Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 11-декабрындагы
№ 854 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2018-жылдын 8-октябрындагы № 465 , 2019-жылдын 5-мартындагы № 101 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы (мындан ары - Кызмат) иммигранттардын, этностук кыргыздардын жана качкындардын маселелерин кошкондо, миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырган аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Кызмат өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Кызмат юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы бар мөөрү жана белгиленген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык ачылган алыш-бериш жана башка эсептери болот.

Кызматтын толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы";

- расмий тилде: "Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики".

2. Кызматтын максаты

4. Кызматтын максаты миграция жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын миграция мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылуу болуп саналат.

3. Кызматтын милдеттери

5. Кызматтын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жерлерде бирдиктүү мамлекеттик миграция саясатын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- миграция чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жана алардын аткарылышын контролдоону жүзөгө ашыруу;

- Кыргыз Республикасындагы миграциялык кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана аны баалоо;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө уюшкандыкта ишке орноштуруу системасын өнүктүрүү;

- Кыргыз Республикасынын ички эмгек базарынын кызыкчылыктарын эске алуу менен чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартуу процесстерин жөнгө салуу;

- иммигранттардын - этностук кыргыздардын жана кайрылмандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу;

- экономикалык, маданий жана социалдык өнүктүрүү маселелери боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдар менен чет өлкөлөрдөгү мекендештердин ортосундагы карым-катнашты бекемдөө жана кызматташтыкты камсыз кылуу чараларын көрүү;

- эл аралык милдеттенмелерге ылайык жана улуттук коопсуздуктун кызыкчылыктарын эске алуу менен качкындардын укуктарын камсыз кылуу;

- адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле адамдарды сатуунун курмандыктарын коргоо боюнча чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- тышкы миграция процесстерин жөнгө салууга катышуу;

- миграция чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкты, эл аралык келишимдик базаны өнүктүрүү.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-мартындагы № 101 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Кызматтын функциялары

6. Кызмат төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын жана артыкчылыктарын ишке ашырат;

- миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселелерин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик жумушчу күчүн тартууга жана пайдаланууга жыл сайын белгиленген квотаны түзүү тууралуу жана региондордун жана экономиканын тармактарынын керектөөлөрүнө ылайык чет элдик жумушчу күчүн тартуу жана пайдалануу квотасын бөлүштүрүү (кайра бөлүштүрүү) жөнүндө сунуштарын белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

- Кыргыз Республикасындагы миграциялык процесстерди талдайт, божомолдойт, мониторинг жана баалоо жүргүзөт;

- иммигранттарга - этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга көмөктөшүү боюнча мамлекеттик программалардын ишке ашырылышын камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасында качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте качкын статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- Кыргыз Республикасында кайрылман деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кайрылман статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- иммигранттардын - этностук кыргыздардын жана кайрылмандардын социалдык-экономикалык адаптацияланышы боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыз кылат;

- жеке жана юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга жана пайдаланууга уруксат берүү, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугуна берилген арыздарын карайт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында иммигрант статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- качкындардын, баш калка издеген адамдардын, кайрылмандардын жана Кыргыз Республикасында иштөөгө уруксаты бар чет өлкөлүк жарандардын эсебин алат;

- кызыкчылыгы бар мамлекеттик, муниципалдык органдар жана коомдук бирикмелер менен бирдикте адамдарды сатуунун курмандыктарына убактылуу жашап туруу үчүн башпаанек уюштурат;

- Кыргыз Республикасында адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жаатында мамлекеттик саясаттын негиздерин иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында адамдарды сатуунун масштабы, абалы жана тенденциясы тууралуу маалыматтарды жыйнайт жана талдайт;

- адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жаатында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин даярдоого катышат;

- Кыргыз Республикасынын адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жаатындагы мыйзамдарын өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жаранды аргасыз мигрант деп таануу жана бул статусту токтотуу тууралуу чечим кабыл алат;

2) координация жана мониторинг жүргүзүү функциялары:

- белгиленген тартипте консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, эл аралык келишимдерди түзөт жана Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча чет мамлекеттердин, эл аралык жана коомдук уюмдардын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдары менен өз ара аракеттенүүнү уюштурат;

- чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарын, кайрылмандарды колдоого багытталган, ошондой эле адамдарды сатуунун алдын алуу жана Кыргыз Республикасында эмгектенүү максатында жүргөн чет өлкөлүк жарандар чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдерге, улуттук жана мамлекеттик программаларга мониторинг жүргүзөт;

- кызыкдар министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен миграциялык маселелерди чечүүдө өз ара аракеттенет;

- миграциялык карталарды (карточкаларды) киргизүү боюнча тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгууну жана координациялоону камсыз кылат;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунуштамаларын аткаруу жана адам укуктары боюнча эл аралык органдарга мезгилдүү баяндамаларды даярдоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууга көмөктөшөт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдеринин жоболорунун аткарылышы боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук мезгилдүү баяндамаларын берүүгө катышат.

- качкындарды, баш калка издеген адамдарды, кайрылмандарды жана Кыргыз Республикасында иштегенге уруксаты бар чет өлкөлүк жарандарды эсепке алууга катышат;

- Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтар банкын түзөт;

- өз ишинин чөйрөсүндө илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик тапшырманы ишке ашырат;

- миграция чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзөт;

- миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө байланышкан эл аралык, республикалык, региондук жана жергиликтүү иш-чараларды белгиленген тартипте уюштурат жана өткөрөт;

- өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча атайын мекемелердин ишине жана өз функциясын аткаруусуна контроль жүргүзөт;

3) кызмат көрсөтүү функциялары:

- мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарына чет өлкөлөрдө ишке орношууга көмөк көрсөтөт;

- качкын статусун жана качкындар күбөлүктөрүн берүү жөнүндө өтүнүчтөрдү каттоо тууралуу күбөлүктөрдү берүүнү ишке ашырат;

- кайрылмандар күбөлүгүн берүүнү ишке ашырат;

- уруксат документтерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берүүнү ишке ашырат;

- этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө көмөк көрсөтөт;

- жеке жана юридикалык жактардын миграция маселеси боюнча даттанууларын жана арыздарын белгиленген тартипте карайт;

4) колдоо функциялары:

- мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруусуна көмөк көрсөтөт;

- чет өлкөлөрдөгү мекендештердин диаспоралары жана улуттук-маданий бирикмелери менен байланышууну ишке ашырат;

- ишке орношуу максатында чет өлкөлөргө кетип жаткан адамдарды кесиптик окутууну жана кайра окутууну уюштурууга көмөк көрсөтөт;

- Кыргыз Республикасынын кызыкдар мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдары, ошондой эле эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү менен биргеликте адамдарды сатуунун курмандыктарына социалдык колдоо көрсөтүү борборлорунун, качкындарды жана баш калка издеген адамдарды убактылуу жайгаштыруу жайларынын тармактарын өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзөт.

 (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2018-жылдын 8-октябрындагы № 465 , 2019-жылдын 5-мартындагы № 101 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Кызматтын укуктары

7. Кызмат белгиленген иш чөйрөсүндөгү функцияларын аткаруу максатында төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- ведомство ичиндеги актыларды кабыл алууга;

- кызыкдар министрликтер, администрациялык ведомстволор, эл аралык уюмдар жана башка юридикалык жана жеке жактар менен биргеликте белгиленген тартипте ведомстволор аралык комиссияларды, эксперттик кеңештерди, жумушчу топторду түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырууга;

- миграция жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн белгиленген тартипте эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын тартууга;

- миграция жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын топтоо үчүн казыналык системасында атайын эсеп ачууга;

- Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте Кызматтын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүн түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүүгө;

- кызматкерлерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын уюштурууга;

- мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана коомдук уюмдардан Кызматтын компетенциясына кирген башка маселелер боюнча маалыматтарды суроого жана алууга;

- бюллетендерди, журналдарды жана башка басылмаларды чыгарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акысыз жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- конкурстарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө жана Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча жарнамалык-басма ишин жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте Кызматтын грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын уюштурууга;

- тиешелүү мамлекеттик, муниципалдык органдын же коомдук бирикменин сунушу боюнча белгиленген тартипте адамдарды сатуунун курмандыктары убактылуу жашоо үчүн башпаанек жайын жана колдоого алуу, жардам берүү борборлорун түзүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-мартындагы № 101 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Кызматтын ишин уюштуруу

8. Кызматты төрага (мындан ары - төрага) жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

9. Кызматта статс-катчынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орду уюштурулган.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо, бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарда аныкталат.

10. Төраганын орун басары болот, ал төраганын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана бошотулат. Төраганын орун басары түздөн-түз төрагага баш ийет жана ага жүктөлгөн милдеттердин жана ыйгарым укуктардын чегинде Кызматтын ишин уюштурат.

11. Төрага:

- Кызматтын ишине жалпы жетекчилик кылат жана Кызматка жүктөлгөн милдеттердин аткарылуусу үчүн жеке жоопкерчиликтүү болот;

- эмгек акы төлөө фондунун жана кызматкерлердин чектүү санынын чегинде Кызматтын жана ведомстволук бөлүмдөрдүн түзүмүн жана штаттык расписаниесин бекитет;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, башка мамлекеттердин жана эл аралык уюмдар менен болгон мамилелерде Кызматтын атынан чыгат;

- белгиленген тартипте буйруктарды чыгарат, өз компетенциясынын чегинде эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга, ошондой эле башка документтерге кол коёт;

- Кызматтын түзүмдүк ведомстволук бөлүмдөрүнүн ортосунда функцияларды бөлүштүрөт;

- ведомстволук бөлүмдөр жөнүндө жоболордун долбоорлорун белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берет;

- статс-катчынын сунушу боюнча мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерди кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- мамлекеттик кызматкерлердин чектүү саны тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизет;

- белгиленген тартипте кызматкерлерди сыйлоо жөнүндө маселелерди чечет;

- белгиленген тартипте Кызматтын мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

- номенклатуралык кызмат орундарына ылайык ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилерин кызмат орундарына дайындоо жана кызмат орундарынан бошотуу үчүн талапкерлер боюнча сунушун Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

- белгиленген тартипте өзгөчө айырмаланган кызматкерлерге ардак наамдарды ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүү боюнча сунуштарды берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген буйруктарды, ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилеринин чечимдерин токтотот, жокко чыгарат;

- бюджеттик жана атайын каражаттардын максаттуу пайдалануусу боюнча жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кызматтын ишин жетектөө боюнча башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Төраганы кызмат ордуна дайындоо Кызматтын түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт.

12. Кызматтын функцияларын жана милдеттерин толук ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык-консультациялык борбору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү иштейт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык-консультациялык борбору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрү жөнүндө жоболор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

13. Кызматта 5 адамдан турган коллегия түзүлөт. Кызматы боюнча коллегиянын курамына төрага, статс-катчы жана төраганын орун басары кирет. Коллегиянын калган мүчөлөрү Кызматтын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына милдеттүү негизде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет.

14. Кызматтын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук негизде иштеген консультациялык-байкоочу орган түрүндөгү Коомдук кеңеш түзүлөт.

7. Корутунду жоболор

15. Кызматты кайра түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

16. Кызматты жоюуда документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.