Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

4-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 , 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин (мындан ары - Улуттук резерв) түзүүнүн жана иштешинин укуктук негиздерин жана тартибин аныктайт.

2. Улуттук резерв - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин (резервдегилердин) тобу.

Улуттук резерв "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесине ылайык өзгөчө (конкурстан тышкары) тартипте дайындала турган кызмат орундарын ээлөөдө да пайдаланылышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Улуттук резервдин максаттары:

- мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кесипкөй жана башкарууга даярдалган кадрларды тартуу;

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын уланмалуулугун жана туруктуулугун камсыздоо.

4. Улуттук резервдин милдеттери:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө резервдегилердин тобун түзүү;

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери менен функцияларын кесипкөй жана натыйжалуу аткара ала турган кадрларды тандап алуунун, андан ары окутуунун жана кызматта жогорулатуунун негизинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык потенциалын өркүндөтүү менен сарамжалдуу пайдалануу;

- тиешелүү кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга ылайык, резервдегилерди мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тийиштүү бош кызматына көтөрүү.

5. Улуттук резервди түзүүнүн принциптери:

- квалификациялык талаптарга шайкеш келүү шартын сактоо менен, жынысына, расасына, майыптыгына, этностук таандыгына, дин ишенимине, саясий жана башка ынанымдарга, тегине же мүлктүк абалына карабастан Кыргыз Республикасынын жарандарынын Улуттук резервге бирдей кирүүлөрү;

- тандоодогу атаандаштык;

- резервге кирүүдө жарандын өз каалоосу;

- ачыктык, калыстык жана айкындуулук;

- компетенттүүлүк жана кесипкөйлүк.

6. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) Улуттук резервди түзүүнү жана анын иштешин камсыз кылат.

2. Улуттук резервди түзүүнүн тартиби

7. Улуттук резервди түзүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкү талапкерлердин ичинен тиешелүү конкурстарды өткөрүү менен ишке ашырат:

- кызматка көтөрүлүүгө талапкер болгон кызматчылардын;

- ишти баалоонун натыйжалары боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси сунуштаган кызматчылардын;

- квалификациялык талаптарга туура келген Кыргыз Республикасынын башка жарандарынын.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Улуттук резервге киргизүүгө конкурска катыштыруу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квалификациялык талаптарга туура келген кызматчыларды сунуштайт.

Сунуштама "үлгүлүү" деген баа алган кызматкерлердин ишин баалоо боюнча комиссиянын чечиминин негизинде киргизилет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иштерин материалдык-техникалык жана башка жактан камсыздоо милдети жүктөлгөн мамлекеттик органдарда мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлеген адамдар үчүн сунуштама Баалоо боюнча комиссиянын чечиминин негизинде киргизилет, бирок эң жогорку баа алган адамдардын санынын 5 пайызынан ашпоого тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Улуттук резервге киргизүүгө конкурс өткөрүү үчүн комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт, анын сандык жана жеке курамы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен бекитилет.

Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- Комиссиянын төрагасы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси;

Комиссиянын мүчөлөрү:

- Комиссиянын катчысы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик жарандык кызматчысы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү;

- жарандык жана эксперттик коомдоштук институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, башка мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери) (макулдашуу боюнча).

9. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук резервге киргизүү үчүн конкурс жарыялайт. Конкурс жыл сайын өткөрүлөт.

10. Конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат жана мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберилет.

11. Улуттук резервге киргизүү үчүн конкурс төмөнкү этаптарды камтыйт:

- документтерди кароо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүгө компьютердик тестирлөө;

- практикалык тапшырма;

- аңгемелешүү.

12. Конкурстун биринчи этабына катышуу үчүн төмөнкү документтер берилет:

- өзүнүн арызы;

- тиркемеге ылайык форма боюнча резюме, сүрөтү менен;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

- илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

- паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Ишке жылдык баа берүүнүн натыйжасы боюнча органдын жетекчиси тарабынан сунушталган кызматчылар үчүн кошумча документтер:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунуштамасы;

- ишке акыркы жылдык баа берүүнүн натыйжасы боюнча кызматчынын ишин баалоо протоколунун персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (протоколдун көчүрмө бөлүгү).

Конкурстун катышуучусу тарабынан ушул пунктта көрсөтүлгөн документтердин топтомун мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы аркылуу электрондук форматта тапшырууга уруксат берилет.

Жасалма документтерди же атайылап жалган маалыматтарды берген адам Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамында белгиленген жоопкерчиликти тартат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган конкурска катышуу үчүн талапкерлердин документтерин конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин жыйырма жумуш күнүнүн ичинде кабыл алат.

14. Берилген документтерди изилдөөнүн негизинде Комиссия талапкерлердин белгиленген талаптарга туура келээрин аныктайт жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу жөнүндө чечим кабыл алат.

15. Компьютердик тестирлөө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүндө (борборунда) (мындан ары - Тестирлөө борбору) жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөлөрүндө өткөрүлөт.

16. Улуттук резервге киргизүүгө талапкерлер үчүн мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө 60 суроону камтыйт.

17. Компьютердик тестирлөөдө босоголук маани Улуттук резервге киргизүүгө талапкерлер үчүн тесттин суроолорунун жалпы санынын 70 пайыз деңгээлинде белгиленет.

18. Компьютердик тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделет жана Тестирлөө борбору тарабынан Комиссиянын өкүлүнө өткөрүлүп берилет.

19. Тестирлөөдө босоголук мааниден төмөн эмес баа алган талапкерлерге конкурстун кийинки этабына катышууга уруксат берилет.

20. Практикалык тапшырма башкаруучулук, стратегиялык жана башка маселелерди чечүүдө талапкерлердин билиминин жана көндүмдөрүнүн деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган практикалык тапшырмаларды кызмат орундарынын категорияларын эске алуу менен иштеп чыгат.

Тапшырмалардын форматы, алардын татаалдык даражасы, тапшырмаларды аткарууга бөлүнгөн жалпы убакыт, туура жоопторду баалоо критерийлери ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

21. Талапкерлердин практикалык тапшырмалары Комиссия тарабынан 10 баллдык шкала боюнча бааланат.

22. Кийинки этапка - аңгемелешүүгө практикалык тапшырмаларды чечүүдө 50 пайыздан төмөн эмес деңгээлде белгиленген босоголук мааниден кем эмес орточо баа алган талапкерлер киргизилет.

23. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө Комиссия төмөнкү параметрлер боюнча 10 баллдык шкала менен талапкерлерди баалайт:

- жеке сапатын;

- ишкердик сапатын;

- лидерлик сапатын;

- кесиптик сапатын;

- күткөн максаттарын;

- жүйөлөрүн;

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат тутумунда карьералык өсүү жана көтөрүлүү үчүн талапкердин дараметинин мүмкүнчүлүктөрүн;

- пикирин даана баяндоо жөндөмүн.

Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия ушул Жобонун 23-пунктунун экинчи-тогузунчу абзацтарында көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык талапкер алган баллды суммалоо жана аларды ушул параметрлердин санына бөлүү жолу менен аңгемелешүүгө талапкер алган баллды аныктайт.

24. Ишке баа берүүнүн натыйжасы боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунуштамасы менен конкурс Улуттук резервге кире турган кызматчыларга практикалык тапшырма берүү этабынан башталат.

25. Комиссия аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн ачык добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен талапкерлерди Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Комиссиянын ар бир мүчөсү талапкерди Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоого "макул" же болбосо "каршы" деген бир гана добушун бере алат, муну менен бирге "калыс" деген вариантын берүүгө тыюу салынат.

Талапкер добуштардын бирдей санына ээ болуп калган учурда, Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Эгерде мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта этностук таандыктагы, жыныстагы кызматкерлердин саны аз болгон талапкер добуштардын бирдей санына ээ болуп калса, анда Комиссия аны Улуттук резервге киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

26. Конкурс өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссиянын чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат.

27. Комиссиянын жыйыны ага курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп эсептелет.

28. Улуттук резервге киргизүү боюнча конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага төрага жана Комиссиянын жыйынга катышкан мүчөлөрү кол коюшат.

29. Улуттук резервге киргизүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган адамдарды Улуттук резервге киргизүү жөнүндө маалыматты жана буйруктун көчүрмө бөлүгүн аларды конкурска катышууга сунуштаган мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 10 жумуш күнүнүн ичинде жөнөтөт.

Буйруктун көчүрмө бөлүгү кызматкерлерди башкаруу кызматы же персоналды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан кызматчынын өздүк ишине киргизилет.

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта турбаган резервдегилерге кабарлоо талапкер тапшырган документтерде көрсөтүлгөн үй дареги боюнча 10 жумуш күнүнүн ичинде ишке ашырылат.

30. Резервдегилер жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.

3. Улуттук резервдин иштөө тартиби

31. Улуттук резерв ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталуучу тийиштүү багыттар жана иштин чөйрөсү боюнча башкы жана жогорку администрациялык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерден турат.

Улуттук резерв өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) дайындалуучу кызмат орундарын ээлөөдө, ошондой эле саясий кызмат орундарына дайындоодо колдонулушу мүмкүн.

Улуттук резервдин түзүмү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет.

32. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында тийиштүү талапкерлер болгондо мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга билдирүү жиберет.

33. Мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында бош кызмат оруну пайда болгондугу жөнүндө билдирүү түшкөндөн кийин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү квалификациялык талаптарга туура келген резервдегилерге конкурс өткөрүлө тургандыгы жөнүндө маалыматты электрондук почта аркылуу жиберет жана өзүнүн веб-сайтында жайгаштырат.

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө Улуттук резервде турган адамдар кызмат орундарынын башкы тобунун административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурска катыша алышат.

Жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө Улуттук резервде турган адамдар кызмат орундарынын башкы жана жогорку тобунун административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурска катыша алышат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

34. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдегилердин квалификациясын жогорулатууну, анын ичинде чет өлкөлөрдө да уюштурат.

Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабы боюнча резервдегилерди квалификациясын жогорулатууга жиберишет.

35. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган резервдегилерди төмөнкү иштерге катышуу үчүн тартышы мүмкүн:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон, резервдегилердин кесиптик жана жеке сапаттарынын өнүгүшүнө көмөктөшкөн окуу семинарларына, конференцияларга жана тренингдерге;

- мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты натыйжалуу уюштуруунун маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды, сунуштарды, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат маселелерин жөнгө салуучу укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн түзүлүп жаткан комиссиялардын ишине;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына аналитикалык макалаларды, чакан кабарларды даярдоого;

- квалификацияны жогорулатуу тутумундагы окутуучулук ишке;

- социологиялык изилдөө иштерине, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине мониторинг жана талдоо жүргүзүүгө.

36. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы резервдегилердин ишин баалоонун, квалификациясын жогорулатуунун натыйжалары, алган сыйлыктары жана жазалары жөнүндө маалыматтарды жана резервдеги адамдын кызматына тиешеси бар башка маалыматтарды жылдын жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет.

37. Резервдеги адам төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкүдөй жазуу жүзүндөгү маалыматты жиберүүгө:

- административдик мамлекеттик кызмат орунун же администрациялык муниципалдык кызмат орунун ээлөө жөнүндө;

- ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө;

- документтерди берүүдө көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары, кызмат орду жана иштеген жери, билими өзгөргөндө;

- квалификациясын жогорулатуудан баш тартууну негиздөө жөнүндө;

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан уюштурулган курстарда окуудан өтүүгө.

38. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук резервдин ишинин натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт.

39. Резервдеги адамдын Улуттук резервде туруу мөөнөтү үч жылды түзөт.

40. Резервдеги адам белгиленген мөөнөттөн мурда Улуттук резервдин курамынан төмөнкү учурларда чыгарылат:

- Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасынан өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы менен тийиштүү администрациялык мамлекеттик бош кызмат орунун же администрациялык муниципалдык бош кызмат орунун ээлегенде;

- Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлүгүнүн 6-пунктунда каралган негиздер боюнча ээлеген кызматынан бошотулганда;

- кызматчынын ишине жылдык баа берүүнүн натыйжасында "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алганда;

- жүйөлүү себепсиз квалификацияны жогорулатуудан баш тартканда;

- квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо программалары менен окутуунун натыйжалары боюнча "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

- соттун өкүмү менен кызматчы катары иштөөгө же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын айрым кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген соттун айыптоочу өкүмүнө ылайык кызматты улантууну жокко чыгарган жаза кызматчыга карата колдонулганда;

- өз арызын бергенде.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

41. Улуттук резервдин курамынан чыгаруу жөнүндө чечим ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү актысы менен таризделет.

Кызматчы болуп эсептелген резервдеги адамдын өздүк ишине киргизүү жана аны тааныштыруу үчүн тийиштүү буйруктун көчүрмө бөлүгү мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жиберилет, ал эми кызматчы болуп эсептелбеген резервдеги адамга - электрондук почта (байланыштын башка каражаттары) менен жиберилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобого
тиркеме

РЕЗЮМЕ

 

СҮРӨТ

 

 

Аты-жөнү:

 

Туулган күнү жана жери:

 

Жарандыгы:

 

Улуту:

 

Байланыш маалыматтары:

- үй дареги:

- телефондору (үй, жумуш, уюлдук):

- e-mail:

 

Билими: (хронологиялык иретте акыркы окуган жеринен баштап кийинкилери жазылат)

Окууну баштаган жана аяктаган күнү.

Окуу жайынын аталышы.

Факультет.

Адистиги.

Ыйгарылган квалификациясы

Тилдерди билүү:

Билүү деңгээли (эң мыкты билем, сүйлөө деңгээлинде билем, сөздүк менен котором, билбейм)

Иш тажрыйбасы: (хронологиялык иретте акыркы иштеген жеринен баштап кийинкилери жазылат)

Ишти баштаган жана аяктаган күнү.

Уюмдун, түзүмдүк бөлүмчөнүн жана кызмат ордунун аталышы

Кошумча билими:

Окуу мезгили (курстар, семинарлар, тренингдер, ири долбоорлорго катышуу)

Өздүк иштеп чыгуулары, илимий эмгектери, ойлоп табуулары, жарыялоолор жана патенттери:

 

Класстык чендери жана наамдары:

 

Алган сыйлыктары:

 

Кошумча көндүмдөрү:

Компьютерди жана программаларды пайдалануу деңгээли