Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

6-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө
ЖОБО

 (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо айрым административдик кызмат орундарына кирүүнүн өзгөчө тартиби (конкурстан тышкары) белгиленген кызматчыларды кошкондо, мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тутумунда административдик кызматтарды ээлеген кызматчыны (мындан ары - кызматчылар) ротациялоонун шарттарын жана тартибин аныктайт. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик жарандык кызматтын ишин аткарып жаткан мамлекеттик органдарынын жана башка мамлекеттик органдарынын статс-катчыларын ротациялоонун шарттары жана тартиби Мамлекеттик органдын статс-катчысы жөнүндө жободо белгиленет.

2. Ротациялоо - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тутумунда кызматчыларды которуу же жылдыруу. Ротациялоо кызматчы которулуп же жылдырылып жаткан кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келүү шартында жүргүзүлөт.

Ротациялоо төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- бир кызматчыны бош кызмат ордуна которууда же жылдырууда;

- бир нече кызматчыларды - которулуп же жылдырылып жаткан кызматчылардын кызмат орундарына которууда же жылдырууда.

3. Ротациялоо төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт:

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу;

- кызматчылардын дараметин туура пайдалануу;

- карьералык мотивациясын жогорулатуу;

- бош кызмат ордун ээлөө;

- кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупциянын тобокелдигин төмөндөтүү.

4. Ротациялоонун түрлөрү:

- мамлекеттик органдын ичинде ротациялоо;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичинде ротациялоо;

- мамлекеттик органдардын ортосунда ротациялоо;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда ротациялоо;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда ротациялоо.

2. Ротациялоонун тартиби

5. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичиндеги ротациялоо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин буйругу менен ишке ашырылат.

6. Мамлекеттик органдардын ортосундагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы ротациялоо тиешелүүлү түрдө жараша мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин биргелешкен (ведомстволор аралык) буйругу менен жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча кызматчыны "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталган мамлекеттик кызматтын башка түрүнө мамлекеттик кызматтын тийиштүү түрлөрүнө кирүү жана иштөө тартибин жөнгө салуучу мыйзамдарда белгиленген квалификациялык жана башка талаптарга шайкеш келишин эсепке алуу менен ротациялоого жол берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-октябрындагы № 536 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ортосундагы ротациялоо мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилеринин биргелешкен буйругу менен жүзөгө ашырылат.

Айрым административдик кызмат орундарына кирүүнүн өзгөчө (конкурстан тышкары) тартиби белгиленген кызматчыларда ротациялоо тийиштүү кызмат орундарына дайындап жаткан адамдардын ортосунда өз ара макулдашылган каттын негизинде ишке ашырылат, андан кийин алардын ар бирөөсү тарабынан ротациялоо жөнүндө тийиштүү чечимдер чыгарылат.

Ушул тартип ошондой эле айрым административдик кызмат орундарына кирүүнүн өзгөчө (конкурстан тышкары) тартиби белгиленген кызматчылардын жана конкурстук тандоо жолу менен административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчылардан ортосунда ротациялоо жүргүзүүдө колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Ротациялоо кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу максатында ротациялоону кошпогондо, ошондой эле кызматчынын ишине "канааттандыраарлык эмес" деген баа коюлган учурдан башка, кызматчынын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жүргүзүлөт. Ротациялоо жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирме кызматчыга жиберилет. Кызматчы билдирмени алган учурдан тартып беш жумуш күнүнүн ичинде ротациялоого жазуу жүзүндөгү макулдугун берет же ротациялоону жүргүзүүдөн баш тартууну билдирет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Ротациялоо кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупцияны азайтуу максатында ротациялоону кошпогондо, кызматчы акыркы кызмат орунун бир жылдан кем эмес ээлөө шартында жүргүзүлөт.

Кирүүнүн өзгөчө (конкурстан тышкары) тартиби белгиленген кызматчылар, ошондой эле патронаттык кызмат орундарын ээлеген кызматчылар үчүн конкурстук тандоо жолу менен ээлене турган административдик кызмат орундарына кызматчыларда ротациялоо мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында акыркы кызмат ордун 2 жылдан кем эмес ээлөө шартында жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Мамлекеттик органдардагы коррупция опурталы болгон учурлардын жана кырдаалдардын тизмеги тиешелүү мамлекеттик органдын статс-катчысы тарабынан иштелип чыгат жана Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш (мындан ары - Кеңеш) тарабынан бекитилет; жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан иштелип чыгат жана жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.

Коррупция опурталы болгон учурлардын жана кырдаалдардын тизмеги өзүнчө учурлардан жана кырдаалдардан тышкары, тиешелүү түрдө ротациялоо жүргүзүлө турган кызмат орундарынын тизмегин камтышы керек.

Коррупция опурталын төмөндөтүү максатында жүргүзүлгөн ротациялоо 2 жылда бир жолу гана жүргүзүлөт.

11. Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу максатындагы ротациялоо мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу боюнча чараларды көрүүнүн алкагында жүргүзүлөт.

12. Ротациялоо кызмат орундар тобунун бир категориясынын ичинде тең маанидеги кызмат орундарына же болбосо төмөн турган кызмат орундарына жүргүзүлөт. Тең маанидеги кызмат орунуна ротациялоодо кызматчыга кызматчылардын эмгегине акы төлөө шарттарына ылайык эмгек акы белгиленет. Бир мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичинде төмөн турган кызмат ордуна ротациялоодо кызматчынын эмгек акысы мурдагы кызмат орду боюнча сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Ротациялоону жүргүзүүдө кызматчыга Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган социалдык кепилдиктер жана компенсациялар берилет.

14. Ротациялоо иретинде которулган же жылдырылган кызмат оруну боюнча кызматчынын ишин баалоонун натыйжалары кызматчынын карьералык пландарын уюштурууда эске алынат.

15. Кызматчынын ден соолугунун абалына туура келбеген кызмат орунуна аны ротациялоого тыюу салынат, бул туура келбеген көрсөткүчтөр документтик жактан сөзсүз ырасталышы керек.

16. Кызматчы ротациялоо иретинде которуудан же жылдыруудан баш тарткан учурда билдирмени алган учурдан тартып беш жумуш күнүнүн ичинде кызматчы жазуу жүзүндөгү баш тартуусун билдирет. Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупциянын опурталын төмөндөтүү максатында кызматчы ротациялоо иретинде которуудан баш тарткан учурда, кызматчы мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси боюнча ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Ротациялоо план боюнча же пландан тышкары жүргүзүлөт.

18. Коррупциянын опурталын төмөндөтүү максатында ротациялоо учурлары жана кырдаалдары үчүн пландуу ротациялоо милдеттүү болуп саналат.

Ротациялоо планы төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ротациялоо пландаштырылып жаткан кызмат орундарынын тизмегин;

- ротациялоо иретинде которуу же жылдыруу пландаштырылган жаткан кызматчылардын тизмегин;

- ротациялоонун негизин;

- ротациялоо жүргүзүү мөөнөтүн.

Ротациялоо жүргүзүү планынын формасы ушул Жобого тиркелет.

Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселеси боюнча ыйгарым укуктуу адам кызматчыга аны Кызматчыларды ротациялоо планына киргизүү жөнүндө жазуу жүзүндө билдирме жиберет.

19. Пландан тышкаркы ротациялоо зарыл болгондо Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамында жана ушул Жободо белгиленген жол-жоболорду сактоо менен жүргүзүлөт.

Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы) персоналдын ишинин натыйжалуулугуна жана башкаруу органынын милдеттерин аткарууга талдоо жүргүзүүнүн, кызыкчылыктардын кагылышуусунун жана коррупциянын опурталынын болушунун негизинде, карьералык пландаштыруунун чегинде, ошондой эле тиешелүү органдын баалоо боюнча комиссиясынын сунуштары боюнча ротациялоо схемасын аныктайт.

Ротациялоо схемасы мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобого
тиркеме

Форма

20__-20__-жылдарга
мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын/муниципалдык кызматчыларын ротациялоо
ПЛАНЫ

Ротациялоо пландаштырылып жаткан кызмат оруну

Ротациялоо пландаштырылып жаткан кызмат  орунун ээлеген кызматчынын ата-жөнү

Ротациялоо жүргүзүүнүн негизи

Кайсы кызмат орунга ротациялоо пландаштырылып жатат

Ротациялоо иретинде которулушу/жылдырылышы пландаштырылып жаткан кызматчынын аты-жөнү

Ротациялоо мөөнөтү

Ротациялоо пландаштырылып жаткан кызмат орунун ээлеген кызматчынын эмгек акысынын өлчөмү

Ротациялоо иретинде которуу/жылдыруу пландаштырылып жаткан кызмат орунуна кызматчынын эмгек акысынын өлчөмү

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5