Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

3-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 674 токтому менен
бекитилген

Мамлекетке материалдык зыян келтирген мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын маалыматтык базасын жүргүзүү жана материалдык зыяндын ордун толтуруу
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекетке материалдык зыян келтирген мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын маалыматтык базасын (мындан ары -маалыматтык база) түзүүнүн жана жүргүзүүнүн, ошондой эле мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруунун негиздерин аныктайт.

2. Маалыматтык базаны түзүүнүн жана колдонуунун максаты болуп мамлекетке материалдык зыян келтирген мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар (мындан ары - кызматчылар) жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана жалпылоо саналат, бул маалыматтар кийин мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) сайтында жарыяланат.

3. Ыйгарым укуктуу орган, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү маалыматтардын негизинде электрондук форматта маалыматтык базаны түзөт.

4. Маалыматтык базанын түзүмү ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

2. Мамлекетке материалдык зыян келтирген кызматчылардын маалыматтык базасын жүргүзүү тартиби

5. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары - ЖӨБ органдары) төмөнкү маалыматтарды кагаз жана электрондук түрдө ыйгарым укуктуу органга отчеттук кварталдан кийинки айдын 10уна чейин тапшырышат:

- кызматчылардын кызматтык милдеттерин аткарууда укукка жат иш-аракеттеринин (аракетсиздигинин) натыйжасында үчүнчү жактарга материалдык зыян келтирген кызматчылар жөнүндө маалыматтар, бул зыяндын орду ошол мамлекеттик орган же ЖӨБ органы тарабынан толтурулууга тийиш;

- кызматчылардын кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууда укукка жат иш-аракеттеринин (аракетсиздигинин) натыйжасында материалдык зыян келтирилген үчүнчү жактар жөнүндө маалыматтар;

- кызматчылардын кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууда укукка жат иш-аракеттеринин (аракетсиздигинин) натыйжасында келтирилген жана ошол мамлекеттик орган же ЖӨБ органы тарабынан толтурулган материалдык зыяндын суммасы жөнүндө маалыматтар;

- түздөн-түз укукка жат аракеттерге барган адамга кайтарма талаптарды (регресс) коюу жөнүндө маалыматтар;

- кызматчылар тарабынан мамлекетке зыян келтирүүгө байланыштуу башка маалыматтар.

6. Ушул Тартиптин 5-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды тапшыруу форматы ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

7. Ушул Тартиптин 5-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтар мамлекеттик органдар же ЖӨБ органдары тарабынан тапшырылбаса же өз учурунда тапшырылбай калган учурда ыйгарым укуктуу орган бул тууралуу жогору турган мамлекеттик органды же ЖӨБ органын маалымдайт.

8. Ыйгарым укуктуу орган ушул Тартиптин 5-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды алгандан кийин 10 күндүн ичинде аларды маалыматтык базага киргизет, бул маалыматтар 3 жыл бою сакталууга тийиш.

Эгерде мамлекеттик орган же ЖӨБ органы зыяндын суммасын толтурса жана кызматчы тарабынан ошол мамлекеттик органга же ЖӨБ органына бул сумма төлөнүп берилгендиги жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу органга билдирилсе, анда Ыйгарым укуктуу орган ушул маалыматты алган күндөн тартып 10 күндүн ичинде кызматчы жөнүндө маалыматты маалыматтык базадан алып салат.

9. Ыйгарым укуктуу орган маалыматтык базаны өзүнүн сайтында жарыялайт, юридикалык жана жеке жактардын суроо-талабы боюнча маалыматтык базада камтылган жана аларды кызыктырган маалыматтарды кагаз түрүндө берет.

3. Мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу тартиби

10. Кызматчылар тарабынан мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ишке ашырылат.