Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4b693da9-b47d-49e7-ba21-3733db5766c2\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2016-жылдын 23-майы № 272

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Салык отчетунун формаларын жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 85 жана 86-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-мартындагы № 109 "Салык отчетунун, патенттердин, эсептөөлөрдүн, кабарлоонун, маалыматтын жана салыкты башкаруу боюнча маалыматтык эсептөөлөрдүн формаларын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктунда:

төртүнчү абзац "аны толтуруу" деген сөздөрдөн кийин "жана берүү" деген сөздөр менен толукталсын;

он биринчи абзац "аны толтуруунун" деген сөздөрдөн кийин "жана берүүнүн" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма үчүнчү абзац "аны толтуруунун" деген сөздөрдөн кийин "жана берүүнүн" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма төртүнчү абзац "аны толтуруунун" деген сөздөрдөн кийин "жана берүүнүн" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма бешинчи абзац "аны толтуруунун" деген сөздөрдөн кийин "жана берүүнүн" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма тогузунчу абзацтагы "текшерүү актысы (FORM STI-035)." деген сөздөр, аббревиатура жана цифралар "текшерүү актысы (FORM STI-035);" деген сөздөр, аббревиатура жана цифралар менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы отузунчу абзац менен толукталсын:

"- пайдалуу кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөө (FORM STI-142) жана аны толтуруунун жана берүүнүн тартиби.";

- токтом төмөнкүлөр менен толукталсын:

ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөөнүн (FORM STI-142) формасы;

ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык Пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөөнүн (FORM STI-142) формасын толтуруунун жана берүүнүн тартиби;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет элдик уюмдун кирешелерине салык боюнча отчеттун (FORM STI-106) формасы ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет элдик уюмдун кирешелерине салык боюнча отчеттун (FORM STI-106) формасын толтуруунун жана берүүнүн тартиби ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Пайда салыгынын алдын ала суммасын эсептөөнү (FORM STI-107) толтуруунун жана берүүнүн тартибинде:

аталышындагы "суммасы боюнча отчетту (FORM STI-107) толтуруунун" деген сөздөр "суммасын эсептөөнү (FORM STI-107) толтуруунун жана берүүнүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул тартип Пайда салыгынын алдын ала суммасын эсептөөнүн (FORM STI-107) формасын толтуруунун жана берүүнүн эрежесин аныктайт.";

- 3-пункт "суммасынын эсеби" деген сөздөрдөн кийин (мындан ары - Эсептөө) деген сөздөр менен толукталсын;

- 2-главанын аталышындагы "Отчетту" деген сөз "Эсептөөнү" деген сөз менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 21 жана 22-пункттар менен толукталсын:

"21. 901-уячада салык органы Эсептөөнү кабыл алган дата көрсөтүлөт.

22. 902-уячада Эсептөөнү кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 3-глава менен толукталсын:

"3. Эсептөөнү берүү тартиби

23. Эсептөө кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

24. Эсептөө баруу тартибинде берилген учурда, Эсептөө эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылат.

25. Эсептөө почта аркылуу берилген учурда, Эсептөө эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Эсептөө заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Эсептөө тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Эсептөөнү кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Эсептөөнүн 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт. Салык төлөөчүдө калуучу Эсептөөнүн биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

26. Эсептөө электрондук түрдө берилген учурда, салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эсептөө электрондук түрдө берилген учурда Эсептөөнүн 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.";

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы киреше (пайыздын) булагынан кармалган салыктын суммасы жөнүндө отчеттун формасын (FORM STI-059) толтуруунун жана берүүнүн тартибинде:

- аталышындагы "отчеттун формасын (FORM STI-059) толтуруунун" деген сөздөр "отчеттун (FORM STI-059) формасын толтуруунун жана берүүнүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-пунктундагы "толтуруу тартибин" деген сөздөр "толтуруунун жана берүүнүн эрежесин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 5-глава менен толукталсын:

"5. Кыргыз Республикасындагы киреше (пайыздын) булагынан кармалган салыктын суммасы жөнүндө отчетту (FORM STI-059) берүүнүн тартиби

29. Отчет кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

30. Отчет баруу тартибинде берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылып берилет.

31. Отчет почта аркылуу берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Отчет заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Отчет тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Отчетту кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Отчеттун 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт. Салык төлөөчүдө калуучу Отчеттун биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

32. Отчет электрондук түрдө берилген учурда, салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Отчет электрондук түрдө берилген учурда Отчеттун 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.";

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешенин суммалары жөнүндө маалыматтын (FORM STI-017) формасы ушул токтомдун 5-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешенин суммалары жөнүндө маалыматтын (FORM STI-017) формасын толтуруунун жана берүүнүн тартиби ушул токтомдун 6-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммасы жөнүндө маалыматтын (FORM STI-058) формасы ушул токтомдун 7-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммасы жөнүндө маалыматтын (FORM STI-058) формасын толтуруунун жана берүүнүн тартиби ушул токтомдун 8-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-июлундагы № 439 "Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасын, аны толтуруу тартибин жана Алтын камтыган рудадагы жана алтын камтыган концентраттагы алтындын наркын аныктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктунун экинчи абзацындагы "аны толтуруу" деген сөздөн кийин "жана берүү" деген сөздөр менен толукталсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасын толтуруу жана берүү тартибинде (FORM STI-108):

- аталышындагы "толтуруу" деген сөз "толтуруу жана берүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-пунктундагы "толтуруу тартибин" деген сөздөр "толтуруу жана берүү эрежесин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 9-пункту алып салынсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 5-глава менен толукталсын:

"5. Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетту берүү тартиби

43. Отчет кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

44. Отчет баруу тартибинде берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылып берилет.

45. Отчет почта аркылуу берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Отчет заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Отчет тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Отчетту кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Отчетту и 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт Салык төлөөчүдө калуучу Отчеттун биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

46. Отчет электрондук түрдө берилген учурда, салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Отчет электрондук түрдө берилген учурда Отчеттун 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.''.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-октябрындагы № 699 "Отчеттуулук формаларын жана аларды толтуруу жана берүү тартиптерин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Салык агенти тарабынан кармалуучу киреше салыгы боюнча отчетту (FORM STI-132, FORM STI-133, FORM STI-134) толтуруу жана тапшыруу тартибинде:

- 27-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"27. Отчеттун 050, 060, 070, 080-уячаларында төмөнкүдөй тартипте аныкталган өздүк эсептердин орточо саны көрсөтүлөт:

- 050-уячада - тиркеменин 150, 200 жана 250-уячаларынын 3 айга бөлүнгөн маанилеринин суммасы;

- 060-уячада - тиркеменин 160, 210 жана 260-уячаларынын 3 айга бөлүнгөн маанилеринин суммасы:

- 070-уячада - тиркеменин 170, 220 жана 270-уячаларынын 3 айга бөлүнгөн маанилеринин суммасы;

- 080-уячада - тиркеменин 180, 230 жана 280-уячаларынын 3 айга бөлүнгөн маанилеринин суммасы.

Мында 050, 060, 070 жана 080-уячалардын мааниси толук цифрага чейин тегеректөө менен көрсөтүлөт.";

- 37-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37. 090-уячада отчеттун 050, 060, 070 жана 080-уячаларынын маанисинин суммасы көрсөтүлөт.

Отчеттун 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 жана 099-уячаларынын "Жыйынтык" сабында төмөнкү тиркемелерде көрсөтүлгөн жыйынтык суммалар көрсөтүлөт:

- 091-уячада - тиркеменин 191, 241 жана 291 -уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 092-уячада - тиркеменин 192, 242 жана 292-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 093-уячада - тиркеменин 193, 243 жана 293-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 094-уячада - тиркеменин 194, 244 жана 294-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 095-уячада - тиркеменин 195, 245 жана 295-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 096-уячада - тиркеменин 196, 246 жана 296-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 097-уячада - тиркеменин 197, 247 жана 297-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 098-уячада - тиркеменин 198, 248 жана 298-уячаларынын маанилеринин суммасы;

- 099-уячада - тиркеменин 199, 249 жана 299-уячаларынын маанилеринин суммасы.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С. Жээнбеков

 

1-тиркеме

FORM STI-142

Пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту
ЭСЕПТӨӨ

(Графикалык көчүрмөсү Юстиция министрлигин архивинде)

 

2-тиркеме

Пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөөнүн (FORM STI-142) формасын толтуруунун жана берүүнүн
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин XI бөлүмүнө ылайык бонусту эсептөө жана төлөө, геологиялык запастар жана кендердин болжолдуу ресурстары, Кыргыз Республикасындагы пайдалуу казындылардын белгилери жана гидрогеологиялык скважиналарды бургулоонун тереңдиги жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн арналган Пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөөнүн (FORM STI-142) (мындан ары - Эсептөө) формасын толтуруунун жана берүүнүн эрежесин аныктайт.

2. Эсептөө туруктуу мекеме түзүү менен Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген ата мекендик уюм, чет өлкөлүк уюм, ошондой эле кендерди пайдаланууга укуктуу жеке ишкер (мындан ары - салык төлөөчү) тарабынан түзүлөт. Бонус салыгын төлөөчү жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган менен макулдашылган тийиштүү Эсептөөнү салык органына берет жана кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирбей эсептик катталган жери боюнча бонусту төлөйт.

3. Бонусту эсептөө төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому менен бекитилген Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык кендердин жана пайдалуу казындылардын белгилеринин категориялары жөнүндө;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому менен бекитилген Лицензиялык аянттын бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык лицензиялык аянт жөнүндө;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Конкурска коюлуучу жалпы мамлекеттик маанидеги пайдалуу казындылардын кендеринин тизмегине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ар бир кенге өзүнчө аныкталуучу, конкурска коюлуучу пайдалуу казындылардын кендеринин бонусунун ставкасы жөнүндө.

4. Эсептөөгө салык төлөөчү кол коёт жана салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 46-беренесине ылайык Эсептөө салык өкүлү аркылуу берилиши мүмкүн.

Эсептөө эмгектик же жарандык-укуктук келишимдин негизинде салык төлөөчүнүн кызыкчылыктарын коргогон ыйгарым укуктуу салык өкүлү тарабынан түзүлгөн жана берилген учурда Эсептөөгө өкүл кол коёт жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт.

Эсептөө ишеним каттын негизинде салык төлөөчүнүн кызыкчылыктарын коргогон ыйгарым укуктуу салык өкүлү тарабынан түзүлгөн жана берилген учурда Эсептөөгө салык төлөөчү же ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга ылайык салык төлөөчүнүн ишенимдүү адамы/өкүлү кол коёт. Коюлган кол Эсептөөгө кол койгон салык төлөөчүнүн/өкүлдүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

5. Эсептөө кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

Эсептөө баруу тартибинде берилген учурда Эсептөө эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылып берилет.

Эсептөө почта аркылуу берилген учурда Эсептөө эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Эсептөө заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Эсептөө тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Эсептөөнү кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Эсептөөнүн 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт Салык төлөөчүдө калуучу Эсептөөнүн биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

Эсептөө электрондук түрдө берилген учурда салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эсептөө электрондук түрдө берилген учурда 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

Эсептөөнү электрондук түрдө берүү тартиби жөнүндө толук маалымат ыйгарым укуктуу салык органынын www.sti.gov.kg сайтында жайгаштырылган.

2. I бөлүмдү толтуруу тартиби

6. 001-уячада:

1) эгерде Эсептөө биринчи жолу тапшырылып жатса - "X" түрүндөгү белги "алгачкы" уячасында көрсөтүлөт;

2) эгерде мурда ушул эле салык мезгили үчүн Эсептөө тапшырылып, бирок кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылып, алар берилген Эсептөөдө оңдолсо, "X" түрүндөгү белги "такталган" уячасында көрсөтүлөт;

3) мурда ушул эле салык мезгили үчүн тапшырылган Эсептөөгө менчик үлүшүн өзгөртүү менен катышуучуну алмаштыруу, башка адамга өткөрүп берүү, аянтты кеңейтүү жана запастардын өсүшү бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилген учурда X" түрүндөгү белги "кошумча" уячасында көрсөтүлөт.

7. Эсептөөнүн уячалары төмөнкүдөй толтурулат:

1) 102-уячада салык төлөөчүнүн ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык төлөөчүнүн толук аталышы (аты-жөнү) көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык төлөөчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын коду жана аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык төлөөчүнү каттоо учурунда статистика органдары тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүнүн индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (облус, шаар, район, айыл ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык төлөөчүнүн байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) 901-уячада салык органы Эсептөөнү кабыл алган дата көрсөтүлөт;

11) 902-уячада Эсептөөнү кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.

3. II бөлүмдү толтуруу тартиби

8. 190-уячада лицензияны алган дата көрсөтүлөт. Мисалы: "'01.05.2013".

9. 200-уячада жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катышуучуну алмаштыруу жана менчик үлүшүн өзгөртүү бөлүгүндө лицензиялык тиркемеге өзгөртүүлөр (каттоолор) киргизилген дата көрсөтүлөт. Бул уяча кошумча Эсептөөнү берген учурда гана толтурулат.

10. 201-уячада Эсептөө берилүүчү салык мезгили башталган дата көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "01.05.2013".

11. 202-уячада Эсептөө берилүүчү салык мезгилинин акыркы күнүнүн датасы көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "30.05.2013".

12. 203, 206, 208 жана 210-уячаларда Эсептөөнүн III, IV жана V бөлүмдөрү боюнча бонустун жыйынтык суммасы АКШ долларында, ошондой эле катышуучу алмаштырылган учурда менчиктин ушул үлүшүнүн өзгөрүшүнө пропорционалдуу эсептелген бонустун суммасы көрсөтүлөт.

13. 204-уячада төмөнкү датага карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт:

1) лицензияны алган (алгачкы жана такталган Эсептөөнү берген учурда);

2) катышуучу алмашкан жана менчик үлүшү өзгөргөн (кошумча Эсептөөнү берген учурда).

14. 205, 207, 209 жана 211-уячаларда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелген бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

15. 212-уячада 205, 207, 209 жана 211-уячалардын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

4. Ill бөлүмдү толтуруу тартиби

16. 301, 308, 315, 322, 329, 336, 343, 350, 357, 364-уячаларда "√" белгиси менен өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган кендердин категориялары коюлат.

17. 302, 309, 316, 323, 330, 337, 344, 351, 358, 365-уячаларда "√"  белгиси менен алдын ала бааланган кендердин жана пайдалуу казындылардын жана белгилеринин категориялары коюлат.

18. 303, 310, 317, 324, 331, 338, 345, 352, 359, 366-уячаларда лицензияга ылайык пайдалуу казындылардын аталыштары көрсөтүлөт.

19. 304, 311, 318, 325, 332, 339, 346, 353, 360, 367-уячаларда пайдалуу казындылардын өлчөө бирдиги көрсөтүлөт.

20. 305, 312, 319, 326, 333, 340, 347, 354, 361, 368-уячаларда геологиялык запастардын жана болжолдуу ресурстардын саны көрсөтүлөт.

21. 306, 313, 320, 327, 334, 341, 348, 355, 362, 369-уячаларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому менен бекитилген Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык бонустун ставкасы миң АКШ доллары менен көрсөтүлөт.

22. 307, 314, 321, 328, 335, 342, 349, 356, 363, 370-уячаларда төмөнкү формула боюнча эсептелген бонустун суммасы миң АКШ доллары менен көрсөтүлөт:

307-уячанын мааниси = 305-уячанын мааниси х 306-уячанын мааниси;

314-уячанын мааниси = 312-уячанын мааниси х 313-уячанын мааниси;

321-уячанын мааниси = 319-уячанын мааниси х 320-уячанын мааниси;

328-уячанын мааниси = 326-уячанын мааниси х 327-уячанын мааниси;

335-уячанын мааниси = 333-уячанын мааниси х 334-уячанын мааниси;

342-уячанын мааниси = 340-уячанын мааниси х 341-уячанын мааниси;

349-уячанын мааниси = 347-уячанын мааниси х 348-уячанын мааниси;

356-уячанын мааниси = 354-уячанын мааниси х 355-уячанын мааниси;

363-уячанын мааниси = 361-уячанын мааниси х 362-уячанын мааниси;

370-уячанын мааниси = 368-уячанын мааниси х 369-уячанын мааниси.

23. 371-уячада III бөлүмдүн 307, 314, 321, 328, 335, 342, 349, 356, 363, 370-уячаларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

24. 371-уячанын мааниси сомго кайра эсептөө үчүн АКШ долларында "Бонустун суммасы жөнүндө маалымат" II бөлүмүнүн 203-уячасына көчүрүлөт.

5. IV бөлүмдү толтуруу тартиби

25. 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419 жана 422-уячаларда айтылган аянттардын өлчөмү көрсөтүлөт.

26. 425, 428 жана 431-уячаларда бургулоонун тереңдигине жараша скважиналардын саны көрсөтүлөт.

27. 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429 жана 432-уячаларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин ченемдеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому менен бекитилген Лицензиялык аянттын бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык лицензиялык аянттын бонусунун ставкалары жана скважиналардын бонусунун ставкалары көрсөтүлөт. Бонустун ставкасы АКШ долларында көрсөтүлөт.

28. 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430 жана 433-уячаларда төмөнкү формула боюнча эсептелген бонустун суммасы АКШ доллары менен көрсөтүлөт:

403-уячанын мааниси = 401-уячанын мааниси х 402-уячанын мааниси;

406-уячанын мааниси = 404-уячанын мааниси х 405-уячанын мааниси;

409-уячанын мааниси = 407-уячанын мааниси х 408-уячанын мааниси;

412-уячанын мааниси = 410-уячанын мааниси х 411-уячанын мааниси;

415-уячанын мааниси = 413-уячанын мааниси х 414-уячанын мааниси;

418-уячанын мааниси = 416-уячанын мааниси х 417-уячанын мааниси;

421-уячанын мааниси = 419-уячанын мааниси х 420-уячанын мааниси;

424-уячанын мааниси = 422-уячанын мааниси х 423-уячанын мааниси;

427-уячанын мааниси = 425-уячанын мааниси х 426-уячанын мааниси;

430-уячанын мааниси = 428-уячанын мааниси х 429-уячанын мааниси;

433-уячанын мааниси = 431-уячанын мааниси х 432-уячанын мааниси.

29. 434-уячада IV бөлүмдүн 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430 жана 433-уячаларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

30. 434-уячанын мааниси сомго кайра эсептөө үчүн АКШ доллары менен "Бонустун суммасы жөнүндө маалымат" II бөлүмүнүн 206-уячасына көчүрүлөт.

6. V бөлүмдү толтуруу тартиби

31. 501, 509, 517, 525, 533, 541, 549, 557, 565, 573, 581 жана 589-уячаларда "√" белгиси менен А+В+С1+С2+з/б кендин категориялары коюлат.

32. 502, 510, 518, 526, 534, 542, 550, 558, 566, 574, 582 жана 590-уячаларда "√" белгиси менен P1 категориясынын ресурстары коюлат.

33. 503, 511, 519, 527, 535, 543, 551, 559, 567, 575, 583 жана 591-уячаларда кендин аталышы көрсөтүлөт.

34. 504, 512, 520, 528, 536, 544, 552, 560, 568, 576, 584 жана 592-уячаларда пайдалуу казындылардын аталышы көрсөтүлөт.

35. 505, 513, 521, 529, 537, 545, 553, 561, 569, 577, 585 жана 593-уячаларда пайдалуу казындылардын өлчөө бирдиги көрсөтүлөт.

36. 506, 514, 522, 530, 538, 546, 554, 562, 570, 578, 586 жана 594-уячаларда А+В+С1+С2+з/б категорияларынын запасы же Р1 категориясынын болжолдуу ресурстары көрсөтүлөт.

37. 507, 515, 523, 531, 539, 547, 555, 563, 571, 579, 587 жана 595-уячаларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Конкурска коюлуучу жалпы мамлекеттик маанидеги пайдалуу казындылардын кендеринин тизмегине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ар бир кенге өзүнчө бекитилүүчү бонустун ставкасы көрсөтүлөт. Бонустун ставкасы миң АКШ долларында көрсөтүлөт.

38. 508, 516, 524, 532, 540, 548, 556, 564, 572, 580, 588 жана 596-уячаларда төмөнкү формула боюнча эсептелген бонустун суммасы миң АКШ доллары менен көрсөтүлөт:

508-уячанын мааниси = 506-уячанын мааниси х 507-уячанын мааниси;

516-уячанын мааниси = 514-уячанын мааниси х 515-уячанын мааниси;

524-уячанын мааниси = 522-уячанын мааниси х 523-уячанын мааниси;

532-уячанын мааниси = 530-уячанын мааниси х 531-уячанын мааниси;

540-уячанын мааниси = 538-уячанын мааниси х 539-уячанын мааниси;

548-уячанын мааниси = 546-уячанын мааниси х 547-уячанын мааниси;

556-уячанын мааниси = 554-уячанын мааниси х 555-уячанын мааниси;

564-уячанын мааниси = 562-уячанын мааниси х 563-уячанын мааниси;

572-уячанын мааниси = 570-уячанын мааниси х 571-уячанын мааниси;

580-уячанын мааниси = 578-уячанын мааниси х 579-уячанын мааниси;

588-уячанын мааниси = 586-уячанын мааниси х 587-уячанын мааниси;

596-уячанын мааниси = 594-уячанын мааниси х 595-уячанын мааниси.

39. 597-уячада V бөлүмдүн 508, 516, 524, 532, 540, 548, 556, 564, 572, 580, 588 жана 596-уячаларынын маанилеринин жалпы суммасы көрсөтүлөт.

40. 597-уячанын мааниси сомго кайра эсептөө үчүн АКШ доллары менен "Бонустун суммасы жөнүндө маалымат" II бөлүмүнүн 208-уячасына көчүрүлөт.

1-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу "А" ЖЧК тиешелүү лицензияны алгандан кийин күрөң көмүр кенин иштетүү боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган баштапкы Эсептөө (баланстык запастардын) берилген.

"А" ЖЧК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-декабрындагы № 736 токтому менен бекитилген Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык Эсептөөнүн III бөлүмүн толтурат:

- 001-уячада "√" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "Өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган кендер" 1-графасынын 301-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 3-графасынын 303-уячасында "Күрөң көмүр" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" деген 4-графасынын 304-уячасында "млн т" көрсөтүлөт;

- "Запастардын саны" 5-графасынын 305-уячасында "5" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 6-графасынын 306-уячасында өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган, күрөң көмүр - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "1,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 7-графасынын 307-уячасында "5,0" (5000000 х 1,0 : 1000000) көрсөтүлөт;

- 7-графанын 371-уячасында 203-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "5,0" АКШ долларында көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензия алынган датага карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 205-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелген, 212-уячага көчүрүлө турган бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштан 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

2-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу "В" ЖЧК тиешелүү лицензияны алгандан кийин алдын ала бааланган запастар менен кен чыккан жерден мунай өндүрүү боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө (баланстык жана болжолдонгон запастардын) берилген.

"В" ЖЧК Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык Эсептөөнүн III бөлүмүн толтурат:

Баланстык эсеп боюнча:

- 001-уячада "√" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "Өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган кендер" 1-графасынын 301-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 3-графасынын 303-уячасында "мунай" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 4-графасынын 304-уячасында "млн т" көрсөтүлөт;

- "Запастардын саны" 5-графасынын 305-уячасында "5" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 6-графасынын 306-уячасында өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган мунай - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "1,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 7-графасынын 307-уячасында "0,5" (5000000 х 0,1 : 1000000) көрсөтүлөт.

Болжолдонгон эсеп боюнча:

- "Алдын ала бааланган кендер жана пайдалуу казындылардын белгилери" 2-графасынын 309-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 3-графасынын 310-уячасында "мунай" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 4-графасынын 311-уячасында "млн т" көрсөтүлөт;

- "Запастардын саны/бургулоонун тереңдиги" 5-графасынын 312-уячасында "2" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 6-графасынын 313-уячасында алдын ала бааланган мунай кени үчүн Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "5,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 7-графасынын 314-уячасында "10,0" (2 x 5 : 1000000) көрсөтүлөт;

- 7-графанын 371-уячасында 203-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "10,5" (0,5+10,0) AKLU долларында көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензия алынган датага карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 205-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелген, 212-уячага көчүрүлө турган бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштан 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

3-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу жеке ишкер тиешелүү лицензияны алгандан кийин табигый каптоочу таш кендерин издөө боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө берилген.

Жеке ишкер Лицензиялык аянттын бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык Эсептөөнүн IV бөлүмүн толтурат:

- 001-уячада "√" белгиси менен "баштапкы" белгиленет;

- "Аталган аянттардын өлчөмү/скважиналардын саны" деген 2-графанын 419-уячасында "20" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 3-графасынын 420-уячасында "500" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 4-графасынын 421-уячасында "10000" (20 х 500) көрсөтүлөт;

- 4-графанын 434-уячасында 206-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "10000" көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензия алынган датага карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 207-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелген, 212-уячага көчүрүлө турган бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

4-мисал.

Кендерди пайдалануу укугуна конкурс боюнча лицензия алган "А" ЖАК жалпы мамлекеттик маанидеги чалгындалган алтын кендерин иштетүү боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө (баланстык жана болжолдонгон запастардын) берилген.

"А" ЖАК тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү, бонустун ставкасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ар бир кен үчүн өзүнчө белгиленүүчү, конкурска коюлуучу жалпы мамлекеттик маанидеги пайдалуу казындылардын кендеринин тизмегине жана Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык Эсептөөнүн V бөлүмү толтурулат:

Баланстык эсеп боюнча:

- 001-уячада "√" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "А+В+С1+С2+з/б категориясы" 1-графасынын 501-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Кендин аталышы" 1-графасынын 503-уячасында алтын кенинин аталышы көрсөтүлөт;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 4-графасынын 504-уячасында "алтын" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 4-графасынын 505-уячасында "т" көрсөтүлөт;

- "А+В+С1+С2+з/б категорияларынын запасы/Р1 категориясынын болжолдуу ресурстары" 6-графасынын 506-уячасында "50" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 7-графасынын 507-уячасында өнөр жайлык өздөштүрүүгө даярдалган алтын - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "60,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 8-графасынын 508-уячасында "3000,0" (50 х 60,0) көрсөтүлөт.

Болжолдуу эсеп боюнча:

"Р1 категориясынын ресурстары" 2-графасынын 510-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Кендин аталышы" 3-графасынын 511-уячасында жогоруда аталган Тизмекке ылайык алтын кенинин аталышы көрсөтүлөт;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 4-графасынын 512-уячасында "алтын" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 5-графасынын 513-уячасында "т" көрсөтүлөт;

- "А+В+С1+С2+з/б категорияларынын запасы/Р1 категориясынын болжолдуу ресурстары" 6-графасынын 514-уячасында "3" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 7-графасынын 515-уячасында алтын - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "1,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 8-графасынын 516-уячасында "3,0" (3 х 1,0) көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 8-графасынын 597-уячасында 208-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "3003,0" (3000,0+3,0) көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензия алынган датага карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 209-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелген, 212-уячага көчүрүлүүчү бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

5-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу "МММ" ЖЧК тиешелүү лицензияны алгандан кийин таш көмүр кенин иштетүү боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө (баланстык запастардын) берилген, аны бергенден кийин ошол кен боюнча бонустардын ставкасы ката көрсөтүлүп, башкача айтканда, "2,0" санынын ордуна жаңылыштык менен "1,0" саны көрсөтүлгөн, ошондуктан, бул учурда "МММ" ЖЧК төмөнкүдөй түрдө толтурулган "такталган" Эсептөөнү берет:

- 001-уячада "√" белгиси менен "такталган" белгиленет;

- I бөлүм, ошондой эле II бөлүмдүн 190, 201 жана 202-уячалары алгачкы Эсептөөгө окшош толтурулат;

- Эсептөөнүн III бөлүмү Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык толтурулат:

- "Өндүрүштүк өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган кендер" 1-графасынын 301-уячасына "√" белгиси коюлат;

- "Пайдалуу казындынын аталышы" 3-графасынын 303-уячасына "таш көмүр" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 4-графасынын 304-уячасында "млн т" көрсөтүлөт;

- "Запастардын саны" 5-графасынын 305-уячасында "10" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 6-графасынын 306-уячасында өндүрүштүк өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган таш көмүр - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "2,0" көрсөтүлөт;

- "Бонустардын суммасы" 7-графасынын 307-уячасында "20,0" көрсөтүлөт (10000000 * 2,0 : 1000000);

- 7-графанын 371-уячасында 203-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "20,0" АКШ долларында көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензияны алган күнгө карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 205-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелинген, 212-уячага көчүрүлө турган бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

6-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу "К.С." АК тиешелүү лицензияны алгандан кийин акиташты өндүрүү үчүн акиташ кенин иштетүү боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө (баланстык запастардын) берилген жана бонус төлөнгөн. Эсептөөнү бергенден кийин катышуучулардын менчик үлүштөрүн өзгөртүү менен алардын курамы да өзгөргөн.

Ошондуктан, бул учурда "К.С." АК төмөнкүдөй түрдө толтурулган кошумча Эсептөөнү берет:

- 001-уячасында "√" белгиси менен "кошумча" белгиленет;

- I бөлүм, ошондой эле II бөлүмдүн 190-уячасы "алгачкы" Эсептөөгө окшош толтурулат;

- 200-уячада лицензиялардын тиркемеге ылайык менчик үлүшүн өзгөртүү менен катышуучу алмаштырылган дата көрсөтүлөт;

- 201 жана 202-уячаларда бонус төлөнүүгө тийиш болгон салык мезгили башталган жана аяктаган дата (30 күн) көрсөтүлөт;

- 210-уячада катышуучулар алмашкан учурда ушул менчик үлүшүнүн өзгөрүшүнө пропорционалдуу эсептелинген бонустун суммасы көрсөтүлөт;

- 204-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензияны алган күнгө карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 211-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелинген, 212-уячага көчүрүлүүчү бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт:

- 212-уячада жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан катышуучуларды алмаштыруу жана алардын менчик үлүштөрүн өзгөртүү бөлүгүндө лицензиялык тиркемеге өзгөртүүлөр (каттоолор) киргизилген күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш болгон бонустун жыйынтык суммасы (сом менен) көрсөтүлөт.

7-мисал.

Кендерди пайдаланууга укуктуу "Д" ЖЧК тиешелүү лицензияны алгандан кийин жер алдындагы тузсуз сууну тандоо жана пайдалануу боюнча иш жүргүзөт.

Бул чарба жүргүзүүчү субъект тарабынан салык органына жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик менен макулдашылган алгачкы Эсептөө (баланстык запастардын) берилген.

"Д" ЖЧК Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин - бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык Эсептин III бөлүмүн толтурат:

- 001-уячада "√" белгиси менен "алгачкы" белгиленет;

- "Өндүрүштүк өздөштүрүүгө даярдалган, чалгындалган кендер" 1-графасынын 301-уячасына "√" белгиси коюлат;

- 3-графадагы "Пайдалуу казындынын аталышы" 303-уячасында "Жер алдындагы тузсуз суулар" көрсөтүлөт;

- "Өлчөө бирдиги" 4-графасынын 304-уячасында "1000 куб.м./сут." көрсөтүлөт;

- "Запастын саны" 5-графасынын 305-уячасында "10000" көрсөтүлөт;

- "Бонустун ставкасы" 6-графасынын 306-уячасында жер алдындагы тузсуз суу - Пайдалуу кен чыккан жердин жана анын белгилеринин бонустарынын ставкаларынын классификациялык таблицасына ылайык "13" көрсөтүлөт;

- "Бонустун суммасы" 7-графасынын 307-уячасында "130,0" (10000000 * 13000 : 1000) көрсөтүлөт;

- 7-графанын 371-уячасында 203-уячага көчүрүлө турган, ушул графа боюнча жыйынтык сумма "130,0" АКШ долларында көрсөтүлөт;

- 204-уячага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсуна ылайык лицензияны алган күнгө карата доллардын курсу сом менен көрсөтүлөт;

- 205-уячада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсептелинген, 212-уячага көчүрүлө турган бонустун суммасы сом менен көрсөтүлөт.

212-уячада көрсөтүлгөн бонустун суммасы кендерди пайдалануу укугуна лицензия алган күндөн баштап 30 күндөн кечиктирилбей төлөнүүгө тийиш.

 

3-тиркеме

FORM STI-106

Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча
ОТЧЕТ

(Графикалык көчүрмөсү Юстиция министрлигинин архивинде)

 

 

4-тиркеме

Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчеттун (FORM STI-106) формасын толтуруунун жана берүүнүн
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчеттун формасын толтуруунун жана берүүнүн эрежесин аныктайт.

2. Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчет төмөнкүлөрдөн турат:

а) Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчеттон (FORM STI-106) (мындан ары - Отчет);

б) Отчеттун тиркемесинен (FORM STI-106-001) (мындан ары - Отчеттун тиркемеси).

3. Отчетту толтуруу Отчеттун тиркемесинен башталат.

4. Отчеттун тиркемесинде 1-8-графалардагы көрсөткүчтөрдүн аталыштарына ылайык отчеттук мезгилде жүргүзүлгөн чет өлкөлүк уюмдун кирешесинин төлөнгөн ар бир фактысы боюнча толук маалымат көрсөтүлөт.

5. Отчетто төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен Отчеттун тиркемесинде көрсөтүлгөн, төлөнгөн кирешелердин түрлөрү (коддору) боюнча жыйынды маалымат көрсөтүлөт:

- кирешелерди алышкан чет өлкөлүк уюмдардын санын (2-графа);

- төлөнгөн кирешенин жалпы суммасын (3-графа);

- кармалган киреше салыгынын жалпы суммасын (4-графа).

6. Отчеттун 3 жана 4-графаларынын "Бардыгы" сабындагы уячаларда көрсөтүлгөн маалыматтар Отчеттун тиркемесинин акыркы барагынын 7 жана 8-графаларынын "Бардыгы" сабындагы маалыматтар менен окшош болушу керек.

7. Көрсөткүчү болбогон учурда Отчеттун тиркемесинен тышкары, тиешелүү уячаларда "0" мааниси көрсөтүлөт. Отчеттун тиркемесинде бардык саптар боюнча көрсөткүчтөр болбогон учурда "0" мааниси "Кармалган киреше салыгынын суммасы" графасында гана көрсөтүлөт.

8. Отчетко ага кол койгон адамдын аты-жөнүн милдеттүү түрдө толук көрсөтүү менен жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

2. Отчетту толтуруу тартиби

9. Отчетту толтурууда "алгачкы" же "такталган" 001-уячасында "X" белгисин көрсөтүү зарыл.

Эгерде Отчет квартал үчүн биринчи жолу тапшырылып жатса - "X" түрүндөгү белгини "алгачкы" уячасында көрсөтүү керек.

Эгерде мурда ушул эле мезгил үчүн Отчет тапшырылып, бирок кийин кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылса, "X" түрүндөгү белгини "такталган" уячасында көрсөтүү керек.

10. Отчеттун формасында ар бир сап боюнча төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

1) 102-уячада салык төлөөчүнүн ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык төлөөчүнүн толук аты-жөнү көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык төлөөчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын коду жана аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык төлөөчүнү каттоо учурунда статистика органдары тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүнүн индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (облус, шаар, район, айыл ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык төлөөчүнүн байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) 201-уячада отчет берилүүчү салык мезгили башталган дата көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "01.01.2014";

11) 202-уячада отчет берилүүчү салык мезгилинин акыркы күнүнүн датасы көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "31.01.2014".

11. "Отчеттун тиркемесинин барактарынын саны" уячасында Отчеттун тиркемесинин барактарынын жалпы саны көрсөтүлөт. Мисалы: "001";

12. 203, 206, 209, 212, 215, 218 жана 221-уячаларда Отчеттун тиркемесине ылайык кирешелердин түрүнүн кодуна ылайык топтоштурулган чет өлкөлүк уюмдардын саны көрсөтүлөт.

13. 204, 207, 210, 213, 216, 219 жана 222-уячаларда төлөнгөн кирешенин жалпы суммасы, б.а. Отчеттун тиркемесине ылайык кирешенин түрүнүн коду боюнча аныкталуучу сумма көрсөтүлөт.

14. 205, 208, 211, 214, 217, 220 жана 223-уячаларда Отчеттун тиркемесине ылайык кирешенин түрүнүн коду боюнча кармалган салыктын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

15. Отчеттун 2, 3, жана 4-графаларынын "Бардыгы" сабынын мааниси суммаланышы керек.

16. 901-уячада салык органы Отчетту кабыл алган дата көрсөтүлөт.

17. 902-уячада Отчетту кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.

3. Отчеттун тиркемесин толтуруу тартиби

18. 1-графада чет өлкөлүк уюмдун аталышы көрсөтүлөт.

19. 2-графада чет өлкөлүк уюмдун иш жүзүндө жайгашкан жери көрсөтүлөт.

20. 3-графада Дүйнө өлкөлөрүнүн эл аралык классификаторуна ылайык резидент өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

21. 4-графада төмөнкү таблицага ылайык кирешенин түрүнүн коду көрсөтүлөт:

Кирешенин коду

Төлөнгөн кирешелердин аталышы

01

Дивиденддер жана пайыздык кирешелер

02

Камсыздандыруу төлөмдөрү

03

Автордук калем акылар, роялти

04

Жумуштардан, кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган кирешелер

05

Кыргыз Республикасы менен башка мамлекеттердин ортосундагы эл аралык байланышта же ташууларда телекоммуникациялык жана транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган кирешелер

06

Дивиденддер жана пайыздар, жумуштардан жана/же кызмат көрсөтүүлөрдөн, лизингдик компаниялардан алынган киреше

07

Лизингдик компаниялардан алынган автордук калем акылар жана роялтилер

22. 5-графада чет өлкөлүк уюмдун салыктык катталган номери көрсөтүлөт.

23. 6-графада чет өлкөлүк уюмдун кирешеси төлөнгөн дата көрсөтүлөт.

24. 7-графада чет өлкөлүк уюмдун төлөнгөн кирешесинин суммасы көрсөтүлөт.

25. 8-графада чет өлкөлүк уюмдун кармалган салыгынын суммасы көрсөтүлөт.

26. 7 жана 8-графалардын "'Жыйынтык" саптарынын маанилери ар бир барак боюнча чыгарылышы керек.

27. 7 жана 8-графалардын "Бардыгы" сабында "Жыйынтык" саптарынын ар бир барагы боюнча суммаланган маанилери көрсөтүлүшү жана Отчеттун тиркемесинин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

Отчеттун тиркемесинин ар бир барагынын жогорку бурчуна барактын номери коюлат. Мисалы: "001".

Отчеттун тиркемесинин ар барагынын аягына Отчетко кол койгон жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

4. Кыргыз Республикасындагы булактан алынган, туруктуу мекеме менен байланышпаган чет өлкөлүк уюмдун кирешелерине салык боюнча отчетту берүү тартиби

28. Отчет жана Отчеттун тиркемеси кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

29. Отчет жана Отчеттун тиркемеси баруу тартибинде берилген учурда Отчет жана Отчеттун тиркемеси эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылат.

30. Отчет жана Отчеттун тиркемеси почта аркылуу берилген учурда, Отчет жана Отчеттун тиркемеси эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Отчет жана Отчеттун тиркемеси заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Отчет жана Отчеттун тиркемеси тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Отчетту жана Отчеттун тиркемесин кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Отчеттун жана Отчеттун тиркемесинин 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт. Салык төлөөчүдө калуучу Отчеттун жана Отчеттун тиркемесинин биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

31. Отчет жана Отчеттун тиркемеси электрондук түрдө берилген учурда салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Отчет жана Отчеттун тиркемеси электрондук түрдө берилген учурда Отчеттун жана Отчеттун тиркемесинин 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.

 

5-тиркеме

FORM STl-017

Cалык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө
МААЛЫМАТ

Графикалык көчүрмөсүн караңыз

 

6-тиркеме

Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматтын (FORM STI-017) формасын толтуруунун жана берүүнүн
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматтын (FORM STI-017) (мындан ары - Маалымат) формасын толтуруунун жана берүүнүн эрежесин аныктайт.

2. Маалыматта Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер менен байланышпаган жеке жактарга төлөнгөн бир жолку төлөмдөр көрсөтүлөт.

2. Маалыматтын формасын толтуруу тартиби

3. Маалыматты толтурууда "алгачкы" же "такталган" 001-уячасында "X" белгисин көрсөтүү зарыл.

Эгерде Маалымат отчеттук квартал үчүн биринчи жолу тапшырылып жатса - "X" түрүндөгү белги "алгачкы" уячасында көрсөтүлөт.

Эгерде мурда Маалымат тапшырылып, бирок кийин кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылып, алар берилген Маалыматта оңдолсо, "X" түрүндөгү белги "такталган" уячасында көрсөтүлөт.

4. Маалыматтын формасында ар бир сап боюнча төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

1) 102-уячада салык төлөөчүнүн ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык төлөөчүнүн толук аталышы (аты-жөнү) көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык төлөөчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын коду жана аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык төлөөчүнү каттоо учурунда статистика органдары тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүмүн индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (облус, шаар, район, айыл ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык төлөөчүнүн байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) 201-уячада Маалымат берилүүчү квартал көрсөтүлөт;

11) 202-уячада Маалымат берилүүчү кварталдын жылы көрсөтүлөт;

12) 203-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 6-графасынын "Жыйынтык" сабынын мааниси көрсөтүлөт;

13) 204-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 7-графасынын "Жыйынтык" сабынын мааниси көрсөтүлөт.

5. "Тиркеменин барактарынын саны" уячасында Маалыматтын тиркемелеринин барактарынын жалпы саны көрсөтүлөт.

6. Маалыматка ага кол койгон адамдын аты-жөнүн милдеттүү түрдө толук көрсөтүү менен жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

7. 901-уячада салык органы Маалыматты кабыл алган дата көрсөтүлөт.

8. 902-уячада Маалыматты кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.

9. Маалыматтын 102, 103, 104, 107, 901, 902-уячаларында көрсөтүлүүчү көрсөткүчтөр Тиркеменин ушул уячаларында көрсөтүлгөн маалыматтарга окшош болушу керек.

3. Маалыматтын тиркемесин толтуруу тартиби

10. 1-графада салык мезгилинде кирешелер төлөнгөн жеке жактардын аты-жөнү көрсөтүлөт.

11. 2-графада Дүйнө өлкөлөрүнүн эл аралык классификаторуна ылайык резидент өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

12. 3-графада паспорттук маалыматтар, б.а. паспорттун сериясы, номери, берилген датасы жана ким тарабынан берилгендиги көрсөтүлөт.

13. 4-графада резидент өлкөдөгү жеке жактын салыктык катталган номери көрсөтүлөт.

14. 5-графада киреше түрүнүн коду төмөнкү таблицага ылайык көрсөтүлөт:

Кирешенин коду

Төлөнгөн кирешелердин аталышы

001

Жалдоодон алынган кирешелер

002

Жарандык-укуктук мүнөздөгү келишимдер боюнча сый акылар

003

Дивиденддер

004

Роялти, анын ичинен интеллектуалдык менчик объекттерин пайдалануу укугун пайдалануудан жана (же) берүүдөн алынган кирешелер

005

Баалуу кагаздар менен операциялардан (баалуу кагаздардан ажыратуудан) алынган кирешелер

006

Юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүштөрдөн ажыратуудан алынган кирешелер

007

Кыймылсыз мүлктөн ажыратуудан алынган кирешелер

008

Башка кирешелер

15. Маалыматтын тиркемесинин 6-графасында төлөнгөн кирешелердин жалпы суммасы көрсөтүлөт.

16. Маалыматтын тиркемесинин 7-графасында кармалган киреше салыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

17. 6 жана 7-графалардын "Жыйынтык" саптарынын маанилери ар бир барак боюнча чыгарылышы керек.

18. 6 жана 7-графалардын "Бардыгы" сабында ар бир барак боюнча "Жыйынтык" саптарынын суммаланган маанилери көрсөтүлүшү жана Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

Маалыматтын тиркемесинин ар бир барагынын жогорку оң бурчуна ошол барактын номери коюлат.

Маалыматтын тиркемесинин ар бир барагынын аягына Маалыматка кол койгон жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

4. Салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматты берүү тартиби

19. Маалымат кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

20. Маалымат баруу тартибинде берилген учурда Маалымат эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылат.

21. Маалымат почта аркылуу берилген учурда, Маалымат эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Маалымат заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Маалымат тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Маалыматты кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Маалыматтын 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт. Салык төлөөчүдө калуучу Маалыматтын биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

22. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда Маалыматтын 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.

 

7-тиркеме

FORM STI-058

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммасы жөнүндө
МААЛЫМАТ

(Графикалык көчүрмөсү Юстиция министрлигинин архивинде)

 

 

8-тиркеме

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматтын (FORM STI-058) формасын толтуруунун жана берүүнүн
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматтын (мындан ары - Маалымат) формасын толтуруунун жана берүүнүн эрежесин аныктайт.

2. Маалыматта аныкталбаган мөөнөткө (мөөнөтсүз) жана 5 жылдан ашпаган аныкталган мөөнөткө (мөөнөттүү эмгек келишими) түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан, б.а. бир нече жерде иштөөчү, бир жолку, сезондук жана ушул сыяктуу жумуштар боюнча кирешелерди алган жумушчулардан салык агенти тарабынан кармалган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары көрсөтүлөт. Бул Тартип патент боюнча иштеген адамдардын кирешелерине колдонулбайт.

2. Маалыматтын формасын толтуруу тартиби

3. Маалыматты толтурууда "алгачкы" же "такталган" 001-уячасында "X" белгисин көрсөтүү зарыл.

Эгерде Маалымат биринчи жолу тапшырылып жатса - "X" түрүндөгү белги "алгачкы" уячасында көрсөтүлүшү керек.

Эгерде мурда ушул эле мезгил үчүн Маалымат тапшырылып, бирок кийин кандайдыр бир так эместиктер же каталар табылса, "X" түрүндөгү белги "такталган" уячасында көрсөтүлүшү керек.

4. Маалыматтын формасында ар бир сап боюнча төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт:

1) 102-уячада салык төлөөчүнүн ИСНи көрсөтүлөт;

2) 103-уячада салык төлөөчүнүн толук аталышы көрсөтүлөт;

3) 104-уячада салык төлөөчүнүн салыктык катталган жери боюнча салык органынын коду жана аталышы көрсөтүлөт;

4) 107-уячада салык төлөөчүнү каттоо учурунда статистика органдары тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

5) 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүнүн индекси көрсөтүлөт;

6) 113-уячада салык төлөөчү иш жүзүндө турган калктуу конуштун аталышы (облус, шаар, район, айыл ж.б.) көрсөтүлөт;

7) 114-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги (көчөнүн, кичи райондун аталышы, үйдүн, батирдин номери) көрсөтүлөт;

8) 115-уячада салык төлөөчүнүн байланыш телефонунун номери көрсөтүлөт;

9) 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

10) 201-уячада Маалымат берилүүчү салык мезгили башталган дата көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "01.01.2014";

11) 202-уячада Маалымат берилүүчү салык мезгилинин акыркы күнүнүн датасы көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "31.12.2014";

12) 203-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 4-графасынын "Бардыгы" сабынын мааниси көрсөтүлөт;

13) 204-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 5-графасынын "Бардыгы" сабынын мааниси көрсөтүлөт;

14) 205-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 6-графасынын "Бардыгы" сабынын мааниси көрсөтүлөт;

15) 206-уячада Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагынын 7-графасынын "Бардыгы" сабынын мааниси көрсөтүлөт.

5. "Тиркеменин барактарынын саны" уячасында Маалыматтын тиркемесинин барактарынын жалпы саны көрсөтүлөт. Мисалы: "001".

6. Маалыматка ага кол койгон адамдын аты-жөнүн милдеттүү түрдө толук көрсөтүү менен жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

7. 901-уячада салык органы Маалыматты кабыл алган дата көрсөтүлөт.

8. 902-уячада Маалыматты кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.

3. Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактар боюнча кармалган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматтын тиркемесин толтуруу тартиби

9. 1-графада салык мезгилинде кирешелер төлөнгөн жеке жактардын аты-жөнү көрсөтүлөт.

10. 2-графада жеке жактардын ИСНи көрсөтүлөт.

11. 3-графада төмөнкү таблицага ылайык кирешенин түрүнүн коду көрсөтүлөт:

Кирешенин коду

Төлөнгөн кирешелердин аталышы

001

Салык салынуучу кирешелер

002

Салык салынбай турган кирешелер

12. 4 жана 5-графаларда төлөнгөн кирешелердин жалпы суммасы, анын ичинен материалдык пайда түрүндө көрсөтүлөт.

13. 6 жана 7-графаларда кармалган киреше салыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт, анын ичинен материалдык пайдадан.

14. 4, 5, 6, 7-графалардын "Жыйынтык" сабынын маанилери суммаланышы жана ар бир барак боюнча чыгарылышы керек.

15. 4, 5, 6 жана 7-графалардын "Бардыгы" сабында "Жыйынтык" сабынын ар бир барак боюнча суммаланган маанилери көрсөтүлүшү жана Маалыматтын тиркемесинин акыркы барагында гана чыгарылышы керек.

Маалыматтын тиркемесинин ар бир барагынын жогорку бурчуна барактын номери коюлат. Мисалы: "001".

Маалыматтын тиркемесинин ар бир барагынын аягына Маалыматка кол койгон жетекчи же аны алмаштырган адам же болбосо салык өкүлү кол коёт жана салык төлөөчүгө мөөрдү колдонуу талабы коюлса, салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

4. Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык түзүлгөн келишимдер боюнча иштеген жеке жактардан салык агенти кармап калган киреше салыгынын жана төлөнгөн кирешелердин суммалары жөнүндө маалыматты берүү тартиби

16. Маалымат кагаз жүзүндө баруу тартибинде, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоо менен заказдык кат түрүндө почта аркылуу, ошондой эле электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

17. Маалымат баруу тартибинде берилген учурда Маалымат эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылат.

18. Маалымат почта аркылуу берилген учурда, Маалымат эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Маалымат заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Маалымат тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Маалыматты кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Маалыматтын 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт. Салык төлөөчүдө калуучу Маалыматтын биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

19. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда салык төлөөчү салык органынын салык отчетун электрондук түрдө алгандыгы жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда Маалыматтын 901 жана 902-уячалары толтурулбайт.