Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 15-июлундагы
№ 402 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 199 , 2019-жылдын 9-январындагы № 6 , 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 , 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети (мындан ары - Комитет) маалыматташтыруу, электрондук башкаруу, электрондук колтамганы пайдалануу чөйрөсүндө, электрондук өкмөт, электрондук кызмат көрсөтүүлөр, электр жана почта байланышы, анын ичинде радио жана теле берүүлөр (мындан ары - байланыш) жаатында мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү жана тармактар аралык координациялоону ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп эсептелет.

 (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 199, 2019-жылдын 9-январындагы № 6 , 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Комитет өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Комитет өз ишин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен өз ара байланышта жүргүзөт.

4. Комитет эл аралык келишимдерден келип чыгуучу милдеттенмелерди ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын посттук администрациясы, Кыргыз Республикасынын байланыш администрациясы катары чыгат.

5. Комитет юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөрү, бекитилген үлгүдөгү штамптары жана бланктары, ошондой эле казыналык системасында эсептери болот.

6. Комитеттин толук аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети";

расмий тилде: "Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики".

Кыскартылган аталышы:

мамлекеттик тилде: "МТБМК";

расмий тилде: "ГКИТиС".

2. Комитеттин максаты

7. Байланыш жаатында маалыматташтырууну, электрондук башкарууну, кызмат көрсөтүүлөр рыногун түзүү жана өнүктүрүү, ошондой эле жалпы дүйнөлүк маалымат айдыңына интеграциялоо үчүн заманбап, жогорку технологиялык, атаандашууга жөндөмдүү маалымат жиберүү тармагын түзүүгө электрондук кол тамганы өнүктүрүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 199, 2019-жылдын 9-январындагы № 6 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Комитеттин милдеттери

8. Комитеттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- маалыматташтыруу, электрондук башкаруу, электрондук кол тамга, электрондук кызмат көрсөтүү жана байланыш жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты түзүү;

- маалыматтык технологияларды, электрондук башкарууну, байланыш тармактарын жана системаларын өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;

- Кыргыз Республикасынын бирдиктүү маалыматтык айдыңын түзүү;

- Кыргыз Республикасынын байланыш инфраструктурасын эл аралык байланыш тармактарына интеграциялоону камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында маалыматтык-коммуникациялык технологияларды ишке киргизүүнү камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын калкына жана бизнес-коомчулугуна мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта берүү максатында мамлекеттик башкаруу системасын инновациялык кайра түзүүгө көмөк берүүчү маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын бирдиктүү архитектурасын иштеп чыгуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 199, 2019-жылдын 9-январындагы № 6 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Комитеттин функциялары

9. Комитет төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) тармактык саясат функциялары:

- маалыматташтыруу, электрондук башкаруу жана байланыш жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана аны ишке ашырат;

- маалыматташтыруу, электрондук кол тамга, электрондук башкаруу жана байланыш жаатындагы ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого киргизет;

- электрондук кол тамга жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана киргизет;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү маалыматтарды талдоо, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталы бирдиктүү улуттук борборун түзүү механизмдерин түзөт жана ишке ашырат;

- интеграцияланган өкмөттүк веб-ресурстарды, электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасын, кадрларды эсепке алуу боюнча бирдиктүү мамлекеттик системаны, финансылык башкаруунун бирдиктүү системасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өнүктүрүү жана башкаруу үчүн шарттарды түзөт;

- жалпы пайдалануудагы электр байланыш тармактарын жана кызмат көрсөтүүлөрүн колдонуу шарттарына жана көлөмүнө байкоо жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жалпы колдонуудагы электр байланыш тармактарына эл аралык трафикти кабыл алууну камсыз кылуу үчүн шарттарды түзөт;

- мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүү, сактоо, колдонуу жана коопсуздугун камсыз кылат;

- программалык-техникалык комплекстерди, маалыматтык системалар жана тармактарды, ошону менен бирге кол тамганы иштеп чыгуу жаатындагы стандарттарды жана техникалык регламенттерди иштеп чыгат;

- байланыш, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик маалыматтык ресурстардын коопсуздугу жаатында техникалык регламенттерди иштеп чыгууга катышат;

- маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү чарба жүргүзүүчү субъекттердин тарифтик саясатын түзүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгат;

- жыштык камсыздоо планын иштеп чыгат;

- байланыш, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу объекттеринин иштөөсү, курулушу, ремонт, реконструкция жана күтүү маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташат;

- почта төлөмдөрүнүн белгилерин, почта конверттеринин жана ачык каттардын үлгүлөрүн, номиналын жана тиражын аныктайт, аларды басып чыгарууну, таркатууну, ошондой эле почта төлөмдөрүнүн белгилерин басуунун тематикалык планын бекитүүнү уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын аймагындагы почта байланыш бөлүмдөрүнө почта индекстерин жана почта жөнөтмөлөрүнүн идентификациялык штрих-коддор диапазонун ыйгарат;

- Кыргыз Республикасындагы байланыш тармактарын номерлештирүү улуттук планын түзөт, номерлештирүү ресурсун бөлүштүрүү жана колдонуу тартибин аныктайт жана аткарылышын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык уюмдар жана башка финансылык институттар менен байланыш, маалыматташтыруу, электрондук кол тамга жана электрондук башкаруу чөйрөсүндө кызматташууну ишке ашырат;

- компетенциясынын чегинде маалыматташтыруу, электрондук кол тамга жана байланыш жаатындагы эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгат жана жүктөлгөн ыйгарым укуктарына ылайык аларга кол коёт жана ишке ашырылышын камсыз кылат;

- компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен эл аралык кызматташуу жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыздайт;

- компетенциясынын чегинде башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон карым-катышта Кыргыз Республикасынын атынан чыгат жана мамлекеттик кызыкчылыгын коргойт;

- маалыматташтыруу, электрондук башкаруу жана байланыш жаатындагы инвестициялык саясатты ишке ашырат;

- электрондук өкмөттүн техникалык архитектурасын түзүү, электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана башка электрондук тиркемелер боюнча долбоорлорду иштеп чыгат жана ишке киргизет;

- мамлекеттик органдарды коопсуз, туруктуу жана ишенимдүү өкмөттүк байланыш менен камсыз кылат;

 - операторлордун, электр байланыш кызматтарынын, почта байланыш ишканаларынын жана байланыш кызматынан пайдалануучулардын ортосунда болгон чыр-чатактарды жөнгө салуу, калыс териштирүү жана чечүү боюнча маселелерди жөнгө салуу тартибин аныктайт;

- бардык электр жана почта байланыш операторлорунун, электр байланыш кызматтарынын жана почта байланыш ишканаларынын ортосунда эркин атаандаштыкты колдойт;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- компетенциясынын чегинде жарандык коргонуу боюнча иш-чараларга даярдык көрүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирге мобилизациялык пландарды иштеп чыгат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- электр байланыш кызматынын бардык пайдалануучуларына сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн, маалыматтын сырын жана керектөөчүлөр жөнүндөгү маалыматтын сырын сактоонун негизинде, жалпы электр байланыш тармагына жана кызматтарына чыгуу мүмкүндүгүнө бирдей деңгээлде жетишин камсыз кылат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- аккредиттелген күбөлөндүрүүчү борборлорго карата башкы (түпкү) күбөлөндүрүүчү борбордун функцияларын жүзөгө ашырат;

- күбөлөндүрүүчү борборлорду аккредиттөөнү жүзөгө ашырат, анын ичинде аккредиттелген күбөлөндүрүүчү борборлор тарабынан ушул күбөлөндүрүүчү борборлор аккредиттелген шайкештик талаптарынын сакталышын текшерет жана алардын сакталбагандыгы табылган учурларда бузууларды четтетүү боюнча көрсөтмөлөрдү берет;

3) координациялоо жана контролдоо функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык маалыматташтыруу чөйрөсүндөгү калкка кызмат көрсөтүүчү субъекттердин ишин координациялоону ишке ашырат;

- мамлекеттик маалыматтык системалардын аракеттенүүсү жана жалпы колдонуудагы маалыматтык базаны түзүү, Кыргыз Республикасынын улуттук маалыматтык инфраструктурасына интеграциялана турган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы электрондук ведомстволор аралык аракеттенүү үчүн локалдык жана глобалдык маалымат сактагычты түзүү боюнча жумуштарды уюштурат;

- байланыш, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатындагы мамлекеттик жана максаттуу программаларды аткаруу боюнча ведомстволук бөлүмдөрдүн жана уюмдардын ишин контролдойт, координациялайт, мониторинг жүргүзөт жана баалайт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында маалыматтык ресурстар жана технологиялар жаатында илимий-изилдөө жана инновациялык ишти жүргүзүү боюнча техникалык-экономикалык негиздемелерди, техникалык спецификация жана техникалык тапшырмаларды иштеп чыгуу, маалыматтык системаларды жана технологияларды, ошондой эле алардын программалык жана аппараттык каражаттарына изилдөөлөрдү, сыноолорду, экспертизаларды, талдоо жана баалоону уюштуруу жана аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын жана мамлекеттик ишканалардын ишине катышат;

- программалык-аппараттык чечимдерди, жалпы мамлекеттик маалыматтык-коммуникациялык регистрлерди жана реестрлерди, ар кандай маалыматтык ресурстарды жана маалыматтык стандартташтыруу системаларын ишке киргизүү боюнча, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен сырткары, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине мониторинг жүргүзөт;

- электрондук башкаруу жаатындагы илимий-техникалык жана инвестициялык программалардын жана долбоорлордун мамлекеттик заказчысынын функциясын аткарат;

- Комитеттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын ишин координациялайт;

- мамлекеттик жана мамлекеттер аралык телекоммуникациялык, почталык маалыматтык системаларын жана байланыш тармактарын, ошондой эле электрондук башкарууну координациялайт;

- көчүрүлгөн абоненттик номерлердин борборлошкон маалымат базасынын администраторун дайындайт;

- улуттук коопсуздук, коргоо, укуктук тартибин сактоо кызыкчылыгында жана өзгөчө кырдаалдарда электр байланыш операторлоруна жана жалпы колдонуудагы электр байланыш кызматтарына жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын камсыз кылат;

- көрсөтүлгөн байланыш кызматынын сапатына жана байланыш каражаттарынын техникалык абалына мамлекеттик көзөмөл жүргүзөт;

- Комитеттин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча жөнгө салынуучу чөйрөлөрдү текшерет;

- маалыматтык-телекоммуникациялык тармактарды колдонуу менен квалификацияланган сертификаттар жөнүндө, аккредиттелген күбөлөндүрүүчү борборлор жөнүндө маалыматтарды сактоону жана сутка бою тоскоолдуксуз пайдаланууну камсыз кылат;

4) колдоо функциялары:

- кадрларды даярдоону жана кайра даярдоону, байланыш жана маалыматташтыруу, электрондук башкаруу тармагындагы кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- маалыматташтыруу, электрондук башкаруу жана байланыш жаатында финансылык болжолдоону жана пландоону жүзөгө ашырат;

- өз компетенциясынын чегинде ведомстволук, атайын байланышты жана мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык-коммуникациялык тармактарын түзөт;

- ведомстволук түзүмдөрүнүн жана уюмдарынын киреше жана чыгаша сметасын макулдашат;

- киреше, чыгаша сметасын иштеп чыгат жана бекитет, Комитеттин каржылоо бөлүгүндө республикалык бюджеттин аткарылышын уюштурат;

- маалыматтык-коммуникациялык программалык каражаттарды интеграциялоонун ведомстволор аралык системасын ишке киргизет;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн жана уюмдардын финансылык-чарбалык ишине талдоо жүргүзөт;

- маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу объектилеринин иштөө маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иштейт;

- Комитеттин карамагына берилген мамлекеттик мүлктү оперативдүү башкарат, алардын сактыгын жана натыйжалуу пайдаланууну контролдойт;

- ички контролдоо системасынын натыйжалуулугуна жана финансы-чарбалык ишинин жыйынтыгына баа берет, баалоонун жыйынтыгы боюнча өз компетенциясынын чегинде сунуштарды иштеп чыгат;

- Комитеттин маалыматтык ресурстарына жетүү боюнча жарандардын жана уюмдардын укуктарын ишке ашырууну камсыз кылат;

- маалыматтык продуктулар, ресурстар, технологиялар рыногун, ошондой эле маалыматтык системалардын, тармактардын кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүүгө катышат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 199, 2019-жылдын 9-январындагы № 6, 2019-жылдын 6-июнундагы № 278 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

10. Комитет Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка функцияларды ишке ашырат.

5. Комитеттин укуктары

11. Жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында Комитет төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун белгиленген тартипте киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сертификаттарды, күбөлүктөрдү берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик маалыматтык ресурстарынын реестрин жүргүзүүгө;

- байланыш, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу чөйрөсүндө жаңы технологияларды жана стандарттарды ишке киргизүү боюнча юридикалык жана жеке жактарды консультациялоого;

- маалыматташтыруу чөйрөсүндө субъектилер үчүн рекомендацияларды иштеп чыгууга;

- республикалык бюджеттин жана байланыш, маалыматташтыруу жана электрондук башкарууну өнүктүрүүгө каралган башка булактардын каражаттарын башкы тескөөчүнүн жана алуучунун функцияларын аткарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди түзүүгө;

- Комитеттин компетенциясына кирген маселелерди чечүү үчүн тийиштүү адистерди жана эксперттерди, мамлекеттик органдардын кызматкерлерин тартуу менен белгиленген тартипте кеңештерди, комиссияларды, техникалык комитеттерди жана жумушчу топторду түзүүгө жана алардын ишине катышууга;

- милдеттерди жана функцияларды аткаруу үчүн мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан керектүү материалдарды, документтерди, маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Комитеттин компетенциясына кирген маселелер боюнча белгиленген тартипте кеңешмелерди, семинарларды, тренингдерди жана башка формадагы окутууларды жана талкууларды уюштуруу жана өткөрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн мамлекеттик маалыматтык системалардын жана маалыматтык ресурстардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча рекомендацияларды иштеп чыгууга;

- электрондук башкаруу инфраструктурасын түзүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке киргизүүгө;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана ресурстар жаатында илимий-изилдөө жана инновациялык изденүүлөрдү жүргүзүүгө;

- маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жаатында кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди иштеп чыгууга;

- ведомстволук бөлүмдөр тарабынан байланыш жаатында кызмат көрсөтүүгө тарифтерди макулдашууга;

- Комитетке багытталган объектилерди эксплуатациялоого кабыл алуу боюнча белгиленген тартипте комиссияны дайындоого, аларды кабыл алуу жөнүндө актыларды бекитүүгө;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- сотторго доо жана арыздар менен кайрылуу, ошондой эле иштерди кароодо сотко катышууга;

- байланыш, маалыматташтыруу, электрондук кол тамга жана электрондук башкаруу жаатында эл аралык уюмдар жана башка өлкөлөрдүн жөнгө салуу органдары менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында өз ара аракеттенүүгө;

- Комитеттин функцияларын ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана өз компетенциясынын чегинде ведомстволор аралык мүнөздөгү эл аралык келишимдерди түзүүгө, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө же илимий-изилдөө жана башка иштерди аткарууга катышууга;

- Комитеттин маалыматтык системаларын натыйжалуу пайдалануу, ошондой эле Комитеттин ишин автоматташтыруу боюнча жумуштарды аткаруу үчүн маалыматтык системаларды, техникалык чечимдерди ишке киргизүү жана колдоо;

- өз компетенциясынын чегинде байланыш жаатындагы ишканалардын менчигинин формасына карабай бардык документтерин эркин көрүүгө;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- өз ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон эрежелерди, методикалык көрсөтмөлөрдү, нускамаларды жана башка актыларды кабыл алууга жана алардын аткарылышын контролдоого;

 - операторлордун, электр байланыш кызматтарынын, почта байланыш ишканаларынын жана байланыш кызматынан пайдалануучулардын ортосунда болгон чыр-чатактарды жөнгө салуу жана чечүү боюнча маселелерди кароого;

- укуктук маселелерди кошо алганда Комитеттин иши жөнүндө маалыматтарды чагылдырууга багытталган иш-чараларды аткарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-январындагы № 6, 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Ишти уюштуруу

12. Комитетти төрага жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

13. Комитетте статс-катчынын жана Комитеттин төрагасынын орун басарларынын кызмат орундары каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

14. Комитеттин төрагасынын орун басарларын төраганын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызмат ордуна дайындайт жана бошотот, түздөн-түз төрагага баш ийишет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде Комитеттин ишин уюштурушат.

15. Төрага:

- Комитеттин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Комитетке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде Комитеттин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, белгиленген тартипте Комитеттин компетенциясына киргизилген маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коёт;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Комитеттин төрагасынын орун басарларын кызматка дайындоо үчүн талапкерлерди сунуштайт;

- Комитеттин төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- борбордук аппараттын, ведомстволук түзүлүштөрдүн жана уюмдардын түзүмүн бекитет, аны өзгөртүү Комитеттин милдеттерин жана функцияларын өзгөртүүгө байланыштуу гана мүмкүн. Мында төраганы дайындоо Комитеттин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- бекитилген штаттык сандын жана эмгек акы төлөө фондунун чегинде Комитеттин борбордук аппаратынын, ведомстволук түзүлүштөрүнүн жана уюмдарынын штаттык ырааттамасын бекитет;

- Комитеттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Комитеттин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине кызмат орундарынын номенклатурасына ылайык бош кызмат орундарын ээлөөгө сунуш киргизет;

- ведомстволук бөлүнүштөр жана уюмдар жөнүндө жоболордун (уставдардын) долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө берет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Комитеттин системасынын кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот. Аларга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Комитеттин системасынын кызматкерлеринин аткаруусу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Комитеттин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коёт;

- мыйзамдарда аныкталгандардын чегинде Комитеттин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, бүтүмдөрдү түзөт;

- Комитеттин системасынын өзгөчө айырмаланган кызматкерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, Кыргыз Республикасына өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн жана ардак наамдарды ыйгарууга белгиленген тартипте көрсөтөт;

- кызмат орду боюнча Комитеттин жарандык коргонуусунун начальниги болуп саналат жана Комитетте жарандык коргонууну жетектейт;

- Комитеттин ведомстволук бөлүнүштөрүнө тапшырма берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- Комитеттин ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жана уюмдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат, эгерде чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленбесе;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик жарандык кызматчыларга класстык чиндерди ыйгаруу жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Комитеттин төрагасы Кыргыз Республикасында байланышты көзөмөлдөө боюнча башкы мамлекеттик инспектор болуп саналат; Комитеттин төрагасынын орун басарлары, түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн административдик жаза чараларын берүү жөнүндө токтомду киргизүүгө ыйгарым укук берилген жетекчилери - Кыргыз Республикасында байланышты көзөмөлдөө боюнча улук инспектор болуп саналат.

"ЧУА" МБ эскертүүсү:

Берилген Жобонун 15-пунктундагы абзацтарынын саны расмий тилдеги 15-пунктундагы тексттин абзацтарынын санына дал келбейт.

Көңүл буруңуздар:

Берилген Жобонун 15-пунктунда 23-абзац жок болгондуктан, КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтому менен берилген өзгөртүүлөр киргизилген жок.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 619 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Комитетте 11 адамдан турган курамда коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орду боюнча төрага (коллегиянын төрагасы), статс-катчы, төраганын орун басарлары саналат. Коллегиянын мүчөлөрүнүн персоналдык курамы Комитеттин төрагасынын сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү киргизилет.

 Комитеттин коллегиясы Комитеттин иштеши жана байланышты өнүктүрүү, маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу боюнча кыйла маанилүү маселелерин карайт.

17. Комитетте мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комиссия иштейт.

18. Комитеттин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук кеңеш түзүлөт, ал коомдук негизде иш алып баруучу консультациялык-байкоочу орган.

19. Комитеттин казыналык системасында атайын эсеби болот.

20. Комитеттин борбордук аппаратын, ведомстволук бөлүнүштөрүн камсыздоого жумшалуучу чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген каржылоонун башка булактарынын эсебинен ишке ашырылат.

7. Корутунду жоболор

21. Комитеттин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

22. Комитеттин иши токтотулган учурда анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.