Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\49f35658-b4c3-4534-b84e-ed92ccad77eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2016-жылдын 2-марты № 100

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 201 "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын мындан ары ишке ашырууну камсыздоо максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 201 "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 1-пунктта:

төртүнчү абзацтагы "(мындан ары - Иш аракеттер планы)" деген сөздөр алып салынсын;

төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун эки жылдык планы катары 2016-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы 4-тиркемеге ылайык.";

- 2-пунктта:

биринчи абзацтагы ", Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги" деген сөздөр алып салынсын;

экинчи жана үчүнчү абзацтардагы "Иш аракеттер планы" деген сөздөр "иш аракеттер пландары" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 4-пункттагы "социалдык жана гуманитардык өнүгүү" деген сөздөр "билим берүү, маданият жана спорт" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- ушул токтомдун тиркемесине ылайык төмөнкү редакциядагы 4-тиркеме менен толукталсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Т.А. Сариев 

 

Тиркеме

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун эки жылдык планы катары 2016-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун
ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Максаты: натыйжага багытталган, билим берүүнүн базалык негиздерин түзүү менен акырындап туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүгө өтүү

Тапшырмалар/чаралар

Индикаторлордун аталышы

Индикаторлор

Жооптуу аткаруучулар

Каржылоо булактары

Базалык

2014-жыл

2016-жыл

2017-жыл

1

Мектепке чейинки билим берүү

1.1

1-тапшырма. Жалпы билим берүү уюмдарынын базасында МЧББУга барбаган 5-6 жаштагы балдарды мектепке даярдоо программасы менен жалпы билим берүү уюмдарынын базасында камтууну жогорулатуу

1.1.1

МЧББУга барбаган балдарды мектепке даярдоо боюнча класстарды ачуу жана аларды этап-этабы менен жабдуу

Класс-комплекттердин саны (парталар, стулдар, мугалимдин столу) (бир.)

2237

200

0

БИМ, БМГӨ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

Көргөзмө материалдар, өнүктүрүүчү оюндар, окуу үчүн китептер, методикалык куралдар менен жабдылган класс-комплекттердин саны (бир.)

2237

200

0

БИМ, БМГӨ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

1.1.2

Мектепке даярдоо боюнча 480 сааттык программанын ишке ашыруу мониторинги

Мектепке даярдоо боюнча 480 сааттык программаны өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар 5-6 жаштагы балдардын пайызы (%)

0

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

1.2

2-тапшырма. Мектепке чейинки билим берүүнүн мазмунун өзгөртүү

1.2.1

МЧББУда көп тилдүү билим берүү программасын киргизүү

Көп тилдүү билим берүү программасы киргизилүүчү МЧББУ саны (бир.)

0

5

5

БИМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

1.3

3-тапшырма. МЧББУ тармагын кеңейтүү жана МЧББУда финансылык жана уюштуруу иш принциптерин өнүктүрүү

1.3.1

МЧББУ вариативдүү моделдерин жана 3-5 жаштагы балдар үчүн программаларды ишке киргизүү

3-5 жаштагы балдар үчүн программалардын жана мектепке чейинки билим берүүнүн вариативдүү моделдеринин - түзүлгөн уюмдардын саны

(ББМГӨ боюнча - бир.)

50

20

10

БИМ, БМГӨ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

3-5 жаштагы балдар үчүн программалардын жана мектепке чейинки билим берүүнүн вариативдүү моделдеринин  - түзүлгөн уюмдардын саны (бир.)

20

20

0

БИМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

1.3.2

МЧББУну бюджеттки ченемдик каржылоого которууну пилоттон өткөрүү

МЧББУну ченемдик каржылоонун моделинин пилоттук апробациясын өткөрүү жөнүндө КР Өкмөтүнүн чечимин иштеп чыгуу жана кабыл алуу

0

КР Өкмөтүнүн чечимин иштеп чыгуу, кабыл алуу, пилоттон өткөрүүнү баштоо

Пилоттон өткөрүү

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

1.3.3.

Мектепке даярдоонун сапатын аныктоо системасынын пилотун жалды билим берүү уюмдарынын базасында өткөрүү

Сапатты аныктоо системасын иштеп чыгуу жана пилотун өткөрүү (бир.)

0

Иштеп чыгуу жана 5 жалпы билим берүү уюмдарында жана 5 МЧББУда пилоттон өткөрүү

5 МЧББУда жана 5 жалпы билим берүү уюмдарында пилоттон өткөрүү

БИМ, БМГӨ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

1.3.4

Мектепке даярдоо программаларын жана мамлекеттик МЧББУ ишинин натыйжалуулугун баалоо системасын киргизүү

Иштин натыйжалуулугун баалоо системасын киргизген МЧББУ саны (бир.)

0

5 МЧББУда жана 5 жалпы билим берүү уюмдарында иштин натыйжалуулугун баалоо системасын пилоттон өткөрүү

Мектепке даярдоо программасын ишке ашырган 5% жалпы билим берүү уюмдарында жана 10% МЧББУда ишти баалоо системасын киргизүү

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

1.4

4-тапшырма. МЧББУга барбаган балдарды мектепке даярдоо программаларын ишке ашыруучу жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдорунун жана МЧББУ педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу

1.4.1

Окутуучу тренингдерде жана курстарда мектепке даярдоо программасын ишке ашыруу үчүн жалпы билим берүү уюмдарынын жана МЧББУ педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу

Квалификацияны жогорулатуудан өткөн жалпы билим берүү уюмдарындагы башталгыч класстардын жана МЧББУ мугалимдеринин саны (киши)

0

3300

0

БИМ, БМГӨ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2

Мектепте билим берүү

2.1

1-тапшырма. Жалпы билим берүү уюмдарында заманбап билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү

2.1.1.

Жалпы билим берүү уюмдарын электрондук окутуу үчүн кошумча жабдуулар менен жабдуу

"SMART - мектептер" деңгээлине чейин кошумча жабдуулар менен жабдылган жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

100 инновациялык жалпы билим берүү уюмдарынын ичинен 20 пилоттук жалпы билим берүү уюмдары

100 инновациялык жалпы билим берүү уюмдарынын ичинен 10 пилоттук жалпы билим берүү уюмдары

БИМ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Интерактивдүү доскалар жана/же башка ушуга окшогон жабдуу менен жабдылган жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

0

100

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.1.2

Мектептеги билим берүү деңгээли үчүн ачык билим берүү ресурстарын түзүү жана адаптациялоо

Ачык билим берүү ресурстарынын улуттук репозиторийинде жайгаштырылган электрондук окуу ресурстарынын саны (бир.)

0

25

25

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.2

2-тапшырма. Жалпы билим берүү уюмдары тармагынын иштөөсүнө колдоо көрсөтүү

2.2.1

Жалпы билим берүү уюмдарында жыл сайын жүргүзүлүүчү учурдагы оңдоо иштерин өткөрүү

Жыл сайын жүргүзүлүүчү учурдагы оңдоо иштери өткөрүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын пайызы (%)

100%

100%

100%

БИМ, ФМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.3

3-тапшырма. Компетенттүү мамилени эске алуу менен билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо

2.3.1

3 жана андан жогорку класстарда жаңы муундагы стандарттарды (куррикулумдарды) киргизүү

3 жана 4-класстарда жаңы стандарттар боюнча иштөөчү жалпы билим берүү уюмдарынын пайызы (%)

0

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

3 жана 4-класстар үчүн ОМК менен камсыздалган жалпы билим берүү уюмдарынын пайызы (%)

0

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.3.2

5-6-класстар үчүн жаңы форматта окутууну киргизүүнүн бөлүгү катары жаңы муундагы окуу китептерин апробациялоо

Окуу китептерин апробациялоого катышкан жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча), АӨБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.3.3

1-4-класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу жана баланын өсүшүндө окуунун маанисин жогорулатуу

Окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүдө колдоо көргөн жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

1300

1300

БИМ, ЮСАИД (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.4

4-тапшырма. Балдар үчүн достук жана ачык билим чөйрөсүн өнүктүрүү

2.4.1

Пилоттук жалпы билим берүү уюмдарында коопсуз билим берүү мейкиндигин калыптандыруу (билим берүү процессине ден-соолукту сактоочу технологияларды киргизүү аркылуу физикалык, психологиялык жана психикалык ден-соолуктун начарлашына алып келген коркунучтарды төмөндөтүү)

Тартылган пилоттук жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

8

25

25

БИМ, ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

2.4.2

ДМЧ балдар үчүн инклюзивдүү билим берүү чөйрөсүн түзүү

ДМЧ балдарды окутуучу жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

475

+4

479

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Инклюзивдик билим берүүнүн мультидисциплиналык модели апробацияланган жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

4

4

БИМ, "Сорос- Кыргызстан" фонду (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган, анын ичинде алардын ата-энелери менен ДМЧ балдарга психологиялык-медициналык - педагогикалык мыкты тажрыйбаларды колдоо үчүн жыл сайын конкурс өткөрүү

0

Конкурс өткөрүү

Конкурс өткөрүү

БИМ, "Сорос- Кыргызстан" фонду (макулдашуу боюнча)

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

2.4.3

Жалпы билим берүү уюмдарынын башталгыч класстарынын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу системасын өнүктүрүү

Тамак-аш блокторун толуктап жабдуу жана керектүү калыбына келтирүүчү оңдоо иштери жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

100

100

БИМ, БУУ БДАТП (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.5

5-тапшырма. Коомчулук менен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү жана мектеп чөйрөсүнүн туруктуулугуна көмөктөшүү

2.5.1

Коомчулук (камкорчулук кеңештер) тарабынан контролдоо аркылуу жалпы билим берүү уюмдарынын муктаждыгына ата-энелердин ыктыярдуу төлөмдөрүнүн ачыктыгын, отчёттуулугун, максаттуу бөлүштүрүүсүн камсыздоо жана бюджеттик угууларды өткөрүү

Камкорчулук кеңештери бар жалпы билим берүү уюмдарынын пайызы (бир.)

38

50

55

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.5.2

Өз коомчулугунун деңгээлинде чыр-чатактарга жол бербөө үчүн коңшулаш достук мамилелерди колдоо, ар кандай этносторду интеграциялоо - туруктуу социалдык өнүгүүгө кызыкдар бардык жактардын биргелешкен ишин түзүү максатында коомчулукту консолидациялаган борбор катары жалпы билим берүү уюмдарынын ролун күчөтүү

Чыр-чатактарды азайтуу максатында мектептин өз алдынча башкаруусу, мектептин өз алдынча башкаруусунун, мектеп администрациясынын жана жергиликтүү коомчулуктун өз ара аракеттенүүсү күчөтүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

35

40

50

БИМ, "Сорос-Кыргызстан" фонду (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.5.3

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында көп тилдүү билим берүүнү ишке киргизүү

Тартылган жалпы билим берүү уюмдарынын саны (бир.)

0

40

40

БИМ, ЕККБ ББК (макулдашуу боюнча), ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча), БААУБББК РБО (БУУнун Тынчтыкты орнотуу фонду) (макулдашуу боюнча)

Донорлордун каражаттарынын эсебинен жана БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.6

6-тапшырма. Натыйжага багытталган, сапаттуу билим берүүнүн негизи катары, окуучунун, класстын, жалпы билим берүү уюмдарынын деңгээлинде билим берүү процессинин жыйынтыгын контролдоо жана аныктоо үчүн жаңы методдорду киргизүү

2.6.1

Окуучу, класс жана жалпы билим берүү уюмунун деңгээлинде окуу процесстеринин натыйжаларын контролдоо жана аныктоо

4-класстардын окуучуларынын окуудагы жетишкендиктерин баалоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү (ОБЖБУБ)

Изилдөө жүргүзүлдү

0

Изилдөө жүргүзүлдү

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

Өзгөчө үлгүдөгү аттестат алууга талапкер окуучуларды тестирлөөдөн өткөрүү

1244 окуучу тестирлөөгө катышты, 16,88% же 210 окуучу өзгөчө үлгүдөгү аттестатка укугун ырасташты

Тестирлөө жүргүзүлдү

Тестирлөө жүргүзүлдү

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.7

7-тапшырма. Педагогдордун методикалык жана психологиялык-педагогикалык потенциалын күчөтүү

2.7.1

Жалпы билим берүү уюмдарындагы педагогдордун кесиптик стандарттарын иштеп чыгуу жана аларды ишке киргизүү

Педагогдордун кесиптик стандарттары ишке киргизилген мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын пайызы (%)

0

Стандарттар иштелип чыкты

100%

БИМ, АӨБ (макулдашуу боюнча), ДБ (макулдашуу  боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.7.2

Түрдүү провайдерлер менен педагогдор үчүн квалификацияны жогорулатуу боюнча кызматтарды көрсөтүү механизмдерин иштеп чыгуу

КЖ боюнча кызматтарды көрсөтүү үчүн механизмдин болушу

0

Механизмди иштеп чыгуу

Апробациялоо

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.7.3

Окутуучу курстарда жана тренингдерде мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарында иштеген педагогдордун квалификациясын жогорулатуу

Квалификацияны жогорулатуу курстарынан өткөн педагогдордун саны (киши)

7000

9000

9000

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Квалификацияны жогорулатуудан өткөн педагогдордун пайызы (%)

0

5%

4%

БИМ, АӨБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

Жалпы билим берүү уюмдарындагы окутулган методисттердин жана администраторлордун саны (киши)

0

500

500

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

SEA методикасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курстары менен камтылган пилоттук жалпы билим берүү уюмдарындагы мугалимдердин саны (киши)

150

5000

5000

БИМ, ЭКГК (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.7.4

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга мониторинг жүргүзүү жана башталгыч класстарда, табигый илимдер цикли, технологиялар предметтери боюнча сабактардын сапатын жогорулатуу үчүн инновацияларды жайылтуу стратегиясы

Мугалимдердин КЖ мониторингинин концепциясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

0

Иштеп чыгуу

Ишке киргизүү

БИМ, ЭКГК (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

2.7.5

Аттестациянын натыйжалары боюнча жалпы билим берүү уюмдарындагы мугалимдердин мансабын колдоо

Аттестациядан өткөн мугалимдердин пайызы (%)

0

10

50

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.8

8-тапшырма. Жалпы билим берүү уюмдарынын деңгээлинде каржылоону башкаруу системасын модернизациялоо

2.8.1

Ченемдик каржылоо стандарты боюнча бюджеттик камсыз болуу деңгээлинин көрсөткүчтөрүнө жетишүү

Ченемдик каржылоонун стандарты боюнча бюджеттик камсыз болуунун пайызы (%)

86%

87%

90%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

2.8.2

Башкаруу, бюджет жана отчеттуулук маселелери боюнча ШаарББ/РайББнын адистеринин, жалпы билим берүү уюмдарынын тиешелүү кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу

Окутуудан өткөн ШаарББ/РайББнын адистеринин, жалпы билим берүү уюмдарынын тиешелүү кызматкерлеринин саны (киши)

1543

1531

766

БИМ, ДБ (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

3

Башталгыч кесиптик билим берүү

3.1

1-тапшырма. Кесиптик-техникалык билим берүү системасында заманбап окуу чөйрөсүн калыптандыруу

3.1.1

КЛде калыбына келтирүү-оңдоо иштерин жүргүзүү, анын ичинде ДМЧЖ үчүн окуу шарттарын түзүү

КЛдин саны (бир.)

4

12

12

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.1.2

Иш орундарын уюштуруунун техникалык талаптарын эске алуу менен КЛди заманбап окуу куралдары менен камсыздоо

КЛдин саны (бир.)

14

18

24

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.1.3

Билим берүү процессине мультимедиялык жана инновациялык технологияларды киргизүү

Окуу процессинде мультимедиялык жана инновациялык технологияларды колдонгон КЛдин саны

22

18

24

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.1.4

КЛде компьютердик класстарды түзүү жана аларды тийиштүү заманбап жабдуулар менен камсыздоо

КЛда түзүлгөн компьютердик класстардын саны

 

18

24

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3 1.5

Компетенттүү негизде иштелип чыккан программалар боюнча КЛдин педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу

КЖ өткөн КЛдин педагогдорунун саны

600

600

600

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.1.6

ДМЧА үчүн инклюзивдүү окутууну уюштуруу үчүн КЛ шарттарды түзүү

ДМЧА учүн инклюзивдүү окутууга шарттарды түзгөн КЛдин саны (бир.)

2

4

4

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.2

2-тапшырма. Эмгек рыногунун муктаждыгына ылайык билим берүүнүн мазмунун жаңылоо

3.2.1

Эмгек рыногунун талаптарын эске алуу менен башталгыч кесиптик билим берүү адистиктеринин тизмесин жаңылоо

Башталгыч кесиптик билим берүүнүн кесиптеринин жаңыланган тизмесинин болушу

-

Тийиштүү ЧУА кабыл алынган

-

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

3.2.2

Тармактагы кеңештерди жана иш берүүчүлөрдү тартуу менен алардын компетенциясына негизделген БКБнын окуу стандарттарын иштеп чыгуу

БКБнын окуу стандарттарынын саны (бир.)

0

10

15

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.2.3

Тийиштүү кесиптер боюнча окуучуларга экологиялык билим берүү программаларын (жашыл экономиканы) иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү

Экологиялык билим берүү программалары киргизилген КЛдин саны (бир.)

5

5

5

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.2.4

Эмгек рыногунун талаптарын жана инклюзивдүү аспекттерди эске алуу менен окуу программаларын жаңылоо

Окуу-программалык документтердин пакеттеринин саны (бир.)

0

15

15

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

Инклюзивдик аспекттерди эске алуу менен иштелип чыккан программалардын саны

3

3

3

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин > чегинде, донордук каражаттардын эсебинен

3.2.5

Окуучулардын инсандык сапаттарын (адептүүлүккө, мекенчилдикке жана эмгекти сүйүүгө, адам укуктарына, этностор аралык толеранттуулукка тарбиялоо) өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү

Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны (бир.)

5

6

6

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

3.2.6

Максаттуу топторду (эрезеге жеткен жумушсуз калкты, алыскы жана чек арада жайгашкан региондордун тургундарын, жаза аткаруу системасынын мекемелериндеги соттолгон адамдарды) окутуу үчүн модулдук негизде кыска мөөнөттө окуу курстарынын программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү

Окутулган максаттуу топтордун саны (киши)

6,5 миң киши

6,5 миң киши

6,5 миң киши

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.3

3-тапшырма. Кесиптик-техникалык билим берүүнү башкаруунун жана каржылоонун натыйжалуу системасын түзүү

3.3.1

МБСти ишке киргизүү, анын ичинде:

- статотчеттуулукту;

- бухгалтердик эсепти;

- маалымат базаларын

 

Иштеген МБС, МБС киргизилген КЛ саны (бир.)

-

18

24

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.3.2

БКББ түзүмүндө камкорчулук кеңештерин түзүү

Камкорчулук кеңештери түзүлгөн КЛдин саны (бир.)

0

70

25

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

КЛди бирге башкаруу боюнча ишке окутулган камкорчулук кеңештеринин мүчөлөрү жана окуу жайлардын кызматкерлеринин саны (киши)

0

200

200

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

3.3.3

Кесиптик-техникалык билим алууга кызыгууну жогорулатуу (фильмдер, роликтер, жалпы билим берүү уюмдарында адистик багыттоо, адистик багыттоонун жаңы форматтары)

Иштелип чыккан жана ММКда жарыяланган адистик багыттоонун инновациялык материалдарынын саны

4

10

10

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.3.4

Кесиптик тандоону аныктоо жана адистик багыттоо максатында жалпы билим берүү уюмдарынын жогорку класстарынын окуучуларын КЛде пилоттук профилдик окутууну уюштуруу

Жалпы билим берүү уюмдары менен бирге профилдик окутууну жүргүзгөн КЛдин саны

4

6

8

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.4

4-тапшырма. Кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын баалоо системасын өнүктүрүү

3.4.1

КЛ бүтүрүүчүлөрүнүн иш орундарында бекитилип калышын байкоого алуу системасын киргизүү

Бүтүрүүчүлөрдүн иш орундарда бекитилип калышына байкоо жүргүзгөн КЛдин саны (бир.)

6

18

24

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

3.4.2

Пилоттук көз карандысыз аккредитациялоону өткөрүү (кеңеш берүү, тийиштүү материалдарды иштеп чыгуу)

Көз карандысыз аккредитациялоо менен камтылган КЛ саны

0

12

12

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

3.4.3

КЛдин бүтүрүүчүлөрүнүн компетенциясына көз карандысыз сертификациялоонун пилотун өткөрүү

Көз карандысыз сертификациялоодон өткөн окуучулардын саны

45

100

100

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана донордук каражаттардын эсебинен

4

Орто кесиптик билим берүү

4.1

1-тапшырма. Өлкө артыкчылыктарын талдоонун негизинде орто кесиптик билими бар кадрларды даярдоо түзүмүн өзгөртүү

4.1.1

Мамлекеттик жана жеке иш берүүчүлөр менен түзүлгөн келечекте ишке орношуу келишимдеринин негизинде окожго кабыл алуу планын түзүү

Өлкөнүн артыкчылыктарына ылайык келген адистиктерге бюджет боюнча жылдык жалпы кабыл алуу планынан бөлүнгөн бюджеттик орундардын саны (%)

20%

20%

40%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

4.2

2-тапшырма. ОКБ башкаруу системасын оптималдаштыруу

4.2.1

ОКБ түзүмдөрүндө камкорчулук кеңештерин түзүү

ОКБнын мамлекеттик уюмдарындагы камкорчулук кеңештеринин саны

0

26

26

БИМ, окождор

Окождордун өз каражаттарынын чегинде

4.3

3-тапшырма. Орто кесиптик билим берүү стандарттарынын өзгөрүүлөрүнө ылайык ОКБ системасындагы педагогдордун квалификациясын жогорулатуунун туруктуу иштеген системасын уюштуруу

4.3.1

Окож педагогдорунун потенциалын өркүндөтүү үчүн КЖ борборлору (мамлекеттик жана жеке) менен аракеттенүүнү камсыздоо

Педагогикалык курамдын КЖын камсыздаган окождордун саны

10

10

30

БИМ, окождор

Окождордун өз каражаттарынын чегинде

4.3.2

КББ системасындагы педагогдордун квалификациясын жогорулатуунун колдонуудагы системасы үчүн методикалык материалдарды иштеп чыгуу

Даярдоо багыттары боюнча методикалык материалдардын болушу

0

1

1

БИМ, окождор

Окождордун өз каражаттарынын чегинде

5

Жогорку кесиптик билим берүү

5.1

1-тапшырма. Жогорку кесиптик билими бар адистерди даярдоо  түзүмүн өзгөртүү

5.1.1

Эмгек рыногунун муктаждыгын талдоонун негизинде гранттык окутууга жождорго кабыл алуунун планын түзүү

Эмгек рыногунун муктаждыгына ылайык келген (бюджетке кабыл алуу жүргүзүлгөн) ЖКБнын багыттарынын жана адистиктеринин орточо үлүшү (%)

75

80

90

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.1.2

Жумуш берүүчүлөр менен түзүлгөн максаттуу даярдоо жөнүндө келишимдердин негизинде бюджеттик орундарга кабыл алуу планын түзгөн жождордун үлүшүн (жалпы санынан) көбөйтүү

Жумуш берүүчүлөрдөн адистерди даярдоого заказ алган билим берүү уюмдарынын орточо үлүшү (%)

40%

55%

60%

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.1.3

Кыргыз Республикасынын жождорунда мансап жана ишке орноштуруу борборлорунун иши аркылуу бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу боюнча маалыматтарды талдоо

Окуусун улантууну жана өзүнүн ишке орношуусун эске алуу менен жождордун бүтүрүүчүлөрү арасында ишке орношкондордун орточо үлүшү (%)

50%

65%

70%

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

Жумуш берүүчүлөр менен окуу жайлардын ортосунда түзүлгөн контракттар боюнча ишке орношкон жождордун бүтүрүүчүлөрүнүн орточо үлүшү (%)

15%

+5

+5

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.1.4

Бөлүштүрүү боюнча ишке орношуудан баш тарткан учурда бюджеттик грантты кайра кайтаруу тууралуу жож менен бюджеттик негизде окуган студенттин ортосунда келишим түзүү

Бөлүштүрүү боюнча ишке орношуудан баш тарткан учурда бюджеттик грантты кайра кайтаруу жөнүндө келишим түзгөн студенттердин пайызы (%)

100%

100%

100%

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.1.5

Студенттерди гранттык колдоонун деңгээлин белгилөө үчүн бир студенттин (адистиктин ар бир тобу боюнча) окуу наркынын өлчөмүн эсептөө

Бир студентти даярдоо үчүн (адистиктин ар бир тобу боюнча) минимумдук зарыл чыгымдардын наркын жана көлөмүн эсептөө методикасын аныктоочу документтин болушу

0

Бир студентти даярдоо үчүн (адистиктин ар бир тобу боюнча) минимумдук зарыл чыгымдардын наркын жана көлөмүн эсептөө методикасын аныктаган документтин болушу

Апробациялоо

БИМ, жождор

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.2

2-тапшырма. Жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмүн өнүктүрүү

5.2.1

Электрондук ресурстар тармактарын, анын ичинде жождордун электрондук китепканаларын өнүктүрүү

Электрондук китепканалары бар жождордун пайызы (%)

20%

30%

50%

БИМ, жождор

Жождордун өз каражаттарынын эсебинен

5.2.2

Окуунун практикалык багытын күчөтүү

Кесиптик практикалардын ар кандай, анын ичинде академикалык эмес типтерин киргизүү

0

Практиканы өткөрүү жана жумуш берүүчүлөр менен аракеттенүү боюнча методикалык сунуштамаларды иштеп чыгуу (окуу, өндүрүштүк, изилдөөчүлүк)

Окуу практикалык орундарды, пилоттук чыгармачылык, изилдөө лабораторияларын түзүү үчүн жождор менен жумуш берүүчүлөрдүн аракеттенүүсү

БИМ, жождор

Жождордун өз каражаттарынын эсебинен

5.3

3-тапшырма. Жогорку кесиптик билим берүү сапатына кепилдик берүү системасын оптималдаштыруу

5.3.1

Билим берүү тармагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш тарабынан көз карандысыз аккредитациялык агенттиктерди аккредитациялоо жана билим берүү тармагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын алдында аккредитациялык агенттиктердин улуттук реестрин түзүү

Реестрге киргизилген билим берүү тармагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш тарабынан аккредитацияланган агенттиктердин саны (бир.)

0

Фактыга ылайык (өтүнмө системасы)

Фактыга ылайык (өтүнмө системасы)

БИМ, Билим берүү тармагындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын алдындагы улуттук аккредитациялык кеңеш

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.3.2

Жождорду аккредитациялоодон өткөрүү

Бир жылда өткөрүлгөн программалык аккредитациялоонун саны (бир.)

0

3

3

БИМ, жождор, көз карандысыз аккредитациялоо агенттиктери (макулдашуу боюнча)

Жождун өз каражаттарынын эсебинен

5.3.3

Жождордогу профессордук-окутуучу курамдын квалификациясын жогорулатуу

Акыркы жылда КЖ өткөн профессордук-окутуучу курамдагы кызматкерлердин орточо үлүшү (%)

25%дан кем эмес

25%дан кем эмес

25%дан кем эмес

БИМ, жождор

Жождордун өз каражаттарынын эсебинен

5.4

4-тапшырма. Жождордо илимди өнүктүрүү

5.4.1

Илимий изилдөөлөрдүн тематикасын оптималдаштыруу

Илимий изилдөөлөрдүн тематикаларынын саны

118

143

143

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

5.4.2

Жождун атайын каражаттарын жождун илимий изилдөө иштерин өнүктүрүүгө пайдалануу

Жождордун өз каражаттарынын эсебинен илимий-изилдөө иштерин каржылоонун көлөмү (%)

1%

1%

1%

БИМ, жождор

Жождордун өз каражаттарынын эсебинен

6

Эрезеге жеткендердин билим алуусу жана формалдык эмес билим берүү

6.1

1-тапшырма. Эрезеге жеткендердин билим алуу сапатынын кепилдик системасын түзүү

6.1.1

Кошумча кесиптик билим берүү үчүн мамлекеттик үлгүдөгү документтердин форматтарын жана аларды берүүнүн жана сактоонун шарттарын белгилөө

Документтердин форматтарын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү

0

Документтердин форматтарын иштеп чыгуу

Ченемдик тариздөө

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

6.1.2

Кошумча кесиптик билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө калктын маалымдуулугун камсыз кылуу

Кыргыз Республикасынын окуу жайларында лицензиялуу ККББ программаларынын тизмеси менен БИМдин сайтында дайыма жаңыланып туруучу бөлүмүн түзүү

0

БИМдин сайтында бөлүмдү түзүү жана тизмени калыптандыруу

БИМдин сайтында бөлүмдүн иштеши

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7

Билим берүүдөгү стратегиялык пландоо, мониторинг жана башкаруу

7.1

1-тапшырма. Эффективдүү менеджмент системасын өнүктүрүү

7.1.1

Билим берүү тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан алдында билим берүүнүн сапаты жана стандарттары боюнча Координациялык кеңешти түзүү

Координациялык кеңештин болушу

0

Ченемдик камсыздоону иштеп чыгуу жана ишти апробациялоо

Координациялык кеңештин иштеши

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.2

Башкаруу түзүмүнүн функциялык талдоосун БИМдин борбордук аппаратынын деңгээлинде өткөрүү жана зарыл болгон учурда аны функциялык башкаруу принцибин эске алуу менен өзгөртүү (сапатты, адам ресурстарын башкаруу ж.б.)

функциялык талдоо жүргүзүү

0

0

1

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.3

Билим берүү тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында бош административдик мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө конкурс өткөрүү

Компьютердик технологияларды, ошондой эле аудиовидео тартууну колдонуу менен өткөрүлгөн конкурстардын саны (бош кызмат орундар пайда болгондо)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.4

Билим берүү тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын административдик мамлекеттик кызматкерлеринин аттестациялоосун өткөрүүнү камсыздоо

Аттестациялоодон өткөн административдик кызматкерлердин саны

68

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.5

Аттестациялоонун натыйжаларынын негизинде БИМдин кадрларынын ички резервин түзүүнү камсыздоо

БИМдин кадрларынын ички резервине кирген адамдардын саны

Аттестациялоону өткөрүү натыйжасы боюнча

Аттестациялоону өткөрүү натыйжасы боюнча

Аттестациянын натыйжасы боюнча

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.6

АРМБС модулдарын өз убагында толтуруу

АРБМСтин кадрдык маалымат базасы

АРБМСта кадрдык маалымат базасын түзүү

Зарылдыкка жараша жаңылоо

Зарылдыкка жараша жаңылоо

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.7

БИМдин кызматкерлерине сурамжылоону жүргүзүү жана мамлекеттик кызматкерлерди окутууга муктаждык жөнүндө топтолгон маалыматты даярдоо

Бир жылга окутуу муктаждыгы жөнүндө топтолгон маалымат

Февраль

Жыл сайын

Жыл сайын

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.8

МККга окутууга муктаждык тууралуу маалымат жиберүү

Квалификацияны жогорулатуу планын түзүү

Март

Жыл сайын

Жыл сайын

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.9

КЖ боюнча тандалган курстардын ишине БИМ кызматкерлеринин катышуусун камсыздоо

Квалификацияны жогорулатуу курстарынын катышуучуларынын саны

13

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.10

Билим берүү системасынын, жер-жерлердеги билим берүүнү башкаруу органдарынын, билим берүү уюмдарынын ишин ички аудиттен өткөрүү

Өткөрүлгөн аудиттердин саны (бир.)

Жылына 50дөн кем эмес

Жылына 50дөн кем эмес

Жылына 50дөн кем эмес

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.11

БИМдин PR-концепциясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

Иш-чаралардын саны

57

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.12

БИМдин сайтынын мазмунун системалуу түрдө жаңылоо

БИМдин сайтындагы жаңылануунун тездиги

Ай сайын жаңылоо

Күн сайын жаңылоо

Күн сайын жаңылоо

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.13

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын Маалымат банкынын статистикасын жаңылоону камсыздоо

Маалымат базаларын жаңылоонун форматы

Маалымат базасын түзүү

Жыл сайын

Жыл сайын

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.14

БӨС 2020 ишке ашыруу үчүн 2016-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын билим берүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча Иш-аракеттер планынын, билим берүү жана илим жаатындагы программалык/стратегиялык документтерин ишке ашыруунун мониторингин, БИМдин ишинин эффективдүүлүгүн баалоону жыл сайын жүргүзүү

Жүргүзүлгөн баалоолордун жана кварталдык отчёттордун саны

1 (иштин эффективдүүлүгүн баалоо + кварталдык отчёттор)

1 (иштин эффективдүүлүгүн баалоо + кварталдык отчёттор)

1 (иштин эффективдүүлүгүн баалоо + кварталдык отчёттор)

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.1.15

"БӨС 2020 ишке ашыруу боюнча 2018-2020-жылдарга карата үч жылдык иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө" КР Өкмөтүнүн чечиминин долбоорун иштеп чыгуу (Кыргыз Республикасынын бюджетинин үч жылдык болжолу принцибине ылайык)

БӨС 2020 ишке ашыруу боюнча 2018-2020-жылдарга карата иш-аракеттер планынын үч жылдык долбоорунун болушу

0

0

Иштеп чыгуу жана бекитүүгө киргизүү

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде

7.2.1

Берилген арыздарга ылайык лицензиялык экспертизаны жүргүзүү

Лицензия алуу үчүн түшкөн арыздардан жүйөлүү баш тартуу жана берилген лицензиялардын суммасынын катыштыгы (%)

100%

100%

100%

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

7.2.2

Билим берүү иштин лицензиат тарабынан лицензиялык талаптарды жана шарттарды сактоо боюнча пландык жана пландан тышкаркы (арыздын негизинде) текшерүүлөрдү (мониторингди) өткөрүү

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (мектепке чейинки билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (мектепте билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (баштапкы кесиптик билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (орто кесиптик билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (жогорку кесиптик билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (кошумча билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Текшерүүдөн өткөн лицензиарлардын саны (кошумча кесиптик билим берүү деңгээлинде) (бир.)

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

Фактыга ылайык

БИМ

БИМдин бекитилген бюджетинин чегинде жана окуу жайлардын каражаттары

Кыскартуулардын тизмеси:

PR-Концепциясы

-

Массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин максаттуу аудитория менен өз ара аракеттенүү планы

АӨБ

-

Азия өнүктүрүү банкы

ДБ

-

Дүйнөлүк банк

ЕККБ ББК

-

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун улуттук азчылыктардын иши боюнча башкы комиссары

ЖКБ

-

Жогорку кесиптик билим берүү

БУУ ДАТП

-

Бириккен улуттар уюмунун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы

Жож

-

Жогорку окуу жай

ЭАКГК

-

Эл аралык кызматташтык боюнча Германия коому

ШаарББ

-

Шаардык билим берүү башкармалыктары

БМГӨ

-

Дүйнөлүк банктын "Билим берүү максатындагы глобалдуу өнөктөштүк" долбоору

МЧББУ

-

Мектепке чейинки билим берүү мекемеси

ККББ

-

Кошумча кесиптик билим берүү

БМС

-

башкаруунун маалымат системасы

АРБМС

-

Адам ресурстарын башкаруунун маалымат системасы

ДМЧА

-

ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар

БИМ

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ФМ

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ОБЖУБ

-

Окуучулардын билим алуу жагынан жетишкендиктерин улуттук баалоо

ЧУА

-

ченемдик укуктук акт

БКБ

-

башталгыч кесиптик билим берүү

ДМЧ

-

ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер

БУУ

-

Бириккен Улуттар Уюму

АББР

-

Ачык билим берүү ресурстары

КЖ

-

квалификацияны жогорулатуу

КРӨ

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

КЛ

-

Кесиптик лицейлер

РайБББ

-

Райондук билим берүү бөлүмдөрү

ОКБ

-

орто кесиптик билим берүү

окож

-

орто кесиптик окуу жайлар

БӨС 2020

-

2012-2020 жылдарга карата Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы

БААУБББК РБО

-

Борбордук Азиядагы адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы комиссарынын Региондук башкаруу офиси

ОУК

-

Окуу-усулдук комплекстер

БУУБФ

-

Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду (ЮНИСЕФ)

ЭӨАА

-

Эл аралык өнүктүрүүнүн америкалык агенттиги (ЮСАИД)

SEA

-

билим берүүнүн активдүү формалары

 

 

 

 

Чаек айылдык

кеӊешинин төрагасы

 

Т. Рысалиев