Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\eb94af3e-f4b9-4968-8e5a-169bcc39057a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 16-январы № 20

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы көрсөтүүчү кызматтардын өзгөчө статусун жана саясий маанилүүлүгүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-мартындагы № 129 “Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- бүткүл текст боюнча “аткаруу бийлигинин” деген сөздөр алып салынсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана бюджеттик мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин түзүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

аталышындагы жана бүткүл текст боюнча “аткаруу бийлигинин” деген сөздөр алып салынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 “Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

 - аталышындагы жана бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү “аткаруу бийлик органдары” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик органдар” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринде (тизмегинде):

 -аталышындагы “Аткаруу бийлигинин органдары” деген сөздөр “Мамлекеттик органдар” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 - ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтар” деген 10-глава менен толукталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын иштеп чыгуу боюнча нускамада:

бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү “аткаруу бийлигинин органдары” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик органдар” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 “Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- аталышындагы жана бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү “аткаруу бийлигинин органдары” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик органдар” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

аталышындагы жана бүткүл текст боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү “аткаруу бийлигинин органдары” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “мамлекеттик органдар” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. Министрликтер жана административдик ведомстволор:

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин;

- ушул токтомдон келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна белгиленген тартипте киргизишсин.

6. Ушул токтом 2017-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С. Жээнбеков

 

Тиркеме

Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри (тизмеги)

 

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташты-рууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн (акы төлөнүүчү же акысыз) шарттары

10. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтар

1.

Мектепке чейинки балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү

БИМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

2.

Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн жогору амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

3.

Баштапкы деңгээлде жана адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык профилдеги ж.б.) медициналык жардам көрсөтүү, анын ичинде жогорку ыңгайлуулуктагы палаталарда (бейтаптын жогорку ыңгайлуулуктагы шартта болуусу, оорулууларды жеке медициналык жана тиричилик жактан тейлөө, каалоосуна жараша тамактануусу)

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

4.

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү (белгиленген квотадан тышкары)

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

5.

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн тышкары реабилитациялык медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

6.

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн тышкары стоматологиялык амбулаториялык жардам көрсөтүү

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

7.

Бейтапты ооруканага чейин жеткирүү, пландуу көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчисине ташып баруу

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

8.

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинсекциялык, дезинфекциялык жана дератизациялык иш-чараларды жүргүзүү

ССМ

ПӨИБ

Акы төлөнөт

9.

Жаратылышты коргоо, рекреациялык, илимий, эстетикалык, тарыхый-маданий жана агартуучу маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик токой фондунун, жаратылыш музейлеринин, экологиялык визит борборлорунун, бекитилип берилген аң уулоо жерлеринин объекттерине барууну уюштуруу

Токой агенттиги

ПӨИБ

Акы төлөнөт

10.

Суюлтуп кыюудан, токойду калыбына келтирүүчү, санитардык кыюудан кийин жыгачты жана мамлекеттик токой питомниктеринде өстүрүлгөн тигилүүчү материалдарды сатуу

Токой агенттиги

ПӨИБ

Акы төлөнөт

11.

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке адамдардын деңгээлиндеги расмий визиттердин форматында протоколдук иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

ПӨИБ

ПӨИБ

Акысыз

12.

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке адамдардын деңгээлиндеги расмий визиттердин форматынан тышкары иш-чараларды жана маданий-массалык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

ПӨИБ

ПӨИБ

Акы төлөнөт