Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706
токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568, 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536, 2020-жылдын 4-мартындагы № 124, 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүүнүн шарттарын, тартибин жана кызматка көтөрүлүүнүн жол-жоболорун аныктайт.

2. Административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат оруну - бул мамлекеттик жарандык, муниципалдык кызматчы (мындан ары - кызматчы) тарабынан ээленбеген мамлекеттик органдагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы штаттык бирдик. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- кызматчынын ишин баалоонун натыйжалары боюнча кызматка көтөрүлүү;

- ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү;

- ушул Жобонун 68-пунктунда каралган ротациялоо тартибинде.

Көңүл буруңуз!

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтому менен берилген Жобонун 2-п. киргизилген өзгөртүүлөр орус тилиндеги редакциясына киргизилди

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптардын (мындан ары - Типтүү квалификациялык талаптар) негизинде мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын штаттык ырааттамасында каралган административдик мамлекеттик кызмат орундарына жана администрациялык муниципалдык кызмат орундарына карата квалификациялык талаптарды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашып иштеп чыгышат жана бекитишет.

4. Административдик мамлекеттик жана административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарга "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинде белгиленген талаптар киргизилет.

5. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандап алуу боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин координациялоону, методикалык жана консультациялык жардам берүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.

2. Конкурс жана конкурстук комиссия

6. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүү конкурстук негизде (мындан ары - конкурс) жүзөгө ашырылат.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын жөндөмүнө жана кесиптик даярдыгына жараша мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүдөгү конституциялык тең укуктуулугун камсыз кылат.

7. Конкурс өткөрүүнүн максаты - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлөө үчүн коюлган квалификациялык талаптарга ылайык билимин, иш тажрыйбасын, кесиптик жана жалпы билимин, ишкердик сапатын, ошондой эле талапкердин жүйөлөрүн кошкондо, жогорку деңгээлдеги даярдыгы бар талапкерлерди тандап алуу.

Конкурс административдик кызмат ордун ээлөөгө талапкер жалгыз болгон учурда деле өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстун катышуучусу - бул конкурска катышууга арыз берген жана ушул Жобо менен белгиленген тартипте конкурска катышууга уруксат алган адам.

9. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин чечими менен конкурстук комиссия түзүлөт.

10. Мамлекеттик органдын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

- конкурстук комиссиянын төрагасы - мамлекеттик органдын статс-катчысы же статс-катчынын милдетин аткаруучу (аппарат жетекчиси). Зарыл болгон учурда, эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчинин) орду бош болуп калса, же статс-катчы (аппарат жетекчиси) кызматтык иш сапарда болгондо, ден соолугу боюнча жумушка келбей калса (тийиштүү документтер менен далилденсе), өргүүдө болсо (эмгек өргүү, кош бойлуулук жана төрөт, бала багуу боюнча, эмгек акы сакталбаган) же ээлеген кызмат ордунан убактылуу четтетилген болсо, административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик жарандык кызматчысы убактылуу дайындалат.

Конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү:

- мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

- мамлекеттик органдагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу;

- жарандык коомдун тиешелүү тармактык багыттагы институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

- мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери).

Конкурстук комиссиянын катчысы мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн арасынан дайындалат.

Конкурстук комиссиянын курамына административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматкерлер да киргизилет. Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүндө конкурстук комиссия түзүлүшү мүмкүн, анын курамы мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчиси тарабынан бекитилет.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн конкурстук комиссиясынын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчиси тарабынан аныкталган конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик кызматчы дайындалат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында бош административдик мамлекеттик кызмат орунун ээлөөгө конкурсту өткөрүү боюнча комиссиясынын төрагасы болуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы дайындалат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

- төрага - шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, шаардык кеңештин аппаратынын жетекчиси (жооптуу катчысы), республикалык маанидеги шаардын райондук администрациясынын аппаратынын жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, калкынын саны 6001 адам жана андан жогору болгон айыл аймактарындагы айылдык кеңештин жооптуу катчысын конкурстук тандоодо тиешелүү айылдык кеңеш тарабынан аныкталуучу айылдык кеңештин депутаты. Зарыл болгон учурда, эгерде шаардын мэриясынын аппарат жетекчисинин, шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин (жооптуу катчысынын), республикалык маанидеги шаардын райондук администрациясынын аппарат жетекчисинин, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын кызмат орундары бош болуп калса, же аталган кызмат орундарын ээлеген адамдар иш сапарда болгондо, ден соолугу боюнча жумушка келбей калса (тийиштүү документтер менен далилденсе), ээлеген кызмат ордунан убактылуу четтетилген болсо же өргүүдө болсо (эмгек өргүү, кош бойлуулук жана төрөт, бала багуу боюнча, эмгек акы сакталбаган), бош административдик муниципалдык кызмат ордун ээлөөгө конкурсту өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын муниципалдык кызматчысы дайындалат.

Шаардын мэриясынын аппарат жетекчисинин кызмат ордуна конкурс өткөрүүдө төрага болуп вице-мэр (анын ичинде биринчи вице-мэр) эсептелет.

Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысынын кызмат ордуна конкурс өткөрүүдө төрага болуп айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, ал жок учурда - жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү эсептелет.

Комиссиянын мүчөлөрү:

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- облустук маанидеги шаарларда конкурс өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү;

- райондук маанидеги шаарларда жана айыл аймактарында конкурс өткөрүүдө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү;

- персоналды башкаруу кызматынын өкүлдөрү же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн өкүлдөрү;

- жарандык коомдун өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

Конкурстук комиссиянын катчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн арасынан дайындалат.

Райондук маанидеги шаарларда, калкынын саны 6001 адам жана андан жогору болгон айыл аймактарында тиешелүү түрдө шаардын мэриясынын жана шаардык кеңештин, айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңештин биргелешкен конкурстук комиссиясы түзүлөт. Шаардын мэриясынын аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө комиссиянын төрагасы болуп мэрия аппаратынын жетекчиси эсептелет, шаардык кеңештин аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө шаардык кеңештин өкүлү төрагалык кылат.

Республикалык маанидеги шаарларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси муниципалдык кызматтын административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурсту уюштуруу жана өткөрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө тийиштүү конкурстук комиссияларды түзүүгө укуктуу.

Мындай учурларда конкурстук комиссиянын төрагасы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин орун басары дайындалат, ал эми штаттык ырааттамада орун басары жок болсо, анда ушул бөлүмчөнүн кызматкерлеринин бири дайындалат.

Ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн конкурстук комиссиясынын сандык жана жеке курамы, анын иш тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү аймактык бөлүмчөсү менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

(Абазц КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Калкынын саны 6001 адам жана андан жогору болгон айыл аймактарындагы айылдык кеңештин жооптуу катчысы кызмат ордуна конкурстук тандоону өткөрүүнү уюштуруучулук камсыздоо тиешелүү айыл өкмөтүнүн аппаратына жүктөлөт.

Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568, 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536, 2020-жылдын 4-мартындагы № 124 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

12. Иштин адистештирилген түрлөрүндөгү атайын кесиптик билимдерди текшерүү үчүн конкурстук комиссия эксперттерди тартышы мүмкүн. Эксперттердин корутундулары сунуш мүнөзүнө ээ болушат жана протокол менен таризделет.

13. Конкурс өткөрүүдө конкурстук комиссия:

- конкурс өткөрүүнүн мөөнөтүн жана анын ишинин регламентин аныктайт;

- аңгемелешүү этабы үчүн суроолорду аныктайт;

- конкурстун катышуучулары берген документтерди карап чыгат жана тестирлөөгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- конкурстун катышуучулары менен аңгемелешүү өткөрөт;

- тандап алынган талапкерлерди бош кызмат орунуна дайындоо сунушу жөнүндө чечим кабыл алат;

- айрым талапкерлерди мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервине киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам:

- административдик бош кызмат орунун ээлөөгө талапкер жарандардан документтерди кабыл алууну ишке ашырат;

- административдик бош кызмат орунуна талапкер жарандарга конкурс өткөрүүнүн шарттары жөнүндө кабарлайт;

- документтерди иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө даярдап берет;

- тестирлөөнүн катышуучуларынын тизмесин түзөт;

- конкурстук катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү даярдайт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- конкурстун катышуучуларына конкурстун бардык этаптарын өткөрүүчү жер, күнү жана убакыты жөнүндө кабарлайт;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүнө (борборуна) (мындан ары - Тестирлөө борбору) конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы:

- документтерди карап чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет;

- Тестирлөө борборуна конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшүү жана тестирлөө протоколуна кол коюу үчүн конкурстук комиссиянын катчысын (же персоналды башкаруу кызматынын кызматкерин) жөнөтөт;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесин, ошондой эле болжолдуу предметтик тесттерди, жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн, өзүнүн веб-сайтына жайгаштырат. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларынын тизмеси мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине окшош болушу зарыл.

Предметтик тесттер ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек.

3. Конкурс өткөрүүнүн шарттары жана тартиби

16. Административдик бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы) ал туурасында кат жүзүндө үч жумуш күнүнүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт.

17. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө административдик бош кызмат оруну пайда болгондо ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн жетекчиси ал туурасында эки жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине кабарлайт.

Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы), мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери ушул Жобонун 16 жана 17-пункттарында көрсөтүлгөн маалыматты өз учурунда бербегендиги үчүн тартиптик жоопкерчиликке тартылат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстар төмөнкү иретте өткөрүлөт:

- ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында конкурс;

- ачык конкурс.

4. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү

19. Конкурс биринчи кезекте ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында өткөрүлөт.

20. Мамлекеттик органдын статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган, административдик мамлекеттик бош кызмат орунуна жана административдик муниципалдык бош кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга туура келген адамдардын арасында конкурс өткөрүү мөөнөтүн көрсөтүү менен тийиштүү акт чыгарылат.

21. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам конкурс өткөрүү жөнүндө тийиштүү акт чыккандан кийин эки жумуш күндүн ичинде мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына маалыматты жайгаштыруу жолу менен жана электрондук почта боюнча (зарылдыкка жараша байланыштын башка каражаттары менен) ички кадрлар резервине киргизилген адамдарга кабарлайт жана конкурс өткөрүү жөнүндө акттын түп нускасын кийин жөнөтүү менен электрондук почта же факсимилдик байланыш аркылуу бул акт жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга белгиленген мөөнөттө маалымдайт.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

22. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 21-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүлөрдү алгандан кийин эки жумуш күндүн ичинде конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты веб-сайтта жайгаштыруу жана электрондук почта боюнча таратуу жолу менен Улуттук кадрлар резервине киргизилген адамдарга кабарлайт.

Ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган жана конкурска катышууну каалаган адамдар конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат алгандан кийин беш жумуш күндүн ичинде конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арызды жана ушул Жобонун 34-пунктунда каралган документтерди беришет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

23. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

24. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында административдик бош кызмат орунду ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 25 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

Мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүү үчүн текшерүү иш-чараларын талап кылган бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүүнүн узактыгы 50 жумуш күнүн түзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Ачык конкурс өткөрүү

25. Эгерде ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс болбой калса, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай калса, анда ачык конкурс жарыяланат.

26. Ачык конкурс төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

- ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

- конкурска катышууну каалаган жарандардын документтерин кабыл алуу;

- конкурсту түздөн түз өткөрүү.

27. Конкурс өткөрүү өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

- конкурска катышкан адамдардын документтерин мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга коюлган талаптарга ылайык келүү жагынан кароо;

- административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда жана аймактык бөлүмчөлөрүндө тестирлөө;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- аңгемелешүү.

Ачык конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар конкурстан жалпы негизде өтүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

28. Ачык конкурс бош кызмат орду болгон учурда, эгерде ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс болбой калса, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай калса, анда конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жана веб-сайтында же башка жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында жайгаштыруу жолу менен он жумуш күнүнүн ичинде жарыяланат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

29. Бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

- бош кызмат орунунун аталышы;

- бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

- ушул кызмат оруну үчүн кызматтык милдеттер;

- конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

- документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу убакыты.

Конкурс жарыялаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сайттарында жайгаштырылган толук маалыматка сөзсүз шилтеме бар болсо, анда ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтарды киргизбестен, конкурс өткөрүү жөнүндө кыскача маалыматты гезитте жайгаштырууга уруксат берилет.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып он жумуш күнүнүн ичинде, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

Кулактандырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карты келбеген кошумча маалыматтар да болушу мүмкүн.

30. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 21 жашка чыккан, ушул административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.

31. Административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 18 жашка чыккан, ушул административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.

32. Жарандын конкурска катышуусуна төмөнкү учурларда жол берилбейт:

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими менен белгилүү мөөнөткө мамлекеттик (муниципалдык) кызматтын мамлекеттик (муниципалдык) кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылганда;

- эгерде жаран анын келечектеги кызматы жакын туугандарына (ата-энеси, жубайы, балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана атасы же энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, неберелери) түздөн-түз баш ийүүгө же бири экинчисинин көзөмөлүндө туруу менен байланышкан мамлекеттик же муниципалдык кызматчы менен жакын туугандыкта болгондо;

- административдик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбей калганда;

- керектүү документтерди тапшырбаганда;

- мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар болгондо.

33. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

Мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүү үчүн текшерүү иш-чараларын талап кылган бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө ачык конкурс өткөрүүнүн узактыгы 60 жумуш күнүн түзөт.

Эгерде мөөнөт мамлекеттик органына/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына байланышпаган жагдайлар боюнча бузулса, анда ушул Жободо белгиленген конкурстук жол-жоболорду өткөрүү мөөнөтүн сактабагандыгы мөөнөтүн бузуу болуп саналбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Документтерди кабыл алуу жана карап чыгуу

34. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтердин топтому өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

- сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын талабы боюнча);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган учурларда ден соолук абалы жөнүндө маалымкатты.

Аңгемелешүү этабына катышууга уруксат берилген талапкерлерге мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынат.

Эгерде конкурстан өтүп, кызмат орунуна дайындалган адамда жоюлбаган соттолгондугу бар экени аныкталса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

Эгерде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын техникалык мүмкүнчүлүктөрү болсо, анда конкурстун катышуучусу тарабынан ушул пунктта көрсөтүлгөн документтерди мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы аркылуу электрондук форматта тапшырууга уруксат берилет.

Жасалма документтерди же атайлап жалган маалыматтарды берген адам Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамында белгиленген жоопкерчиликти тартат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

35. Конкурстук комиссия тарабынан конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо документтерди кабыл алуу бүткөндөн кийин үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлөт.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды көрсөткөн жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.

36. Конкурска катышууга байланыштуу чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоону, байланыш каражаттарынын кызматын пайдаланууну) жарандар өз эсебинен төлөшөт.

37. Берилген документтерди талдоонун негизинде конкурстук комиссия тиешелүү административдик мамлекеттик кызмат орунуна, административдик муниципалдык кызмат орунуна белгиленген квалификациялык талаптарга алардын туура келүүсү жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу боюнча чечим кабыл алат.

Улуттук коопсуздук маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган талапкерге мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүүдөн баш тарткан учурда, мамлекеттик сыр менен таанышууга уруксат берүүнү талап кылган бош административдик кызмат орунун ээлөөгө конкурска катышып жаткан талапкер конкурска катышуудан (конкурстун кайсы болбосун этабында) четтетилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү

38. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү Тестирлөө борборунда тестирлөө түрүндө өткөрүлөт.

Компьютердик тестирлөөнүн этаптары төмөнкүдөй бөлүнөт:

1) жалпы мыйзамдарды билүү;

2) предметтик мыйзамдарды билүү;

3) талапкердин кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо.

Тестирлөөнүн максаты болуп мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик бош кызмат ордун ээлөөгө даярдыгы мыкты талапкерди аныктоо эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

39. Компьютердик тестирлөөнүн жалпы мыйзамдарды билүү этабынан өтүүдө 50 пайыздан кем эмес балл алган талапкерлерге компьютердик тестирлөөнүн предметтик мыйзамдарды билүү этабына катышууга уруксат берилет.

Компьютердик тестирлөөнүн предметтик мыйзамдарды билүүсүнөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмес балл алган талапкерлерге кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо үчүн компьютердик тестирлөө этабына катышууга уруксат берилет.

Ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар предметтик мыйзамдарды гана билүүсү боюнча жөнөкөйлөтүлгөн компьютердик тестирлөөдөн өтүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

40. Тесттердин суроолорунун форматын жана санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт.

Тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделип, Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын өкүлүнө же мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматынын өкүлүнө/персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамына өткөрүп берилет.

Предметтик тесттер конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде жазылган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт. Предметтик тесттер мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитилген ар бир кызмат орду боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге дал келиши керек.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

41. Компьютердик тестирлөөнүн бардык этаптары боюнча натыйжаларын кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку балл алган бир талапкер аңгемелешүү этабына киргизилет.

Талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калган учурда, компьютердик тестирлөөнүн бардык этаптарынын жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган талапкер аныкталганга чейин алардын арасында предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан конкурс өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

411. Ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүүдө предметтик мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө боюнча эн жогорку балл алган бир талапкер аңгемелешүүгө киргизилет.

Талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калган учурда, предметтик мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө боюнча эң жогорку балл алган талапкер аныкталганга чейин алардын арасында предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан конкурс өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

42 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

43 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

44. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен мамлекеттик органдар тарабынан аныкталуучу бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди полиграфта тестирлөө талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүзүүдөн мурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Талапкерлер менен аңгемелешүү

45. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкердин келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаттары, ой-пикирин ачык баяндоо жөндөмү аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

46. Аңгемелешүү өткөрүү учурунда конкурстук комиссия тарабынан аңгемелешүүнү видеожазуу жана аудиожазуу жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүнүн аудиожазуусун гана жүргүзүүгө уруксат берилет.

Алыскы райондордун тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

47. Конкурстун катышуучусунун жазуу жүзүндөгү өтүнүчү боюнча үч күндүн ичинде ага тиешелүү бөлүгү боюнча аңгемелешүүнүн видеожазуусунун же аудиожазуусунун көчүрмөсү берилет же ал катышкан аңгемелешүүнүн видеожазуусу же аудиожазуусу толук бойдон көрсөтүлөт.

Аңгемелешүүнүн видеожазуусу жана аудиожазуусу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматында үч жыл сакталышы керек.

48. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомуна ылайык күчун жоготту)

49. Конкурстук комиссия аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди бош кызмат ордуна дайындоого сунуштоо жөнүндө чечимди кабыл алат же анын талапкерлигин четке кагат.

Комиссиянын ар бир мүчөсү аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуштоого "макул" же "каршы" деген добушун гана бере алат.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуш кылбоо жөнүндө чечим кабыл алса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү чечимин кабыл алат (эгерде конкурс ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлсө, анда ачык конкурс өткөрүлөт. Ал эми ачык конкурс өткөрүлгөн болсо, анда кайрадан конкурс ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлөт). Мында аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуштоого каршы добуш берген конкурстук комиссиянын мүчөлөрү жүйөлүү себебин жазуу жүзүндө берүүгө милдеттүү, ал конкурстук комиссиянын жыйналышынын протоколуна тиркелет.

Ошол эле кызмат ордуна кайрадан конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди четке кагууга конкурстук комиссиянын укугу жок.

Комиссиянын чечими жыйналышка катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу боюнча кабыл алынат. Добуштардын саны бирдей болуп калса, төраганын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Конкурстук комиссиянын жыйыны анын курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп таанылат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

50. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомуна ылайык күчун жоготту)

51. Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссиянын чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат. Конкурстун жыйынтыгы конкурсантка түздөн-түз ал аяктагандан кийин жарыяланат, ошондой эле конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссия тарабынан сунуш кылынган адамды администрациялык мамлекеттик кызмат орунга, администрациялык муниципалдык кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү укуктук акт чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде ал тийиштүү укуктук акт мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.

52. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомуна ылайык күчун жоготту)

53. Конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага жыйынга катышкан конкурстук комиссиянын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрү тарабынан конкурс өткөрүлгөн учурда протоколдун көчүрмөсү конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине үч жумуш күнүнөн кечиктирилбестен жиберилет. Конкурстук комиссиянын катчысы протоколдун көчүрмөсүн үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.

54. Мамлекеттик органдын статс-катчысы, аппарат жетекчиси же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, жооптуу катчысы үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама киргизүүгө жана маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына жайгаштырууга милдеттүү.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсү тарабынан конкурс өткөрүүдө статс-катчы (аппарат жетекчи) протоколдун көчүрмөсүн алган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды дайындоо жөнүндө сунуштаманы төмөнкүлөргө киргизет:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине - анын кадрлар номенклатурасына киргизилген бош кызмат орунга;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине - анын кадрлар номенклатурасына киргизилген бош кызмат орунга.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуш киргизүүнүн жана маалыматты веб-сайтта жайгаштыруунун мөөнөтү жети жумуш күнүн түзөт.

Мамлекеттик органдын статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын кызмат орду бош болгон учурда конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама конкурстук комиссиянын төрагасы тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен киргизилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

55. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын (ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн) жетекчиси үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстан өткөн адамды кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

56. Республикалык маанидеги шаардын, райондун чек арасынын чегинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөөгө өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкер жөнүндө маалыматты, макулдашуу үчүн, республикалык маанидеги шаардын мэрине, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысына - райондун акимине бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен жиберет.

57. Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болгондугу же макул болбогондугу жөнүндө чечимин жазуу жүзүндө мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине) эки жумуш күнүнүн ичинде жиберет.

Республикалык маанидеги шаардын мэринен, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысынан - райондун акиминен конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макулдук алгандан кийин мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине аны дайындоо жөнүндө сунуштама киргизет.

Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы - райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болбогон учурда тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси чечим кабыл алуу үчүн 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине кайрылат. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 10 жумуш күнүнүн ичинде акыркы чечимди кабыл алат.

58. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузуу фактылары аныкталган учурда гана сунушталган талапкерди колдобой коюшу мүмкүн.

59. Эгерде ачык конкурс өткөрүүнүн натыйжасында талапкерлер керектүү босоголук маанисине жетпей калса, же мындан аркы катышуудан же дайындоодон баш тарткан учурда, же болбосо конкурсту өткөрүүнүн жүрүшүндө конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузуу фактылары аныкталган учурда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү жөнүндө чечимин кабыл алат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

60. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы санынын 70 пайызынан кем эмес балл алган талапкерлер, дайындоого сунушталган талапкерден башка, конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү

61. Биринчи жолу кызматка кирип жаткан кызматчынын кесипкөй сапаттарын текшерүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акысын төлөп берүү менен үч айлык сыноо мөөнөтү менен аны кызмат ордуна дайындайт. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жөндөмсүз мезгили жана жүйөлүү себептер боюнча кызматчы жумушта болбогон мезгил кирбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

62. Конкурстук комиссиянын сунуштамасы боюнча үч айлык сыноо мөөнөтү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек стажысы бар адамдар үчүн белгилениши мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

63. Сыноо мөөнөтү аяктаганда мыйзамда белгиленген тартипте кызматчынын ишине баа берилет, ошонун негизинде анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынат. Эгерде баалоонун натыйжасы канааттандыраарлык эмес деп таанылса, анда кызматчы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен кызматтан бошотулат.

64. Кызматчынын ишин кийинки баалоо жалпы негиздерде жүргүзүлөт.

65. Сыноо мөөнөтү өтүп жаткан мезгилде кызмат ордун ээлеген кызматчыга "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулушу жайылтылат.

66. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган карайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул болбогон учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

10. Кызматка көтөрүлүү жана ротациялоо иретинде бош кызмат орунду ээлөө

67. Бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна кызматка көтөрүлүү иретинде дайындоого укуктуу.

Кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаңы кызмат ордун ээлөөдө эске алынат жана артыкчылыктуу болуп саналат.

Кызматчынын тартиптик жазасы бар болсо, кызматка көтөрүлүү иретинде кызмат ордунан жогорулашы мүмкүн эмес.

68. Эгерде кызматка көтөрүлүүгө талапкер болгон адамдар же ички жана Улуттук кадрлар резервдеринен тартылган адамдар кызмат ордуна дайындалбай калышса, анда бош кызмат орунду өзүнчө жобо менен жөнгө салынган ротациялоо иретинде ээлөөгө уруксат берилет.