Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

2-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2016-жылдын 29-декабрындгы

N 706 токтому менен

бекитилген

 

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна
ТИПТҮҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 , 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна (мындан ары - администрациялык кызмат орундарынын топтору) типтүү квалификациялык талаптар "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

2. Административдик кызмат орундарынын топторуна Типтүү квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундардын реестрине ылайык белгиленет.

3. Типтүү квалификациялык талаптар кесиптик билимдин деңгээлине, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажына же адистик боюнча иш стажына, кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү кесиптик компетенцияларга карата белгиленет.

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын штаттык ырааттамасында каралган ар бир администрациялык кызмат орунга карата квалификациялык талаптарды ушул Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде иштеп чыгат жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашылгандан кийин бекитет.

5. Квалификациялык талаптарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча ишке ашырылат.

6. Типтүү квалификациялык талаптар милдеттүү жана кошумча болуп бөлүнөт.

7. Административдик кызмат орундарына милдеттүү типтүү квалификациялык талаптар төмөнкүлөргө карата талаптарды камтыйт:

1) кесиптик билимге. Кесиптик билимдин адистиги (багыты) кызмат оруну боюнча иш милдеттерине шайкеш келиши керек;

2) административдик кызмат орундарынын тобун жана категориясын эске алуу менен мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажына же адистиги боюнча иш тажрыйбасына;

3) кесиптик компетенцияларына:

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды билүүгө;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү, ошондой эле чет тилди билүү (зарыл болгондо);

- тиешелүү чөйрөдө билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Кесиптик билиминин бар экендиги белгиленген үлгүдөгү документ менен ырасталат.

Кошумча билиминин бар экендиги - кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары тиешелүү документ менен ырасталат.

Учурдагы жылы жогорку (орто кесиптик) окуу жайларын бүткөндөр үчүн окуган сабактары боюнча баалары көрсөтүлгөн жана окуу жайдын расмий мөөрү басылган, окуу жайды аяктагандыгы жана тийиштүү квалификация ыйгарылгандыгы жөнүндө маалымкатты тапшырууга уруксат берилет.

Чет мамлекеттердин жогорку окуу жайларында алынган дипломдор билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары тарабынан берилген билими жөнүндө документтердин деңгээлин, мазмунун жана Кыргыз Республикасында аларды колдонуу күчүн тастыктаган корутундусу берилгенден кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

9. Адистиги боюнча стаж Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына ылайык, жогорку жана/же орто кесиптик билими туурасындагы дипломдо көрсөтүлгөн адистиги боюнча иштеп баштаган күндөн тартып эсептелет.

Зарыл болгондо адистиги боюнча мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы иш стажын жана/же адистиги боюнча иш тажрыйбасын ырастоо эмгек китепчесиндеги жазуулардын жана/же иштеген жеринен берилген маалымкаттын негизинде аныкталат.

10. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан ар бир административдик кызмат оруну үчүн белгиленет.

11. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына карата кошумча квалификациялык талаптар мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын адистештирилишин жана конкреттүү кызмат орунун функционалдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кызматтык милдеттерди ийгиликтүү аткарууга мүмкүндүк берүүчү билгичтигинин жана көндүмдөрүнүн деңгээлинде кесиптик компетенцияларга талаптарды кошо камтыйт.

2. Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын жана административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар

12. Бардык административдик мамлекеттик кызмат орундары жана административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды милдеттүү билүүгө талаптар белгиленет.

13. Жогорку топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына жана административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) дайындалуучу айрым административдик кызмат орундары үчүн кошумча квалификациялык талаптар тийиштүү мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан иштелип чыгат.

Мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат орунуна квалификациялык талаптар ушул Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш (мындан ары - Кеңеш) тарабынан бекитилет;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат оруну үчүн - административдик мамлекеттик жана/же муниципалдык жогорку же башкы кызмат орундарында же болбосо атайын, саясий мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында жалпысынан 5 жылдан кем эмес иш стажы. Статс-катчынын кызмат ордун ошондой эле башка иш чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетектөөчү иш тажрыйбасы бар адамдар, бирок мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат орундарында жалпысынан 3 жылдан кем эмес иш стажы болгон шартта ээлей алышат. Статс-катчынын кызмат ордун ээлөө үчүн иш стажына саясий муниципалдык кызмат орундарындагы адамдардын акы төлөнбөөчү негизде аткарылуучу иши кирбейт;

- калган кызмат орундары үчүн - жалпысынан 5 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 7 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

менеджменттин негиздерин;

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

чет тилин (билгени абзел);

- билгичтиги:

ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон проблемаларды чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонуу;

кураторлук түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

кыйын кырдаалдарда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызматкерлердин алдына так түзүлгөн милдеттерди коюу жана алардын ишине калыс баа берүү;

жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандардын ортолорунда баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

башкаруучулук менеджмент;

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

башкаруучулук иш (пландаштыруу, уюштуруу, координациялоо, жүйөлөштүрүү жана контролдоо);

эл алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

белгилүү чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, пайда болгон проблемаларды чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонуу;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруунун, кабыл алынган чечимдердин натыйжаларына мониторинг жүргүзүүнүн, контролдоонун, талдоонун жана божомолдоонун сапаты үчүн жоопкерчилик тартуу;

иштиктүү баарлашуунун, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү,

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Башкы топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарда;

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

15. Улук топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

16. Кенже топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- мамлекеттик жарандык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку билим;

- муниципалдык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.