Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 6-январындагы
№ 8 токтому менен
бекитилген

Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын (мындан ары - кызматчылар) кызматтык маяналарына иштеген жылдары үчүн үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтан стажын эсептөө тартибин аныктайт.

2. Мамлекеттик кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында өтөгөн кызматынын жалпы узактыгы мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажы деп түшүнүлөт.

Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага ай сайынкы үстөк акыны төлөө үчүн иш стажы эмгек стажын белгилөө боюнча комиссия тарабынан аныкталат. Эмгек стажын белгилөө боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле анын иш тартиби мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан аныкталат.

Эмгек стажын белгилөө боюнча комиссиянын жыйыны зарылдыкка жараша, бирок жылына бирден кем эмес жолу өткөрүлөт.

3. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга иштеген жылдары үчүн ай сайынкы үстөк акыларды төлөө бул үстөк акыны алууга укук берүүчү жаш иш стажына жараша дифференциалдуу түрдө жүргүзүлөт.

4. Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага ай сайынкы үстөк акыны алууга укук берүүчү жалпы иш стажына төмөнкүлөр кирет:

- саясий, атайын, административдик мамлекеттик кызмат орундарын, ошондой эле саясий жана административдик муниципалдык кызмат орундарын ээлеген мезгил;

- аскер кызматында, укук коргоо кызматында жана дипломатиялык кызматында мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мезгил;

- аткаруучу-тескөөчү функцияларга байланышкан жана мурдагы СССРдин мамлекеттик бюджетинде турган партиялык, советтик, профсоюздук жана комсомолдук органдардын аппараттарында, министрликтерде, ведомстволордо, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген мезгил;

- аткаруучу-тескөөчү функцияларга байланышкан жана 1991-жылдын 31-августунан тартып 1999-жылдын 17-декабрына чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинде турган министрликтерде, мамлекеттик комитеттерде, администрациялык ведомстволордо, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген мезгил;

- мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жолдомосу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеген адамдар тарабынан кайра даярдоодон жана квалификациясын жогорулатуудан өткөн мезгил;

- убактылуу жок болгон мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын милдетин аткаруу боюнча эмгек иши (Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 30-майындагы № 75 "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамы күчүнө кирген күндөн тартып колдонулат);

- СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө мөөнөттүү кызмат өтөгөн мезгил;

- эгерде кызматчы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын же кызмат адамынын чечими менен Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелеринин, Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн катышуусу менен мамлекеттер аралык башкаруу органдарынын, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү соода өкүлчүлүктөрүнүн жана мамлекеттик органдарынын өкүлчүлүктөрүнүн, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана бирикмелердин башкаруу органдарынын же аткаруу органдарынын кызмат орундарына дайындалган учурда ошол органдарында иштеген мезгили;

- мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен эмгек мамилелеринде турган кызматкердин баласы үч жашка чыкканга чейин бала багуу боюнча жарым-жартылай акы төлөнүүчү өргүүдө жүргөн мезгили.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө кызматчынын иштеген мезгилинде колдонулган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын тийиштүү тизмелерине жана реестрлерине ылайык жүргүзүлөт.

Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызмат өтөө мезгилдери мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордунун кайсы категориясын ээлегенине карабастан, мамлекеттик кызматтын, муниципалдык кызматтын стажына эсептелет.

Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын стажына киргизилүүчү бардык кызмат өтөө мезгилдери суммаланат.

6. Мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка биринчи жолу кирген жана иш стажы жок адамдарга иштеген жылдары үчүн үстөк акы алууга укук берүүчү стажы, ушул Жобонун 7-пунктунда каралган учурлардан тышкары, ишке (кызматка) кирген күндөн тартып эсептелет.

7. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта ээлеген кызмат орду боюнча кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн тажрыйба жана билим алуу зарыл болгон өзгөчө учурлардагы башка иш (кызмат) мезгилдери мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушунун негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын стажына киргизилиши мүмкүн.

Башка иш (кызмат) мезгилдерин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын стажына киргизүү жөнүндө сунуштар эмгек стажын белгилөө боюнча комиссия тарабынан каралат. Эмгек ишинин кошумча мезгилдерин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын стажына киргизүү квалификациялуу кадрларды тартуу же бекемдөө максатында, өзгөчө тартипте жүргүзүлүшү керек. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы стажына эсептөөгө сунуш кылынган мезгилдеги кесиптик ишинин чөйрөсү кызматчынын кесиптик ишинин маселелерине шайкеш келиши керек.

8. Иштеген жылдары үчүн үстөк акы мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын негизги иштеген жери боюнча үстөк жана кошумча акылардын бардык түрлөрүн эсепке албастан эсептелет жана эмгек акысы менен бир мезгилде төлөнөт.

Кызматты убактылуу ээлеп турганда иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акы негизги иштеген жери боюнча кызматтык маянасына эсептелет.

9. Иштеген жылдары үчүн ай сайынкы үстөк акы орточо айлык акыны эсептөөнүн бардык учурунда эске алынат.

10. Иштеген жылдары үчүн ай сайынкы үстөк акы бул үстөк акыны дайындоо же анын өлчөмүн өзгөртүү укугу келип чыккан учурдан тартып төлөнөт.

11. Эгерде кызматчынын иштеген жылдары үчүн үстөк акыны дайындоо же анын өлчөмүн өзгөртүү укугу ал кезектеги же кошумча өргүүдө жүргөн, ошондой эле анын убактылуу эмгекке жарамсыз мезгилинде келсе үстөк акыны дайындоо аны дайындоо же өзгөртүү укугуна ээ болгон учурдан тартып жүргүзүлөт.

12. Эгерде кызматчынын кызматтык милдеттерин аткарган мезгилде (кызматчы иштен ажыратуу менен окуу мекемесинде кайра даярдоодон же квалификациясын жогорулатуудан өткөн мезгилди кошкондо, мында угуучунун орточо эмгек акысы сакталат, ошондой эле кызматчынын орточо эмгек акысы сакталган башка жагдайларда) иштеген жылдары үчүн үстөк акыны дайындоо же өлчөмүн өзгөртүү укугу келсе, анда кызматчыга бул укукка ээ болгон учурдан тартып аталган үстөк акы белгиленет жана орточо айлык акысы тиешелүү түрдө кайрадан эсептелет.

13. Үстөк акыны дайындоо эмгек стажын белгилөө боюнча комиссиянын сунушу боюнча чыгарылган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин буйругунун негизинде жүргүзүлөт.

Кызматчы жумуштан бошотулган учурда иштеген жылдары үчүн үстөк акы иштеген убактысына пропорционалдуу эсептелет жана ал толук эсептешүү учурунда төлөнөт.

14. Иштеген жылдары үчүн ай сайынкы үстөк акы алууга укук берүүчү иш стажын аныктоо үчүн негизги документ болуп эмгек китепчеси эсептелет.

Эмгек китепчеси жок болгон, ошондой эле эмгек китепчесинде тиешелүү жазуулар же иштеген мезгилдери жөнүндө жазуулар так болбогон учурларда, эмгек стажын ырастоо үчүн иштеген мезгилдери жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымкаттар, буйруктардын көчүрмөлөрү, өздүк эсептер жана башка документтер кабыл алынат.

15. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын иштеген жылдары үчүн үстөк акысынын өлчөмүн өз убагында карап туруу жоопкерчилиги персоналды башкаруу кызматтарына же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдарга жүктөлөт.

Иштеген жылдары үчүн үстөк акыны дайындоо же мындай төлөмдөрдүн өлчөмдөрүн аныктоо үчүн стажын белгилөө маселелери боюнча жекече эмгек талаш-тартыштары мыйзамда белгиленген тартипте каралат.

16. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акы төлөөгө мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө маселелери боюнча консультациялык, методикалык жана маалыматтык жардам алуу үчүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) кайрылууга укуктуу.

Мындай учурларда ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына зарыл болгон консультацияларды берет.