Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

5-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568, 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536, 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты жана мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин (мындан ары - ички резерв) түзүүнүн жана иштешинин укуктук негиздерин жана тартибин аныктайт.

2. Ички резерв - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кенже, улук жана башкы административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин (резервдегилердин) тобу.

3. Ички резервди түзүүнүн максаттары жана милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын милдеттери менен функцияларын кесипкөй жана натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү, тийиштүү административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлөө үчүн даярдалган мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын курамын түзүү;

- мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын өнүгүүгө, кесиптик өсүүгө жана кызматта карьералык көтөрүлүүгө мотивациясын жогорулатуу;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадрдык потенциалын пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу.

4. Ички резервди түзүүнүн негизги принциптери:

- жарандардын мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүдө бирдей мүмкүнчүлүгү;

- ички резервге киргизүү үчүн талапкерлердин кесиптик жана жеке сапаттарын баалоонун калыстыгы;

- компетенттүүлүгү жана кесипкөйлүгү;

- ички резервге киргизүүдөгү ачыктык жана калыстык.

5. Ички резервди түзүүнү жана иштетүүнү мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы камсыз кылат.

6. Ички резерв мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан түзүлөт.

7. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервди түзүү, методикалык жардам берүү боюнча иштерин координациялоону мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) ишке ашырат.

Ички резервдин типтүү формасы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Ички резервди түзүүнүн тартиби

8. Ички резерв төмөнкүлөрдөн түзүлөт:

- ушул органда административдик кызмат орундарын ээлеген жана ишти жылдык баалоонун натыйжасы боюнча сунушталган кызматчылардан;

- органдын кайра уюштурулганына, штаттын кыскарганына, ден соолугунун абалы боюнча узакка эмгекке жараксыздыгына байланыштуу кызмат орундарынан бошотулган адамдардан;

- бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышкан, жогорку натыйжаларды көрсөтүшкөн, бирок дайындоого сунуш кылынбаган кызматчылардан, ошондой эле башка адамдардан;

- сунуш кылынган кызмат ордунан кызматкер баш тарткан же ал кызмат орду көрсөтүлгөн иш жок болгон учурда ушул кызмат ордун мурда ээлеген кызматчыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же соттун чечими боюнча ушул кызмат ордуна калыбына келтирүүгө байланыштуу жумуштан бошотулуп жаткан адамдардан;

- аскер кызматына чакырылгандыгына же аны алмаштыруучу альтернативдик жарандык кызматка жөнөтүлгөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган адамдардан.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тийиштүү органдын кызматчыларынын ишин баалоо боюнча комиссиясынын сунушу менен кызматчыларды ички резервге киргизүү жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.

Тийиштүү органдын кызматчыларынын ишин баалоо боюнча комиссия ишти жылдык баалоонун натыйжалары боюнча "эң жакшы" жана "үлгүлүү" деген баа алган кызматчылардан ичинен талапкерлерди ички резервге киргизүүгө сунуштайт.

10. (Биринчи абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Органдын кайра уюштурулганына, штаттын кыскарганына, ден соолугунун абалы боюнча узакка эмгекке жараксыздыгына байланыштуу кызмат ордунан бошотулган адамдын бошотуу жөнүндө чечим менен таанышкан күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирбестен тапшырылган жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси арыз алган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде бул адамды ички кадрлар резервине киргизүү жөнүндө тийиштүү акт чыгарат. Сунуш кылынган кызмат ордунан кызматкер баш тарткан же ал кызмат орду жок болгон учурда, ушул кызмат ордун мурда ээлеген кызматчыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же соттун чечими боюнча ушул кызмат ордуна калыбына келтирүүгө байланыштуу жумуштан бошотулуп жаткан (бошотулган) адамдар үчүн да ушул өңдүү жол-жобо колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568, 2020-жылдын 16-мартындагы № 157 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу адам ички резервге киргизилген адамдарды тийиштүү акт менен тааныштырат жана ушул акттын көчүрмөсүн өздүк ишине киргизет же болбосо өздүк ишине киргизүү үчүн резервдеги адамдын иштеген жерине жиберет.

3. Ички резервдин иштөө тартиби

12. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы резервдегилерди квалификациясын жогорулатуу, кайра даярдоо жана стажировкадан өтүү үчүн уюштурулуп жаткан курстарга, анын ичинде чет өлкөлөргө да жиберет.

13. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы резервдегилерди төмөнкү иштерге катыштыруу үчүн тартышы мүмкүн:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин натыйжалуу аткаруу үчүн зарыл болгон, резервдегилердин кесиптик жана жеке сапаттарынын өнүгүшүнө өбөлгө болуучу окуу семинарларына, конференцияларга жана тренингдерге;

- жалпыга маалымдоо каражаттарында аналитикалык макалаларды, чакан кабарларды даярдоого;

- квалификацияны жогорулатуу тутумундагы окутуучулук ишке.

14. Резервдеги адам төмөнкүгө милдеттүү:

1) мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жазуу жүзүндө төмөнкү түрдө маалымат жиберүүгө:

- документтерди берүүдө көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары, кызмат орду жана иштеген жери, билими өзгөргөндө;

- окуудан же стажировкадан өтүүдөн баш тартуунун себептери жөнүндө;

2) мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан уюштурулган квалификацияны жогорулатуу же кайра даярдоо курстарынан өтүүгө.

15. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ички резервдин болушунун натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүп турат.

16. Резервдеги адамдын ички резервде туруу мөөнөтү бир жылды түзөт.

17. Резервдеги адам белгиленген мөөнөттөн мурда ички резервдин курамынан төмөнкү учурда чыгарылат:

- ички кадрлар резервинде турган адамдардын санынын ичинен өткөрүлгөн конкурстун натыйжалары боюнча административдик мамлекеттик бош кызмат орунун же административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлегенде;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жүйөлүү себепсиз окуудан же стажировкадан өтүүдөн баш тартканда;

- квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо курстарына катышуунун натыйжалары боюнча "жакшы" деген деңгээлден төмөн баа алганда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

- соттун өкүмү боюнча кызматчы катары иштөөгө же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын айрым кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынганда;

- мыйзамдуу күчүнө кирген соттун айыптоочу өкүмү менен кызматты улантууну жокко чыгарган жаза кызматчыга карата колдонулганда;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- өз арызын бергенде.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

18. Ички резервдин курамынан чыгаруу жөнүндө чечим мамлекеттик органдын статс-катчысынын (аппарат жетекчисинин), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин (жооптуу катчысынын) сунушу боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан кабыл алынат жана тийиштүү акт менен таризделет. Ички резервден чыгарылган адам бул акт менен тааныштырылат.

19. Ички резервге киргизилген адамдарды окутууну пландаштырууда, персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам конкурстук тандоону өткөрүүдө кызматчы менен аңгемелешүүнүн жүрүшүндө же ишин баалоодо аныкталган окууга болгон муктаждыктарын эсепке алышы керек.

20. Ички резервге киргизилген адамдар мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүндө, башка органдарда аталган органдардын жетекчилигинин макулдугу менен стажировкадан өтө алышат.

21. Ички резервге киргизилген кызматчыны окутууга же стажировкадан өтүүгө жиберүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин тийиштүү актысы менен таризделет.

22. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу адам ички резервде турган адамдарга бош кызмат орду пайда болгондугу жөнүндө кабарлайт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу адам ички резервде турган адамдардын арасынан конкурска катышууну каалаган адамдардын документтерин даярдайт жана мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын кароосуна конкурс жарыяланган учурдан тартып үч жумуш күнүнүн ичинде киргизет.

24. Адамдарды ички резервден чыгарууга байланышкан талаштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте карайт.