Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 13-февралындагы
№ 99 токтому менен
бекитилген

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри жөнүндө жобо Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринин (мындан ары - КМТУБМР) максаттарын жана милдеттерин аныктайт.

2. КМТУБМР - кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) катталган талап укуктарынын бирдиктүү электрондук маалыматтар базасы.

3. КМТУБМР Кыргыз Республикасында кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) катталган талап укуктары жөнүндө маалыматтардын бирден-бир расмий булагы болуп саналат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү КМТУБМР жөнүндө жобону аныктайт.

5. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы (мындан ары - БККК) төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- КМТУБМРди жүргүзүүнү;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) бардык катталган талап укуктарынын электрондук маалыматтар базасын сактоону;

- КМТУБМРдеги маалыматтардын коопсуздугун жана купуялуулугун;

- расмий сайтта онлайн режиминде КМТУБМРге ачык жетүүнү;

- КМТУБМРди коштоону жана колдоону.

2. КМТУБМРдин негизги максаттары жана милдеттери

6. КМТУБМРдин негизги максаты кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарын каттоо процесстерин автоматташтыруу, катталган маалыматтарды эсепке алуу жана сактоо болуп саналат.

7. КМТУБМРдин ишинин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун алдын ала каттоо;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) катталган талап укугуна өзгөртүүлөрдү киргизүү;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун токтотуу;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) катталган талап укугу жөнүндө КМТУБМРден көчүрмө берүү;

- КМТУБМРге жетүүнү камсыздоо.

3. Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарынын бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын түзүү үчүн багытталган автоматташтырылган маалыматтар системасын техникалык колдоо жана өнүктүрүү

8. КМТУБМРди жүргүзүү үчүн пайдаланылган программалык камсыздоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык катталышы керек.

КМТУБМРдеги маалыматтардын БКККнин жайгашкан ордунан тышкаркы имаратта резервдик сакталган көчүрмөсү болушу керек.

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарынын бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын түзүү үчүн багытталган автоматташтырылган маалыматтар системасын (мындан ары - маалыматтар базасынын системасы) техникалык колдоону жана өнүктүрүүнү маалыматтар базасынын администратору ишке ашырат.

9. Маалыматтар базасынын администратору төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- маалыматтар базасынын системасынын серверлерин башкарууну жана техникалык тейлөөнү;

- маалыматтар базасынын системасынын программалык-техникалык каражаттарынын иштөө жөндөмүн жана резервдик көчүрүүнү;

- маалыматтар базасынын системасын колдонуучулардын эсептик маалыматтарын башкарууну;

- маалыматтар базасынын системасынын коопсуз маалыматтык мейкиндикте иштешин;

- системадагы бузулууларды жоюуну жана мындай бузулуулардын себебин аныктоону;

- маалыматтар базасынын системасынын бардык категориядагы колдонуучуларына консультация берүүнү жана техникалык колдоону.

10. Маалыматтар базасынын администратору маалыматтардын сакталышын жана толуктугун камсыздоо максатында маалыматтар базасынын системасына санкцияланбаган кирүүдөн жана өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн маалыматтарды коргоо талаптарын сактоо боюнча тиешелүү чараларды белгилейт жана көрөт.

11. Маалыматтар базасы алмашуу ачкычтарын аутенттештирүү үчүн асимметриялык криптографияны, купуялуулукту сактоо үчүн симметриялык шифрлөөнү, билдирүүлөрдүн толуктугу үчүн аутенттештирүү кодун пайдаланган коопсуз байланыштыруу протоколун (SSL сертификаты) колдонот.

SSL сертификаты кардар менен сервердин ортосунда коопсуз байланышты камсыз кылуучу санариптик колтамганы пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.

12. Маалыматтар базасынын системасында пайдаланылуучу маалыматтарды коргоо методдору жана ыкмалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык маалыматтар базасынын администратору тарабынан аныкталат.

13. Маалыматтар базасынын системасындагы маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти КМТУБМРде кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарын каттоо жүргүзгөн каттоо субъекттери (маалыматтар базасынын администратору, күрөө кармоочулардын-каттоочулардын топторунун администратору, адистер-каттоочулар, күрөө кармоочулар-каттоочулар) тартышат.

Каттоо субъекттери маалыматтар базасынын системасына киргизилген маалыматтардын аныктыгы жана укуктуулугу үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.

4. Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарынын бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын түзүү үчүн багытталган автоматташтырылган маалыматтар системасынын маалыматтар базасынын курамы

14. Маалыматтар базасынын системасынын курамына төмөнкүлөр кирет:

- маалыматтык ресурстар, кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарын каттоо жөнүндө маалыматтарды камтыган электрондук түрдөгү маалыматтар массиви;

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укуктарынын бирдиктүү электрондук маалыматтар базасын түзүү үчүн багытталган автоматташтырылган маалыматтар системасы, маалыматтарды автоматташтырылган маалыматтар системасына киргизүүнү, аны сактоону, маалыматтар базасын башкарууну, колдонуучулардын жетүүсүн камсыздаган программалык-аппараттык чөйрө.

15. КМТУБМР жекелештирилген маалыматтарды камтыйт. Маалыматтар базасынын системасындагы маалыматтарды коргоону камсыздоо максатында каттоо субъекттери үчүн жетүү укугун чектөө механизми колдонулат. Маалыматтар базасынын системасынын ар бир каттоо субъекти системага өзүнүн логини жана паролю менен кирүүгө милдеттүү. Конкреттүү каттоо субъектинин маалыматтарга жетүүсү алар аткарган функциялар менен аныкталат.

Маалыматтар базасынын системасындагы маалыматтар жеке мүнөздөгү маалымат болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамдарына ылайык корголууга тийиш.

5. Колдонуучунун ID номерин ыйгаруу

16. Маалыматтар базасынын системасында алгачкы каттоодо каттоо субъектине Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин колдонуу мезгилинде колдонуучунун ID номери ыйгарылат.

6. КМТУБМРден маалыматтарды берүү

17. Жеке жана юридикалык жактар жетүү тартиби жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталуучу жеке мүнөздөгү маалыматтарга кирген маалыматтардан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте Интернет тармагы аркылуу КМТУБМРден маалыматтарды акысыз алышат.

18. КМТУБМРде камтылган маалыматтар кызыкдар жактарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте акы төлөө негизинде көчүрмө түрүндө берилиши мүмкүн.

19. КМТУБМРде камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жалпыланган отчеттор түрүндө БККК жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан жарыяланышы мүмкүн.

8. КМТУБМРден маалыматтарды алып салуу

20. КМТУБМРден маалыматтар белгиленген сактоо мөөнөтү аяктаганда алып салынат.

21. Катталган маалыматтардын сактоо мөөнөтү 25 жыл.