Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

9-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 1-мартындагы
№ 131 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмүн аныктоонун тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358, 2017-жылдын 7-августундагы № 466 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын (мындан ары - кызматчылар) кызматтык маяналарынын өлчөмүн белгилөөнүн тартибин аныктайт.

2. Минималдуу базалык ставка - бул кызматчынын эмгек акысын төлөөнүн белгиленген өлчөмү, ал кызматчынын кызматтык маянасын (базалык ставканы) эсептөө үчүн негиз болуп эсептелет.

3. Минималдуу базалык ставканын өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

4. Кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициенти - сандык көбөйткүч, ал кызматчылардын кызматтык маяналарын эсептөө үчүн колдонулуп, аткарылган иштин сапатына же карьералык өсүшкө жараша кызматтык маянанын көбөйүүсүнүн/азаюусунун даражасын мүнөздөйт.

Кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициенти Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

5. Органдын түзөтүүчү коэффициенти - кызматтык маянаны эсептөө үчүн колдонулган сандык көбөйткүч, ал ар бир мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы үчүн бекем ырааттуулук менен белгиленет.

Түзөтүүчү коэффициент Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

6. Кызматчынын кызматтык маянасы минималдуу базалык ставканы кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициентке жана органдын түзөтүүчү коэффициентине көбөйтүү жолу менен эсептелет.

2. Кызматчылардын кызматтык маянасын аныктоодо кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициенттерин колдонуу тартиби

7. Кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициенттеринин торчосунда (мындан ары - торчо) кызматтык маяналарды бирдейлештирүү каралат жана ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык кызмат орундарынын градациясына негизделет.

8. Коэффициенттердин торчосу өзүнө 10 кадамды камтыйт.

9. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары үчүн кызматтык маянаны аныктоодо органдардын түзөтүүчү коэффициенттери алардын деңгээлдерине бекем ырааттуулукта каралды.

10. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 466 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11. Мамлекеттик жарандык кызматка/муниципалдык кызматка биринчи жолу өткөн кызматчыга биринчи кадам белгиленет.

Өз эмгек ишин жүзөгө ашырып жаткан мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чегинде (ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрдү кошкондо) конкурстун натыйжалары же кызматчынын ишин баалоо боюнча төмөн турган, тең маанидеги же жогору турган кызмат орунуна дайындалган кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча ыйгарылган кадамы сакталат (мисалы, 2-кадамда турган министрликтин борбордук аппаратынын башкы адиси конкурстун жыйынтыгы боюнча ушул министрликтин ведомстволук бөлүмчөсүнө бөлүм башчысынын кызмат ордуна 2-кадамын сактоо менен дайындалат).

Мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичинде ротациялоо же которуу иретинде тең маанидеги кызмат ордуна дайындалган кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча кадамы сакталат.

Башка мамлекеттик органдан/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан ротациялоо иретинде башка кызмат ордуна дайындалган кызматчыга мурдагы кызмат орду боюнча кадамы сакталат.

Кызматчыны мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чегинде төмөн турган кызмат орунуна ротациялоодо анын кызматтык маянасы жана кадамы мурдагы кызмат орду боюнча сакталат. Эмгек акы төлөө торчосундагы кадам ыйгарылган учурда кызматчыга эмгек акысы сакталган кызмат орду боюнча кадам ыйгарылат (мисалы, бөлүм башчысы бөлүмдүн башкы адисинин кызмат ордуна которулса, ага эмгек акы төлөө торчосундагы кадам ыйгарылган учурда бөлүм башчысынын кызмат орду үчүн белгиленген эселүүлүк коэффициентинин мааниси колдонулат).

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 40-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган тартипте төмөн турган жаңы кызмат ордундагы бардык мезгилде мурда иштеген жери боюнча орточо эмгек акысын сактап калуу менен төмөн турган кызмат ордуна дайындалган кызматчыга кызматтык маянасы жана кадамы мурдагы кызмат орду боюнча сакталат. Эмгек акы төлөө торчосундагы кадам ыйгарылган учурда кызматчыга эмгек акысы сакталган кызмат орду боюнча кадам ыйгарылат (мисалы, бөлүм башчысы бөлүмдүн башкы адисинин кызмат ордуна которулса, ага эмгек акы төлөө торчосундагы кадам ыйгарылган учурда бөлүм башчысынын кызмат орду үчүн белгиленген эселүүлүк коэффициентинин мааниси колдонулат).

Кызматчы конкурстун жыйынтыгы боюнча башка мамлекеттик органга/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына дайындалса, анын болгон кадамы сакталбайт жана ага биринчи кадам белгиленет.

Кызматчы мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан бошотулса, анын болгон кадамы сакталбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кайра уюштуруунун натыйжасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жогору турган деңгээлдеги кызмат орундарына дайындалган кызматчылар үчүн кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициенти кайра уюштурулган мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мурда ыйгарылган кадамына ылайык белгиленет.

13. Кайра уюштуруунун натыйжасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын төмөн турган деңгээлиндеги кызмат орундарына дайындалган кызматчылар үчүн кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициентинин мааниси мурда иштеген иш ордунун деңгээлинде сакталат.

Мында кызматчы ишин кезектеги жыйынтыктоочу баалоодон өтүүдө эселүүлүк коэффициентинин учурда колдонулуп жаткан мааниси жаңы кызмат орду боюнча эселүүлүк коэффициентинин маанисине жеткенге чейин же андан ашып кеткенге чейин сакталат.