Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 28-декабрындагы № 888 токтому менен бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жөнүндө

ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги (мындан ары - Министрлик) калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү жана эмгекти коргоо, калкты социалдык коргоо, анын ичинде жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды колдоо, үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелерин кошкондо, эмгек чөйрөлөрүндө, ошондой гендердик өнүктүрүү жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз ишин башка аткаруу бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар, илимий жана башка уюмдар, ишканалар, мекемелер менен эриш-аркак жүзөгө ашырат.

4. Министрлик юридикалык жактын статусуна ээ, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы жазылган мөөрү болот.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Министрликтин максаты жана милдеттери

5. Министрликтин максаты эмгек, эмгекти коргоо маселелерин кошкондо, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, социалдык өнүгүү жана натыйжалуу социалдык коргоону камсыз кылуу, ошондой эле жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүү болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Министрликтин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- эмгек, эмгекти коргоо үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдарга жардам көрсөтүү, мамлекеттик жөлөкпулдарды берүү маселелерин кошкондо, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, социалдык өнүгүү, турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдарды коргоо боюнча мамлекеттик саясатты өркүндөтүү жана улуттук жана мамлекеттик программаларды турмушка ашырууну камсыз кылуу;

- экономика чөйрөсүндө эмгектик мамилелерди жана эмгекке төлөө системасын өнүктүрүү;

- калктын иш менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтүү;

- жумушсуз жарандарды социалдык колдоо ченемдерин өркүндөтүү;

- мамлекеттик колдоо, анын ичинде жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, ошондой эле эмгекке жарамдуулугун убактылуу жоготкон учурда иштеп жаткан жарандарга, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга мамлекеттик жөлөкпулдар жана компенсациялык төлөмдөр түрүндө колдоо системасын өнүктүрүү жана уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гендердик теңчиликти камсыз кылуу;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына натыйжалуу социалдык кызмат көрсөтүү жана аны өнүктүрүү.

- үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону ишке ашырган мамлекеттик органдардын жана башка субъекттердин ишин компетенциясынын чегинде координациялоону камсыздоо.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Министрликтин функциялары

7. Министрлик төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

а) тармактык саясат функциялары:

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды, улгайган жарандарды социалдык коргоо системасын өркүндөтүүнү караган социалдык өнүгүү, эмгек, эмгекти коргоо маселелерин кошкондо, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, мамлекеттик жөлөкпулдарды берүү чөйрөлөрүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- эмгек ресурстарына керектөөлөрдү божомолдоону иштеп чыгат;

- эмгектик мамилелер чөйрөсүндө социалдык өнөктөштүктү өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- кызматкерлердин эмгегине акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча кызыкдар мамлекеттик органдар менен бирдикте сунуштарды даярдайт;

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды, эмгекке убактылуу жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды чектөө жана төлөө маселелерин өркүндөтүү жана реформалоо боюнча сунуштарды киргизет жана багыттарды турмушка ашырат;

- өз компетенциясынын чектеринде социалдык ченемдерди жана кепилденген мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарды киргизүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга, улгайган жарандарга социалдык кызмат көрсөткөн уюмдарды аккредитациялоо системасын иштеп чыгат жана киргизет;

- улуттук гендердик саясаттын артыкчылыктарын аныктоо жана милдеттерин түзүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- гендердик чөйрөдөгү кырдаалга талдоо жана мамлекеттик гендердик саясатты ишке ашырууга мониторинг жүргүзөт;

- жакыр үй-бүлөлөрдүн социалдык паспортторунун негизинде жакыр үй-бүлөлөрдү аныктоо, эсепке алуу жана аларга социалдык колдоо көрсөтүү маселелерин өркүндөтүү жана реформалоо боюнча сунуштарды киргизет, багыттарды координациялоону жүзөгө ашырат;

- улуттук жана мамлекеттик программаларды ишке ашырууну координациялайт, мониторинг жүргүзөт;

- адамдарды сатуунун курмандыктарына жардам көрсөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- кызыкдар мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте социалдык өнүгүү, эмгек жана калкты иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселелери боюнча иштерди координациялайт;

б) кызмат көрсөтүү боюнча функциялар:

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды чектейт жана төлөйт;

- калктын аялуу катмарын, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтөт;

- социалдык тейлөө мекемелеринде мамлекеттик стандарттарга ылайык социалдык тейлөөнү уюштурат;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарыланууга жеңилдетилген жолдомолорду берет;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды медициналык-социалдык реабилитациялоону жүргүзөт;

- протездөө жүргүзөт;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоонун атайын техникалык каражаттары, анын ичинде кыймылдоонун атайын каражаттары менен камсыз кылат;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, адамдарды күбөлөндүрүүнү жүргүзөт;

- социалдык долбоорлорду конкурстук тандоону, каржылоону министрликтин компетенциясынын чектеринде алардын турмушка ашырылышына мониторингди жана контролду жүзөгө ашырат;

- балдарды коргоо, анын ичинде жетим балдарды жана ата-энесинен кароосуз калган балдарды камкордукка алуу жана көзөмөлдүк кылуу, улуттук жана эл аралык асыроо, бала асыраган үй-бүлөлөр институтун киргизүү, аларга социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу жагынан чара көрөт;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга мамлекет тарабынан кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берген социалдык кызматтардын тармагын түзүүнү уюштурат жана өнүктүрөт;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды камсыз кылуу үчүн реабилитациялоонун техникалык каражаттарын жана шаймандарын өндүрүү жана ишке киргизүү чөйрөсүн кеңейтет, протездик-ортопедиялык буюмдарды жасоо технологиясын өркүндөтөт;

- гендердик саясат жана иш менен камсыз кылуу, эмгек маселелери боюнча методикалык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- балдар үчүн "ишеним телефону" аркылуу консультациялык жардам көрсөтөт;

-адамдарды сатуунун курмандыктарына социалдык жана реабилитациялык кызмат көрсөтүлөт;

- жумушсуздарды кесиптик окутууну жана кайра окутууну, жумушсуздарды акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга тартууну, жумушсуздарга микрокредит берүүнү уюштурат;

в) жөнгө салуу функциялары:

- эл аралык бала асыроо жаатында аккредитацияны жүргүзөт;

- турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарга кызматтарды көрсөтүү жаатында иштеген субъекттерди, ошондой эле социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызматтарды көрсөткөн жарым стационардык уюмдарды жана социалдык тейлөө мекемелерин аккредитациялоо жүргүзөт;

- жумушсуз жарандарды жана жумуш издегендерди эсепке алууну жана каттоону камсыз кылат;

г) координациялоо, контролдоо жана мониторинг функциялары:

- өз компетенциясынын чектеринде социалдык ченемдердин жана кепилденген мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттардын сакталышына мониторинг жүргүзөт;

- жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга социалдык кызмат көрсөткөн уюмдардын жана мекемелердин ишине менчигинин түрүнө карабастан мониторинг жүргүзөт;

- мамлекеттик материалдык резервдерди башкаруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга келип түшүүчү гуманитардык жардамдан тышкары, Кыргыз Республикасынын аймагына алып келинүүчү гуманитардык жардамды кабыл алуу жана бөлүштүрүүнү эсепке алуу, тартибин координациялайт;

- кызыкдар министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен гендер жана эмгек, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү маселелерин чечүүдө эриш-аркак иштейт;

д) колдоо функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөөнү каржылоону жүзөгө ашырат;

- ишке орноштуруу жана улуттук эмгек рынокто суроо-талап кылынган кесиптерге кесиптик окутууга көмөк көрсөтөт;

- орто мөөнөттүү жана программалык бюджетти болжолдоону жүзөгө ашырат, Министрлик системасын каржылоону, бюджетти аткарууну жана чыгымдарын талдоону уюштурат;

- кызыкдар тараптар менен бирдикте оор турмуштук кырдаалда турган балдарды коргоо, жашы жете электердин арасындагы укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу, эмгек, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү маселелери боюнча программаларды ишке ашырат;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук оор абалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү жана мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөө үчүн Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасын түзөт жана жүргүзөт;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук оор абалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн документтердин формаларын, анын ичинде Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасында пайдаланылуучу документтердин формаларын бекитет;

- өзүнүн компетенциясынын чектеринде донор өлкөлөр жана эл аралык финансылык институттар тарабынан гуманитардык жардамды жана гранттык колдоону тартуу боюнча ишти жүзөгө ашырат;

- Министрликтин системасында кадрларды тандоону, жайгаштырууну, кызматка көтөрүүнү жана кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууну белгиленген тартипте жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык Министрликтин системасынын ички аудитин жүзөгө ашырат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдарда белгиленген тартипте кайрылууларды карайт, жарандарды кабыл алат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө таламдаш министрликтер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары менен эриш-аркак аракеттенет.

- Эмгек рыногунун маалыматтык системасынын маалыматтар базасын түзөт жана жүргүзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Министрликтин укуктары

8. Министрлик төмөнкүлөргө укуктуу:

- бардык ведомстволук, аймактык бөлүмдөр жана мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон приказдарды жана буйруктарды белгиленген тартипте кабыл алууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эксперттик, кеңешүүчү жана башка органдарды түзүүгө;

- Министрликтин маселелерин чечүү үчүн зарыл болгон статистикалык маалыматтарды, маалыматтык жана аналитикалык материалдарды республиканын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканаларынан, уюмдарынан жана мекемелеринен белгиленген тартипте сурап алууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары менен мыйзамдарда белгиленген тартипте эриш-аркак аракеттенүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырууга;

- изилдөөлөрдү жүргүзүү, илимий жактан негизделген сунуштарды иштеп чыгуу, минималдуу социалдык стандарттарды киргизүү процессин жүргүзүү, социалдык, реабилитациялоо кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүү боюнча келишимдерди түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну жүзөгө ашырууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча конкурстарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө, рекламалык-басма ишин жүргүзүүгө;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Министрликтин ведомстволук сыйлыктарын уюштурууга;

- атайын эсеп ачууга;

- Министрликтин ишин жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка укуктарга.

5. Министрликтин ишин уюштуруу

9. Министрликти министр жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалат.

10. Министрликте статс-катчынын жана орун басарлардын кызматы каралат.

Статс-катчыны дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте аныкталат.

Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январындагы № 5 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Министр:

- Министрликтин ишине жалпы жетекчиликти жүргүзөт;

- өз компетенциясынын чектеринде приказдарга, буйруктарга жана башка документтерге кол коёт;

- ведомстволук, аймактык бөлүмдөрдүн жана мекемелердин чыгымдарынын сметасын бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, Министрликтин ведомстволук, аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелеринин түзүмүн Министрликтин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу гана бекитет. Министрди кызматка дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, Министрликтин ведомстволук, аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелеринин штаттык ырааттамасын бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, аймактык бөлүмдөрү жана мекемелери жөнүндө жоболорду бекитет;

- статс-катчыны кызматка дайындоого жана кызматтан бошотууга макулдук берет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген ведомстволук уюмдардын жетекчилерин кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуш киргизет;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген айрым милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- белгиленген тартипте Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарларын, аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин жана орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Министрликтин кызматкерлерине сыйлоо чараларын жана тартип жазасын колдонот;

- Министрликтин системасындагы кызматкерлер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат;

- Министрликтин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коёт;

- белгиленген тартипте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коёт;

- Министрликтин кызматкерлерин сыйлоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Министрлик системасындагы өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, аларга ардак наамдарды берүүгө жана пенсия белгилөөгө белгиленген тартипте сунуш берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарга ээ.

- Министр Министрликке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат.

12. Статс-катчы Министрликтин номенклатурасына кирген администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды дайындоого, ордун которууга, ротациялоого жана кызматтан бошотууга сунуш даярдайт.

13. Министрликте курамы тогуз адамдан турган коллегия түзүлөт, ага министр (коллегиянын төрагасы), статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматы боюнча, ошондой эле Министрликтин системасындагы башка жетекчи кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет. Коллегия мүчөлөрүнүн курамын министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

14. Министрликтин коллегиясынын, борбордук аппаратынын, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин жана Министрликтин ишинин башка маселелерин уюштуруу жана пландоо министр бекитүүчү тиешелүү документтер менен жөнгө салынат.

15. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

16. Ведомстволук, аймактык бөлүмдөрдүн жана мекемелердин жетекчилери өздөрү жүзөгө ашырып жаткан ыйгарым укуктар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

17. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүн жана ведомстволук мекемелерин күтүүгө чыгымдарды каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.