Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

8-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 29-декабрындагы
№ 706 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын (мындан ары - кызматчы) жеке маалыматтарын жүргүзүү, сактоо, берүү жана ар кандай башка пайдалануунун, ошондой эле анын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары - Мыйзам) 26-беренесине ылайык өздүк ишин жүргүзүүнүн эрежелерин аныктайт.

2. Кызматчынын жеке маалыматтары - бул кызматчыны ким экендигин күбөлөндүргөн жана анын өздүк ишинде камтылган же болбосо ушул Тартипке ылайык өздүк ишине киргизилүүгө жаткан фактылар, окуялар жана жеке турмушунун кырдаалдары жөнүндө маалыматтар.

3. Кызматчылардын өздүк ишине киргизилген жеке маалыматтар, кызматчылардын өздүк ишинде камтылган башка билдирүүлөр купуя мүнөздөгү маалыматтар болуп саналат (жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого уруксат берилген Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген маалыматтардан башка).

4. Жумуш берүүчүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилиги кызматчылардын өздүк ишинде камтылган жеке маалыматтарды укуксуз пайдалануудан жана жоготуп жиберүүдөн корголушун камсыз кылат.

5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилиги өздүк ишти жүргүзүү үчүн кызматчылардын жеке маалыматтарын жүргүзүү, сактоо, өткөрүп берүү жана ар кандай башка пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу (мындан ары - жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу) жана жеке маалыматтарды коргоо режимин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартуучу персоналды башкаруу кызматын же өзүнчө кызматкерди аныктайт.

6. Кызматчынын жеке маалыматтарын алуу, иштеп чыгуу, сактоо жана берүүдө персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам төмөнкү талаптарды сактоого милдеттүү:

- кызматчынын жеке маалыматтарын иштеп чыгуу - Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын сактоону камсыз кылуу, кызматчыга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты (мындан ары - кызматтар) өтөөгө, окутууга жана кызматтык өсүүгө көмөктөшүү, кызматчынын жеке өзүнүн жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле ага таандык мүлктүн жана мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына тиешелүү мүлктүн сакталышын камсыздоо, өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруунун натыйжаларын эске алуу максатында жүзөгө ашырылат;

- жеке маалыматтарды кызматчынын өзүнөн алуу керек. Кызматчынын жеке маалыматтарын үчүнчү тараптан алуу зарылдыгы пайда болсо, жеке маалыматтарды алуунун максаттары, болжолдуу булактары жана ыкмалары туурасында кызматчыга алдын ала маалымдап, анын жазуу жүзүндөгү макулдугун алуу зарыл;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленбеген саясий, диний жана башка ынанымдары, жеке турмушу, коомдук бирикмелердин, анын ичинде профсоюздук бирликтердин мүчөсү болуу жөнүндө кызматчынын жеке маалыматтарын чогултууга жана анын өздүк ишине киргизүүгө тыюу салынат;

- кызматчынын жеке кызыкчылыктарына тиешеси бар чечимдерди кабыл алууда, эгерде кызматчынын жеке маалыматтары автоматташтырылган иштеп чыгуунун натыйжасында гана же электрондук сактагычты колдонуу менен алынса, анда аларга таянууга тыюу салынат;

- кызматчынын жеке маалыматтарынын мыйзамсыз пайдалануудан жана жоготуп жиберүүдөн корголушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын каражатынын эсебинен камсыз кылынат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген учурлардан башка, кызматчынын жазуу түрүндөгү макулдугу болбосо, кызматчынын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүүгө тыюу салынат.

2. Өздүк ишти түзүү

7. Өздүк ишти түзүү тийиштүү кызматка кабыл алынган учурда кызматчы берген өзү жөнүндөгү документтик маалыматты белгиленген тартипте топтоо максатында ишке ашырылат. Кызматчылардын өздүк ишин түзүү (андан ары жүргүзүү жана тариздөө) бул документтердин талаптагыдай колдонулушун камсыз кылуу үчүн жеке жоопкерчилик тарткан персоналды башкаруу кызматына же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамга жүктөлөт.

8. Өздүк ишти түзүү кызматчы мамлекеттик же муниципалдык кызматка кабыл алынган учурдан кийин түздөн-түз ишке ашырылат.

9. Өздүк ишке кызматчылардын өздүк иштерин эсепке алуу журналына ылайык номер берилет.

10. Өздүк иштин мукабасына төмөнкү реквизиттер жазылат:

- кызматчылардын өздүк иштерин эсепке алуу журналына ылайык "№ ____ өздүк иш";

- кызматчынын фамилиясы, аты, атасынын аты;

- өздүк ишти жүргүзүү башталган датасы, өздүк ишти жүргүзүү аяктаган дата, беттердин саны, сактоо мөөнөтү.

11. Кызматчынын өздүк ишине төмөнкүлөр тиркелет:

- административдик мамлекеттик бош кызмат орунун же административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурска катышуу үчүн документтерди кароо жана уруксат берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыз;

- кызматчы өзү толтурган жана кол койгон, фотосүрөтү тиркелген, белгиленген формадагы кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;

- резюме;

- өмүр баян;

- кесиптик билими, кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

- илимий даража, илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү (бар болсо);

- паспорттун көчүрмөсү;

- жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын каалоосу боюнча);

- эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- аскердик эсепке алуу документинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (аскерге милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылуучу адамдар үчүн);

- мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо, ардак, аскердик, атайын наамдарды жана мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу жөнүндө буйруктардын көчүрмөлөрү (бар болсо);

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бош кызмат орунуна дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын буйруктарынын көчүрмөлөрү, ротациялоо, бошотуу жөнүндө буйруктарынын көчүрмөлөрү, жеке баракчанын кошумча барагы;

- эмгек келишиминин нускасы, ошондой эле эмгек келишимине киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор таризделген жазуу жүзүндөгү кошумча макулдашуулардын нускалары (бар болсо);

- кызматчыны ээлеген мамлекеттик же муниципалдык кызмат орунунан бошотуу, эмгек келишими токтотулгандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын актысынын көчүрмөсү;

- кызматчынын ишин жылдык баалоонун натыйжалары;

- кызматчыга класстык ченин, наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- кызматчыны ички кадрлар резервине киргизүү, ошондой эле ушул кадрлар резервинен чыгаруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү;

- кызматчыны Улуттук кадрлар резервине киргизүү, же болбосо ушул кадрлар резервинен чыгаруу жөнүндө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругунун көчүрмөсү;

- кызматчыны сыйлоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсү, ошондой эле тартиптик жаза салуу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү (ал алып салынганга чейин же жокко чыгарылганга чейин);

- кызматтык текшерүүнү баштоо, анын натыйжалары, кызматчыны кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн мезгилде ээлеген кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу күбөлүгүнүн көчүрмөсү (зарыл болгондо);

- жарандын кызматка кирүүгө же аны өтөөгө тоскоолдук кылган оорусу жоктугу туурасында белгиленген формадагы медициналык корутунду (мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын каалоосу боюнча);

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бош кызмат орунуна дайындоо учурунда жарандын соттуулугу жок экендиги туурасындагы маалымкат (мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын каалоосу боюнча);

- коррупциялык укук бузууларга жол бербөө максатында чектөөлөрдү кабыл алуу жөнүндө кызматчы өзү кол койгон милдеттенме;

- купуя кызматтык маалыматты ачыкка чыгарбоо жөнүндө кызматчы өзү толтурган жана кол койгон милдеттенме;

- кызматчы кол койгон анттын тексти.

Ушул Тартиптин 11-пунктунда саналып берилген документтердин көчүрмөлөрү документтердин түп нускасы көрсөтүлгөндө персоналды башкаруу кызматы тарабынан же жеке маалыматтарды колдонуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан күбөлөндүрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кызматчынын өздүк ишине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук актыларында каралган башка документтер тиркелет.

13. Өздүк ишке документтердин тизмеси тиркелет.

3. Өздүк ишти эсепке алуу жана сактоо тартиби

14. Өздүк ишти эсепке алуу жана сактоо - өздүк ишти тез жана адашпай табуу, аларды сактоону камсыз кылуу, ошондой эле өздүк иштеги документтерде камтылган маалыматтардын купуялуулугун сактоону жана мыйзамсыз алуудан коргоону камсыз кылуу максатында уюштурулат.

15. Өздүк иш металл шкафта алфавит боюнча сакталат.

16. Персоналды башкаруу кызматынын кызматчысы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам гана өздүк ишти ала алат.

17. Мамлекеттик наамы, сыйлыктары, илимий даражасы жана наамы бар кызматчылардын өздүк иштери туруктуу сакталат, ал эми калган кызматчылардын өздүк иштери - кызматчы жумуштан бошонгон жылдан тартып 75 жыл мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында сакталат.

18. Убактылуу сакталуучу (толук 10 жылга чейин) өтө маанилүү эмес мүнөздөгү документтер өздүк ишке киргизилбейт.

19. Өздүк иш сыртка чыгаруу укугу берилбестен төмөнкү учурларда берилиши мүмкүн:

- өздүк ишинин материалдары менен таанышуу үчүн кызматчынын суроо-талабы боюнча;

- өздүк иштин материалдары менен тааныштыруу үчүн түздөн-түз жетекчиге;

- кызматтык териштирүү үчүн;

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүдө.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Өздүк иште сакталган документтерди көчүрүп алууга кызматчынын жазуу жүзүндөгү уруксаты менен гана жол берилет.

21. Кызматчы башка мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кызматка ротацияланганда анын өздүк иши ээлеген жаңы жумуш орду боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өткөрүп берилет.

22. Эгерде өздүк иши мамлекеттик органда/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында сакталып турган жаран кайрадан кызматка кирсе, анда анын өздүк иши мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий суроо-талабы боюнча (ээлей турган кызмат орду боюнча) өткөрүп берилет.

Өздүк ишин өткөрүп берген мамлекеттик орган/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бул маалыматты кызматчылардын өздүк иштерин эсепке алуу журналына киргизет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 568 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын укуктары

23. Кызматчылардын өздүк иштеринде сакталган жеке маалыматтарынын корголушун камсыз кылуу максатында, кызматчылар төмөнкүгө укуктуу:

- өзүнүн жеке маалыматтары жана бул маалыматтарды иштеп чыгуу (анын ичинде автоматташтырылган түрдө) жөнүндө толук маалымат алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, өзүнүн жеке маалыматтарына, анын ичинде кызматчынын жеке маалыматтарын камтыган каалаган жазуунун көчүрмөлөрүн алууга укугун кошкондо, эркин жетүүгө;

- туура эмес же толук эмес маалыматтарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен иштелип чыккан маалыматтарды алып салууну же оңдоону талап кылууга. Персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам кызматчынын жеке маалыматтарын алып салуудан же оңдоодон баш тартса, анда кызматчы макул эместигинин себебин көрсөтүү менен, өзүнүн макул эместиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилигине жазуу жүзүндөгү арыз берүүгө укуктуу;

- персоналды башкаруу кызматынан же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдан мурда кызматчынын туура эмес же толук эмес жеке маалыматтары билдирилген бардык адамдарга андагы бардык өзгөртүүлөр же алып салуулар жөнүндө кабарлоону талап кылууга;

- кызматчынын жеке маалыматтарын коргоодо жана иштеп чыгууда персоналды башкаруу кызматынын же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдын ар кандай мыйзамсыз иш-аракеттерине же аракетсиздигине сотко даттанууга.

5. Персоналды башкаруу кызматы

24. Кызматчынын өздүк иши мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан жүргүзүлөт.

25. Кызматчылардын өздүк иштерин жүргүзгөн персоналды башкаруу кызматынын же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- ушул Тартиптин 11 жана 12-пункттарында аталган документтерди кызматчылардын өздүк иштерине киргизүү;

- кызматчылардын өздүк иштеринин сакталышын камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле ушул Тартипке ылайык кызматчылардын өздүк ишинде камтылган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылуу.

26. Персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам кызматчыдан документтердин көчүрмөлөрүн алып жаткан учурда аталган документтердин түп нускасына ылайык маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун текшерүүгө жана тийиштүү билдирүүлөрдү белгиленген тартипте жазууга милдеттүү.

27. Персоналды башкаруу кызматы же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам кадрлар резервин түзүүдө кызматчылардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга (анын ичинде автоматташтырылган түрдө) укуктуу.

6. Жоопкерчилик

28. Кызматчылар өздүк иште аталган жеке маалыматтар өзгөргөн учурдан тартып бир айлык мөөнөттө бул тууралуу персоналды башкаруу кызматына же жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамга маалымдоого милдеттүү.

29. Кызматчы башка кызматчынын жеке маалыматтарын кабыл алууну, иштеп чыгууну, сактоону жана өткөрүп берүүнү жөнгө салган ченемдерди бузса, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчиликке тартылат.

30. Жумуш берүүчү төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- кызматчылардын өздүк иштеринин сакталышын;

- өздүк иштерде камтылган маалыматтардын купуялуулугун.

31. Персоналды башкаруу кызматынын кызматчылары, жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдар аталган өздүк иштерде камтылган купуя маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы, ошондой эле ушул Тартип менен белгиленген кызматчылардын өздүк иштерин жүргүзүүнүн тартибин башка бузуулары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жана башка жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.