Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\ec4fb9ff-a758-42d5-a541-77af15c6c745\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 27-марты № 176

Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын (макулдашуу боюнча) башчылары:

- бир айлык мөөнөттө жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын алдында администрациялык комиссияларды түзүшсүн;

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнө жүктөлсүн.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Премьер-министр

С.Жээнбеков

 

Тиркеме

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүу жобо

1. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Типтүү жобо мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү-ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссияларын (мындан ары - Комиссия) түзүү тартибин, ишин жана ыйгарым укуктарын аныктайт.

2. Комиссия Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексинин 509-беренесине ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын компетенциясына кирген администрациялык укук бузуулар тууралуу иштерди Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексине ылайык кароого ыйгарым укуктуу.

3. Комиссиянын негизги функциясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын компетенциясына кирген администрациялык укук бузуулар жана администрациялык жаза колдонуу жѳнүндѳ иштерин кароо болуп эсептелет.

4. Комиссия ѳзүнүн ишинде Кыргыз Республикасыньн Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексин, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын Комиссиянын ишин регламенттѳѳчү чечимдерин жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Комиссия тѳмѳнкүлѳргө отчет берет:

жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысына - акимге;

жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчысына - мэрге жана айьл өкмѳтүнүн башчысына.

Комиссия жыл сайьн отчеттук мезгилден (жылдан) кийинки 15-январдан кечиктирбей жергиликтүү мамлекеттик администрацияларына жана жергиликтүү өз алдьнча башкаруунун аткаруучу органдарына ѳткѳн календардык жылда жасаган иши жѳнүндѳ отчет берет жана администрациялык укук бузуулардын алдын атуу боюнча жана аларга бѳгөт коюу практикасын өркүндѳтүү боюнча сунуш киргизет.

2. Комиссияны түзүүнүн тартиби

 

6. Комиссия жергиликтүү мамлекеттик администрацияньн, мэриянын жана айыл ѳкмѳтүнүн чечими менен түзүлѳт. Комиссиянын ишин материалдык-техникалык камсыздоо жергиликтүү мамлекеттик администрацияньн, мэриянын жана айыл ѳкмѳтүнүн чыгымдар сметасында каралган каражаттардын эсебинен камсыздалат.

7. Комиссиянын курамы жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, мэриянын жана айыл ѳкмѳтүнүн чечими менен бекитилет.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардьш Комиссияларьнын курамына тѳмѳнкүлѳр кирет:

Комиссиянын тѳрагасы - жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысынын орун басары;

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жооптуу кызматкерлери;

- ички иштер органдарынын аймактык бѳлүмдѳрүнүн жана башка мамлекеттик органдардын ѳкүлдѳрү (макулдашуу боюнча);

районго ылайык администрациялык-аймактык бирдиктердин чегиндеги жарандык коомчулуктун жана жергиликтүү коомчулуктун ѳкүлдѳрү (макулдашуу боюнча).

Мэриялардын Комиссияларыньн курамына тѳмѳнкүлѳр кирет:

- Комиссиянын тѳрагасы - шаардын вице-мэрин;

- мэриянын жооптуу кызматкерлери;

- ички иштер органдарынын аймактык бѳлүмдѳрүнүн жана башка мамлекеттик органдардын (мекемелердин) ѳкүлдѳрү (макулдашуу боюнча);

- жарандык коомчулуктун жана жергиликтүү коомчулуктун ѳкүлдѳрү (макулдашуу боюнча).

Айыл ѳкмѳтүнүн Комиссияларынын курамына темѳнкүлѳр кирет:

- Комиссиянын тѳрагасы - айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын орун басары, айыл ѳкмөтүнүн башчысынын орун басары кызматы жок болгон учурда -айыл ѳкмѳтүнүн жооптуу катчысы;

- айыл ѳкмѳтүнүн жооптуу кызматкерлери;

- ички иштер органдарынын аймактык бѳлүмдѳрүнүн жана башка мамлекеттик органдардын (мекемелердин) ѳкүлдѳрү (макулдашуу боюнча);

- жарандык коомчулуктун жана жергиликтүү коомчулуктун ѳкүлдѳру (макулдашуу боюнча).

- Туруктуу негизде иштеген Комиссиянын курамына жергиликтүү мамлекеттик администрапиялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучулук органдарынын - мэриялардын, айыл ѳкмѳтүнүн алпаратынын кызматкерлеринин бири жооптуу катчы катары кирет, ага Комиссиянын катчьлыгынын функциялары жүктѳлѳт.

8. Комиссиянын мүчѳсү болуп 21 жашка жеткен, орто кесиптик билими жана жогорку билими бар Кыргыз Республикасынын жараны дайындалышы мүмкүн.

9. Комиссиянын мүчөсү болууга тѳмѳнкүлѳрдүн укукгары жок:

- ишке жарамсыздыгы же ишке жарамсыздыга чектелгендиги соттун чечими менен таанылган;

- соттуулугу барлар;

- реабилитацияланбаган негиз боюнча кылмыштуулук куугунтугу (кылмыш иши) токтотулгандарга карата мурда кылмыш жоопкерчилигине тартьлгандар;

- Комиссиянын мүчѳсүнүн ыйгарым укуктарын аткаруута тоскоол болгон медициналык корутундуга ылайык оорусу бар адамдар.

10. Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары тийиштүү органдар чечим кабыл алган күндѳн тартып башталат жана Комиссиянын жаңы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.

11. Комиссиянын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу темѳнкү учурларда токтотулат:

- Комиссиянын тийиштүү ыйгарым укуктары күчүн жоготкондугу тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнѳ киргенде;

- Комиссия тарабынан ыйгарым укуктарын мындан ары ишке ашыруу максатка ьлайыксыз же мүмкүн болбогон учурда.

3. Комиссиянын негизги милдеттери жана функниялары

 

12. Комиссиянын негизги милдеттери:

- ар бир иштин кырдаалын ар тараптуу, толук, объективдүү аныктоонун негизинде ѳзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштер боюнча ѳндүрүштү ишке ашыруу;

- администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча чыгарылган токтомдорду аткарууну камсыздоо;

- администрациялык укук бузууларды жасоого түрткү берген себептерди жана шарттарды табуу;

- Комиссиянын ыйгарым укуктарынын алкагында администрациялык укук бузуулардын алдын алууга багытталган чараларды кѳрүү.

13. Комиссиянын негизги функциялары болуп тѳмѳнкүлѳр саналат: администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ протоколдорду (токтомдорду) кароо;

- администрациялык укук бузуулар жѳнүндө иштерди кароонун натыйжалары боюнча токтомдорду кабыл алуу;

- администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароо практикасын жалпылоо жана аны ѳркүндѳтүү боюнча чараларды кѳрүү.

14. Салынган администрациялык жазаларды жана администрациялык укук бузган адамдар жѳнүндѳ маалыматтарды системалаштыруу жана сактоо максатында Комиссия салынган администрациялык жазалардын эсебин, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексинин 546-5-статьясына ылайык электрондук маалыматтар базасын жүргүзүүгѳ милдеттүү.

4. Иштерди кароонун тартиби

 

15. Комиссиянын ишинин негизги формасы болуп жыйын эсептелет. Комиссиянын жыйыны зарылдыгына (материалдардын-келип түшүүсүнѳ) жараша ѳткѳрүлѳт. Комиссиянын жыйындарынын мезгилдүүлүгү администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди кароонун мыйзамдар менен белгиленген мѳѳнѳттѳрүн сактоону камсыз кылышы керек.

16. Эгерде Комиссиянын жалпы мүчѳлѳрүнүн санынын үчтѳн экиден кем эмеси катышса, Комиссиянын жыйыны укуктуу болуп эсептелет.

17. Комиссия Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексинин 41-главасында белгиленген тартипте администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштерди карайт жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексине ылайык каралган администрациялык жазанын бирин колдонот.

18. Комиссия Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодекси менен белгиленген тартипте администрациялык укук бузуулар женүндѳ иштерди администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ протоколду жана иштин башка материалдарын алган күндѳн тартып 10 күндүк мѳѳнѳттѳ карайт.

Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иш боюнча ѳндүрүштүн катышуучуларынан ѳтүнмѳ түшкөн учурларда же иштин кырдаалын кошумча тактоо зарыл болгондо, ишти кароонун мѳѳнѳтү Комиссия тарабынан он күнгө чейин узартылышы мүмкүн. Комиссия кѳрсөтүлгѳн мѳѳнѳттү узартуу жѳнүндө жүйѳлүү аныктама чыгарат.

19. Администрациялык укук бузуулар жѳнүндѳ иштер боюнча ѳндүрүш ар бир иштин кырдаалын ар тараптуу, толук жана объективдүү аныктоого, анын Кыргыз Республикасыньн мыйзамдарына ылайык чечилишине, чыгарылган токтомдун аткарылышын камсыздоого негизделет.

20. Жарандарга, юридикалык жактардын ѳкүлдѳрүнѳ. кызмат адамдарына жана мыйзам боюнча ага теңештирилген адамдарга милдеттүү тартипте Комиссиянын жыйынын ѳткѳрүү күнүнѳ чейин үч күндѳн кечиктирбестен Комиссия тарабынан ишти кароонун күнү, убактысы жана ѳткѳрүү жери жѳнүндѳ билдирилет.

21. Иш администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдын катышуусунда каралат. Ал иштин бардык материалдары менен таанышуу укугу, далилдерди берүү, өтүнмѳ берүү жана четке кагуу, коргоочунун юридикалык жардамын пайдалануу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексине ылайык башка процесстик укуктар менен камсыздалат.

Комиссиянын жыйынына администрациялык жоопкерчиликке тартылган адамдар (юридикалык жактын ѳкүлдөрү) келбеген учурда, тартылган адамдар ишти кароонун жери жана убактысы жѳнүндѳ ѳз убагында, бир нече ирет билдирилгендиги жѳнүндѳ маалымат болсо жана алар тараптан ишти кароону жьлдыруу жѳнүндѳ өтүнмө болбогон учурда, Комиссия Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жѳнүндѳ кодексине ылайык алар жок ишти кароого укуктуу.

22. Комиссиянын иш боюнча чечимин жана администрациялык жаза колдонуу жѳнүндѳ токтомду аткаруусуна карата даттануу Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндѳ кодексинин 42-главасында каралган тартипте ишке ашырылат.