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр тууралуу келишимдерди түзүүгө;

- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке жалдаган же андай жалдоого көмөк көрсөткөн иш берүүчүлөр менен түздөн-түз өз ара иштешүүнү жана кызматташууну жүзөгө ашырууга;

- МКБнын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жеке жана юридикалык жактардан, коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдардан түшкөн каражаттарды атайын эсепте топтоого;

- бюллетендерди, журналдарды, эскертмелерди жана башка басылмаларды чыгарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

6. МКБнын ишин уюштуруу

11. Кызмат МКБнын ишине жалпы жетекчилик кылат.

12. МКБ жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилет.

13. МКБны Кыргыз Республикасынын Кызматынын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетектейт.

14. Директор:

- МКБнын ишин уюштурат жана ага жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы, финансы-чарбалык иштердин нормаларынын сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү болот;

- мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар, башка мекемелер, юридикалык жана жеке жактар, анын ичинде чет мамлекеттик жактар менен болгон мамилелерде МКБнын атынан чыгат;

- белгиленген тартипте МКБнын мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

- Кызматка штаттык ырааттаманы бекитүүгө берет;

- мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык МКБнын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- МКБнын кызматкерлеринин функциялык милдеттерин бекитет;

- МКБнын кызматкерлерин сыйлоо жана тартиптик жазага тартуу маселелерин чечет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

15. МКБнын директорунун мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Кызматтын төрагасы тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу орун басары болот.

7. МКБнын мүлкү жана финансылык каражаттары

16. МКБнын финансылык каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен түзүлөт:

- республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардан;

- жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн;

- гранттык, кайрымдуулук жана гуманитардык жардамдардан;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан.

17. МКБнын мүлкү негизги жана жүгүртүү каражаттарынан, ошондой эле материалдык-техникалык баалуулуктардан турат, алардын наркы өз алдынча баланста көрсөтүлөт. Бюджеттик каражаттардын жана башка булактардын эсебинен сатып алынган мүлк ыкчам башкаруу укугунда МКБга таандык болот.

18. Финансы каражаттарын жана мүлктү тескөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

1) республикалык бюджеттен бөлүнгөн финансылык каражаттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте пайдаланылат;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринде (тизмесинде) каралган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөнгөн финансылык каражаттар атайын эсепке келип түшөт;

3) МКБнын атайын эсебинин каражаттары төмөнкүлөргө пайдаланылат:

- МКБнын материалдык-техникалык базасын өнүктүрүүгө жана чыңдоого, кызматтык жайларды күнүмдүк оңдоого;

- МКБнын кызматкерлерине сыйлык акы берүүгө, тамактанууну жана шаардын чегиндеги коомдук транспортто жүрүүнүн наркын компенсациялоого, кошумча төлөмдөрдү берүүгө жана материалдык жардам көрсөтүүгө;

- өкүлчүлүктүн чыгымдарына, чет өлкөлүк делегацияларды тосууну уюштурууга;

- бөтөнчө учурларда өтө муктаж болгон жарандарга ишке орношкон жерине баруу үчүн транспорттук чыгымдарын кайра кайтаруу негизинде төлөөгө;

4) Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардан тышкары, МКБнын атайын эсебинин отчеттук жылда пайдаланылбай калган каражаттары алынбайт жана толук көлөмдө кийинки финансы жылына өтөт.

19. МКБ мамлекеттик отчеттуулуктун белгиленген формасы боюнча бухгалтердик эсеп жүргүзөт жана отчет берет.

20. МКБ бюджеттин аткарылышы жөнүндө Кызматка отчет берет.

21. Каражаттарды кабыл алууну, эсепке алууну жана максаттуу пайдаланууну Кызмат жана тийиштүү мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык контролдойт.

8. МКБны кайра уюштуруу же жоюу

22. МКБны кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

23. МКБ жоюлган учурда документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталат.".